Yuval Harari

autor

Sapiens: A Brief History of Humankind


This is The Sunday Times Bestseller. Planet Earth is 4.5 billion years old. In just a fraction of that time, one species among countless others has conquered it. Us. We are the most advanced and most destructive animals ever to have lived. What makes us brilliant? What makes us deadly? What makes us Sapiens? In this bold and provocative book, Yuval Noah Harari explores who we are, how we got here and where we're going. Sapiens is a thrilling account of humankind's extraordinary history - from the Stone Age to the Silicon Age - and our journey from insignificant apes to rulers of the world. "It tackles the biggest questions of history and of the modern world, and it is written in unforgettably vivid language. You will love it!" (Jared Diamond, author of Guns, Germs and Steel).
Na sklade 2Ks
12,30 € 12,95 €

Homo Deus


Yuval Noah Harari, author of the critically-acclaimed New York Times bestseller and international phenomenon Sapiens, returns with an equally original, compelling, and provocative book, turning his focus toward humanity’s future, and our quest to upgrade humans into gods.Over the past century humankind has managed to do the impossible and rein in famine, plague, and war. This may seem hard to accept, but, as Harari explains in his trademark style—thorough, yet riveting—famine, plague and war have been transformed from incomprehensible and uncontrollable forces of nature into manageable challenges. For the first time ever, more people die from eating too much than from eating too little; more people die from old age than from infectious diseases; and more people commit suicide than are killed by soldiers, terrorists and criminals put together. The average American is a thousand times more likely to die from binging at McDonalds than from being blown up by Al Qaeda.What then will replace famine, plague, and war at the top of the human agenda? As the self-made gods of planet earth, what destinies will we set ourselves, and which quests will we undertake? Homo Deus explores the projects, dreams and nightmares that will shape the twenty-first century—from overcoming death to creating artificial life. It asks the fundamental questions: Where do we go from here? And how will we protect this fragile world from our own destructive powers? This is the next stage of evolution. This is Homo Deus.With the same insight and clarity that made Sapiens an international hit and a New York Times bestseller, Harari maps out our future.
Na sklade 3Ks
11,35 € 11,95 €

Sapiens - stručná história ľudstva


"Pred 100 000 rokmi obývalo Zem najmenej šesť ľudských druhov. Dnes je tu už len jeden. My. Homo sapiens." V knihe Sapiens: Stručná história ľudstva jej autor, nazývaný aj vizionársky historik, Dr. Yuval Noah Harari opisuje históriu človeka ako biologického druhu od prvých ľudí až po súčasnosť, ktorú výrazne ovplyvnili tri revolúcie ? kognitívna, poľnohospodárska a vedecká revolúcia. Ako zvíťazil náš druh v boji o dominanciu? Prečo sa naši kočovní predkovia usadili a začali zakladať mestá a ríše? Ako sme dospeli k viere v bohov, národy a ľudské práva? A aký bude náš svet v ďalších tisícročiach?Vychádzajúc z poznatkov z histórie, biológie, antropológie, paleontológie a ekonómie Dr. Harari skúma, ako jednotlivé historické prúdy formovali ľudské spoločnosti ? ich nažívanie v rámci spoločnosti, ale aj s prírodou, zvieratami a rastlinami ? a dokonca aj ľudskú osobnosť. Sme vďaka tomu šťastnejší? Môžeme niekedy vôbec oslobodiť naše správanie od dedičstva našich predkov? A čo môžeme alebo by sme mali urobiť, aby sme ovplyvnili priebeh nasledujúcich storočí? Autor tak čitateľa núti zamyslieť sa aj nad blízkou či vzdialenejšou budúcnosťou, ktorú ovplyvňuje správanie človeka, vedecký pokrok a jeho snaha pozmeniť zákony prírody len pre svoje blaho.Kniha je vzrušujúcim zhrnutím našej neuveriteľnej histórie ? od bezvýznamných opíc až k pánom sveta. Jej obsah je odvážny, obsiahly aj provokatívny. Spochybňuje všetko, čo sme o ľudstve zdanlivo vedeli: našu vieru, činy, moc... aj našu budúcnosť, a pritom sa zamýšľa a ozrejmuje najdôležitejšie otázky histórie a moderného sveta. Nestáva sa často, aby kniha dala čitateľom možnosť prehodnotiť prakticky všetko konanie človeka ako druhu. A presne to sa podarilo Hararimu v jeho zhrňujúcom, ale zrozumiteľnom pohľade na dejiny ľudstva.Harariho kniha Sapiens: Stručná história ľudstva sa stala medzinárodným bestsellerom a doteraz vyšla v tridsiatich piatich krajinách. Jej obsah je zaujímavý a často aj zábavný, je napísaná živým, prístupným jazykom a vlastný text dopĺňajú fotografie, mapy, schémy a ilustrácie.
Na sklade > 5Ks
22,48 € 24,90 €

dostupné aj ako:

Money: Vintage Minis


How did money come to be invented? Why does it now have such significance in our lives? Does it make us happier or unhappier? And what does the future hold for it? With brilliant clarity and insight, Yuval Noah Harari takes the reader on a journey from the very first coins through to 21st century economics and shows us how we are all on the brink of a revolution, whether we like it or not. Selected from the books Sapiens and Homo Deus by Yuval Noah HarariVINTAGE MINIS: GREAT MINDS. BIG IDEAS.LITTLE BOOKS. A series of short books by the world's greatest writers on the experiences that make us human Also in the Vintage Minis series:Home by Salman RushdieBabies by Anne EnrightEating by Nigella LawsonDrinking by John Cheever
Na sklade 2Ks
3,75 € 3,95 €

21 lecke a 21. századra


Lényegtelen információkkal elárasztott világunkban a tisztánlátás hatalom. Vajon értjük még egyáltalán a világot, amelyet alkottunk? Tudjuk, mi történik körülöttünk, melyek a jelen legnagyobb kihívásai és döntései? Tudjuk, hogy mire tanítsuk a gyerekeinket? Ez a könyv nem történelmi narratívának, hanem válogatott leckék gyűjteményének készült. Ám ezek a leckék sem szolgálnak egyszerű válaszokkal. Céljuk, hogy további gondolkodásra késztessenek, és segítsenek az olvasónak részt venni korunk fontos párbeszédeiben.Mit jelez Donald Trump hatalomra kerülése? Mit tehetünk a járványszerűen terjedő álhírek ellen? Miért van válságban a liberális demokrácia? Isten visszatért? Új világháború közeleg? Melyik civilizáció uralja a világot? A Nyugat? Kína? Az iszlám? Nyitva hagyja-e a kapuit Európa a bevándorlók előtt? Meg tudja-e oldani a nacionalizmus az egyenlőtlenség és a klímaváltozás problémáit? Mihez kezdjünk a terrorizmussal?Dr. Harari első könyve, a Sapiens az emberiség múltjával foglalkozott, azt vizsgálta, hogyan vált egy jelentéktelen majom a bolygó urává. A második, a Homo Deus az élet hosszú távú jövőjét tárta fel, arról elmélkedett, hogyan válhat az ember végül istenné, és mi lehet majd az értelem és a tudat sorsa. Ebben a könyvben a jelenre és az emberi társadalmak közvetlen jövőjére koncentrál. Megvizsgálja a világ társadalmait leginkább formáló, és a bolygónk jövőjét legnagyobb valószínűséggel befolyásoló erőket. Egyes részek a technológiára, mások a politikára, a vallásra vagy a művészetre összpontosítanak. Bizonyos fejezetek az emberi bölcsességet ünneplik, mások az emberi ostobaság sorsdöntő szerepét helyezik előtérbe. Mindezen témákon azonban ugyanaz az egy kérdés ível át: mi történik ma a világban, és mi ezeknek az eseményeknek a mélyebb értelme?
Na sklade > 5Ks
13,76 € 14,48 €

Homo Deus - stručná história zajtrajška


Vo svojom kritikmi uznávanom medzinárodnom bestselleri, Sapiens, Yuval Noah Harari vysvetlil, ako sa ľudstvu podarilo ovládnuť planétu. V knihe Homo Deus skúma budúcnosť ľudstva a ponúka víziu zajtrajška, ktorá sa zdá byť nezrozumiteľná, ale časom sa stane neodvratná: ľudstvo stratí nielen svoju dominanciu, ale aj samotný zmysel.Za posledné storočie sa ľudstvu podarilo nemožné: premeniť nekontrolovateľné sily prírody - hladomor, epidémie a vojny - na zvládnuteľné výzvy. Dnes zomiera viac ľudí na prejedanie ako na hladomor, viac ľudí zomiera na starobu ako na infekčné choroby a samovraždu spácha viac ľudí, ako stihnú zabiť vojaci, teroristi a zločinci dohromady. Sme jediným druhom v dlhej histórii Zeme, ktorému sa samotnému podarilo zmeniť celú planétu, a už sme prestali očakávať, že by naše osudy mohla formovať nejaká vyššia sila.Čo nahradí hladomor, epidémie a vojny na prvých miestach ľudského snaženia? Aký osud si pripravíme a aké ciele budeme sledovať? Homo Deus skúma projekty, sny a nočné mory, ktoré budú formovať dvadsiate prvé storočie, od prekonania smrti po vytvorenie umelého života. Lenže pri dosahovaní týchto cieľov môže nakoniec väčšina ľudských bytostí stratiť svoj zmysel. Čo budeme robiť potom? A ako ochránime tento krehký svet pred svojimi vlastnými ničivými silami? Nemôžeme zastaviť chod histórie, ale môžeme ovplyvniť jej smerovanie.Predvídanie budúcnosti obvykle predpokladá, že zajtrajšok bude v podstate veľmi podobný dnešku - že budeme mať úžasné nové technológie, ale stále nás budú usmerňovať staré dobré humanistické hodnoty ako sloboda a rovnosť. Homo Deus tieto predpoklady rúca a naznačuje širokú škálu alternatívnych možností, s provokatívnymi argumentmi na každej strane. Napríklad:- Hlavné produkty ekonomiky dvadsiateho prvého storočia nebudú textílie, autá ani zbrane, ale telá, mozgy a mysle. - Priemyselná revolúcia vytvorila pracujúcu triedu, ďalšia veľká revolúcia vytvorí zbytočnú triedu. - Spôsob, akým my ľudia zaobchádzame so zvieratami, nastavuje zrkadlo, ako budú vylepšení superľudia zaobchádzať s nami. - Demokracia a voľný trh sa zrútia, keď nás Google a Facebook budú poznať lepšie ako my sami, a autorita sa presunie z jednotlivých ľudí na zosieťované algoritmy. - Ľudia nebudú proti strojom bojovať - splynú s nimi. Smerujeme skôr k manželstvu ako vojne.Takto vyzerá nový svet a priepasť medzi tými, ktorí naskočia na palubu, a tými, ktorí sa neprispôsobia, bude väčšia ako priepasť medzi priemyselnými impériami a agrárnymi kmeňmi, dokonca väčšia aj ako medzi Homo sapiens a neandertálcami. Toto je ďalšia fáza evolúcie. Toto je Homo deus.
Na sklade > 5Ks
20,81 € 21,90 €

dostupné aj ako:

21 Lessons for the 21st Century


**THE NUMBER ONE BESTSELLER**The future is here. Learn to live in it.In twenty-one bite-sized lessons, Yuval Noah Harari explores what it means to be human in an age of bewilderment.How can we protect ourselves from nuclear war, ecological cataclysms and technological disruptions? What can we do about the epidemic of fake news or the threat of terrorism? What should we teach our children?Yuval Noah Harari takes us on a thrilling journey through today's most urgent issues. The golden thread running through his exhilarating new book is the challenge of maintaining our collective and individual focus in the face of constant and disorienting change. Are we still capable of understanding the world we have created?`Fascinating... compelling... [Harari] has teed up a crucial global conversation about how to take on the problems of the 21st century' Bill Gates, New York Times`Truly mind-expanding... Ultra-topical' Guardian`21 Lessons is, simply put, a crucial book' Adam Kay
Na sklade 2Ks
11,88 € 12,50 €

21 lekcií pre 21. storočie


Kniha Sapiens skúmala minulosť. Kniha Homo Deus skúmala budúcnosť. Kniha 21 lekcií pre 21. storočie skúma súčasnosť.Ako sa môžeme ochrániť pred jadrovou vojnou, ekologickými katastrofami a technologickými narušeniami? Čo môžeme urobiť s epidémiou falošných správ alebo s hrozbou terorizmu? Čo by sme mali učiť svoje deti?Yuval Noah Harari nás opäť pozýva na napínavú cestu tými najnaliehavejšími otázkami súčasnej doby. Zlatou niťou, ktorá sa vinie jeho novou vzrušujúcou knihou, je výzva, aby sme venovali kolektívnu aj individuálnu pozornosť neustálej a dezorientujúcej zmene. Sme ešte schopní rozumieť svetu, ktorý sme si sami vytvorili? 21 lekcií pre 21. storočie skúma, čo znamená byť človekom v ére zmätku.
Na sklade > 5Ks
20,81 € 21,90 €

Sapiens Graphic Novel


The first volume of the graphic adaptation of Yuval Noah Harari's global phenomenon and smash Sunday Times #1 bestseller, with gorgeous full-colour illustrations and a beautiful package - the perfect gift for the curious beings in your life.One hundred thousand years ago, at least six different species of humans inhabited Earth. Yet today there is only one-homo sapiens. What happened to the others? And what may happen to us?In this first volume of the full-colour illustrated adaptation of his groundbreaking book, renowned historian Yuval Harari tells the story of humankind's creation and evolution, exploring the ways in which biology and history have defined us and enhanced our understanding of what it means to be "human". From examining the role evolving humans have played in the global ecosystem to charting the rise of empires, Sapiens challenges us to reconsider accepted beliefs, connect past developments with contemporary concerns, and view specific events within the context of larger ideas.Featuring 256 pages of full-colour illustrations and easy-to-understand text covering the first part of the full-length original edition, this adaptation of the mind-expanding book furthers the ongoing conversation as it introduces Harari's ideas to a wider new readership.
Na sklade 1Ks
20,43 € 21,50 €

Sapiens


SAPIENS STRUČNÉ DĚJINY LIDSTVA sleduje z dlouhodobé perspektivy revoluční zvraty na cestě lidského rodu od vzniku Homo sapiens až po současnost. Dramatický je příběh bezvýznamného lidoopa, který před dvěma miliony let někde v koutě Afriky získal vědomí, vyvraždil své přírodní bratrance a ovládl celou planetu. Základní životní parametry člověka jsou určeny biologicky, ale poskytují úžasný prostor. Ne biologie, ale kultura (kolektivní víra) je klíčem k pochopení dramatického rozvoje lidstva. Jen ona umožňuje spolupráci velkého počtu lidí, kteří se navzájem neznají. Po první, kognitivní revoluci před 70 000 lety následovaly další překvapivé zlomy v dějinách objev zemědělství, peněz, společenské mytologie, imperiální společnosti, kapitalistického úvěru a víry v budoucnost, objev vědy, techniky i genetického inženýrství. Zdá se, že dějiny mají směr vždyť obchod a kapitalismus, věda a technika, planetární komunikace i geopolitické vědomí spojily svět do globální vesnice. "Proč se z knihy SAPIENS Yuvala Harariho okamžitě stal mezinárodní bestseller? Je to jednoduché: odpovídá na nejzásadnější otázky historie i moderního světa a čte se jedním dechem. Nemůžete se od ní odtrhnout!" (Jared Diamond, nositel Pulitzerovy ceny, autor knih Osudy lidských společností, Kolaps a The World until Yesterday).
Na sklade 2Ks
22,24 € 23,41 €

Homo Deus


Po bestselleru Sapiens Úchvatný i úděsný příběh lidstva obrací Yuval Noah Harari zájem k budoucnosti. Analyzuje, jaké důsledky mohou nastat, když se tradiční kolektivní mýty lidstva utkají s novými božskými technologiemi, jako jsou např. umělá inteligence nebo genetické inženýrství. Harari představuje vizi nepříliš vzdáleného světa, v němž zřejmě budeme čelit novým typům výzev. V knize Homo deus Stručné dějiny zítřka zkoumá naši budoucnost svým typickým způsobem, v němž kombinuje především historii, filozofii a přírodní vědy, ale i poznatky dalších oborů. Jak to dopadne s demokracií, když firmy jako Google a Facebook budou znát naše záliby a preference (včetně politických) lépe než my sami? Co se stane se sociálním státem, jestliže počítače budou úspěšné na trhu práce a vznikne tak počtem většinová třída zbytečných lidí? Jak naloží s genetickým inženýrstvím např. islám? Budou v Silicon Valley vyvíjet jenom nová technická zařízení, nebo i nová náboženství? Když se z Homo sapiens stane Homo deus, jaké nové cíle si vytyčíme? Jaké projekty bychom se měli snažit uskutečnit a jak ochráníme tuto křehkou planetu a lidstvo samotné před našimi vlastními ničivými silami? Kniha Homo Deus nám poskytuje vhled do snů a nočních můr, které budou utvářet 21. století od překonání smrti po vytvoření umělého života. Nabízí svoji odpověď na základní otázku po dalším vývojovém stupni lidstva: Kam odtud jdeme? Kam půjde Homo Deus?
Na sklade 2Ks
20,45 € 21,53 €

Sapiens - Rajzolt történelem II.


Lehetséges, hogy mi emberek 12 000 évvel ezelőtt csapdába estünk, amelyből azóta sem tudunk kijutni? A Sapiens – A civilizáció pillérei annak a történetét meséli el, hogy a Homo sapiens hogyan lett nomádból telepes, és hogyan dolgozott egyre keményebben anélkül, hogy az élete cserébe egy kicsit is javult volna. Fedezze fel, hogyan hódította meg a világot a búza, hogyan hozta létre egy isten és egy bürokrata különös házassága az első birodalmakat, hogyan vált az emberi élet szerves részévé a háború, az éhínség, a járvány és az egyenlőtlenség, és miért csak magunkat okolhatjuk mindezért!Borúsnak találja a hangvételt? Hála vicces szereplőinknek, biztos lehet benne, hogy nem lesz az. Yuval, Zoe, Szaraszvatí professzor, Cindy és Bill, Lopez nyomozó és Doktor Fikció széltében-hosszában beutazzák az emberiség történelmét, és ezúttal azt vizsgálják, hogyan változtatta meg mindörökre a társadalmat a mezőgazdasági forradalom. Az ördöngös Mefisztó megmutatja nekik, hogyan ejti csapdába az embert egy növény, Hammurapi király lefekteti a jog alapjait, Konfuciusz pedig elmagyarázza, milyen a harmonikus társadalom.A képregény újszerűen és szellemesen meséli el az emberiség történetét Yuval Noah Harari Sapiens – Az emberiség rövid története című könyve alapján, amely világszerte 65 nyelven több mint 21 millió példányban kelt el. A második rész olvasható önállóan vagy az első folytatásaként is, célja, hogy azokat a felnőtteket és kamaszokat is lekösse, akik egyébként nem foglalkoznak tudománnyal és történelemmel.
Na sklade 1Ks
16,21 € 17,06 €

3x Harari (Sapiens, Homo deus, 21 lekcí pro 21. století)


Soubor všech tří dosud vydaných knih Yuvala Noaha Harariho v dárkové kazetě za výhodnou cenu. Jedná se o knihy Sapiens, Homo deus a 21 lekcí pro 21. století.
Na sklade 1Ks
52,69 € 55,46 €

21 lekcí pro 21. století


Kniha Sapiens nám ukázala, odkud jsme přišli. Homo deus hleděl do budoucnosti. Publikace 21 lekcí pro 21. století se zabývá současností a dobou, která bude bezprostředně následovat. V jednadvaceti kapitolách věnovaných jednotlivým závažným problémům zkoumá Harari, co znamená být člověkem ve věku šířícího se chaosu. Jaké důsledky pro člověka bude mít využívání robotů a umělé inteligence? Jak se vypořádáme s životem ve světě zaplavovaném falešnými zprávami? Jakou váhu bude mít národní a náboženské cítění? Čemu bychom měli naučit svoje děti? Harari upozorňuje na zásadní politické, technologické, sociální a existenciální otázky, jež před námi vyvstávají tváří v tvář proudu dezorientujících změn. Pokud chce lidstvo přežít ve světě plném čím dál ostřejších protikladů, musí na tyto otázky odpovědět. Dokážeme si pod přísným pohledem Velkého bratra uchovat svobodu volby? Jaké budou požadavky na trhu práce a jak bychom se na ně měli připravit? Jak se vypořádat s hrozbami terorismu? Proč je politický systém liberální demokracie v krizi?
Na sklade 2Ks
20,45 € 21,53 €

Homo Deus


Vo svojom kritikmi uznávanom medzinárodnom bestselleri, Sapiens, Yuval Noah Harari vysvetlil, ako sa ľudstvu podarilo ovládnuť planétu. V knihe Homo Deus skúma budúcnosť ľudstva a ponúka víziu zajtrajška, ktorá sa zdá byť nezrozumiteľná, ale časom sa stane neodvratná: ľudstvo stratí nielen svoju dominanciu, ale aj samotný zmysel.Za posledné storočie sa ľudstvu podarilo nemožné: premeniť nekontrolovateľné sily prírody - hladomor, epidémie a vojny - na zvládnuteľné výzvy. Dnes zomiera viac ľudí na prejedanie ako na hladomor, viac ľudí zomiera na starobu ako na infekčné choroby a samovraždu spácha viac ľudí, ako stihnú zabiť vojaci, teroristi a zločinci dohromady. Sme jediným druhom v dlhej histórii Zeme, ktorému sa samotnému podarilo zmeniť celú planétu, a už sme prestali očakávať, že by naše osudy mohla formovať nejaká vyššia sila.Čo nahradí hladomor, epidémie a vojny na prvých miestach ľudského snaženia? Aký osud si pripravíme a aké ciele budeme sledovať? Homo Deus skúma projekty, sny a nočné mory, ktoré budú formovať dvadsiate prvé storočie, od prekonania smrti po vytvorenie umelého života. Lenže pri dosahovaní týchto cieľov môže nakoniec väčšina ľudských bytostí stratiť svoj zmysel. Čo budeme robiť potom? A ako ochránime tento krehký svet pred svojimi vlastnými ničivými silami? Nemôžeme zastaviť chod histórie, ale môžeme ovplyvniť jej smerovanie.Predvídanie budúcnosti obvykle predpokladá, že zajtrajšok bude v podstate veľmi podobný dnešku - že budeme mať úžasné nové technológie, ale stále nás budú usmerňovať staré dobré humanistické hodnoty ako sloboda a rovnosť. Homo Deus tieto predpoklady rúca a naznačuje širokú škálu alternatívnych možností, s provokatívnymi argumentmi na každej strane. Napríklad:Hlavné produkty ekonomiky dvadsiateho prvého storočia nebudú textílie, autá ani zbrane, ale telá, mozgy a mysle.Priemyselná revolúcia vytvorila pracujúcu triedu, ďalšia veľká revolúcia vytvorí zbytočnú triedu.Spôsob, akým my ľudia zaobchádzame so zvieratami, nastavuje zrkadlo, ako budú vylepšení superľudia zaobchádzať s nami.Demokracia a voľný trh sa zrútia, keď nás Google a Facebook budú poznať lepšie ako my sami, a autorita sa presunie z jednotlivých ľudí na zosieťované algoritmy.Ľudia nebudú proti strojom bojovať - splynú s nimi. Smerujeme skôr k manželstvu ako vojne.Takto vyzerá nový svet a priepasť medzi tými, ktorí naskočia na palubu, a tými, ktorí sa neprispôsobia, bude väčšia ako priepasť medzi priemyselnými impériami a agrárnymi kmeňmi, dokonca väčšia aj ako medzi Homo sapiens a neandertálcami. Toto je ďalšia fáza evolúcie. Toto je Homo deus.
Na stiahnutie
13,50 €

dostupné aj ako:

Sapiens


„Pred 100 000 rokmi obývalo Zem najmenej šesť ľudských druhov. Dnes je tu už len jeden. My. Homo sapiens.“V knihe Sapiens: Stručná história ľudstva jej autor, nazývaný aj vizionársky historik, Dr. Yuval Noah Harari opisuje históriu človeka ako biologického druhu od prvých ľudí až po súčasnosť, ktorú výrazne ovplyvnili tri revolúcie - kognitívna, poľnohospodárska a vedecká revolúcia. Ako zvíťazil náš druh v boji o dominanciu? Prečo sa naši kočovní predkovia usadili a začali zakladať mestá a ríše? Ako sme dospeli k viere v bohov, národy a ľudské práva? A aký bude náš svet v ďalších tisícročiach? Vychádzajúc z poznatkov z histórie, biológie, antropológie, paleontológie a ekonómie Dr. Harari skúma, ako jednotlivé historické prúdy formovali ľudské spoločnosti - ich nažívanie v rámci spoločnosti, ale aj s prírodou, zvieratami a rastlinami - a dokonca aj ľudskú osobnosť. Sme vďaka tomu šťastnejší? Môžeme niekedy vôbec oslobodiť naše správanie od dedičstva našich predkov? A čo môžeme alebo by sme mali urobiť, aby sme ovplyvnili priebeh nasledujúcich storočí? Autor tak čitateľa núti zamyslieť sa aj nad blízkou či vzdialenejšou budúcnosťou, ktorú ovplyvňuje správanie človeka, vedecký pokrok a jeho snaha pozmeniť zákony prírody len pre svoje blaho. Kniha je vzrušujúcim zhrnutím našej neuveriteľnej histórie - od bezvýznamných opíc až k pánom sveta. Jej obsah je odvážny, obsiahly aj provokatívny. Spochybňuje všetko, čo sme o ľudstve zdanlivo vedeli: našu vieru, činy, moc... aj našu budúcnosť, a pritom sa zamýšľa a ozrejmuje najdôležitejšie otázky histórie a moderného sveta. Nestáva sa často, aby kniha dala čitateľom možnosť prehodnotiť prakticky všetko konanie človeka ako druhu. A presne to sa podarilo Hararimu v jeho zhrňujúcom, ale zrozumiteľnom pohľade na dejiny ľudstva. Harariho kniha Sapiens: Stručná história ľudstva sa stala medzinárodným bestsellerom a doteraz vyšla v tridsiatich piatich krajinách. Jej obsah je zaujímavý a často aj zábavný, je napísaná živým, prístupným jazykom a vlastný text dopĺňajú fotografie, mapy, schémy a ilustrácie.
Na stiahnutie
12,90 €

dostupné aj ako: