! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Série


Edície


Knihy - Pre predškolákov strana 1 z 23

Hello! We speak English


Toto je skvelá kniha, ktorá obohatí tvoju anglickú slovnú zásobu. Viac než 250 slov so slovenským prekladom.
U dodávateľa
4,66 € 4,90 €

Na návštěvě u malíře 3. díl, 6. vydání


Pracovní sešit obsahuje grafomotorická cvičení, vycházející z posloupnosti vývoje dovedností dítěte. Cvičení postupují od nejjednodušších prvků, které se v kresbě dítěte objevují nejdříve, a přecházejí k obtížnějším. Materiály přinášejí podněty k získání dovednosti, jejímu procvičování a posléze její fixaci před postupem do další úrovně obtížnosti.
U dodávateľa
7,59 € 7,99 €

Ja som Barborka


Osobnosť dieťaťa sa formuje od narodenia pôsobením rodiny, kamarátov či učiteľov, teda každej sociálnej skupiny, v ktorej trávi čas. Ak ho v hľadaní vlastnej identity chcete podporiť, nechajte ho vždy povedať, čo ho trápi a z čoho sa teší, dovoľte mu vyjadriť pocity a želania, a dajte mu priestor na obľúbené aktivity a hry. Tento pracovný zošit, určený pre dievčatká predškolského veku, je milou a hravou pomôckou, ktorá vám v tom určite pomôže. Nová kamarátka Barborka prevedie vašu dcéru, vnučku alebo žiačku jej vlastným svetom a pomôže jej objaviť tie skutočnosti a zaujímavosti, ktoré si ešte celkom neuvedomovala. Malá slečna sa vďaka tomu naučí veľa sama o sebe, zistí kým je, a pochopí, že je nenahraditeľná.
Na sklade 3Ks
6,56 € 6,90 €

Ja som Adamko


Osobnosť dieťaťa sa formuje od narodenia pôsobením rodiny, kamarátov či učiteľov, teda každej sociálnej skupiny, v ktorej trávi čas. Ak ho v hľadaní vlastnej identity chcete podporiť, nechajte ho vždy povedať, čo ho trápi a z čoho sa teší, dovoľte mu vyjadriť pocity a želania, a dajte mu priestor na obľúbené aktivity a hry. Tento pracovný zošit, určený pre chlapcov predškolského veku, je milou a hravou pomôckou, ktorá vám v tom určite pomôže. Nový kamarát Adamko prevedie vášho syna, vnuka alebo žiaka jeho vlastným svetom a pomôže mu objaviť tie skutočnosti a zaujímavosti, ktoré si ešte celkom neuvedomoval. Chlapec sa vďaka tomu naučí veľa sám o sebe, zistí kým je, a pochopí, že je nenahraditeľný.
Na sklade 2Ks
6,56 € 6,90 €

Kuliferdo - Grafomotorika 2 PZ


Druhý diel z dvojice pracovných zošitov s aktivitami, ktoré rozvíjajú grafomotorické zručnosti a jemnú motoriku škôlkarov. Pre deti od 4 do 7 rokov. Prostredníctvom pracovných listov si deti precvičia písanie všetkých tvarov. Ich precvičovanie im pomôže pri nácviku písania v prvom ročníku základnej školy. Pracovný zošit je rozdelený na dve časti: 1. Rozvoj grafomotoriky – deti si precvičia písanie všetkých tvarov, potrebných na písanie písmen. 2. Rozvoj jemnej motoriky – deti narábajú s nožnicami, s lepidlom, skladajú papier, dokresľujú a pod. Pracovný zošit rozvíja už získané zručnosti u predškolákov, ale aj u prváčikov, ktorí len začínajú s písaním. Aktivity sú využiteľné pri nácviku aj docvičovaní v materskej škole, v prvej triede ZŠ, ale aj na domáce precvičovanie. Zbierka pracovných listov na rozvoj grafomotoriky je užitočnou pomôckou nie len pre učiteľky materských škôl, ale i pre rodičov, starých rodičov, ktorí chcú mať istotu, že ich predškolák bude kvalitne pripravený na vstup do školy.
Na sklade 2Ks
8,55 € 9,00 €

Kuliferdo - Grafomotorika 1 PZ


Prvý diel z dvojice pracovných zošitov s aktivitami, ktoré rozvíjajú grafomotorické zručnosti a jemnú motoriku škôlkarov. Pre deti od 4 do 7 rokov. Prostredníctvom pracovných listov si deti precvičia písanie všetkých tvarov. Ich precvičovanie im pomôže pri nácviku písania v prvom ročníku základnej školy. Pracovný zošit je rozdelený na dve časti: 1. Rozvoj grafomotoriky – deti si precvičia písanie všetkých tvarov, potrebných na písanie písmen. 2. Rozvoj jemnej motoriky – deti narábajú s nožnicami, s lepidlom, skladajú papier, dokresľujú a pod. Pracovný zošit rozvíja už získané zručnosti u predškolákov, ale aj u prváčikov, ktorí len začínajú s písaním. Aktivity sú využiteľné pri nácviku aj docvičovaní v materskej škole, v prvej triede ZŠ, ale aj na domáce precvičovanie. Zbierka pracovných listov na rozvoj grafomotoriky je užitočnou pomôckou nie len pre učiteľky materských škôl, ale i pre rodičov, starých rodičov, ktorí chcú mať istotu, že ich predškolák bude kvalitne pripravený na vstup do školy.
Na sklade 2Ks
8,55 € 9,00 €

Kuliferdík - Maľovanie


Pracovný zošit vo formáte A3 na tvrdom výkrese pre deti vo veku 3 – 7 rokov, ktorý prostredníctvom maľovania uvádza deti do sveta umenia. Prináša aktivity zamerané na rozvoj maliarskych a grafomotorických zručností. Pracovný zošit slúži na úspešný rozvoj kresliarskych zručností najmenších detí, ale aj na celkový rozvoj dieťaťa a spoločnú komunikáciu s dospelým. Dieťa okolo jedného roka zisťuje, že ceruzka alebo štetec s farbou zanecháva určitú stopu. Pracovné listy KULIFERDÍK MAĽOVANIE mu umožnia toto poznanie rozvíjať. Prostredníctvom dokončovania čiar v pracovných listoch a pri maľovaní rôznych línií – ovály, oblúky, čiary – dieťa cielene rozvíja grafomotoriku a jemnú motoriku. Dieťa má možnosť narábať s farbami a štetcom na veľký rozmer papiera a tým pádom rozvíja estetické vnímanie, vzťah k umeniu, môže miešať farby, učí sa využívať toto náčinie. Táto forma prejavu deťom umožňuje vyjadriť svoje pocity, obavy a je veľmi prospešná na rozvoj motorických schopností. Pracovné listy na maľovanie dopĺňajú motivačné básničky a úlohy. Pracovný zošit je netypického rozmeru – A3 naležato, čo umožňuje deťom realizovať sa na väčšej ploche. Pracovné listy sú na tvrdom výkrese gramáže 170 g, aby sa deťom papier pri maľovaní nerozmáčal. Obrázky sú väčšieho rozmeru, jasnejšie a atraktívnejšie pre deti. Pri práci s jednotlivými pracovnými listami deti používajú ceruzky a pastelky na dokresľovanie čiar, línií, tvarov a zároveň využívajú maliarske pomôcky. Tu majú možnosť manipulovať so štetcom, vodovými farbami a vodou. Učia sa správne miešať farby s vodou a nanášať ich na výkres. Aby prácu s pracovným zošitom zvládli aj rodičia doma, na každej strane je pri aktivite uvedený piktogram ceruzky alebo štetca, podľa toho, ako treba aktivitu na danej strane vyplniť.
Na sklade 2Ks
10,45 € 11,00 €

Bömbi megtanít írni


A gyermek íráskészség fejlődése nem automatikus érési folyamat. Ahhoz, hogy az iskolában a 6 éves gyermeknek ne okozzon gondot a számok, betűk írása, szerencsés, ha előzetesen jártasságot szerez az ilyen jellegű tevékenységekben. Az írásmozgás (grafomotorika) több agyterület összehangolt működését kívánja meg. Ha a gyermek a finommotorikában elmaradt szinten kerül be az iskolába, az írásbeliség nyűg lesz a számára, nem szereti ezt a tevékenységet, és elutasít minden olyan helyzetet, ahol ceruzát kell a kezébe vennie. Ezért fontos, hogy az iskolát megelőzően legyen lehetősége keze, ujjai edzésére, ügyesítésére. E kiadvány színezést, átírást, másolást igénylő feladatai módot adnak a gyermeknek arra, hogy gyakorlatot szerezzen olyan tevékenységben, ami az iskolában hasznos lesz a számára.
U dodávateľa
4,52 € 4,76 €

Breki talányos feladatai


E kiadványban a gyermek változatos feladatokkal találkozhat. Minden feladatmegoldás értelmezést, figyelemtartást, problémamegoldó gondolkodást igényel. Feladattípusok: - összetartozó fogalmak keresése - ellentétek felismerése - memória aktiválása - összefüggések meglátása - logikai sorrendek megállapítása - viszonyszavak alkalmazása - folyamatok értelmezése - hangzó azonosságok meghallása.
U dodávateľa
4,52 € 4,76 €

Dr. Uhu matekórái


A gyermek első matematikai eszköze a saját keze. A kézen történő számolásnak, műveletvégzésnek azonban sok buktatója van. Az első problémával a gyermek akkor szembesül, amikor a művelet eredménye átlépi a tízet. Ekkor ugyanis az ujjak már nem elegendők az eredmény átlátásához. E füzet feladatai a gyermeknek megmutatják, hogyan szakadhat el a keze használatától, és alkalmazhat egy olyan technikát, amellyel mennyiségfogalma, műveletvégzése gyors, pontos és magabiztos lesz. A kiadvány feladatai között vannak példák: - a kéz-dominólap párhuzam megértésére - a mennyiségfogalom rögzítésére - a mennyiségek sorrendjének gyakorlására - a számok bontására - összeadásra - kivonásra - pótlásra. A kihajló borítón található korongokat vágják ki, ezeket a dominólaphoz kapcsolódó feladatokban tudják használni. A dominólaphoz ajánlott feladatokat a füzet végében találják.
U dodávateľa
5,33 € 5,61 €

Hravá škôlka: Kreatívne aktivity


Pracovný zošit KREATÍVNE AKTIVITY je piatym a zároveň posledným dielom série Hravá škôlka, vytvorenej v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie. Skúsené autorky – psychologička a špeciálna pedagogička, pripravili príťažlivý systém hravého učenia, zameraného na cieľavedomé rozvíjanie kreativity u detí v predškolskom veku a u žiakov prvého ročníka základnej školy. Úlohy, ktoré tu nájdete, sú zamerané na rozvoj fantázie, tvorivosti a kreatívneho myslenia. Svojím zadaním podnecujú dieťa, aby prostredníctvom tvorby vyjadrovalo svoje myšlienky, túžby, zážitky a pocity. Dávajú mu priestor nato, aby k aktivite pristúpilo novým, netradičným spôsobom a v neposlednom rade mu poskytnú radosť zo samotnej tvorby, ako aj pozitívne vnímanie seba samého. V zošite nájdete praktické tipy a rady na rozvoj tvorivosti, pracovné listy s konkrétnymi cvičeniami i súhrn všetkého, čo by mal budúci prvák v oblasti logického myslenia ovládať. Pre predškolákov a začínajúcich prvákov Ilustrovala Alžbeta Kováčová
Na sklade 1Ks
6,56 € 6,90 €

Dinós örömök


Kedves Szülők! Az ön csemetéje is rajong a dinoszauruszokért? A kötetünkben szereplő kedves dinó figurák most egy vidám, játékos tanulásra csábít minden dinórajongót. Azonban könyvünk sokkal több, mint egy hagyományos foglalkoztató füzet! Ezeket az óvodásoknak szánt fejlesztő gyakorlatokat úgy válogatta össze a fejlesztőpedagógus, hogy a gyerekekbe játszva épüljön be az a "tudásanyag", mely az iskolaérettség eléréséhez is kell. Hiszen a gyerekek lételeme a játék, tehát a játék által lehet a legjobban fejleszteni őket. Minden feladattípusból több áll rendelkezésre annak érdekében, hogyha a gyermek az elsőt nem tudja önállóan, csak segítséggel megoldani, akkor legyen lehetősége a következőt egyedül megcsinálni. Az oldalak tetején látható, hogy az adott feladat melyik részterületen belül gyakoroltat vagy kérdez rá ismeretekre. Ez segítséget nyújthat ahhoz, hogy a továbbiakban célirányosan tudjanak a nehézséget okozó részterület fejlesztési lehetőségeiről tájékozódni. Tartalmas dinós időtöltést, kellemes és hasznos "játszva fejlesztést" kívánunk!
U dodávateľa
8,00 € 8,42 €

Tavaszi örömök


Kedves Szülők! Kötetünk szórakoztató feladatai a tavaszra és a húsvétra hangolják rá a gyerekeket. Azonban könyvünk sokkal több, mint egy hagyományos foglalkoztatófüzet! Ezeket az óvodásoknak szánt fejlesztő gyakorlatokat úgy válogatta össze a fejlesztőpedagógus, hogy a gyerekekbe játszva épüljön be az a "tudásanyag", mely az iskolaérettség eléréséhez is kell. Hiszen a gyerekek lételeme a játék, tehát a játék által lehet a legjobban fejleszteni őket. Minden feladattípusból több áll rendelkezésre annak érdekében, hogy ha a gyermek az elsőt nem tudja önállóan, csak segítséggel megoldani, akkor legyen lehetősége a következőt egyedül megcsinálni. Az oldalak tetején látható, hogy az adott feladat melyik részterületen belül gyakoroltat vagy kérdez rá ismeretekre. Ez segítséget nyújthat ahhoz, hogy a továbbiakban célirányosan tudjanak a nehézséget okozó részterület fejlesztési lehetőségeiről tájékozódni. Tartalmas tavaszi időtöltést, kellemes és hasznos "játszva fejlesztést" kívánunk!
U dodávateľa
8,00 € 8,42 €

Co si tužky povídaly, 2. díl


Publikace Co si tužky povídaly obsahuje: 1) grafomotorická cvičení pro děti ve věku od 4 do 6 let, pomocí kterých se rozvine: - jemná motorika a psychické funkce potřebné při kreslení a psaní - grafomotorické dovednosti a kresba dítěte - souhra ruky a oka, vnímání prostoru v souvislosti se směrem vedení čáry 2) metodický návod pro dospělé, který: - upozorňuje na možná úskalí při nácviku jednotlivých prvků - pomáhá překonávat obtíže Po prvním dílu grafomotorických cvičení nazvaném Mezi námi pastelkami je tu díl druhý – Co si tužky povídaly. Cvičení výtvarně realizoval a půvabným ilustracemi knížku opět vybavil Richard Šmarda. Tento díl, jak autorka upozorňuje, je určen především čtyř- až šestiletým dětem. Vše, co potřebujeme o dětské kresbě a také psaní vědět, jak se tyto dovednosti vyvíjejí, jak dítě podporovat a vést je, jak pomoci dítěti, které nemá chuť kreslit, se dozvíme z autorčina dopisu uvedeného na straně 60. Ten bychom měli, pokud hodláme s dítětem podle knížky pracovat, přečíst nejdříve. Při práci nás podpoří též instrukce pro dospělé v rámečku u každého cvičení. Některé z dětí, kterým kreslení moc nešlo, získaly odvahu a chuť do práce v prvním dílu s průvodkyněmi cvičením pastelkami Boženkou a Máňou, a budou jistě s chutí pokračovat ve složitějších cvičeních. Jiné dítě, vyspělejší kreslíř, může začít právě nyní. Ke známým pastelkám se totiž přidaly tužky. U pana architekta Cihličky se naučily rýsovat čáry a tvary, které náš malý kreslíř využije ve škole v počátcích psaní. Hravý příběh pastelek, tužek, zvířátek i dětí vede našeho potomka pomocí vodorovných, svislých i šikmých čar, obloučků, spirál, kružnic, elips a dalších tvarů k vytváření obrázků, které potěší dítě – autora i nás, kteří je v práci podporujeme. Správný metodický postup, jehož jednotlivé kroky dítěti umožňují plnit stále složitější úkoly, je zárukou vytvoření předpokladů pro budoucí psaní. Získává postupně návyk správného úchopu psacího náčiní, lehkého pohybu ruky při kreslení. Proto je druhý díl grafomotoriky vhodný i pro žáčky první třídy, kteří nemají moc rádi psaní, příliš tlačí na tužku nebo se jim nedaří správné tvary písmen. Vrátí-li se k doporučeným cvičením, uvolní se jejich napětí, obava ze psaní odplyne s veselým příběhem a oni získají jistotu a radost ze školní práce. Navíc budou mít pěknou veselou knížku s vlastními ilustracemi, k nimž je inspiroval skutečný malíř se svými tužkami a pastelkami. A samozřejmě paní Bednářová, která rozumí dětským starostem s kreslením a psaním, která pomohla mnoha dětem najít radost ze školy a zaplašit strach z přepisování, opisování i diktátů, autorka této milé knížky pro tvořivé děti a jejich dospělé kamarády. PhDr. Alena Šafrová speciální pedagožka Speciálního pedagogického centra při Soukromém speciálním gymnáziu Integra, Brno-Líšeň, externí pedagožka Pedagogické fakulty MU v Brně
U dodávateľa
8,54 € 8,99 €

Obrázková čítanka so SLA-BI-KA-MI


V Obrázkovej čítanke so SLA-BI-KA-MI sa niektoré slová ukryli za obrázky. To však nie je všetko, čím je táto kniha iná. Veselé dvojfarebné slabiky uľahčujú deťom čítanie a robia ho zábavnejším. Slabičnú metódu ocenia najmä začínajúci čitatelia, obzvlášť tí s poruchou čítania. Pomôže im s vnímaním textu a jeho plynulejším vyslovovaním. Problém pridlhých slov je vyriešený! Rozvíjajte u svojho dieťaťa schopnosť čítania s porozumením a fantáziu. Krátke príbehy s jasným posolstvom sú vhodné na precvičovanie pozornosti a diskutovanie o texte. Deti sa tak môžu pripravovať na čítanie dlhších kníh a pri tom sa zabaviť pri nahrádzaní milých obrázkov slovami. Kniha je určená pre čitateľov od 5 rokov. Z poľského originálu Czytanki sy-la-bo-we z obrazkami vydaného vo vydavateľstve Publicat, S.A. v roku 2021 preložila Táňa Pastorková. Vyšlo vo vydavateľstve IKAR, a.s. – STONOŽKA v roku 2022.
Na sklade > 5Ks
11,31 € 11,90 €

Aktívna matematika


Aktivizujúca učebná pomôcka určená pre predškolákov a mladších školákov. Zmenili sme dizajn, ale vnútro ostalo rovnaké! Aktívna matematika spája svet reality a svet matematiky. Robí matematiku pre deti ľahšie uchopiteľnou, zábavnou a ľahkou. Zlepšuje kognitívne schopnosti detí a ich porozumenie matematickým pojmom a súvislostiam. Učebná pomôcka je určená na prácu na hodinách matematiky na I. stupni ZŠ, v materských školách v príprave predškolákov a na individuálnu domácu prípravu, či prácu s deťmi so ŠVVP pre deti predškolského a mladšieho školského veku.
Na sklade 1Ks
33,25 € 35,00 €

Hravá škôlka - Jazyk a komunikácia


Pracovný zošit JAZYK A KOMUNIKÁCIA je treťou časťou série Hravá škôlka, vytvorenej v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie. Skúsené autorky – psychologička a špeciálna pedagogička, pripravili príťažlivý systém hravého učenia, zameraného na rozvoj komunikačných schopností, logického myslenia, tvorivosti a fantázie, ako aj na trénovanie pamäti i pozornosti. Pri hre s touto zábavnou cvičebnicou dieťa spoznáva písmená a slabiky, osvojuje si význam slov, učí sa chápať funkciu písanej reči a gramaticky správne formulovať jednoduché vety a súvetia. Popri tom si osvojuje spisovnú podobu slovenského jazyka, učí sa samostatne uvažovať a buduje si zmysel pre spoluprácu, čím sa pripravuje na rolu žiaka. V zošite nájdete praktické tipy a rady na rozvoj zručností, pracovné listy s konkrétnymi cvičeniami, rozvíjajúce úlohy i súhrn všetkého, čo by mal budúci prvák v oblasti logického myslenia ovládať. Pre predškolákov a začínajúcich prvákov
Na sklade 1Ks
5,61 € 5,90 €

Medzi nami predškolákmi


Publikácia je určená na preverenie znalostí, schopností a zručností detí pred nástupom do školy. Najvhodnejšia je pre deti vo veku 5 až 7 rokov. Kniha sa zameriava na oblasť grafomotoriky, zrakového vnímania, reči, sluchového vnímania, priestorovej a pravo – ľavej orientácie, vnímanie času a základných materiálnych predstáv. Každá strana obsahuje motivačný príbeh pre deti, vysvetlenie činnosti a jej cieľa pre dospelých.
Na sklade 2Ks
8,07 € 8,49 €

Moje prvé počítanie: Hravé úlohy na tvorivé a logické myslenie


Tento hravý pracovný zošit je určený deťom od 5 rokov ako príprava do prvého ročníka základnej školy. Jeho cieľom je povzbudiť ich záujem o matematiku a odstrániť prípadné počiatočné obavy. Nájdu v ňom množstvo pútavých, tvorivých a zároveň veľmi jednoduchých úloh, ktoré rešpektujú psychologické osobitosti predškolského aj mladšieho školského veku – predovšetkým potreby, záujmy, schopnosti, skúsenosti a vedomosti detí. Úlohy sú krátke, podnecujúce iniciatívu, a sú zostavené tak, aby oslovili aj nesmelé, málo sebavedomé dieťa a podporili ho v snahe ukázať svoje schopnosti. Pri práci s týmto zošitom sa vaše dieťa naučí orientovať v priestore, vyhľadávať počty predmetov, pomenovať ich číslom, spájať, porovnávať skupiny a oboznámi sa s prvými matematickými pojmami. Pre deti od 5 rokov
Na sklade 2Ks
6,56 € 6,90 €

Táto kategória je zameraná na vzdelávacie materiály a učebnice, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre deti v predškolskom veku. Naše učebnice pre predškolákov vás sprevádzajú na začiatku vzdelávacej cesty vašich detí a pomáhajú im pripraviť sa na budúce školské skúsenosti.

Učebnice pre predškolákov sú zábavné, vzdelávacie a plné farebných obrázkov a ilustrácií, čo zaujme vaše deti a podporí ich záujem o učenie sa. Tieto učebnice obsahujú rôzne aktivity, hry, cvičenia a úlohy, ktoré pomáhajú rozvíjať jemnú a hrubú motoriku, kreativitu, pozornosť, a základné poznatky z matematiky, čítania, písania a ďalších predškolských zručností.

Učebnice pre predškolákov sú navrhnuté tak, aby podporovali radosť zo vzdelávania a sú prispôsobené potrebám a schopnostiam detí v tomto veku. Sú to skvelé nástroje na prípravu vašich detí na následné školské prostredie a pomáhajú budovať pevný základ pre ich budúce vzdelávanie.

V našej ponuke nájdete učebnice pre predškolákov na rôzne témy, ako napríklad čísla, farby, tvary, zvieratá, príroda a ďalšie zaujímavé tématické oblasti.