Knižné kamarátstva | DOPRAVA ZADARMO od 15€!

OSHO

autor

Transformativní tarot


"Mystici a mudrci používali po celá staletí podobenství, aby lidem pomohli snáze vnímat a chápat nejhlubší tajemství života. Osho je mistrný vypravěč z našich časů a má úžasnou schopnost přenést nadčasovou moudrost do 21. století takovým způsobem, že získáme okamžitý a praktický vhled do reality současného života.

Balíček obsahuje 60 karet, které se nezaměřují především na věštění či divinaci, ale spíše se snaží poukázat na skrytý potenciál k transformaci a k duchovnímu rozvoji ve všech oblastech každodenního života, abychom věděli, kde máme hledat. Každý den si zvolte kartu a přečtěte si příběh, jenž je tématem k rozjímání. Nebo si vyberte několik karet a zkoumejte dynamiku vztahů, abyste získali vhled do daného problému. Transformativní tarot mistra Osho obsahuje podobenství a poučné příběhy z nejhlubší moudrosti světových tradic – včetně zenu, buddhismu, súfismu, tantry, taoismu, křesťanství a židovského mysticismu. Texty v knize jsou spojeny s kartami, které názorně vyjadřují jednotlivé příběhy a napomáhají jejich lepšímu pochopení. "
U dodávateľa
26,21 € 27,59 €

Z lásky k životu


Ak vám pri pokuse pochopiť Nietzcheho naskakujú vrásky na čele, otvorte si tento láskavý výklad a objavte v sebe hlboké sympatie k životu samotnému. Osho nádherným spôsobom balansuje medzi zložitými myšlienkami nemeckého filozofa a hravým spôsobom ich prepája s nežným milostným listom, ktorý píše všetkým bytostiam a celému bytiu.

...

Počúvajte jeho slová, pretože to nie sú obyčajné slová: sú to slová človeka, ktorý spoznal život do úplných základov. Slová človeka, ktorý nerobí kompromisy a neprijme žiadnu lož, nech by bola akokoľvek upokojujúca a príjemná.

Sú to slová duše, ktorá spoznala slobodu, a preto burácajú ako rev leva. Sú to však aj dokonale nevinné slová dieťaťa. Nie sú to slová plné cudzích poznatkov - nepochádzajú z hlavy - pochádzajú priamo z jeho vnútra.
Na sklade
11,31 € 11,90 €

Férfiak könyve


A férfiszerepek nem mindennapi, közvetlen bemutatása. Éles elméjű és gyakran humoros meglátások válogatása arról, mit jelent férfinak lenni a mai világban. Osho elmagyarázza a férfi különböző aspektusait, s megmutatja, hogy ezek a sajátságok hogyan formálják és befolyásolják a társadalmat. Arra is rávilágít, miként lehet az általában pusztításra és negatív irányba fordított maszkulin energiákat kreativitássá és személyes fejlődéssé alakítani.
Osho mindig pontosan - de nem mindig hízelgően - határozza meg a "teremtés koronájának" fejlődését Ádámtól kiindulva, a szolgától kezdve, a fiún, a férjen , a papon, a politikuson, a lázadón keresztül egészen a buddháig.
Amellett, hogy a könyv különböző hátterű férfiak kérdéseire ad választ, olyan rövid meditációs technikákat is ajánl, amelyek a gyakorlatban is segítenek elindítani az olvasót a fejlődés ösvényén.
U dodávateľa
11,84 € 12,46 €

Radosť - Šťastie, ktoré vychádza zvnútra


Radosť a šťastie sa nedajú hľadať a ani sa k nim nedá dospieť, lebo sú vždy iba vedľajší produkt a nie výsledok priameho hľadania či iného úsilia. Nastanú, keď na ne ani nemyslíme.
Stanú sa odrazu, z ničoho nič, keď robíme niečo celkom iné. Osho sa v tejto rozprave podujal na skúmanie pravej podstaty radosti z úplne novej perspektívy. Pútavým rozprávaním, v ktorom sa prelína súcit, láskavosť a humor, nám ukazuje, že radosť je podstatou života a dokonca aj korene nešťastia sa dajú nájsť v radosti. Osho nás povzbudzuje, aby sme nachádzali zdroje radosti vo vďačnosti za život, dokonca aj keď prechádzame ťažkým obdobím a čelíme výzvam, a nekládli si podmienky, za ktorých vieme byť šťastní. Ak sa nám to podarí, odmenou nám bude vedomejší, pokojnejší a harmonickejší život.
Na sklade
8,54 € 8,99 €

Návrat ke zdroji


Zen je zkušenost, nikoli dogma. Zkušenost, která přesahuje hranice racionální mysli a proniká do supra-racionální úrovně vědomí.
Svými slovy v nás Osho probouzí pocit existenciálního ticha a odstraňuje mnoho vnitřních překážek, jež brání našemu růstu a seberealizaci. Větu za větou, slovo za slovem, trpělivým, soucitným a důvěrným tónem otevírá každý zenový příběh jako květinu, abychom mohli absorbovat jeho hlubokou moudrost a žít ji ve svém každodenním životě.
„… Vy však vidíte ego jen v druhých, všichni vidíte ego jen v druhých. Když dojde na vaše vlastní ego, nastává problém, protože se ocitnete na neznámém území, v krajině, kudy jste nikdy necestovali. Celá cesta k božství, cesta k vrcholu, vede územím ega. Falešné musí být rozpoznáno jako falešné. Zdroj utrpení musí být rozpoznán jako zdroj utrpení – pak se jednoduše rozplyne. Když poznáte, že je to jed, rozpustí se. Když poznáte, že je to oheň, zhasne. Když poznáte, že je to peklo, zmizí. … Pak se celé té věci budete smát, budete se smát tomu vtipu, že tvůrcem veškerého svého utrpení jste byli vy sami.“Na sklade
16,88 € 17,77 €

Podstata bytí


Toto je asi úplne najlepšie a najobsiahlejšie dielo Osha. Autor v ňom totiž zhŕňa podstatu celého svojho učenia a zároveň aj podstatu ľudského bytia tak, ako ju vo svojej filozofii chápal a približoval svojim žiakom, pričom je tu rovnomerne podaná teória aj prax. Prvá časť tejto kompilácie (sám Osho nikdy nepísal a netvoril knihy, ale jeho prednášky a lekcie boli nahrávané a prepisované a dnes majú knižnú podobu) obsahuje krásne myšlienky o tom, čo je vlastne skutočná meditácia a jej pravý cieľ, ale aj čo naopak meditácia nie je (hoci to môže byť tak prezentované); a ďalej v čom spočíva šťastie, krása, láska, pokoj, múdrosť, duchovný rozvoj a zmysel života vôbec.
Druhá časť je plná konkrétnych metód a cvičení, ktoré Osho vymýšľal a vyučoval. Mnohé z týchto metód sú známe - napr. Oshova Dynamická meditácia. Ďalšie sú známe z iných tradícií a učení, ale Osho ich upravil tak, aby neboli ťažké či nesympatické pre moderného človeka. A viaceré sú úplne originálne, vymyslené Oshom podľa toho, čo videl, že dnešní ľudia potrebujú, aby sa mohli dostať ďalej na svojej duchovnej ceste. Všetky sú veľmi dobre vysvetlené a doplnené zaujímavými Oshovými komentármi. Už len čítanie týchto textov pôsobí veľmi inšpirujúco a doslova človeku otvára oči. A pokiaľ niekto bude aj praktizovať uvedené konkrétne meditačné cvičenia, určite mu to prinesie nesmierny úžitok a hlboké prebudenie.
Táto kniha patrí k celosvetovo najpopulárnejším knihám od Osha vôbec.
Na sklade
9,12 € 9,60 €

Sloboda. Odvaha byť sám sebou


Sloboda má v Oshovom ponímaní tri štádiá. Prvé spočíva v oslobodení sa od psychlogického otroctva, ktoré na nás uvalili rodičia či spoločnosť. Spôsob, akým nás vychovávali, má za následok naše pretvorenie na otrokov – najčastejšie na otrokov spoločnosti, v ktorej sme vyrastali. Nasledujúcim štádiom je sloboda kvôli niečomu alebo pre niečo – chceme byť slobodní, aby sme niečo vytvorili, naplnili, uskutočnili, realizovali sa. A posledným štádiom je samotná sloboda, najvyššia a konečná, ktorá predstavuje viac než len oslobodenie sa od niečoho a pre niečo. Je to sloboda byť samým sebou a v každom okamihu žiť autenticky.
Osho nám svojím originálnym pohľadom a nezameniteľným štýlom plným príkladov a humoru pomáha identifikovať prekážky, ktoré nám bránia cítiť sa slobodne a nabrať odvahu konať v súlade so svojím ja.
Na sklade
6,99 € 8,99 €

Žít naplno


Séria 6 kníh: Rebelství, Píseň ticha, O vztazích, Jak nás klame mysl, Nauč se být sám sebou a získej svobodu

Publikácia zo série šiestich „Osho-minikníh“. Majster tu rozpráva na tému vzťahov - čo je téma neustále aktuálne pre každého. Tak ako je pre Osha bežné, aj tu sa jeho názory, vysvetlenia a rady odvíjajú od otázok, ktoré mu položili jeho žiaci. Tieto otázky zastupujú univerzálne ľudské problémy a snahu pochopiť všetky komplikácie vzťahov. Prečo je tak zložitá sexualita, prečo človek tak túži po šťastnom ľúbostnom vzťahu napriek opakovaným sklamaniam a bolesti, prečo sa pri zaľúbenosti správame ako blázni, čo je to žiarlivosť, ako si nájsť spriaznenú dušu, kedy je vhodné vo vzťahu ostať a kedy odísť, ako milovať lepšie...?
Osho uvádza príklady zo života ľudí aj zvierat, spestruje svoje rozprávanie vtipmi. Snaží sa priviesť čitateľa do jeho vlastného vnútra, do súzvuku so svojou podstatou, zdrojom či Bohom, do stavu hlbokej a stále prítomnej meditatívnosti, lebo taký stav je jedinou zárukou, že budeme vedieť prežívať vzťahy a ich rôzne podoby radostne a extaticky, nie bolestne.
Na sklade
4,94 € 5,20 €

Přijď a následuj mne


Jsou věci, které nelze vyjádřit přímo. Jsou tak živé a tak zásadní, že musíte chodit kolem nich. Jsou jako elektrické dráty; nemůžete se jich dotknout přímo, je to nebezpečné. Proto Ježíš tak často promlouvá v podobenstvích...
Na sklade
16,86 € 17,75 €

Píseň ticha


Hlavná príčina všetkých nezmyslov, ktoré vytvára naša myseľ.

Zahajte dialog s prírodou.

Buďte bdelý! Neklamte sami sebe! Nenechajte se klamať druhými!

Pôsobivé pojednanie o možnostiach komunikácie s Bohom („vyššou silou“, univerzálnou inteligenciou a podobne). Osho tu zdieľa svoje predstavy o tom, ako s Bohom správne komunikovať a ako dosiahnuť stav jednoty s ním, vďačnosť a otvorenosť voči Božej vôli... Podľa neho k tomu vedie dialóg. Nejde pri ňom o žiadnu špecialnu metódu či techniku a už vôbec by to nemal byť žiadny formálny rituál. Dialóg s Bohom musí byť spontánny a zároveň nemá slúžiť len na vynucovanie si toho, čo si prajeme. Podľa Osha vedie teda správna cesta od komunikácie (formou dialogu) k meditácii a k tichu. Do stavu, kedy človek neustále triezvo vníma prítomnosť, je bdelý a vnímavý, a tak sa vlastne vnára do pravej reality...
Na sklade
3,99 € 4,20 €

TAO, cesta bez cesty, cesta beze stop


Tao je cesta bez cesty. Tao nemá cestu – cesta a cíl jsou jedno. V tom tkví krása tao: pokud jste na cestě, došli jste domů, neboť cesta a cíl nejsou odděleny. Tím je zničena budoucnost, čas zmizí. Zmizí zítřek. Není kam jít, takže jaká-koli cesta postrádá smysl. To jen vaše mysl odděluje cestu a cíl. Tao neponechává mysli žádný prostor. Úplně ji zničí, neboť v tao neexistuje cíl. Rozjímejte o tom. Cíl je únik. Ve skutečnosti máte všechno k dispozici tady a teď. Potřebu-jete se jen uvolnit. Ale pamatujte si jedno: nečiňte z uvolnění cestu.

OSHO, mystik, jehož život a učení ovlivnily miliony lidí všech věkových kategorií, profesí a společenského postavení, je považován za jednoho z největších duchovních učitelů dvacátého století.

V tomto svazku bere OSHO do rukou Lie-c’eho podobenství a těm, kdo umějí naslouchat, odkrývá nekonečné mysté-rium a hloubku tao. Na pozadí taoistických podobenství hovoří o Lao-c’em, Konfuciovi, Buddhovi, Rasputinovi, Ježíši, Gurdžijevovi, Hitlerovi, Einsteinovi, Freudovi…, o psychoterapii a taoismu, o dění v ášramu, o únicích ze skutečnosti, ezoterice, humoru, žárlivosti, lásce, senilitě či usínání během rozprav.

Výklad Lie-c’eho súter je proložen otázkami posluchačů a Oshovými odpověďmi, které představují praktické spojení mezi duchovní teorií a vědomým životem.

Legendární čínský mistr Lie-c’ je považován za jednoho z nejvýznamnějších taoistických mistrů. Tradičně mu je připi-sováno autorství stěžejního taoistického díla s názvem „Klasická kniha o dokonalé prázdnotě“.
Na sklade
19,10 € 20,10 €

Kurz meditace


Osho, pro mnohé dnes už duchovní guru, v této knize probírá svoje vlastní pojetí meditace. Text je určen úplným začátečníkům, ale může posloužit také lidem, kteří už s meditací zkušenosti mají a chtějí svoje zkušenosti rozšířit. Podrobně se dovíte o všech praktikách a detailech, jak Osho k meditaci přistupoval.
Na sklade
11,56 € 12,17 €

Moudrost písečných dun


Súfijci jsou skvělí vypravěči. Usrknou si čaje nebo kávy, posadí se na nějaké útulné místo, ve vzduchu povlává teplá vůně… a vyprávění může začít. Příběh, který mistr vypráví, vám nabídne jen vodítka, náznaky – ale velmi mocné, velmi pronikavé. Jediným úkolem žáka je naslouchat. Nikoli soustředěně, nýbrž vnímavě, s otevřeným srdcem, bez napětí, bez očekávání. S požitkem… Příběh vám vydá své tajemství, jen když nasloucháte s hlubokým požitkem.
Na sklade
16,86 € 17,75 €

O sexe


Osho veľmi obšírne rozpráva o základnej životnej energii, ktorou je energia sexuálna. Podľa jeho učenia treba sex najprv naplno prijať, uvoľnene a spontánne si ho užívať – a on postupne sám od seba zmizne: vytratí sa túžba po ňom a na jej miesto nastúpi transcendentný stav mysle, kedy prestáva existovať čas a ego. Presne taký stav človek zažíva pri orgazme, avšak len ako krátky záblesk. V knihe sa dočítate mnohé zaujímavé úvahy aj na ďalšie témy, ktoré so sexom nevyhnutne súvisia: žiarlivosť, nechuť na sex, neschopnosť dosiahnuť orgazmus, pocit viny, vernosť, manželstvo, striedanie partnerov, homosexualita, zmena sexuality v súvislosti s vekom a mnohé iné. Nájdete tu pozoruhodné myšlienky, s ktorými nemusíte súhlasiť, ale ktoré vás určite prinútia premýšľať. A samozrejme, téma sexu sa tu v skutočnosti mnohokrát presahuje, takže to nie je kniha vyslovene len o sexe, ale o živote.
Na sklade
11,21 € 11,80 €

Na dobrú noc


Je známe, že zaspať na pohovke pred televízorom či počítačovou obrazovkou pôsobí na spánok rušivo a počas takého spánku si neoddýchneme fyzicky ani duševne. Činnosť, ktorú robíme večer, priamo ovplyvňuje kvalitu nášho spánku.

Kniha Na dobrú noc ponúka možnosť, ako ukončiť deň s pokojnou a uvoľnenou mysľou. Oshov prístup je meditatívny a hlboký, stačí si každý večer pred spaním prečítať príslušnú pasáž, lebo už samotné jej čítanie je rozjímanie. Jeho slová nie sú súčasťou žiadnej teórie, ktorú treba prijať alebo vyvrátiť; nevyžadujú od čitateľa, aby sa stal nasledovníkom alebo veriacim.

V skutočnosti ani nie sú také dôležité samotné slová, ale skôr to, čo sprostredkúvajú. Stačí sa na ne večer naladiť a umožniť tak spánku, aby sa odvíjal harmonicky.
Na sklade
8,54 € 8,99 €

Nebojte se tmy


Všechna důležitá tajemství života jsou ukryta ve tmě

Tma není pouhým protikladem světla. Světlo a tma jsou dvě strany jedné mince a hrají v lidském životě stejně důležitou roli. Lidská mysl ale začala tmu odmítat a bát se jí, stvořila z ní negativní jev, protože ji spojila se samotou. Ze tmy se stal symbol strachu. A přitom nabízí lidem neuvěřitelné dary. Mistr Osho říká, že světlo člověka rozptyluje. Díky tmě jsme schopni objevovat sami sebe, relaxovat a nacházet vnitřní klid. Proto je třeba zbavit se strachu ze tmy a snažit se víc a víc pronikat do jejích hlubin.
U dodávateľa
13,35 € 14,05 €