! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Yuval Harari

autor

Sapiens: A Brief History of Humankind


This is The Sunday Times Bestseller. Planet Earth is 4.5 billion years old. In just a fraction of that time, one species among countless others has conquered it. Us. We are the most advanced and most destructive animals ever to have lived. What makes us brilliant? What makes us deadly? What makes us Sapiens? In this bold and provocative book, Yuval Noah Harari explores who we are, how we got here and where we're going. Sapiens is a thrilling account of humankind's extraordinary history - from the Stone Age to the Silicon Age - and our journey from insignificant apes to rulers of the world. "It tackles the biggest questions of history and of the modern world, and it is written in unforgettably vivid language. You will love it!" (Jared Diamond, author of Guns, Germs and Steel).
Na sklade 1Ks
14,20 € 14,95 €

Sapiens - stručná história ľudstva


"Pred 100 000 rokmi obývalo Zem najmenej šesť ľudských druhov. Dnes je tu už len jeden. My. Homo sapiens." V knihe Sapiens: Stručná história ľudstva jej autor, nazývaný aj vizionársky historik, Dr. Yuval Noah Harari opisuje históriu človeka ako biologického druhu od prvých ľudí až po súčasnosť, ktorú výrazne ovplyvnili tri revolúcie ? kognitívna, poľnohospodárska a vedecká revolúcia. Ako zvíťazil náš druh v boji o dominanciu? Prečo sa naši kočovní predkovia usadili a začali zakladať mestá a ríše? Ako sme dospeli k viere v bohov, národy a ľudské práva? A aký bude náš svet v ďalších tisícročiach? Vychádzajúc z poznatkov z histórie, biológie, antropológie, paleontológie a ekonómie Dr. Harari skúma, ako jednotlivé historické prúdy formovali ľudské spoločnosti ? ich nažívanie v rámci spoločnosti, ale aj s prírodou, zvieratami a rastlinami ? a dokonca aj ľudskú osobnosť. Sme vďaka tomu šťastnejší? Môžeme niekedy vôbec oslobodiť naše správanie od dedičstva našich predkov? A čo môžeme alebo by sme mali urobiť, aby sme ovplyvnili priebeh nasledujúcich storočí? Autor tak čitateľa núti zamyslieť sa aj nad blízkou či vzdialenejšou budúcnosťou, ktorú ovplyvňuje správanie človeka, vedecký pokrok a jeho snaha pozmeniť zákony prírody len pre svoje blaho. Kniha je vzrušujúcim zhrnutím našej neuveriteľnej histórie ? od bezvýznamných opíc až k pánom sveta. Jej obsah je odvážny, obsiahly aj provokatívny. Spochybňuje všetko, čo sme o ľudstve zdanlivo vedeli: našu vieru, činy, moc... aj našu budúcnosť, a pritom sa zamýšľa a ozrejmuje najdôležitejšie otázky histórie a moderného sveta. Nestáva sa často, aby kniha dala čitateľom možnosť prehodnotiť prakticky všetko konanie človeka ako druhu. A presne to sa podarilo Hararimu v jeho zhrňujúcom, ale zrozumiteľnom pohľade na dejiny ľudstva. Harariho kniha Sapiens: Stručná história ľudstva sa stala medzinárodným bestsellerom a doteraz vyšla v tridsiatich piatich krajinách. Jej obsah je zaujímavý a často aj zábavný, je napísaná živým, prístupným jazykom a vlastný text dopĺňajú fotografie, mapy, schémy a ilustrácie.
Na sklade > 5Ks
21,66 € 24,90 €

dostupné aj ako:

21 lecke a 21. századra


Lényegtelen információkkal elárasztott világunkban a tisztánlátás hatalom. Vajon értjük még egyáltalán a világot, amelyet alkottunk? Tudjuk, mi történik körülöttünk, melyek a jelen legnagyobb kihívásai és döntései? Tudjuk, hogy mire tanítsuk a gyerekeinket? Ez a könyv nem történelmi narratívának, hanem válogatott leckék gyűjteményének készült. Ám ezek a leckék sem szolgálnak egyszerű válaszokkal. Céljuk, hogy további gondolkodásra késztessenek, és segítsenek az olvasónak részt venni korunk fontos párbeszédeiben. Mit jelez Donald Trump hatalomra kerülése? Mit tehetünk a járványszerűen terjedő álhírek ellen? Miért van válságban a liberális demokrácia? Isten visszatért? Új világháború közeleg? Melyik civilizáció uralja a világot? A Nyugat? Kína? Az iszlám? Nyitva hagyja-e a kapuit Európa a bevándorlók előtt? Meg tudja-e oldani a nacionalizmus az egyenlőtlenség és a klímaváltozás problémáit? Mihez kezdjünk a terrorizmussal? Dr. Harari első könyve, a Sapiens az emberiség múltjával foglalkozott, azt vizsgálta, hogyan vált egy jelentéktelen majom a bolygó urává. A második, a Homo Deus az élet hosszú távú jövőjét tárta fel, arról elmélkedett, hogyan válhat az ember végül istenné, és mi lehet majd az értelem és a tudat sorsa. Ebben a könyvben a jelenre és az emberi társadalmak közvetlen jövőjére koncentrál. Megvizsgálja a világ társadalmait leginkább formáló, és a bolygónk jövőjét legnagyobb valószínűséggel befolyásoló erőket. Egyes részek a technológiára, mások a politikára, a vallásra vagy a művészetre összpontosítanak. Bizonyos fejezetek az emberi bölcsességet ünneplik, mások az emberi ostobaság sorsdöntő szerepét helyezik előtérbe. Mindezen témákon azonban ugyanaz az egy kérdés ível át: mi történik ma a világban, és mi ezeknek az eseményeknek a mélyebb értelme?
Na sklade 2Ks
13,76 € 14,48 €

dostupné aj ako:

Homo Deus - stručná história zajtrajška


Vo svojom kritikmi uznávanom medzinárodnom bestselleri, Sapiens, Yuval Noah Harari vysvetlil, ako sa ľudstvu podarilo ovládnuť planétu. V knihe Homo Deus skúma budúcnosť ľudstva a ponúka víziu zajtrajška, ktorá sa zdá byť nezrozumiteľná, ale časom sa stane neodvratná: ľudstvo stratí nielen svoju dominanciu, ale aj samotný zmysel. Za posledné storočie sa ľudstvu podarilo nemožné: premeniť nekontrolovateľné sily prírody - hladomor, epidémie a vojny - na zvládnuteľné výzvy. Dnes zomiera viac ľudí na prejedanie ako na hladomor, viac ľudí zomiera na starobu ako na infekčné choroby a samovraždu spácha viac ľudí, ako stihnú zabiť vojaci, teroristi a zločinci dohromady. Sme jediným druhom v dlhej histórii Zeme, ktorému sa samotnému podarilo zmeniť celú planétu, a už sme prestali očakávať, že by naše osudy mohla formovať nejaká vyššia sila. Čo nahradí hladomor, epidémie a vojny na prvých miestach ľudského snaženia? Aký osud si pripravíme a aké ciele budeme sledovať? Homo Deus skúma projekty, sny a nočné mory, ktoré budú formovať dvadsiate prvé storočie, od prekonania smrti po vytvorenie umelého života. Lenže pri dosahovaní týchto cieľov môže nakoniec väčšina ľudských bytostí stratiť svoj zmysel. Čo budeme robiť potom? A ako ochránime tento krehký svet pred svojimi vlastnými ničivými silami? Nemôžeme zastaviť chod histórie, ale môžeme ovplyvniť jej smerovanie. Predvídanie budúcnosti obvykle predpokladá, že zajtrajšok bude v podstate veľmi podobný dnešku - že budeme mať úžasné nové technológie, ale stále nás budú usmerňovať staré dobré humanistické hodnoty ako sloboda a rovnosť. Homo Deus tieto predpoklady rúca a naznačuje širokú škálu alternatívnych možností, s provokatívnymi argumentmi na každej strane. Napríklad: - Hlavné produkty ekonomiky dvadsiateho prvého storočia nebudú textílie, autá ani zbrane, ale telá, mozgy a mysle. - Priemyselná revolúcia vytvorila pracujúcu triedu, ďalšia veľká revolúcia vytvorí zbytočnú triedu. - Spôsob, akým my ľudia zaobchádzame so zvieratami, nastavuje zrkadlo, ako budú vylepšení superľudia zaobchádzať s nami. - Demokracia a voľný trh sa zrútia, keď nás Google a Facebook budú poznať lepšie ako my sami, a autorita sa presunie z jednotlivých ľudí na zosieťované algoritmy. - Ľudia nebudú proti strojom bojovať - splynú s nimi. Smerujeme skôr k manželstvu ako vojne. Takto vyzerá nový svet a priepasť medzi tými, ktorí naskočia na palubu, a tými, ktorí sa neprispôsobia, bude väčšia ako priepasť medzi priemyselnými impériami a agrárnymi kmeňmi, dokonca väčšia aj ako medzi Homo sapiens a neandertálcami. Toto je ďalšia fáza evolúcie. Toto je Homo deus.
Na sklade > 5Ks
18,83 € 21,90 €

dostupné aj ako:

21 Lessons for the 21st Century


**THE NUMBER ONE BESTSELLER** The future is here. Learn to live in it. In twenty-one bite-sized lessons, Yuval Noah Harari explores what it means to be human in an age of bewilderment. How can we protect ourselves from nuclear war, ecological cataclysms and technological disruptions? What can we do about the epidemic of fake news or the threat of terrorism? What should we teach our children? Yuval Noah Harari takes us on a thrilling journey through today's most urgent issues. The golden thread running through his exhilarating new book is the challenge of maintaining our collective and individual focus in the face of constant and disorienting change. Are we still capable of understanding the world we have created? `Fascinating... compelling... [Harari] has teed up a crucial global conversation about how to take on the problems of the 21st century' Bill Gates, New York Times `Truly mind-expanding... Ultra-topical' Guardian `21 Lessons is, simply put, a crucial book' Adam Kay
Na sklade 1Ks
16,10 € 16,95 €

21 lekcií pre 21. storočie


Kniha Sapiens skúmala minulosť. Kniha Homo Deus skúmala budúcnosť. Kniha 21 lekcií pre 21. storočie skúma súčasnosť. Ako sa môžeme ochrániť pred jadrovou vojnou, ekologickými katastrofami a technologickými narušeniami? Čo môžeme urobiť s epidémiou falošných správ alebo s hrozbou terorizmu? Čo by sme mali učiť svoje deti? Yuval Noah Harari nás opäť pozýva na napínavú cestu tými najnaliehavejšími otázkami súčasnej doby. Zlatou niťou, ktorá sa vinie jeho novou vzrušujúcou knihou, je výzva, aby sme venovali kolektívnu aj individuálnu pozornosť neustálej a dezorientujúcej zmene. Sme ešte schopní rozumieť svetu, ktorý sme si sami vytvorili? 21 lekcií pre 21. storočie skúma, čo znamená byť človekom v ére zmätku.
Na sklade > 5Ks
19,05 € 21,90 €

Sapiens - Rajzolt történelem II.


Lehetséges, hogy mi emberek 12 000 évvel ezelőtt csapdába estünk, amelyből azóta sem tudunk kijutni? A Sapiens – A civilizáció pillérei annak a történetét meséli el, hogy a Homo sapiens hogyan lett nomádból telepes, és hogyan dolgozott egyre keményebben anélkül, hogy az élete cserébe egy kicsit is javult volna. Fedezze fel, hogyan hódította meg a világot a búza, hogyan hozta létre egy isten és egy bürokrata különös házassága az első birodalmakat, hogyan vált az emberi élet szerves részévé a háború, az éhínség, a járvány és az egyenlőtlenség, és miért csak magunkat okolhatjuk mindezért! Borúsnak találja a hangvételt? Hála vicces szereplőinknek, biztos lehet benne, hogy nem lesz az. Yuval, Zoe, Szaraszvatí professzor, Cindy és Bill, Lopez nyomozó és Doktor Fikció széltében-hosszában beutazzák az emberiség történelmét, és ezúttal azt vizsgálják, hogyan változtatta meg mindörökre a társadalmat a mezőgazdasági forradalom. Az ördöngös Mefisztó megmutatja nekik, hogyan ejti csapdába az embert egy növény, Hammurapi király lefekteti a jog alapjait, Konfuciusz pedig elmagyarázza, milyen a harmonikus társadalom. A képregény újszerűen és szellemesen meséli el az emberiség történetét Yuval Noah Harari Sapiens – Az emberiség rövid története című könyve alapján, amely világszerte 65 nyelven több mint 21 millió példányban kelt el. A második rész olvasható önállóan vagy az első folytatásaként is, célja, hogy azokat a felnőtteket és kamaszokat is lekösse, akik egyébként nem foglalkoznak tudománnyal és történelemmel.
U dodávateľa
16,21 € 17,06 €

Homo Deus


Vo svojom kritikmi uznávanom medzinárodnom bestselleri, Sapiens, Yuval Noah Harari vysvetlil, ako sa ľudstvu podarilo ovládnuť planétu. V knihe Homo Deus skúma budúcnosť ľudstva a ponúka víziu zajtrajška, ktorá sa zdá byť nezrozumiteľná, ale časom sa stane neodvratná: ľudstvo stratí nielen svoju dominanciu, ale aj samotný zmysel. Za posledné storočie sa ľudstvu podarilo nemožné: premeniť nekontrolovateľné sily prírody - hladomor, epidémie a vojny - na zvládnuteľné výzvy. Dnes zomiera viac ľudí na prejedanie ako na hladomor, viac ľudí zomiera na starobu ako na infekčné choroby a samovraždu spácha viac ľudí, ako stihnú zabiť vojaci, teroristi a zločinci dohromady. Sme jediným druhom v dlhej histórii Zeme, ktorému sa samotnému podarilo zmeniť celú planétu, a už sme prestali očakávať, že by naše osudy mohla formovať nejaká vyššia sila. Čo nahradí hladomor, epidémie a vojny na prvých miestach ľudského snaženia? Aký osud si pripravíme a aké ciele budeme sledovať? Homo Deus skúma projekty, sny a nočné mory, ktoré budú formovať dvadsiate prvé storočie, od prekonania smrti po vytvorenie umelého života. Lenže pri dosahovaní týchto cieľov môže nakoniec väčšina ľudských bytostí stratiť svoj zmysel. Čo budeme robiť potom? A ako ochránime tento krehký svet pred svojimi vlastnými ničivými silami? Nemôžeme zastaviť chod histórie, ale môžeme ovplyvniť jej smerovanie. Predvídanie budúcnosti obvykle predpokladá, že zajtrajšok bude v podstate veľmi podobný dnešku - že budeme mať úžasné nové technológie, ale stále nás budú usmerňovať staré dobré humanistické hodnoty ako sloboda a rovnosť. Homo Deus tieto predpoklady rúca a naznačuje širokú škálu alternatívnych možností, s provokatívnymi argumentmi na každej strane. Napríklad:Hlavné produkty ekonomiky dvadsiateho prvého storočia nebudú textílie, autá ani zbrane, ale telá, mozgy a mysle.Priemyselná revolúcia vytvorila pracujúcu triedu, ďalšia veľká revolúcia vytvorí zbytočnú triedu.Spôsob, akým my ľudia zaobchádzame so zvieratami, nastavuje zrkadlo, ako budú vylepšení superľudia zaobchádzať s nami.Demokracia a voľný trh sa zrútia, keď nás Google a Facebook budú poznať lepšie ako my sami, a autorita sa presunie z jednotlivých ľudí na zosieťované algoritmy.Ľudia nebudú proti strojom bojovať - splynú s nimi. Smerujeme skôr k manželstvu ako vojne.Takto vyzerá nový svet a priepasť medzi tými, ktorí naskočia na palubu, a tými, ktorí sa neprispôsobia, bude väčšia ako priepasť medzi priemyselnými impériami a agrárnymi kmeňmi, dokonca väčšia aj ako medzi Homo sapiens a neandertálcami. Toto je ďalšia fáza evolúcie. Toto je Homo deus.
Na stiahnutie
13,50 €

dostupné aj ako:

Sapiens


„Pred 100 000 rokmi obývalo Zem najmenej šesť ľudských druhov. Dnes je tu už len jeden. My. Homo sapiens.“V knihe Sapiens: Stručná história ľudstva jej autor, nazývaný aj vizionársky historik, Dr. Yuval Noah Harari opisuje históriu človeka ako biologického druhu od prvých ľudí až po súčasnosť, ktorú výrazne ovplyvnili tri revolúcie - kognitívna, poľnohospodárska a vedecká revolúcia. Ako zvíťazil náš druh v boji o dominanciu? Prečo sa naši kočovní predkovia usadili a začali zakladať mestá a ríše? Ako sme dospeli k viere v bohov, národy a ľudské práva? A aký bude náš svet v ďalších tisícročiach? Vychádzajúc z poznatkov z histórie, biológie, antropológie, paleontológie a ekonómie Dr. Harari skúma, ako jednotlivé historické prúdy formovali ľudské spoločnosti - ich nažívanie v rámci spoločnosti, ale aj s prírodou, zvieratami a rastlinami - a dokonca aj ľudskú osobnosť. Sme vďaka tomu šťastnejší? Môžeme niekedy vôbec oslobodiť naše správanie od dedičstva našich predkov? A čo môžeme alebo by sme mali urobiť, aby sme ovplyvnili priebeh nasledujúcich storočí? Autor tak čitateľa núti zamyslieť sa aj nad blízkou či vzdialenejšou budúcnosťou, ktorú ovplyvňuje správanie človeka, vedecký pokrok a jeho snaha pozmeniť zákony prírody len pre svoje blaho. Kniha je vzrušujúcim zhrnutím našej neuveriteľnej histórie - od bezvýznamných opíc až k pánom sveta. Jej obsah je odvážny, obsiahly aj provokatívny. Spochybňuje všetko, čo sme o ľudstve zdanlivo vedeli: našu vieru, činy, moc... aj našu budúcnosť, a pritom sa zamýšľa a ozrejmuje najdôležitejšie otázky histórie a moderného sveta. Nestáva sa často, aby kniha dala čitateľom možnosť prehodnotiť prakticky všetko konanie človeka ako druhu. A presne to sa podarilo Hararimu v jeho zhrňujúcom, ale zrozumiteľnom pohľade na dejiny ľudstva. Harariho kniha Sapiens: Stručná história ľudstva sa stala medzinárodným bestsellerom a doteraz vyšla v tridsiatich piatich krajinách. Jej obsah je zaujímavý a často aj zábavný, je napísaná živým, prístupným jazykom a vlastný text dopĺňajú fotografie, mapy, schémy a ilustrácie.
Na stiahnutie
12,90 €

dostupné aj ako:

21 lecke a 21. századra (puha kötés)


Lényegtelen információkkal elárasztott világunkban a tisztánlátás hatalom. Vajon értjük még egyáltalán a világot, amelyet alkottunk? Tudjuk, mi történik körülöttünk, és melyek a jelen legnagyobb kihívásai és döntései? Tudjuk, hogy mire tanítsuk a gyerekeinket? Ez a könyv nem történelmi narratívának, hanem válogatott leckék gyűjteményének készült. Ám ezek a leckék sem szolgálnak egyszerű válaszokkal. Céljuk, hogy további gondolkodásra késztessenek, és segítsenek az olvasónak részt venni korunk fontos párbeszédeiben. Miért van válságban a liberális demokrácia? Mit tehetünk a járványszerűen terjedő álhírek ellen? Isten visszatért? Új világháború közeleg? Melyik civilizáció uralja a világot? A Nyugat? Kína? Az iszlám? Nyitva hagyja-e a kapuit Európa a bevándorlók előtt? Meg tudja-e oldani a nacionalizmus az egyenlőtlenség és a klímaváltozás problémáit? Mihez kezdjünk a terrorizmussal? Harari első könyve, a Sapiens az emberiség múltjával foglalkozott, azt vizsgálta, hogyan vált egy jelentéktelen majom a bolygó urává. A második, a Homo deus az élet hosszú távú jövőjét tárta fel, arról elmélkedett, hogyan válhat az ember végül istenné, és mi lehet majd az értelem és a tudat sorsa. Ebben a könyvben a jelenre és az emberi társadalmak közvetlen jövőjére koncentrál. Megvizsgálja a világot leginkább formáló és a bolygónk jövőjét legnagyobb valószínűséggel befolyásoló erőket. Egyes részek a technológiára, mások a politikára, a vallásra vagy a művészetre összpontosítanak. Bizonyos fejezetek az emberi bölcsességet ünneplik, mások az emberi ostobaság sorsdöntő szerepét helyezik előtérbe. Mindezen témákon azonban ugyanaz az egy kérdés ível át: mi történik ma a világban, és mi ezeknek az eseményeknek a mélyebb értelme?
Na sklade 1Ks
13,76 € 14,48 €

Homo deus (puha táblás kiadás)


Legyőztük a pusztító éhínséget. Megfékeztük a gyilkos járványokat. Véget vetettünk az öldöklő háborúknak. De mihez kezdjünk ezek után? Kíséreljük meg legyőzni az öregedést? Próbáljuk meg kicselezni a halált? Tegyük az embert istenné? A világhírű jeruzsálemi egyetemi tanár, Yuval Noah Harari elgondolkodtatóan és világosan vázolja fel az emberiség lehetséges jövőit, és hogy miként válhat a Homo sapiens Homo deusszá.
U dodávateľa
15,26 € 16,06 €

Sapiens (puha kötés)


A tűz tett minket veszedelmessé. A pletyka együttműködővé. A mezőgazdaság még éhesebbé. A mitológia tartotta fenn a törvényt és a rendet. A pénz adott valamit, amiben mind bízhatunk. Az ellentmondások teremtették meg a kultúrát. A tudomány tett minket a teremtés urává. De egyik sem tett boldoggá… A világhírű jeruzsálemi egyetemi tanár szerint így foglalható össze annak története, hogyan váltunk jelentéktelen majmokból a világ uraivá.
U dodávateľa
15,26 € 16,06 €

21 lekcií pre 21. storočie


Kniha Sapiens skúmala minulosť. Kniha Homo Deus skúmala budúcnosť. Kniha 21 lekcií pre 21. storočie skúma súčasnosť. Ako sa môžeme ochrániť pred jadrovou vojnou, ekologickými katastrofami a technologickými narušeniami? Čo môžeme urobiť s epidémiou falošných správ alebo s hrozbou terorizmu? Čo by sme mali učiť svoje deti? Yuval Noah Harari nás opäť pozýva na napínavú cestu tými najnaliehavejšími otázkami súčasnej doby. Zlatou niťou, ktorá sa vinie jeho novou vzrušujúcou knihou, je výzva, aby sme venovali kolektívnu aj individuálnu pozornosť neustálej a dezorientujúcej zmene. Sme ešte schopní rozumieť svetu, ktorý sme si sami vytvorili? 21 lekcií pre 21. storočie skúma, čo znamená byť človekom v ére zmätku.
Na stiahnutie
12,90 €

Így hódítottuk meg a földet - A világ urai


Mi, emberek nem vagyunk olyan erősek, mint az oroszlánok, nem úszunk olyan jól, mint a delfinek, szárnyunk pedig egyáltalán nincsen. Akkor mégis hogyan hódítottuk meg a földet? Hát úgy, hogy van egy szuperképességünk: a történetmesélés. A mesék segítségével jutottunk el a barlangrajzoktól az első városok építéséig, a kerék feltalálásától a holdra szállásig. Az évezredek során egyre erősebbek lettünk, de egyúttal pusztító erejűek is. Készülj hát fel minden idők legfantasztikusabb meséjére: a megállíthatatlan emberiség igaz történetére! Tudd meg, hogy zsugorította össze a gyomrunkat a tűz, hogyan beszélgettek őseink az állatokkal, mit árul el a foci az emberi létről, és miféle szupererő segítségével változtathatod meg akár te is a világot! A részletgazdag képeknek köszönhetően úgy élheted át a történelmet, ahogyan eddig soha. A világszerte elismert történész és gondolkodó, Yuval Noah Harari, a Sapiens című bestseller szerzőjének legújabb kötete a kiskamasz olvasókat vezeti be az emberiség őstörténetébe.
Na sklade 2Ks
12,26 € 12,90 €

Sapiens: Ilustrovaná história 1


Prvý diel nádherne ilustrovaného príbehu histórie ľudstva, podľa skvelej a úspešnej knihy Yuvala Noaha Harariho, ktorá sa stala medzinárodným bestsellerom. Toto je príbeh o tom, ako sa z bezvýznamnej opice stal vládca planéty Zem, ktorý dokázal štiepiť atóm, lietať na Mesiac a manipulovať s genetickým kódom života. S Yuvalom Noahom Hararim ako sprievodcom, a postavami ako je praveký Bill, doktorka Fiktívna a detektívka Lopezová, sa vydáte na výlet po najzaujímavejších zákutiach histórie. Evolúcia ľudstva je prerozprávaná ako televízna reality šou; prvé stretnutie Sapiens a neandertálcov preskúmame prostredníctvom majstrovských diel moderného umenia; a vyhynutie mamutov a šabľozubých tigrov je prerozprávané ako filmová detektívka. Sapiens: Ilustrovaná história je revolučná – a okrem toho prudko zábavná – interpretácia príbehu ľudstva, plná vtipu, humoru, ale aj poučenia.
Na sklade > 5Ks
26,51 € 27,90 €

Sapiens


A tűz tett minket veszedelmessé. A pletyka együttműködővé. A mezőgazdaság még éhesebbé. A mitológia tartotta fenn a törvényt és a rendet. A pénz adott valamit, amiben mind bízhatunk. Az ellentmondások teremtették meg a kultúrát. A tudomány tett minket a teremtés urává. De egyik sem tett boldoggá… A világhírű jeruzsálemi egyetemi tanár szerint így foglalható össze annak története, ahogyan jelentéktelen majmokból a világ uraivá váltunk.
Na stiahnutie
7,54 €

dostupné aj ako: