Mark Galeotti

autor

Vory - Ruská supermafia


Dokument o zločineckej triede sformovanej v stalinských táboroch – hrozbe presahujúcej hranice Ruska –, o voroch v zakone. Mark Galeotti je špičkový odborník na ruský organizovaný zločin, konzultant vlád a policajných zložiek po celom svete. Čitateľom prináša fascinujúce dejiny vorov v zakone – skupiny, ktorá zdarne prežila všetky zmeny od stalinizmu, studenej vojny, sovietskej okupácie Afganistanu až po finálny kolaps komunistického experimentu. Vory v zakone, ako sa často hovorí ruskej mafii, vznikli najmä vo väzniciach a gulagoch, kde si vyvinuli jedinečnú kultúru. Jej príslušníci sa značkovali premyslenými tetovaniami a dodržiavali takzvaný „zlodejský zákon“ – prísny systém, ktorý zakazoval všetky platené zamestnania a akúkoľvek spoluprácu so silovými zložkami štátu. Galeotti využil dve desaťročia podrobného výskumu, aby priniesol jedinečnú štúdiu vorov na ceste k moci od skromných počiatkov cez nespútanú ruskú oligarchiu až po nové príležitosti po celom svete.
Na sklade > 5Ks
2,90 € 17,90 €

dostupné aj ako:

Musíme si promluvit o Putinovi


O Vladimiru Putinovi už vyšly desítky knih. A většina z nich stále opakuje stejné omyly, klišé a mýty, tvrdí britský profesor Mark Galeotti, přední odborník na současné Rusko. V jedenácti kapitolách rozebírá sarkasticky a poutavě jeden zažitý omyl po druhém: Proč Putin není geniální stratég. Proč se nehlásí k žádné konkrétní ideologii. Proč není tak populární, jak by se mohlo zdát. Jak dokáže být loajální ke svým lidem. A co bude dělat, až mu skončí volební období? Na základě dlouholetých výzkumů i osobní zkušenosti a mnoha rozhovorů s ruskými politiky, členem Putinovy osobní stráže nebo federálními daňovými úředníky přináší překvapivý a v mnoha ohledech realističtější pohled na jednoho z nejmocnějších mužů současné globální politiky.
U dodávateľa
11,12 € 11,70 €

Vor v zákoně: Ruská mafie


Vory v zákoně neboli zloději podle zákona, pojmenování, pod nímž je také známá ruská mafie, se zrodili na počátku 20. století převážně v trestaneckých táborech a gulazích. V nich si vytvořili svou specifickou kulturu, ať už šlo o charakteristické tetování, které hlásalo jedinečný životní příběh jeho nositele, nebo o přísný kodex zlodějů, podle něhož třeba nesměli mít žádné placené zaměstnání a spolupracovat s represivními orgány a se státem. Galeottiho působivá kniha, založená na dvou desetiletích terénního výzkumu, podrobně popisuje cestu vorů k moci od jejich prvopočátků až po současnost, kdy se dokázali přizpůsobit životu moderní ruské oligarchie, ale rovněž se chopit nových globálních výzev za hranicemi Ruské federace.
Na sklade 1Ks
17,81 € 18,75 €

Musíme si pohovoriť o Putinovi


Kto je skutočný Vladimir Putin? Čo chce? A aký bude jeho ďalší krok? Napriek tomu, že o Putinovom Rusku sa napísali milióny slov, Západ stále nedokáže pochopiť jedného z najmocnejších politikov sveta s vplyvom po celom svete a s mocenskou sieťou, ktorá zasahuje do našich každodenných životov. Profesor Mark Galeotti v tomto základnom politickom šlabikári odhaľuje muža skrytého za mýtmi, demaskuje najdôležitejšie omyly o Putinovi a vysvetľuje, ako môžeme dešifrovať jeho motiváciu a ďalšie kroky. Galeotti sa pri vykresľovaní Putinových prvých rokov v KGB, jeho skutočného vzťahu k Spojeným štátom či jeho vízie budúcnosti Ruska opiera o nové ruské zdroje a šokujúce nezverejnené svedectvá, vďaka ktorým prináša doteraz nevídaný pohľad na muža v srdci globálnej politiky. Z anglického originálu We Need to Talk About Putin (Ebury Press, London 2019) preložil Peter Tkačenko.
Na sklade 2Ks
2,90 € 10,90 €

dostupné aj ako:

Krátke dejiny Ruska: Od pohanov po Putina


Je niekto schopný skutočne porozumieť Rusku? Dajme možnosť jednému z popredných svetových odborníkov, aby nám na základe úchvatnej histórie národa ukázal, ako vrhnúť jasnejšie svetlo na budúcnosť tejto krajiny. Rusko nemá prirodzené hranice, nie je osídlené jedným kmeňom alebo spoločenstvom, ani nemá skutočnú jednotnú identitu. Jeho pozícia na križovatke Európy a Ázie znamená aj to, že ho odjakživa vnímajú ako cudzí element – pre Európanov je ázijskou krajinou a pre Ázijčanov zasa európskou. Aj napriek tomu patrí medzi najmocnejšie krajiny sveta a na globálnom javisku je významným hráčom s bohatou históriou vojny a mieru, básnikov aj revolucionárov. Mark Galeotti nás v tejto doslova expresnej výprave zavedie rovno do srdca ruského príbehu tohto najväčšmi nepochopeného národa na svete. Predstaví nám proces jeho formovania aj najstaršie mýty – vrátane vlády Ivana Hrozného a Kataríny Veľkej –, vzostup a pád Romanovovcov, prevedie nás obdobím októbrovej revolúcie, studenej vojny, katastrofy v Černobyli až po pád Sovietskeho zväzu a príchod neznámeho politika menom Vladimír Putin.
Na sklade 3Ks
14,16 € 14,90 €

dostupné aj ako:

Krátke dejiny Ruska


Je niekto schopný skutočne porozumieť Rusku? Dajme možnosť jednému z popredných svetových odborníkov, aby nám na základe úchvatnej histórie národa ukázal, ako vrhnúť jasnejšie svetlo na budúcnosť tejto krajiny. Rusko nemá prirodzené hranice, nie je osídlené jedným kmeňom alebo spoločenstvom, ani nemá skutočnú jednotnú identitu. Jeho pozícia na križovatke Európy a Ázie znamená aj to, že ho odjakživa vnímajú ako cudzí element – pre Európanov je ázijskou krajinou a pre Ázijčanov zasa európskou. Aj napriek tomu patrí medzi najmocnejšie krajiny sveta a na globálnom javisku je významným hráčom s bohatou históriou vojny a mieru, básnikov aj revolucionárov. Mark Galeotti nás v tejto doslova expresnej výprave zavedie rovno do srdca ruského príbehu tohto najväčšmi nepochopeného národa na svete. Predstaví nám proces jeho formovania aj najstaršie mýty – vrátane vlády Ivana Hrozného a Kataríny Veľkej –, vzostup a pád Romanovovcov, prevedie nás obdobím októbrovej revolúcie, studenej vojny, katastrofy v Černobyli až po pád Sovietskeho zväzu a príchod neznámeho politika menom Vladimír Putin.
Na stiahnutie
9,00 €

dostupné aj ako:

Musíme si pohovoriť o Putinovi


Kto je skutočný Vladimir Putin? Čo chce? A aký bude jeho ďalší krok? Napriek tomu, že o Putinovom Rusku sa napísali milióny slov, Západ stále nedokáže pochopiť jedného z najmocnejších politikov sveta s vplyvom po celom svete a s mocenskou sieťou, ktorá zasahuje do našich každodenných životov. Profesor Mark Galeotti v tomto základnom politickom šlabikári odhaľuje muža skrytého za mýtmi, demaskuje najdôležitejšie omyly o Putinovi a vysvetľuje, ako môžeme dešifrovať jeho motiváciu a ďalšie kroky. Galeotti sa pri vykresľovaní Putinových prvých rokov v KGB, jeho skutočného vzťahu k Spojeným štátom či jeho vízie budúcnosti Ruska opiera o nové ruské zdroje a šokujúce nezverejnené svedectvá, vďaka ktorým prináša doteraz nevídaný pohľad na muža v srdci globálnej politiky.
Na stiahnutie
7,60 €

dostupné aj ako:

Krátke dejiny Ruska: Od pohanov po Putina, 2. vydanie


Je niekto schopný skutočne porozumieť Rusku? Dajme možnosť jednému z popredných svetových odborníkov, aby nám na základe úchvatnej histórie národa ukázal, ako vrhnúť jasnejšie svetlo na budúcnosť tejto krajiny. Rusko nemá prirodzené hranice, nie je osídlené jedným kmeňom alebo spoločenstvom, ani nemá skutočnú jednotnú identitu. Jeho pozícia na križovatke Európy a Ázie znamená aj to, že ho odjakživa vnímajú ako cudzí element – pre Európanov je ázijskou krajinou a pre Ázijčanov zasa európskou. Aj napriek tomu patrí medzi najmocnejšie krajiny sveta a na globálnom javisku je významným hráčom s bohatou históriou vojny a mieru, básnikov aj revolucionárov. Mark Galeotti nás v tejto doslova expresnej výprave zavedie rovno do srdca ruského príbehu tohto najväčšmi nepochopeného národa na svete. Predstaví nám proces jeho formovania aj najstaršie mýty – vrátane vlády Ivana Hrozného a Kataríny Veľkej –, vzostup a pád Romanovovcov, prevedie nás obdobím októbrovej revolúcie, studenej vojny, katastrofy v Černobyli až po pád Sovietskeho zväzu a príchod neznámeho politika menom Vladimír Putin
U dodávateľa
3,90 € 13,90 €

Vor v zákoně: Ruská mafie


Vory v zákoně neboli „zloději podle zákona“, pojmenování, pod nímž je také známá ruská mafie, se zrodili na počátku 20. století převážně v trestaneckých táborech a gulazích. V nich si vytvořili svou specifickou kulturu, ať už šlo o charakteristické tetování, které hlásalo jedinečný životní příběh jeho nositele, nebo o přísný „kodex zlodějů“, podle něhož třeba nesměli mít žádné placené zaměstnání a spolupracovat s represivními orgány a se státem. Galeottiho působivá kniha, založená na dvou desetiletích terénního výzkumu, podrobně popisuje cestu vorů k moci od jejich prvopočátků až po současnost, kdy se dokázali přizpůsobit životu moderní ruské oligarchie, ale rovněž se chopit nových globálních výzev za hranicemi Ruské federace.
Na stiahnutie
13,69 €

A Short History of Russia


Russia is a country with no natural borders, no single ethos, no true central identity. At the crossroads of Europe and Asia, it is everyone's 'other'. And yet it is one of the most powerful nations on earth, a master game-player on the global stage with a rich history of war and peace, poets and revolutionaries. In this essential whistle-stop tour of the world's most complex nation, Mark Galeotti takes us behind the myths to the heart of the Russian story: from the formation of a nation to its early legends - including Ivan the Terrible and Catherine the Great - to the rise and fall of the Romanovs, the Russian Revolution, the Cold War, Chernobyl and the end of the Soviet Union - plus the rise of a politician named Vladimir Putin, and the events leading to the Ukrainian war.
U dodávateľa
12,30 € 12,95 €

Putinovy války


Jeden z předních světových odborníků na současné Rusko přináší v knize Putinovy války aktuální přehled konfliktů, které Rusko rozpoutalo po nástupu Vladimíra Putina k moci – od první a druhé čečenské války přes vojenský vpád do Gruzie a anexi Krymu až po plnohodnotnou invazi na Ukrajinu. U všech těchto válečných tažení přitom vysvětluje ruské úspěchy i četná selhání a předpovídá možné scénáře vývoje invaze na Ukrajinu. Profesor Galeotti se také zabývá širším kontextem Putinovy rekonstrukce vojenské moci a zaměřuje se na to, jak se v této nové studené válce se Západem ruský prezident stále více spoléhá při prosazování svých zájmů v zahraničí na sílu. Ve svém výkladu se mimo jiné opírá o vyprávění očitých svědků nebo výpovědi bývalých i současných ruských a sovětských důstojníků a poutavým způsobem čtenáře seznamuje s historií znovu se probouzejícího ruského medvěda.
Na sklade 4Ks
25,29 € 26,62 €

dostupné aj ako:

Putinovy války


Jeden z předních světových odborníků na současné Rusko přináší v knize Putinovy války aktuální přehled konfliktů, které Rusko rozpoutalo po nástupu Vladimíra Putina k moci – od první a druhé čečenské války přes vojenský vpád do Gruzie a anexi Krymu až po plnohodnotnou invazi na Ukrajinu. U všech těchto válečných tažení přitom vysvětluje ruské úspěchy i četná selhání a předpovídá možné scénáře vývoje invaze na Ukrajinu. Profesor Galeotti se také zabývá širším kontextem Putinovy rekonstrukce vojenské moci a zaměřuje se na to, jak se v této nové studené válce se Západem ruský prezident stále více spoléhá při prosazování svých zájmů v zahraničí na sílu. Ve svém výkladu se mimo jiné opírá o vyprávění očitých svědků nebo výpovědi bývalých i současných ruských a sovětských důstojníků a poutavým způsobem čtenáře seznamuje s historií znovu se probouzejícího ruského medvěda.
Na stiahnutie
16,76 €

dostupné aj ako:

Putinove vojny


Od Čečenska po Ukrajinu Putinove vojny od svetového experta na moderné Rusko sú aktuálnym prehľadom konfliktov, v ktorých sa Rusko ocitlo od nástupu Vladimira Putina do premiérskej a následne prezidentskej funkcie. Autor mapuje vývoj od prvej a druhej vojny v Čečensku cez vojenský vpád do Gruzínska, anexiu Krymu až po inváziu na Ukrajinu a vysvetľuje, ako Putin a jeho vojny nenávratne zmenili Rusko 21. storočia. Galeotti prináša aj širší pohľad na Putinovu rekonštrukciu ruskej vojenskej moci od žoldnierov po spravodajských operatívcov a na to, ako sa Putin v tejto novej studenej vojne so Západom pri projekcii moci do zahraničia v čoraz väčšej miere spoliehal na vojenskú silu. Galeotti v týchto konfliktoch neprehliada ruské vojenské zlyhania na taktickej aj strategickej úrovni, zvlášť pri invázii na Ukrajinu, a predkladá možné scenáre vývoja nielen tejto vojny, ale aj budúcich vzťahov medzi Ruskom a jeho susedmi vrátane Číny. Tieto stránky okorenené príhodami a osobnými svedectvami od súčasných aj vyslúžilých ruských príslušníkov ozbrojených síl predstavujú napínavé a dôležité dejiny prebudeného ruského medveďa. Teraz je dokonalá chvíľa na to, aby sme pochopili prečo a ako Putin vysielal ozbrojené sily do vojen. A práve Mark Galeotti dokáže boriť mýty o veľkolepej ruskej armáde či poodhaliť to, čo prinesie budúcnosť ako žiadny iný autor. Z anglického originálu Putin’s Wars (Osprey Publishing, Great Britain 2022) preložil Peter Tkačenko.
Na sklade > 5Ks
21,91 € 24,90 €

dostupné aj ako:

Putinove vojny


Od Čečenska po Ukrajinu Putinove vojny od svetového experta na moderné Rusko sú aktuálnym prehľadom konfliktov, v ktorých sa Rusko ocitlo od nástupu Vladimira Putina do premiérskej a následne prezidentskej funkcie. Autor mapuje vývoj od prvej a druhej vojny v Čečensku cez vojenský vpád do Gruzínska, anexiu Krymu až po inváziu na Ukrajinu a vysvetľuje, ako Putin a jeho vojny nenávratne zmenili Rusko 21. storočia. Galeotti prináša aj širší pohľad na Putinovu rekonštrukciu ruskej vojenskej moci od žoldnierov po spravodajských operatívcov a na to, ako sa Putin v tejto novej studenej vojne so Západom pri projekcii moci do zahraničia v čoraz väčšej miere spoliehal na vojenskú silu. Galeotti v týchto konfliktoch neprehliada ruské vojenské zlyhania na taktickej aj strategickej úrovni, zvlášť pri invázii na Ukrajinu, a predkladá možné scenáre vývoja nielen tejto vojny, ale aj budúcich vzťahov medzi Ruskom a jeho susedmi vrátane Číny. Tieto stránky okorenené príhodami a osobnými svedectvami od súčasných aj vyslúžilých ruských príslušníkov ozbrojených síl predstavujú napínavé a dôležité dejiny prebudeného ruského medveďa. Teraz je dokonalá chvíľa na to, aby sme pochopili prečo a ako Putin vysielal ozbrojené sily do vojen. A práve Mark Galeotti dokáže boriť mýty o veľkolepej ruskej armáde či poodhaliť to, čo prinesie budúcnosť ako žiadny iný autor.
Na stiahnutie
17,40 €

dostupné aj ako:

Vory - Russias Super Mafia


The first English-language book to document the men who emerged from the gulags to become Russia's much-feared crime class: the vory v zakone Mark Galeotti is the go-to expert on organized crime in Russia, consulted by governments and police around the world. Now, Western readers can explore the fascinating history of the vory v zakone, a group that has survived and thrived amid the changes brought on by Stalinism, the Cold War, the Afghan War, and the end of the Soviet experiment. The vory-as the Russian mafia is also known-was born early in the twentieth century, largely in the Gulags and criminal camps, where they developed their unique culture. Identified by their signature tattoos, members abided by the thieves' code, a strict system that forbade all paid employment and cooperation with law enforcement and the state. Based on two decades of on-the-ground research, Galeotti's captivating study details the vory's journey to power from their early days to their adaptation to modern-day Russia's free-wheeling oligarchy and global opportunities beyond.
Vypredané
26,55 € 27,95 €

The Vory: Russia's Super Mafia


The first English-language book to document the men who emerged from the gulags to become Russia's much-feared crime class: the vory v zakone Mark Galeotti is the go-to expert on organized crime in Russia, consulted by governments and police around the world. Now, Western readers can explore the fascinating history of the vory v zakone, a group that has survived and thrived amid the changes brought on by Stalinism, the Cold War, the Afghan War, and the end of the Soviet experiment. The vory-as the Russian mafia is also known-was born early in the twentieth century, largely in the Gulags and criminal camps, where they developed their unique culture. Identified by their signature tattoos, members abided by the thieves' code, a strict system that forbade all paid employment and cooperation with law enforcement and the state. Based on two decades of on-the-ground research, Galeotti's captivating study details the vory's journey to power from their early days to their adaptation to modern-day Russia's free-wheeling oligarchy and global opportunities beyond.
Vypredané
16,10 € 16,95 €