Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Rezervácia na predajni


Série


Edície


Precvič si pravopis PZ


Pracovný zošit na precvičovanie pravopisu slovenského jazyka v 2. ročníku ZŠ. Ako rozširujúci materiál je určený žiakom a žiačkam na samostatnú prácu v škole alebo aj doma, nezávisle od vyučovacieho procesu. V strede cvičebnice sa nachádza odnímateľná príloha s riešeniami úloh a textami diktátov, ktorá zároveň predstavuje spätnú väzbu pre žiakov, žiačky, učiteľov, učiteľky alebo i rodičov.
Na sklade 2Ks
6,30 € 7,00 €

Husľová škola, zošit 5


Piaty zošit husľovej školy popredného husľového pedagóga prof. Viliama Kořínka, ktorá bola v čase svojho prvého vydania (1984) a ešte aj dodnes je jeho najvýznamnejšou pedagogickou prácou.
Na sklade 2Ks
25,20 € 28,00 €

Veselá slovenčina


Vybrané slová, de, te, ne, le, di, ti, ni, li, ie, ia, ô, ä. Obrovský plagát vo vnútri.
U dodávateľa
4,05 € 4,50 €

Ľudovít Štúr a štúrovci - pracovný zošit


Pracovný zošit pre základné a stredné školy. Pracovný zošit predstavuje hlavný prúd slovenského národného hnutia, ktorý sa formoval v 30. a 40. rokoch 19. storočia zo slovenských študentov na evanjelických lýceách. Prostredníctvom pracovného zošita sa dozviete, kto boli štúrovci, aký význam a zásluhy majú nielen ako národní buditelia, ale aj ako ideológovia novodobej slovenskej štátnosti. Taktiež zistíte, akú úlohu zohrali v slovenskom povstaní 1848–1849 a pri zakladaní Matice slovenskej. Štúrovci odvážne presadzovali svoje názory a bojovali za národné a sociálne požiadavky širokých ľudových vrstiev na Slovensku.
Na sklade 2Ks
2,61 € 2,90 €

Neznámi slovenskí hrdinovia 1914 – 1920 - pracovný zošit


Pracovný zošit pre základné a stredné školy.Pracovný zošit približuje vznik a pôsobenie česko-slovenských légií, ktoré zohrali významnú úlohu pri konštituovaní a najmä pri uznaní nového samostatného štátu Česko-Slovenska. V ich radoch za oslobodenie spod rakúsko-uhorskej vlády po boku Čechov bojovalo aj veľa Slovákov, z ktorých mnohí za samostatnosť položili svoj život, iní sa neskôr stali politikmi, iní významnými kultúrnymi pracovníkmi a mnohí ďalší sa neskôr stali účastníkmi ďalšieho ozbrojeného vystúpenia Slovákov – Slovenského národného povstania.
Na sklade 2Ks
3,15 € 3,50 €

Matica slovenská 1863 – 1875 - pracovný zošit


Pracovný zošit pre 8. ročník základných škôl, 2. ročník gymnázií so štvorročným a päťročným vzdelávacím programom a 2. ročník stredných škôl. Pracovný zošit predstavuje vznik Matice slovenskej od jej otvorenia v roku 1863 až po nútené násilné zatvorenie uhorskou vládou v roku 1875. Približuje Maticu slovenskú od myšlienky zrodenia inštitúcie, memorandovej myšlienky, priebehu založenia, roky fungovania, zatvorenie ale aj fungovanie po tomto roku. Neobchádza ani založenie Matice slovenskej v Amerike Štefanom Furdekom. Obsahuje množstvo informácií o osobnostiach Matice slovenskej a dokumenty dokladajúcu jej činnosť. Nachádza sa v nej množstvo zaujímavých informácií ale aj rôznych didaktických úloh.
Na sklade 2Ks
2,61 € 2,90 €

Finanční gramotnost pro druhý stupeň ZŠ, doplněné vydání


Kniha obsahuje praktický základ znalostí z osobních financí, který by měl znát opravdu každý. Učebnice jednoduchým jazykem a svěžím stylem provede čtenáře tématy, jako jsou rodinný rozpočet a plánovaní, hotovostní a bezhotovostní placení, spoření, půjčky a zadlužení. Dále obsahuje kapitolu k základům spotřebitelského minima nebo méně typickým tématům jako bohatství a chudoba, finanční rizika nebo dárcovství a dobrovolnictví a doplněné je i aktuální téma o energiích. Publikace obsahuje přehledné tabulky, infografiky, tipy, souhrny na koncích kapitol atd., které orientaci v celé problematice ještě napomáhají.
U dodávateľa
9,86 € 10,95 €

AHA! Motýle - Metodická príručka


Metodická príručka ponúka návod na prácu s AHA! motýle, pracovná učebnica. Obsahuje jednotlivé odporúčania, úlohy navyše či obmeny úloh. Úlohy sú tvorené tak, aby zohľadňovali potreby žiakov a žiačok bežných detí, žiakov a žiačok so zdravotným znevýhodnením či zo sociálne znevýhodneného prostredia i deti s nadaním. Učebnica je vhodná pre základné školy, špeciálne školy a aj domáce školy. Prihliada na zdravotný stav, sociálne podmienky, jazykové schopnosti, nadanie, správanie, kognitívne schopnosti, motiváciu, emocionalitu, tvorivosť a zručnosti.
U dodávateľa
10,62 € 11,80 €

Viem písať s Otylikom 1 - Pracovný zošit


Písanka Viem písať s Otýlikom 1 korešponduje s pracovnou učebnicou Motýlí šlabikár 1. Písanka je určená na nácvik písma Comenia Script analyticko-syntetickou metódou.
U dodávateľa
5,31 € 5,90 €

Motýlí šlabikár 1. diel - Metodická príručka


Metodická príručka ponúka návod na prácu s Motýlí šlabikár 1. diel, pracovná učebnica, ktorý nadväzuje na pracovnú učebnicu AHA! motýle. Metodická príručka obsahuje odporúčania pre prácu so šlabikárom pre bežné deti a zohľadňuje aj potreby žiakov a žiačok so zdravotným znevýhodnením či zo sociálne znevýhodneného prostredia i detí s nadaním. Je vhodná pre základné školy, špeciálne školy i domáce školy.
U dodávateľa
10,62 € 11,80 €

Motýlí šlabikár 1. diel - Pracovná učebnica


Cieľom pracovnej učebnice Motýlí šlabikár je ponúknuť žiačkam a žiakom lákavú, ale prehľadnú učebnicu s jasne usporiadanou štruktúrou úloh a nevtieravou grafikou. Pracovná učebnica Motýlí šlabikár 1 nadväzuje na pracovnú učebnicu AHA! motýle. Prostredníctvom Motýlieho šlabikára prejdú Otýlik a Jasenka kus Slovenska. S každým písmenkom deti spolu s nimi navštívia jedno slovenské mesto, obec, miesto či rieku, ktoré sa k písmenu viažu. Motýlí šlabikár 1 korešponduje s písankou Viem písať s Otýlikom 1. Učebnica je zameraná aj na čítanie s porozumením. Obsahuje i úlohy, ktoré sú gradované. Ponúka teda možnosť vybrať úlohy, ktoré uznáte za vhodné pre svoju triedu. Učebnica je vhodná pre bežné deti a zohľadňuje aj potreby žiakov a žiačok so zdravotným znevýhodnením či zo sociálne znevýhodneného prostredia i detí s nadaním. Prihliada na zdravotný stav, sociálne podmienky, jazykové schopnosti, nadanie, správanie, kognitívne schopnosti, motiváciu, emocionalitu, tvorivosť a zručnosti. Je vhodná pre základné školy, špeciálne školy i domáce školy. K pracovnej učebnici Motýlí šlabikár 1 bude čoskoro na e-shope dostupná aj Metodická príručka. Didaktická spolupráca: MgA. Radana Lencová, Ph.D.; Mgr. Veronika Kern Sinová D.T., Mgr. Kamila Beránková, Mgr. Petra Pohlová
U dodávateľa
7,56 € 8,40 €

Vybrané slová (upravené vyd.)


Na tvorbe tohto edičného radu sa podieľali skúsení pedagógovia, ktorí pri ich spracovaní uplatnili svoje dlhoročné skúsenosti. Publikácie pomôžu žiakom zvládnuť a precvičiť obťažné gramatické javy slovenského jazyka. Sú vhodné nielen pre žiakov základnej školy, ale aj pre budúcich stredoškolákov, pre ktorých sú vhodnou pomôckou pri príprave na prijímacie skúšky. Súčasťou každej knižky je kľúč k cvičeniam.
Na sklade 2Ks
2,80 € 3,50 €

Diktáty pre 3.triedu ZŠ, 3. vydanie


Upravené vydanie publikácií z edície Diktáty obsahuje viac ako 200 diktátov a cvičení určených najmä na domáce precvičovanie základných gramatických javov a prekonanie ťažkostí spojených so slovenským pravopisom. Knihy sú vhodným doplnkom ku všetkým používaným učebniciam pre 2. – 5. triedu, jednotlivé cvičenia sú radené podľa osnov základných škôl i stupňa obtiažnosti. Ich súčasťou je samozrejme kľúč na kontrolu správnosti a vyhodnotenie výsledkov. Tieto veľmi úspešné tituly sa dočkali už svojej ôsmej reedície.
Na sklade 1Ks
3,60 € 4,50 €

Diktáty pre 2.triedu ZŠ, 3. vydanie


Upravené vydanie publikácií z edície Diktáty obsahuje viac ako 200 diktátov a cvičení určených najmä na domáce precvičovanie základných gramatických javov a prekonanie ťažkostí spojených so slovenským pravopisom. Knihy sú vhodným doplnkom ku všetkým používaným učebniciam pre 2. – 5. triedu, jednotlivé cvičenia sú radené podľa osnov základných škôl i stupňa obtiažnosti. Ich súčasťou je samozrejme kľúč na kontrolu správnosti a vyhodnotenie výsledkov. Tieto veľmi úspešné tituly sa dočkali už svojej ôsmej reedície.
Na sklade 2Ks
3,60 € 4,50 €

Prečítanka


Máte doma prváka alebo prváčku, ktorí by si už chceli všeličo prečítať sami, no nepoznajú ešte všetky písmenká? Prečítanku pre prvákov si prečítať dokážu, pretože pracuje iba s časťou abecedy, ktorá sa postupne rozširuje podľa toho, ako si deti písmená a hlásky osvojujú v škole. Milé ilustrácie a zaujímavé úlohy pomôžu Vášmu prvákovi alebo prváčke zvládnuť abecedu s úsmevom. Publikácia od začiatku vedie deti k čítaniu s porozumením, je napísaná v súlade s inovovaným ŠVP a zodpovedá požiadavkám ISCED I. Bude teda vynikajúcou pomôckou pre učiteľov prvého ročníka, ako aj pre rodičov, ktorí pre svoje deti hľadajú zaujímavú, veselú a tvorivú cvičebnicu na prácu doma. Pre žiakov v druhom polroku 1. ročníka ZŠ
U dodávateľa
6,28 € 6,90 €

Diktáty pre 5.ročník PZ – 2.diel


Pracovný zošit pre piatakov nielen na tréning pravopisu, ale aj na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. Je zameraný na upevňovanie učiva zo slovenského jazyka, na opakovanie gramatických javov a na rozvoj čitateľskej gramotnosti u žiakov 5. ročníka ZŠ.
U dodávateľa
6,65 € 7,00 €

Diktáty pre 5.ročník PZ – 1.diel


Pracovný zošit pre piatakov nielen na tréning pravopisu, ale aj na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. Je zameraný na upevňovanie učiva zo slovenského jazyka, na opakovanie gramatických javov a na rozvoj čitateľskej gramotnosti u žiakov 5. ročníka ZŠ.
U dodávateľa
6,65 € 7,00 €

Kritické myslenie pre 6.-7.ročník ZŠ a osemročné gymnáziá, PZ


Pracovný zošit plný cvičení a úloh zameraných na tréning zručností, ktoré tvoria predpoklady pre schopnosť kriticky myslieť. Je využiteľný na hodinách dejepisu, občianskej náuky, etickej výchovy, slovenského jazyka a literatúry, na triednických hodinách.
U dodávateľa
8,55 € 9,00 €

Sulitanoda - Olvasás és szövegértés 4. osztály


Munkafüzetünk tananyagra épülő feladatokon keresztül az olvasás és szövegértés érdekes világába kalauzol el. Segítséget nyújt szülőknek és gyerekeknek egyaránt az otthoni gyakorlásban, valamint jó segédeszköz pedagógusoknak a tanóra színesebbé tételében.
U dodávateľa
3,72 € 3,92 €

Táto kategória je určená pre žiakov základných škôl a poskytuje široký výber vzdelávacích materiálov a učebníc, ktoré im pomáhajú v ich učebnom procese.

Učebnice pre základné školy sú navrhnuté tak, aby poskytovali kvalitné a dobre štruktúrované učebné materiály na rôzne predmety a odbory. Žiaci nájdu v týchto učebniciach komplexné informácie, praktické príklady, cvičenia a testy, ktoré im pomôžu lepšie pochopiť a zapamätať si študovanú látku.

V kategórii "Učebnice pre základné školy" nájdete učebnice na matematiku, slovenský jazyk, cudzie jazyky, prírodovedu, spoločenské vedy, dejepis, geografiu, chémiu, fyziku, a ďalšie predmety

Učebnice sú prispôsobené veku a úrovni žiakov, čo im umožňuje postupovať vo výučbe postupne a systematicky.

Okrem učebníc tu nájdete aj rôzne doplnkové učebné materiály, pracovné zošity a cvičebnice, ktoré pomáhajú žiakom utvrdiť si študovanú látku a rozvíjať ich kritické myslenie a analytické schopnosti.