! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Rezervácia na predajni


Série


Edície


Politológia


Obsahové zameranie textu je prierezom politológie ako vedy o inštitucionálnych, normatívnych, komunikačných a ďalších javoch a procesoch politického života spoločnosti, prebiehajúcich na národnej a medzinárodnej úrovni. Obsah 1 Politológia ako veda 1.1 Predmet a vývoj štúdia politológie 1.2 Pramene a aplikácia politológie 1.3 Základné členenie politických vied 1.4 Politické vedy vo vybraných krajinách 1.5 Zhrnutie 2 Miesto politiky v riadení spoločenských procesov 2.1 Vzťah politiky a ostatných sfér spoločenského života 2.2 Vzťah politiky a ekonomiky – hospodárska politika 2.3 Sociálna politika 2.4 Kultúrna politika 2.5 Spotrebiteľská politika 3 Občianska spoločnosť 3.1 Ideové a politické zdroje občianskej spoločnosti 3.2 Základné princípy formovania a fungovania občianskej spoločnosti 4 Ľudské a občianske práva v politickom živote spoločnosti 4.1 Vývoj názorov na postavenie človeka a jeho práva v spoločnosti 4.2 Pojem, obsah a výklad ľudských práv 4.3 Medzinárodná ochrana ľudských práv 5 Politické systémy spoločnosti 5.1 Demokratický politický systém 5.2 Nedemokratický politický systém 5.3 Stabilita politických systémov 5.4 Svetské a teokratické politické systémy 5.5 Ďalšie faktory členenia politických systémov 5.6 Hlavy štátov a stranícke systémy stredoeurópskych štátov 6 Štát 6.1 Pôvod štátu 6.2 Základné znaky štátu 6.3 Klasifikácia štátov podľa štátneho režimu, hlavy štátu a formy vlády 6.4 Klasifikácia štátov podľa štátneho zriadenia 7 Verejná správa 7.1 Štátna správa 7.2 Samospráva 7.3 Verejná správa v Slovenskej republike 7.4 Organizácie miestnej samosprávy v Slovenskej republike 8 Občianske združenia 8.1 Záujmové organizácie a spolky 8.2 Politické hnutia 8.3 Nátlakové združenia 8.4 Politické strany 8.5 Politické strany Európy 8.6 Nové trendy vo vývoji politických strán a hnutí 9 Menšiny v politike 9.1 Etnická štruktúra Európy a národnostné menšiny 9.2 Neetnické minority 10 Voľby a volebné systémy 10.1 Voľby a politická participácia občana na správe vecí verejných 10.2 Voľby a politická reprezentácia 10.3 Typológia volebných systémov 10.4 Volebný proces 10.5 Voľby do orgánov samosprávnych krajov v SR (zastupiteľstvo, predseda) 10.6 Voľby do NR SR 10.7 Voľby prezidenta SR 10.8 Voľby do Európskeho parlamentu 10.9 Modely vplyvu volebných systémov na systém politických strán 11 Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika štátu 11.1 Charakteristika medzinárodného prostredia, systému vzťahov a aktérov 11.2 Zahraničná politika štátu a orgány štátu pre zahraničné styky 11.3 Národný záujem štátu 11.4 Doktríny a stratégie zahraničnej politiky 12 Politická geografia 12.1 Postavenie politickej geografie v rámci politológie 12.3 Základné politicko-geografické oblasti výskumu 12.3 Politické mapovanie priestoru a geografická predstavivosť 13 Environmentalizmus 13.1 Kľúčové pojmy 13.2 Environmentálna filozofia a etika 13.3 Politický environmentalizmus 14 Európska únia a jej inštitucionálny systém 14.1 Definícia európskej integrácie 14.2 Charakteristika Európskej únie 14.3 Inštitucionálny systém Európskej únie
Na sklade 1Ks
8,55 € 9,50 €

13 matematických príbehov


Máte radi matematiku a zároveň radi čítate? Potom ste tu správne a 13 matematických príbehov je kniha práve pre vás! Spolu so študentami sa ocitnete na „najhoršom lyžiarskom v dejinách“. Žiaci sú sklamaní, niektorí aj zdesení z toho, kde majú prežiť najbližší týždeň. Chata ešte pamätá časy ich rodičov a navyše tu nie je žiaden internet! Dvaja teenageri však objavia router v suteréne chaty. Získať heslo na wifi na horskej chate, kde nie je ani len signál, však pre účastníčky a účastníkov lyžiarskeho kurzu vôbec nie je jednoduché. No ani nemožné. Ponorte sa do tajuplných matematických príbehov, vyriešte úlohy a hlavolamy a získajte správne heslo na pripojenie do siete. Úlohy spracované do napínavých príbehov sú určené pre žiakov a žiačky 3. – 9. ročníka ZŠ a pre každého, kto má rád čísla či hlavolamy, bez rozdielu veku. Sú to malé literárne diela (rozprávky, sci-fi, poviedky), ktoré obsahujú niekoľko matematických úloh. Prekážkami pre hrdinov príbehu sú práve úlohy, ktoré sú súčasťou deja. Čitatelia sú motivovaní tieto úlohy vyriešiť. Matematické príbehy nájdu uplatnenie v každej fáze vyučovacieho procesu. Môžu slúžiť na motiváciu, precvičovanie a upevňovanie učiva, prípadne aj na preverovanie vedomostí či čítanie s porozumením. Publikácia je pokračovaním legendárnej knihy 16 matematických príbehov, ktorá vyšla v roku 1983. Niektoré príbehy sú prevzaté a upravené z pôvodnej knihy, ďalšie sú celkom nové. Posledný príbeh, ktorý bol vybratý z viacerých žiackych príbehov prihlásených do súťaže, nájdete na konci knižky. Čitateľom a čitateľkám prajeme veselú zábavu pri riešení úloh! Riešenia sú ku každému príbehu priložené formou malej brožúrky, ktorá tvorí prílohu knihy. Autori príbehov: prof. RNDr. Milan Hejný, CSc., prof. RNDr. Ľudovít Niepel, CSc., RNDr. Mária Dományová, Mgr. Monika Högerová,Mgr. Alica Kortišová, Mgr. Anna Kuřík Sukniak, Mgr. Tatiana Polomská, Mgr. Soňa Gregorová Autori detského príbehu: Ema Bao Anh Le Huu, Lucia Horváthová, Zuzana Lefflerová
U dodávateľa
28,80 € 32,00 €

Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry C - 3. ročník SŠ


Rozbor diel slovenských a svetových autorov s ukážkami. Štruktúra: O autorovi, útvar, kompozícia, postavy, dej a ukážky, forma, použitá literatúra. Obsah SVETOVÁ MEDZIVOJNOVÁ LITERATÚRA Starec a more (Ernest Hemingway) stratená generácia Proces (Franz Kafka) predchodca existencialistickej a absurdnej literatúry Thér?se Desqueyrouxová (François Mauriac) katolícka moderna Peter a Lucia (Romain Rolland) realizmus Požehnanie zeme (Knut Hamsun) realizmus s prvkami ruralizmu Buddenbrookovci (Thomas Mann) realizmus Na západe nič nové (Erich Maria Remarque) súbežník americkej stratenej generácie Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (Jaroslav Hašek) realistické dielo s heroikomickou postavou SLOVENSKÁ MEDZIVOJNOVÁ LITERATÚRA Cesta životom (Ladislav Nádaši-Jégé) naturalizmus Adam Šangala (Ladislav Nádaši-Jégé) naturalizmus Živý bič (Milo Urban) expresionizmus Jozef Mak (Jozef Cíger-Hronský) expresionizmus Matka (Július Barč-Ivan) expresionizmus Cválajúce dni (Ján Smrek) vitalizmus Si krajšia moja vlasť (Gorazd Zvonický) katolícka moderna Nedeľa (Ladislav Novomeský) proletárska poézia Zvieratník (Štefan Žáry) nadrealizmus O dvoch bratoch, z ktorých prvý druhého vôbec nepoznal (Peter Jilemnický) socialistický realizmus Malka (František Švantner) naturizmus Drak sa vracia (Dobroslav Chrobák) naturizmus Tri gaštanové kone (Margita Figuli) naturizmus
Na sklade 1Ks
6,56 € 6,90 €

Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry A - 1. ročník SŠ


Rozbor diel slovenských a svetových autorov s ukážkami. Štruktúra: O autorovi, útvar, kompozícia, postavy, dej a ukážky, forma, použitá literatúra. Obsah Staroveká literatúra Gilgameš (Prerozprával Vojtech Zamarovský) Antigona (Sofokles) Ódy (Horácius) Umenie milovať I, Lieky proti láske (Ovídius) Staroslovienska (stredoveká) literatúra Proglas (Konštantín) Moravsko-panónske legendy (Kliment a neznámy autor) Humanistická a renesančná literatúra Dômyselný rytier Don Quijote de la Macha (Miguel de Cervantes Saavedra) Sonety Laure (Francesco Petrarca) Hamlet (Wiliam Shakespeare) O rozvrstvení obyvateľstva a príčinách štátnych prevratov (Martin Rakovský) Baroková literatúra Valaská škola mravúv stodola (Hugolín Gavlovič) Osvietenská literatúra René mláďenca príhodi a skúsenosťi (Jozef Ignác Bajza) Klasicistická literatúra Lakomec (Moli?re) Svatopluk (Ján Hollý) Slávy dcera (Ján Kollár) Kocúrkovo, aneb Jen abychom v hanbě nezůstali (Ján Chalupka) Svetová preromantická a romantická literatúra Utrpenie mladého Werthera (Johann Wolfgang Goethe) Kráľ tmy (Johann Wolfgang Goethe) Viliam Tell (Friedrich Schiller) Putovanie Childa Harolda (George Noël Gordon Byron) Havran (Edgar Alan Poe) Jama a kyvadlo (Edgar Alan Poe) Chrám Matky Božej v Paríži (Victor Hugo) Kapitánova dcéra (Alexander Sergejevič Puškin) Piková dáma (Alexander Sergejevič Puškin) Máj (Karel Hynek Mácha) Babička (Božena Němcová) Slovenská romantická literatúra Kde leží naša bieda (Ľudovít Štúr) Matúš z Trenčína (Ľudovít Štúr) Marína (Andrej Sládkovič) Detvan (Andrej Sládkovič) Zakliata panna vo Váhu a divný Janko (Janko Kráľ) Kvet (Janko Kráľ) Mor ho! (Samo Chalupka) Smrť Jánošíkova (Ján Botto) Margita a Besná (Ján Botto) Reštavrácia (Janko Kalinčiak) Olejkár (Jozef Miloslav Hurban)
Na sklade 2Ks
6,56 € 6,90 €

Prázdninová matematika pre 8. ročník ZŠ


ZISTI, ČO VIEŠ A ČO NIE A DOCVIČ zhrnutie učiva vyriešená úloha úlohy na riešenie testy Prázdninový zošit na precvičovanie učiva matematiky po 7. ročníku ZŠ. nenásilné precvičovanie a opakovanie učiva daného ročníka vhodné aj na opakovanie učiva počas školského roka farebné, oživené obrázkami, zábavnými úlohami, s výsledkami Podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu. Obsah 1 CELÉ ČÍSLA 1.1 Kladné a záporné čísla, usporiadanie celých čísel 1.2 Navzájom opačné čísla, absolútna hodnota celého čísla 1.3 Sčítanie celých čísel 1.4 Odčítanie celých čísel 1.5 Násobenie a delenie celých čísel 1.6 Kontrolný test – Celé čísla 2 DESATINNÉ ČÍSLA 2.1 Kladné a záporné desatinné čísla, usporiadanie desatinných čísel 2.2 Navzájom opačné desatinné čísla, absolútna hodnota desatinného čísla 2.3 Racionálne čísla 2.4 Sčítanie a odčítanie racionálnych čísel 2.5 Násobenie a delenie racionálnych čísel 2.6 Kontrolný test – Desatinné čísla 3 PREMENNÉ, VÝRAZY 3.1 Číselné výrazy, hodnota číselného výrazu 3.2 Rovnosť číselných výrazov 3.3 Výrazy s premennými 3.4 Sčítanie a odčítanie výrazov s premennými 3.5 Násobenie výrazu číslom 3.6 Delenie výrazu číslom 3.7 Vynímanie pred zátvorku 3.8 Rovnice 3.9 Slovné úlohy 3.10 Vzorce, vyjadrenie premennej zo vzorca 3.11 Pravouhlá sústava súradníc v rovine 3.12 Závislosť veličín, priama a nepriama úmernosť 3.13 Kontrolný test – Premenné, výrazy 4 ROVNOBEŽNÍK, LICHOBEŽNÍK, OBVOD A OBSAH ROVNOBEŽNÍKA, LICHOBEŽNÍKA A TROJUHOLNÍKA 4.1 Rovnobežné a rôznobežné priamky 4.2 Vrcholové, susedné, súhlasné a striedavé uhly 4.3 Štvoruholníky 4.4 Rovnobežníky 4.5 Štvorec a obdĺžnik 4.6 Kosoštvorec 4.7 Kosodĺžnik 4.8 Lichobežník 4.9 Obsah trojuholníka 4.10 Kontrolný test – Rovnobežník, lichobežník, obvod a obsah rovnobežníka, lichobežníka a trojuholníka 5 KRUŽNICA, KRUH 5.1 Kružnica 5.2 Vzájomná poloha kružnice a priamky 5.3 Tálesova kružnica 5.4 Dĺžka kružnice 5.5 Kružnicový oblúk, stredový uhol, dĺžka oblúka 5.6 Kruh 5.7 Kruhový výsek a kruhový odsek 5.8 Kontrolný test – Kružnica, kruh 6 HRANOL 6.1 Druhy hranolov 6.2 Sieť kolmého hranola 6.3 Povrch hranola 6.4 Objem hranola 6.5 Kontrolný test – Hranol 7 PRAVDEPODOBNOSŤ 7.1 Početnosť, relatívna početnosť 7.2 Pravdepodobnosť 7.3 Kontrolný test – Pravdepodobnosť 8 ŠTATISTIKA 8.1 Štatistický súbor 8.2 Kontrolný test – Štatistika VÝSTUPNÝ TEST PREHĽAD OBJAVOV V MATEMATIKE Z HISTÓRIE MATEMATIKY (Táles z Milétu) VÝSLEDKY
Na sklade 2Ks
8,08 € 8,50 €

Fort Minor - The Rising Tied (Red) 2LP


KDO: Fort Minor je hiphopové alter ego hlavní postavy skupiny Linkin Park. Mike Shinoda a jeho bokovka byli aktivní v polovině nultých let, kdy vydali debutové album. Deska The Rising Tied vyšla v listopadu 2005 a podílela se na ní řada zajímavých osobností. Hostují tu Styles of Beyond, Black Thought z The Roots, zpěvačka Skylar Grey nebo její kolega John Legend. Exekutivním producentem alba byl Jay-Z. CO: Vinylová reedice alba z roku 2005. Mike Shinoda z Linkin Park tehdy vdechl život bočnímu projektu, s nímž natočil desku plnou zajímavých hostů. Na nahrávkách se podíleli třeba zpěvák John Legend nebo rappeři Lupe Fiasco, Common a Kenna. Reedice je bohatší o čtyři bonusové skladby. LP1 1. Introduction 2. Remember The Name (feat. Styles of Beyond) 3. Right Now (feat. Black Thought of The Roots, Styles of Beyond) 4. Petrified 5. Feel Like Home (feat. Styles of Beyond) 6. Where’d You Go (feat. Holly Brook and Jonah Matranga) 7. In Stereo 8. Back Home (feat. Common, Styles of Beyond) 9. Cigarettes 10. Believe Me (feat. Eric Bobo, Styles of Beyond) 11. Get Me Gone LP2 1. High Road (feat. John Legend) 2. Kenji 3. Red To Black (feat. Kenna, Jonah Matranga, Styles of Beyond) 4. The Battle (feat. Celph Titled) 5. Slip Out The Back (feat. Mr. Hahn) 6. Be Somebody (feat. Lupe Fiasco, Holly Brook, Tak of Styles of Beyond) 7. There They Go (feat. Sixx John) 8. The Hard Way (feat. Kenna) 9. Welcome
Predpredaj
51,29 € 53,99 €

Obecné studijní předpoklady, 4. vydání


Učebnice tě připraví na Scio testy OSP! | Testové strategie a triky | Více než 600 řešených úloh | 3 testy s vyhodnocením | + Aplikace na trénování úloh (měsíční přístup) | + Online kurz OSP na Scio testy | Pro zpřístupnění nahraj doklad o koupi učebnice nebo fotku účtenky na https://oscio.cz/ucet/. ? V první části učebnice se seznámíš s tím, co testy Obecných studijních předpokladů jsou, a naučíš se strategie, jak v nich postupovat. Další část se věnuje oboum oddílům testu (verbálnímu a analytickému) a jednotlivým typům úloh. Nejdříve je vždy detailně ukázán postup, jak se dají dané úlohy řešit rychle a efektivně. Ten si pak můžeš vyzkoušet na více než šesti stech řešených příkladů. Poslední část publikace je tvořena třemi cvičnými testy. ? Navíc obdržíš přístup k dvoudennímu kurzu, ve kterém společně s lektorem projdeš všechno, co potřebuješ znát k úspěšné přípravě na přijímačky z Obecných studijních předpokladů. Termíny online kurzu OSP jsou: 13–14. 1. 2024; 11.–12. 1. 2025; 10.–11. 1. 2026; 9.–10. 1. 2027. Z kurzu získáš záznam, takže pokud ti termín nebude vyhovovat, nemusíš mít strach, že o kurz přijdeš. ? Nejedná se o oficiální učebnici společnosti Scio s.r.o. Aktualizace učebnice zveřejňujeme na https://oscio.cz/aktualizace/.
Na sklade 2Ks
26,08 € 27,45 €

Občanský a společenskovědní základ Politologie Člověk v mezinárodním prostředí, aktualizované 4. vydání


Učebnicový titul z edice Občanského a společenskovědního základu se zaměřením na oblast politologie, mezinárodní a evropské instituce a vztah člověka k nim. Katalog požadavků ke státní maturitní zkoušce: Občan ve státě / Mezinárodní vztahy, globální svět. Politologie je velmi starou naukou, jejíž kořeny sahají až do starověkých říší. Význačného rozmachu doznala za středověku a novověku. V 19. a 20. století byly položeny základy moderní politologie, z jejíchž poznatků se čerpá i v současnosti. Politologie se dotýká všech oborů lidské činnosti a také života každého člověka. Posláním první části učebnice je poskytnout základní přehled o problematice politologie a seznámit čtenáře se základními pojmy, skutečnostmi a oblastmi politologie. Témata v učebnici přispívají k vytvoření základní podoby politického povědomí. Druhá část, "Člověk v mezinárodním prostředí" se zabývá strukturami mezinárodních organizací, evropskou integrací a poznáním Evropské unie a principů na kterých funguje. Neopomíjí ani současná žhavá témata, jako je globalizace, konzumní společnost nebo trvale udržitelný rozvoj. Titul zohledňuje stanovený obsah učiva vycházející z RVP Občanský a společenskovědní základ. Učivo však bude vyhovovat i těm školám, které mají ve vzdělávacím plánu zařazenu výuku práva. Publikace je celobarevná, učivo témat doplněno množstvím infografiky, schématy, zajímavostmi, souvislostmi a poznatky z historie politologie. K jednotlivým tématům jsou k dispozici časté odkazy na internet, a to nejenom k problematice politologie, ale i ostatním doplňkovým materiálům z oblasti historie, práva, zeměpisu, ekonomie apod. Pro jednodušší načtení vybraných stránek a multimediálních souborů (dokumentů, audio a videosnímků) na mobilním zařízení jsou k dispozici i QR kódy. Témata učebnice obsahují výukové cíle a cílové dovednosti studenta po prostudování statí. Na závěr tématu je zařazeno shrnutí pojmů a náměty pro samostatnou činnost a opakování. Učebnice plně odpovídá katalogu požadavků ke státní maturitě a osnovám tématu Občan ve státě ze vzdělávacího programu RVP Občanský a společenskovědní základ.
U dodávateľa
13,59 € 14,30 €

Cestovní ruch


Výuka pokrývá tato témata: Cestovní ruch a jeho úloha v moderní společnosti Typologie cestovního ruchu Cestovní kanceláře a cestovní agentury Informační a rezervační technologie v cestovním ruchu Dopravní procesy v cestovním ruchu Ubytovací služby v cestovním ruchu Stravovací služby v cestovním ruchu Průvodcovské a animační služby Destinační management Marketing cestovního ruchu Služby pasových a celních orgánů Mezinárodní turismus
U dodávateľa
13,59 € 14,30 €

Občanský a společenskovědní základ: Sociologie Média, 3. vydání


Učebnicový titul z edice Občanského a společenskovědního základu se zaměřením na sociologii a média. Učebnice se zabývá dvěma okruhy občanského a společenskovědního základu, a to problematikou sociologie a dále médii a jejich vlivu na člověka. Kromě celkové aktualizace obsahu nově obsahuje kapitolu věnovanou dezinformacím. Témata celku sociologie se věnují vymezení nauky a základních pojmů sociologie, struktuře společnosti a procesu socializace člověka. Seznamuje také s problematikou rodiny a věnuje se rovněž vztahu člověka, kultury a přírody; procesu integrace člověka v kultuře dané společnosti. Celek zaměřený na média poměrně úzce souvisí s celkem předchozím. Média a reklama provázejí v současné společnosti člověka na každém kroku; je proto vhodné naučit se jim rozumět, umět si informace třídit a ověřovat si je z více zdrojů. Seznámí vás s problematikou komunikačního procesu, médii jako takovými, mediálními celky a žurnalistickými žánry. Poměrně podrobně se tato část učebnice věnuje masmédiím a novým médiím, zejména pak těm, která jsou založena na internetových technologiích.
U dodávateľa
13,59 € 14,30 €

Občanský a společenskovědní základ: Filozofie, 2. vydání


Dějiny filozofického myšlení hledajícího odpovědi na nejzákladnější otázky života a bytí vůbec představují skutečné dobrodružství. Přijměme je jako výzvu a vydejme se jejich cestami prostřednictvím této učebnice. Její první kapitola se pokusí vymezit předmět filozofie i její dílčí obory, vztah filozofie k jiným oblastem lidské zkušenosti a předloží i některé její základní pojmy a problémy. Další kapitoly seznamují s dějinami filozofického myšlení. Pokusíme se mu porozumět a také ho kriticky vyhodnocovat - již tím budeme i my sami filozofovat. A v tom tkví zásadní smysl učebnice: pomáhá navést hledajícího (i tázajícího se) k jeho vlastním filozofickým postojům. K základnímu textu jsou vždy přiřazeny texty doplňující a rozšiřující, a to v podobě boxů obsahujících souvislosti, pojmy, citace, problémy, diskuse či zajímavosti. Téměř o všech osobnostech se pojednává v krátkém medailonu, k němuž jsou mnohdy připojeny další okolnosti týkající se jejich životních osudů. V závěru každé kapitoly je uvedeno shrnutí učiva, které usnadní jeho osvojení a opakování, navrženy jsou i náměty pro samostatnou práci.
U dodávateľa
11,50 € 12,10 €

Občanský a společenskovědní základ - Komplet


Učebnice Občanský a společenskovědní základ - KOMPLET v jediné knize pokrývá kompletní učivo tohoto předmětu. Plně odpovídá požadavkům RVP MŠMT. Je ideálním materiálem pro přípravu k maturitě. Obsahuje aktuální informace, je vizuálně atraktivně zpracovaná, srozumitelná a přehledná. Text je doplněn o velké množství názorných schémat, mapek, obrázků, grafů, tipů, zajímavostí a souvislostí. Učebnice navíc nabízí odkazy na doplňující informace formou QR kódů pro mobilní telefon. Studenti tak mohou k jednotlivým tématům okamžitě získat například související videa nebo další informační zdroje. Studium se díky tomu stává přitažlivější a zajímavější. Publikace zahrnuje tyto tematické celky: Politologie Právo Ekonomie Psychologie Sociologie Média Filozofie Religionistika
U dodávateľa
20,27 € 21,34 €

Optika a prístroje II pre UO fotograf


Učebnica je určená žiakom učebného odboru 6452 2 fotograf, ale aj záujemcom a nadšencom, ktorí chcú o fotografovaní vedieť niečo viac. Kniha je rozdelená na deväť kapitol, v ktorých sa žiaci postupne oboznámia so základmi vlnovej optiky, chybami optického zobrazenia, optickými vlastnosťami objektívov, s používaním fotografického príslušenstva až po vývoj v konštrukcii fotografického digitálneho prístroja.
U dodávateľa
26,60 € 28,00 €

Optika a prístroje I pre UO fotograf


Učebnica pre učebný odbor fotograf a podáva ucelený prehľad fotografickej optiky a ukazuje jej praktické využitie pri vzniku a úprave fotografického obrazu.
U dodávateľa
26,60 € 28,00 €

Úvod do sveta práce pre SOŠ


Učebnica pre žiakov všetkých typov stredných škôl aj gymnázií. V rámci predmetu úvod do sveta práce (najmä v treťom a štvrtom ročníku) získavajú odbornú prípravu, vedomosti a zručnosti z legislatívy, o trhu práce a uplatnení na tomto trhu ako zamestnanec alebo podnikateľ. Učebnica oboznamuje žiakov so svetom práce a trhom práce, s pravidlami profesijného rozhodovania, výberu povolania, komunikácie pri hľadaní práce atď.
Na sklade 2Ks
26,60 € 28,00 €

Testovanie 9 matematika


Prehľad učiva matematiky druhého stupňa ZŠ: Cvičebnica ponúka možnosť nielen sa otestovať, ale aj doštudovať učivo. Testy: K obťažnejším úlohám v testoch je vypracovaný návod na riešenie. Poskytuje prvú pomoc, ak si žiaci s príkladom nevedia rady. Nasmeruje ich na správny postup riešenia. Testované oblasti učiva: čísla, premenné a počtové výkony s číslami vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy geometria a meranie kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika logika, dôvodenie, dôkazy
Na sklade > 5Ks
8,84 € 9,50 €

Poradím si s matematikou 2.ročník, nové vydanie


Ucelený rad precvičovacích publikácií Poradím si je perfektným pomocníkom pre každého žiaka prvého stupňa základnej školy. Tituly Poradím si s matematikou precvičujú všetku látku preberanú na hodinách matematiky základných škôl. Publikácie sú určené na domáce precvičovanie, ale iste ich využijú aj pani učiteľky, napr. na krátke písomky alebo hodiny suplovania. Krátke cvičenia plne zodpovedajú osnovám základných škôl. Súčasťou kníh je podrobný kľúč ku všetkým cvičeniam na kontrolu správnosti vašich výsledkov. Autorom ilustrácií je talentovaný Filip Škoda.
Na sklade 2Ks
4,70 € 4,95 €

Poradím si s matematikou 3. ročník, 4. vydanie


Ucelený rad precvičovacích publikácií Poradím si je perfektným pomocníkom pre každého žiaka prvého stupňa základnej školy. Tituly Poradím si s matematikou precvičujú všetku látku preberanú na hodinách matematiky základných škôl. Publikácie sú určené na domáce precvičovanie, ale iste ich využijú aj pani učiteľky, napr. na krátke písomky alebo hodiny suplovania. Krátke cvičenia plne zodpovedajú osnovám základných škôl. Súčasťou kníh je podrobný kľúč ku všetkým cvičeniam na kontrolu správnosti vašich výsledkov. Autorom ilustrácií je talentovaný Filip Škoda.
Na sklade 1Ks
4,70 € 4,95 €

Poradím si s matematikou 4. ročník, noé vydanie


Ucelený rad precvičovacích publikácií Poradím si je perfektným pomocníkom pre každého žiaka prvého stupňa základnej školy. Tituly Poradím si s matematikou precvičujú všetku látku preberanú na hodinách matematiky základných škôl. Publikácie sú určené na domáce precvičovanie, ale iste ich využijú aj pani učiteľky, napr. na krátke písomky alebo hodiny suplovania. Krátke cvičenia plne zodpovedajú osnovám základných škôl. Súčasťou kníh je podrobný kľúč ku všetkým cvičeniam na kontrolu správnosti vašich výsledkov. Autorom ilustrácií je talentovaný Filip Škoda.
Na sklade 3Ks
4,70 € 4,95 €

Táto kategória je určená pre stredoškolákov a ponúka široký výber vzdelávacích materiálov a učebníc, ktoré sú prispôsobené potrebám a požiadavkám stredoškolského vzdelávania.

Učebnice pre stredné školy pokrývajú rôzne predmety a odbory, ktoré sú súčasťou stredoškolského učebného plánu. Žiaci nájdu v týchto učebniciach podrobné informácie, aktuálne poznatky, príklady a praktické úlohy, ktoré im pomáhajú lepšie pochopiť a aplikovať študovanú látku.

Kategória "Učebnice pre stredné školy" obsahuje učebnice na matematiku, slovenský jazyk a literatúru, fyziku, chémiu, biológiu, geografiu, dejepis, cudzie jazyky, ekonómiu, informatiku, a ďalšie stredoškolské predmety.

Okrem učebníc tu nájdete aj rôzne doplnkové učebné materiály, cvičebnice a príručky.