Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Série


Edície


Knihy - Jazykové učebnice, slovníky s. 1 z 522

Odborné učebné texty z nemeckého jazyka pre SOŠ elektrotechnického zamerania


Učebnica Odborné učebné texty z nemeckého jazyka je určená žiakom 3. a 4. ročníka stredných odborných škôl s elektrotechnickým zameraním. Nadväzuje na všeobecnú cudzojazyčnú prípravu v 1. a 2. ročníku týchto škôl, ale nosnou časťou publikácie je už odborná terminológia, s ktorou sa študenti stretnú v autentických odborných materiáloch. Autor zostavil krátke, zrozumiteľné a pútavé texty, za ktorými nasleduje niekoľko typov cvičení a úloh určených nielen na precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby a gramatiky, ale aj na rozvíjanie schopnosti odhadnúť význam lexikálnych jednotiek a samostatne pracovať s prekladovým slovníkom. Bonusom sú zadania na riešenie problémových úloh a projektových prác. Jednotlivé kapitoly sú v súlade s koncepciou obsahových štandardov pre SOŠ elektrotechnického zamerania a sú zamerané na zdokonalenie komunikatívnej kompetencie študentov v odbornom cudzom jazyku. Cena: 29,90 € ISBN 978-80-551-8373-2 SCHVÁLENÉ MŠVVaŠ SR Schvaľovacia doložka č.: 2018/5363:9-10K0 Titul je hradený ministerstvom školstva z príspevku na učebnice na školský rok 2022/2023 Autor: RNDr. Rudolf Velich Recenzenti: Mgr. Zdenka Tánczos, PhDr. Adriana Vráblová Rok vydania: 2022 (Druhé aktualizované vydanie) Jazyk: slovenský Počet strán: 128 Formát: 210 x 295 mm
Predpredaj
28,41 € 29,90 €

Allez hop! Francouzština pro každého 1.díl, 3. upravené vydání


Moderní učebnice francouzštiny opravdu pro každého. Je vhodná jak do výuky na středních školách, gymnáziích a univerzitách, tak i ve školách jazykových. Obsahuje 13 lekci, z nichž každá se věnuje určitému tématu, učí slovní zásobu, určitý gramatický jev a rozvíjí základní a praktické komunikační situace. Dále nabízí projekty, autoevaluační testy, přípravu na mezinárodní zkoušku DELF, podrobný přehled probrané gramatiky, transkripci všech poslechů, obsáhlý slovník a závěrem i návod, jak s učebnicí pracovat.
U dodávateľa
18,99 € 19,99 €

Click With Friends - angličtina pre tretiakov - učebnica


Moderná učebnica anglického jazyka pre 3. ročník základných škôl, ktorá obsahuje veľa hier a aktivít na ceste spoznávania anglického jazyka. Obsahovo nadväzuje na pracovné učebnice MATT the BAT 1 a 2. Ústrednou postavou je veselý a hravý škriatok CLICK, ktorý má niekoľkých kamarátov. Všetci spoločne budú s tretiakmi hovoriť po anglicky – o sebe, o svojej rodine, svojich kamarátoch. Budú im pri tom pomáhať rôzne anglické hry, či pesničky. Všetci spoločne sa tak naučia čítať aj písať po anglicky. Pri precvičovaní naučeného im v tom pomôže pracovný zošit CLICK WITH FRIENDS – ANGLIČTINA PRE TRETIAKOV.
Na sklade 3Ks
11,40 € 12,00 €
Pútač na knihu Priatelia - oficiálna kuchárka
Pútač na knihy druhej akosti

Click With Friends - angličtina pre tretiakov - PZ


Pracovný zošit anglického jazyka pre 3. ročník základných škôl, ktorého obsah je prepojený s učebnicou a spoločne tak uľahčujú učenie a zapamätanie žiakov. Obsahovo nadväzuje na pracovné učebnice MATT the BAT 1 a 2. Ústrednou postavou je veselý a hravý škriatok CLICK, ktorý má niekoľkých kamarátov. Všetci spoločne budú s tretiakmi hovoriť po anglicky – o sebe, o svojej rodine, svojich kamarátoch. Budú im pri tom pomáhať rôzne anglické hry, či pesničky. Všetci spoločne sa tak naučia čítať aj písať po anglicky. Obsahovo korešponduje s učebnicou CLICK WITH FRIENDS – ANGLIČTINA PRE TRETIAKOV.
Na sklade 3Ks
9,50 € 10,00 €

Irácká hovorová arabština


Učebnice irácké hovorové arabštiny reflektuje současné reálie Iráku. Tuto konverzační příručku mohou použít i ti, kdož se chtějí domluvit v oblasti Zálivu (Kuvajt, Katar, Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie).V osmnácti lekcích je vše, od tabulky výslovnosti arabských písmen a systematického výkladu arabské gramatiky, po nejdůležitější frazeologické obraty, rčení a výrazy, bez nichž se Iráčan neobejde. V jednotlivých lekcích se odehrávají základní situace v konverzačních tématech, s nimiž se návštěvník během svého pobytu v Iráku může setkat. Závěr je věnován frazeologickým okruhům a arabsko-českému a česko-arabskému slovníku.
U dodávateľa
16,75 € 17,63 €

1000 maďarských slovíček, 3. vydání


Knížka se stane dobrým pomocníkem při učení a procvičování maďarských slovíček. Na veselých obrázcích, jež znázorňují běžné životní situace, najdete názvy věcí, se kterými se denně setkáváte. Týkají se cestování, zábavy, vybavení bytu, školy, sportu ad. Každý tematický celek je pak doplněn jednoduchými frázemi ze života. Na konci se nachází souhrnný česko-maďarský slovník obsahující veškerá slova ilustrované části.
Na sklade 2Ks
8,54 € 8,99 €

English for Everyone: Angol nyelvi szókincsfejlesztés


A 3000 leghasznosabb angol szó és kifejezés, amelyet érdemes megtanulnod. Az English for Everyone: Angol nyelvi szókincsfejlesztés egy gazdagon illusztrált szótár és egy gyakorlókönyv különleges kombinációja. Írd le az egyes szavakhoz a saját fordításod, oldd meg a több száz feladatot, hallgasd meg az ingyenes online hanganyagot az angol szavak és kifejezések elsajátításához, és az angolnyelv-tudásod fejlesztéséhez! A képekkel illusztrált szótár tematikus felépítése megkönnyíti a szavak vizuális befogadását, a jelentés megértését és megjegyzését. Gyakorlófeladatok segítik az új szavak és kifejezések memorizálását. Tedd személyessé a tanulást saját fordításaid megadásával!
U dodávateľa
24,21 € 25,48 €

English for Everyone: Gyakorlókönyv. Vizuális angol nyelvtan


Fejleszd nyelvtani ismereteidet több mint 3000 feladattal, amelyek segítségével felmérheted az angol igeidőkről, igékről, főnevekről, melléknevekről és más nyelvtani szerkezetekről megszerzett tudásodat! ANGOL NYELVI ÚTMUTATÓ Ez az összefoglaló kiadvány lefedi a teljes nyelvtani anyagot, amelyet a Közös Európai Referenciakeret (KER) által meghatározott A1–C1 szinten elvárnak. A táblázat a KER szintjeit veti össze más nyelvvizsgák ponthatáraival. A teljes körű felkészülés érdekében érdemes az English for Everyone kurzus többi kötetével, különösen a Vizuális angol nyelvtan című könyvvel együtt használni.
U dodávateľa
21,15 € 22,26 €

PONS Képes szótár Ukrán-Magyar


"Az 1500 szót tartalmazó ukrán-magyar képes szótár ideális kísérőnk lehet a mindennapi életben: 1. Fordítási segítség Szótárunk a mindennapi élet kilenc legfontosabb területét öleli fel. Ha úgy adódik, akár a háztartási teendők közepette, akár a munkahelyen vagy éppen útközben is elég felütni a megfelelő fejezetet, s máris ott vannak a szükséges szavak ukránul és magyarul. De ha éppen egy "bizonyos" szóra van szükséged, akkor egyszerűen lapozz hátra az ábécébe rendezett szószedethez. 2. A legfontosabb mondatok Az egyszerű szó–kép megfeleltetés mellett helyet kaptak az egyes szituációkban leggyakrabban használatos mondatok is. 3. Helyes kiejtés Az egyes szavak és mondatok mellett megtalálható a kiejtés szerinti átírás, mely megkönnyíti a helyes ejtést. A magyar átírás a szótárban közvetlenül az ukrán szavak mellett kapott helyet, a magyar fonetikai jelek pedig a könyv első oldalán találhatók. 4. Szavak nélkül Abban az esetben, ha mégiscsak elakadna a szavad, az sem probléma: Mutass egyszerűen a megfelelő képre, így bárhol a világon megérteted magad!"
U dodávateľa
9,17 € 9,65 €

1000 japonských slovíček, 2. vydání


Praktická knížka se stane dobrým pomocníkem při učení a procvičování japonských slovíček. Na veselých obrázcích, jež znázorňují běžné životní situace, najdete názvy věcí, se kterými se denně setkáváte. Každý tematický celek je pak doplněn jednoduchými frázemi ze života, které můžete potřebovat. V závěru se nachází souhrnný česko-japonský se všemi slovy z knížky a poznámky k výslovnosti.
U dodávateľa
8,54 € 8,99 €

1000 ruských slovíček, 3. vydání


Praktická knížka se stane dobrým pomocníkem při učení a procvičování ruských slovíček. Na veselých obrázcích, jež znázorňují běžné životní situace, najdete názvy věcí, se kterými se denně setkáváte. Každý tematický celek je pak doplněn jednoduchými frázemi ze života, které můžete potřebovat. V závěru se nachází souhrnný česko-ruský slovník se všemi slovy z knížky a poznámky k ruské výslovnosti.
U dodávateľa
8,54 € 8,99 €

1000 anglických slovíček, 4. vydání


Knížka se stane dobrým pomocníkem při učení a procvičování anglických slovíček. Na veselých obrázcích, jež znázorňují běžné životní situace, najdete názvy věcí, se kterými se denně setkáváte. Týkají se cestování, zábavy, vybavení bytu, školy, sportu aj. Každý tematický celek je pak doplněn jednoduchými frázemi ze života. Na konci se nachází souhrnný česko-anglický slovník se všemi slovy z knížky.
U dodávateľa
8,54 € 8,99 €

1000 hebrejských slovíček, 2. vydání


Praktická knížka se stane dobrým pomocníkem při učení a procvičování hebrejských slovíček. Na veselých obrázcích, jež znázorňují běžné životní situace, najdete názvy věcí, se kterými se denně setkáváte. Každý tematický celek je pak doplněn jednoduchými frázemi ze života, které můžete potřebovat. V závěru knihy se nachází souhrnný česko-hebrejský slovník a několik poznámek k hebrejskému písmu a gramatice.
U dodávateľa
8,54 € 8,99 €

1000 italských slovíček, 3. vydání


Praktická knížka se stane dobrým pomocníkem při učení a procvičování italských slovíček. Na veselých obrázcích, jež znázorňují běžné životní situace, najdete názvy věcí, se kterými se denně setkáváte. Každý tematický celek je pak doplněn jednoduchými frázemi ze života, které můžete potřebovat. Na konci knížky najdete souhrnný česko-italský slovník se všemi slovy z knížky.
Na sklade 2Ks
8,54 € 8,99 €

1000 španělských slovíček, 3. vydání


Knížka se stane dobrým pomocníkem při učení a procvičování španělškých slovíček. Na veselých obrázcích, jež znázorňují běžné životní situace, najdete názvy věcí, se kterými se denně setkáváte. Týkají se cestování, zábavy, vybavení bytu, školy, sportu ad. Každý tematický celek je pak doplněn jednoduchými frázemi ze života. Na konci se nachází souhrnný česko-španělský slovník se všemi slovy z knížky.
Na sklade 2Ks
8,54 € 8,99 €

1000 francouzských slovíček, 3. vydání


Praktická knížka se stane dobrým pomocníkem při učení a procvičování francouzských slovíček. Na veselých obrázcích, jež znázorňují běžné životní situace, najdete názvy věcí, se kterými se denně setkáváte. Každý tematický celek je pak doplněn jednoduchými frázemi ze života, které můžete potřebovat. Na konci se nachází souhrnný česko-francouzský slovník se všemi slovy z knížky.
U dodávateľa
8,54 € 8,99 €

1000 vietnamských slovíček, 2. vydání


Praktická knížka se stane dobrým pomocníkem při učení a procvičování vietnamských slovíček. Na veselých obrázcích, jež znázorňují běžné životní situace, najdete názvy věcí, se kterými se denně setkáváte. Každý tematický celek je pak doplněn jednoduchými frázemi ze života, které můžete potřebovat. V závěru se nachází souhrnný česko-vietnamský slovník se všemi slovy z knížky a poznámky k vietnamskému jazyku, původu a výslovnosti.
U dodávateľa
8,54 € 8,99 €

PONS Mondatról mondatra Olasz A1


"Gyakorold a nyelvtant életszerű mondatokkal! Fordíts valósághű mondatokat a mindennapok során legtöbbet használt témákban. Az átgondolt szerkesztésnek köszönhetően a nyelvtant és a szókincset automatikusan egyszerre sajátíthatod el, továbbá áttekinthető egységekben magyarázzuk el az olasz nyelvtan legfontosabb szabályait. Fordíts 35 témában 1200 mondatot! Segítségedre van 140 magyarázat és minden fordítás megoldása. Haladj lépésről lépésre, logikus sorrendben az értelmező magyarázatok alapján! A megoldásokat és a nyelvtani magyarázatokat nem kell a könyv végén keresned – mindig a könyv jobb oldalán találod."
U dodávateľa
11,00 € 11,58 €

PONS Mondatról mondatra Spanyol A1


"Gyakorold a nyelvtant életszerű mondatokkal! Fordíts valósághű mondatokat a mindennapok során legtöbbet használt témákban. Az átgondolt szerkesztésnek köszönhetően a nyelvtant és a szókincset automatikusan egyszerre sajátíthatod el, továbbá áttekinthető egységekben magyarázzuk el a spanyol nyelvtan legfontosabb szabályait. Tanuld meg egyszerűen és gyorsan a spanyol nyelvtan különféle szabályait a fordítási módszertan segítségével! Fordíts 35 témában 1200 mondatot! Segítségedre van 140 magyarázat és minden fordítás megoldása. Haladj lépésről lépésre, logikus sorrendben az értelmező magyarázatok alapján! A megoldásokat és a nyelvtani magyarázatokat nem kell a könyv végén keresned – mindig a könyv jobb oldalán találod."
U dodávateľa
11,00 € 11,58 €