Horváthné Márta

autor

Német nyelvtan - Elmélet és gyakorlat


A Német nyelvtan - Elmélet és gyakorlat című kiadványt megújult borítóval és változatlan tartalommal tárjuk a németül tanuló olvasóközönség elé. A kötet célja, hogy megvalósítsa a német nyelvtan gyakorlati és elméleti megközelítésének egyfajta összeolvasztását. Ezért egyrészt példamondatokkal illusztrál, és mondatfordításokkal gyakoroltat be bizonyos nyelvtani szerkezeteket, másrészt rövid, de átfogó nyelvtani szabályismereteket is közvetít. Hasznos segédkönyve lehet bármely forgalomban lévő - külföldi vagy hazai kiadású - nyelvkönyvnek, és segíti mindazok munkáját, akik különböző szintű nyelvvizsgákra, érettségire vagy egyetemre készülnek. A példamondatok szókészlete, pedagógiai megfontolás alapján, a szóbeli nyelvvizsgákon megkövetelhető szókincsre épül. A fejezetenként gyakorlásra szánt 15-15 példamondat fordítását a könyv utolsó fejezete tartalmazza.
U dodávateľa
9,31 € 9,80 €

Zwanzig weniger eins - Egy híján húsz


A nyelvtanulók körében nagy népszerűségnek örvendő Zwanzig weniger eins - Egy híján húsz című nyelvkönyvet megújult borítóval, de változatlan tartalommal tárjuk a német szóbeli nyelvvizsgára és érettségire készülő olvasóközönségünk elé. Az egynyelvű kötet tizenkilenc társalgási témát tartalmaz, melyek mindegyikét kidolgozza az alap-, közép- és felsőfokú szóbeli nyelvvizsgák követelményei szerint is. A B1, B2 és C1 szintű alegységek a következő módon épülnek fel: Minta az önállóan megfogalmazott, összefüggő szövegre az adott témában a megfelelő nyelvi szinten. Hasznos szavak és kifejezések listája. Részletesen kifejtett választ igénylő kérdések a témakörből. Három eljátszandó szituáció, melyeket német nyelven olvashatunk. Tesztfeladat az adott szintnek megfelelő nyelvtani összefüggések ismétlésére. Mondatfordítások. A könyv a szóbeli megmérettetéseken és a mindennapi életben is remekül hasznosítható kifejezések listájával zárul. Reméljük, a kötet beváltja a hozzáfűzött reményeket, és ismét hatékony segítségként szolgál az alap-, közép- és felsőfokú szóbeli nyelvvizsgákra és a közép és emelt szintű érettségire készülőknek.
U dodávateľa
9,31 € 9,80 €

Német nyelvtan


Kedves Nyelvtanuló! A könyv, melyet a kezében tart, a német nyelvtan gyakorlati és elméleti megközelítésének egyfajta szimbiózisa szeretne lenni. Vagyis egyfelől példamondatokkal illusztrál, mondatfordításokkal gyakoroltat be bizonyos nyelvtani szerk ezeteket, másfelől rövid, de kimerítő nyelvtani szabályismereteket is közvetít. Hasznos segédkönyve lehet bármely, forgalomban lévő - külföldi vagy honi kiadású - nyelvkönyveknek, s segíti mindazok munkáját, akik a különböző szintű nyelvvizsgákra vag y egyetemi felvételire készülnek. A példamondatok szókészlete, pedagógiai megfontolásból, a szóbeli nyelvvizsgákon megkövetelhető szókincsre épül. A könyv az új helyesírás szabályai szerint íródott, melynek legfontosabb kitételeit a könyv elején pont okba szedve megtalálja. A fejezetenként gyakorlásra szánt 15-15 példamondat fordítását a könyv utolsó fejezete tartalmazza.
Vypredané
5,48 € 5,77 €

Német gyakorlókönyv


A könyv a Pannon nyelvvizsga írásbeli vizsgafeladati közül az új típusú -olvasott szövegértést ellenőrző, valamint az íráskészséget mérő fogalmazás- feladatok gyakorlását teszi lehetővé a vizsgára készülők számára.
Vypredané
9,14 € 9,62 €