Roman Králik

autor

Kierkegaardův Abrahám


Monografie je důkladným rozborem nejen Kierkegaardovy práce Bázeň a chvění, ale i relativně široké diskuse, která se v celosvětovém měřítku vede k tomu, co je v této Kierkegaardově knize předkládáno. Tato práce je velice důkladně vědecky, tj. přesně a soustavně, zpracována. Vykazuje mimořádně dobrou autorovu znalost nejen Kierkegaarda, ale i prací, které se týkají Kierkegaardovy činnosti, jeho myšlení a tvorby vůbec. Centrální postavou je Abraham, jeho život a v samém jádru jeho víra. Autor se snaží ukázat, co v podstatě Kierkegaard z Abrahamova příběhu vyčetl k problematice jeho – a křesťanské víry a k jejímu vztahu k etice, ba dokonce i k tzv. estetickému životnímu stylu, který nás obklopuje. Dává tím velice zřetelnou odpověď na nejzákladnější otázky, které si člověk klade, případně i jen může klást.
U dodávateľa
6,65 € 7,00 €