OSHO

autor

Tak pravím Vám...Rozpravy na mystickým


Rozpravy nad mystickými výroky Ježíšovými Jaký je rozdíl mezi vámi a Ježíšem? Rozdíl není ve vašem bytí, výbrž pouze ve vašem vědění, poznání, uvědomování. Ježíš ví, že je Boží syn a vy jste na to ještě nepřišli. Vy jste na svou podstatu zapomněli, on si ji plně uvědomuje - to však není rozdíl ve vašem bytí. Jste stejně bohatí jako on - on to ví, vy ne.
Na sklade 1Ks
11,63 € 12,24 €

Prázdný člun


Když potkáte Čuang-c'eho, Lao-c'eho nebo mne, uvidíte člun, ten člun však bude prázdný, nikdo v něm není. Díváte-li se jen na povrch, vidíte člun a domníváte se, že v člunu někdo je . Když však proniknete hlouběji, když se skutečně dostanete do mé d ůvěrné blízkosti, když zapomenete na tělo na člun , setkáte se s prázdnem. OSHO V rozjímání nad příběhy čínského mystika Čuang-c'eho rozvíjí Osho tři tisíce let staré taoistické poselství o dosažení seberealizace a pomáhá nám hlouběji porozumět s obě samým a svému životu. Název knihy vychází z příběhu o muži, který se plaví přes řeku a do jeho loďky narazí prázdný člun; příběh je učením o emocích, v tomto případě o hněvu. Kniha hovoří srozumitelnou řečí, zanechává ve čtenáři hluboký dojem a z ázračným způsobem mění každého, kdo při svém rozvoji pracuje s technikou pozornosti a bdělosti. Prázdný člun je prázdná mysl bez ega člověk, který se stal nikým. Osho nazývá Čuang-c'eho vzácnou květinou, protože stát se nikým je velmi výjimečná, ta křka nemožná věc, jedna z nejtěžších na světě. Tato fascinující kniha je naukou o lidské mysli, lidském egu a meditaci bráně k nejhlubším mystériím života. Chodíte do kostelů a chrámů, navštěvujete kněze, ale i tam něco hledáte - chcete se dovědět, jak být i na onom světě někým, jak něčeho dosáhnout, jak být úspěšní. Ať zamíříte kamkoli, jdete s myšlenkou na zisk, na úspěch, na výsledek, na dosažení cíle. Pokud ke mně někdo přijde s touto představou, měl by co nejdřív odejít - a měl by ode mne utíkat tak rychle, jak jen může, protože já vám nepomohu stát se
Na sklade 2Ks
17,77 € 18,70 €

Transformativní tarot


"Mystici a mudrci používali po celá staletí podobenství, aby lidem pomohli snáze vnímat a chápat nejhlubší tajemství života. Osho je mistrný vypravěč z našich časů a má úžasnou schopnost přenést nadčasovou moudrost do 21. století takovým způsobem, že získáme okamžitý a praktický vhled do reality současného života. Balíček obsahuje 60 karet, které se nezaměřují především na věštění či divinaci, ale spíše se snaží poukázat na skrytý potenciál k transformaci a k duchovnímu rozvoji ve všech oblastech každodenního života, abychom věděli, kde máme hledat. Každý den si zvolte kartu a přečtěte si příběh, jenž je tématem k rozjímání. Nebo si vyberte několik karet a zkoumejte dynamiku vztahů, abyste získali vhled do daného problému. Transformativní tarot mistra Osho obsahuje podobenství a poučné příběhy z nejhlubší moudrosti světových tradic – včetně zenu, buddhismu, súfismu, tantry, taoismu, křesťanství a židovského mysticismu. Texty v knize jsou spojeny s kartami, které názorně vyjadřují jednotlivé příběhy a napomáhají jejich lepšímu pochopení. "
U dodávateľa
30,68 € 32,29 €

Muž a žena (česky)


Krásne, múdre myšlienky o vzťahoch, láske, sexe, intimite, manželstve a skutočnom partnerstve. Osho vysvetľuje základné rozdiely mužskej a ženskej energie. Okrem toho, že nás inšpiruje k hlbokému pochopeniu a skutočnému spojeniu, privádza nás aj bližšie k sebe samým. Lebo len vnútorne vyspelý a prebudený človek dokáže vytvoriť kvalitný, kreatívny vzťah. Rozpráva sa tu o podstate muža a ženy poeticky, filozoficky, ale tiež pragmaticky a s humorom. Výstižne a vtipne, s pomocou príkladov z bežného života, popisuje odlišný spôsob vnímania, cítenia, myslenia aj jednania muža a ženy. Pritom sú tieto dva opačné póly určené na to, aby sa navzájom vyvažovali a spájali. Vzťah muža a ženy je záhadný, zvláštny, často náročný, a predsa životne dôležitý; pre väčšinu ľudí je to niečo, čo stále riešia, chcú, skúšajú a skúmajú. Čítanie tejto knihy môže takéto skúmanie a túženie obohatiť, inšpirovať a určite aj podstatne zlepšiť. Pochopenie je predsa prvým – a možno najdôležitejším – krokom k zmene a rastu.
Na sklade 2Ks
6,64 € 6,99 €

Život, láska, smích (Nové doplněné a přepracované vydání)


Příbehy, anekdoty, vtipy, moudré myšlenky, podněty a poučení známého Mistra. Vypráví se zde o duchovním probuzení, vnitřním míru a síle, o nadhledu, radosti, životě a smrti, složitosti života, kráse, pochopení, svobodě, sebepoznání, filosofii, lásce, vztazích, humoru, Bohu, budhovství, smutku... Bohaté, podnětné, rozveselující čtení.
Na sklade 2Ks
9,49 € 9,99 €

Žijte nebezpečně


Žijte nebezpečně
U dodávateľa
15,54 € 16,36 €

Tvořivá pochybnost


"Netreba slepo veriť žiadnym dogmám! Jeden z najväčších duchovných učiteľov našej doby vysvetľuje, prečo úprimne hľadajúci človek nemôže uviaznuť v žiadnom náboženstve. Odpovedá na základné otázky o Bohu a zmysle života, no vedie nás k tomu, aby sme si na podobné otázky vedeli odpovedať aj sami. Rozoberá rôzne aspekty viery v Boha, spásu, morálku, prikázania a všetko to, čo tvorí podstatu náboženstva. Nájdete tu úvahy na témy ako: pochybnosti, negativita, smrť, stvorenie sveta, ilúzie, výmysly, pravda, modlitby, hriech, vedomie, nirvána, zodpovednosť, moc... Jednotlivé kapitoly sa vždy začínajú buď nejakou otázkou, alebo budhistickou sútrou, prípadne citáciou z diela F. Nietzscheho. Tieto filozofické časti textu sú z času na čas osviežené meditáciou - návodmi na rôzne typy meditácií, ktoré vás dovedú k priamym zážitkom. * * * Existují tři kroky osvícení: V první fázi se k vám buddha přiblíží zezadu jako přítomnost. Budete ho cítit, obklopí vás, bude vaše energetické pole – změní to celé vaše chování a dodá nový smysl a směr v životě. Dá vám novou morálku a lásku k životu – dá vám radost, jakou jste ještě nepoznali, a dá vám odvahu. V okamžiku, kdy poznáte, že jste nekoneční, všechny slabiny a podřízenost zmizí. Na druhém stupni se buddha dostává před vás – stín se stává z vás. Při třetím kroku mizí váš stín. Už nejste, zůstává jen buddha. On je vaše věčnost, vaše pravda, krása a vaše zbožnost. Nyní…pojďte zpět. Vracejte se však se stejným půvabem, tichostí a pokojem. Několik sekund zůstaňte sedět, abyste si zapamatovali cestu, kterou jste vešli dovnitř. Je to zlatá cesta. Ten střed, kterého jste dosáhli, není jen vaše centrum, ale je to centrum celé existence. V centru se všichni setkáváme. Ptáci, stromy, řeky, hory – všichni se tam setkávají. Jsme různí na okrajích, ale v centru jsme stejní. Osvícení je uvědomění si této jednoty."
Na sklade 1Ks
13,49 € 14,20 €

Emócie


Kniha jednoduchých, pôsobivých, miestami až poetických myšlienok, ktoré chcú čitateľa priviesť do kontaktu so sebou samým, s jeho vlastnými pocitmi, náladami, stavmi a postojmi. Osho sa zároveň snaží vysvetliť podstatu rôznych psychických stavov a rozdiely medzi nimi: čo sú pocity, a čo emócie; čo je to citlivosť, a čo naopak racionalita; ako sa dajú emócie ovládať; čo prináša plač či ako pôsobí zlosť; prečo nie je dobré emócie a rôzne duševné stavy potláčať a čo si teda s nimi počať... Ako v mnohých iných Oshových dielach, aj tu nájdete veľa konkrétnych návodov, námetov, cvičení, hier, meditácií a zábavných inšpirácií (niekoľko ich je roztrúsených v hlavnom texte, no na záver knihy je im venovaná celá posledná kapitola), ako dať priechod všetkému, čo sa vo vás odohráva, ale tak, aby to nikomu neškodilo. Ďalšie emocionálne stavy, ktoré Osho rozoberá, sú: smútok, závisť, žiarlivosť (s ktorou nevyhnutne súvisí láska a sexuálne vzťahy), strach, osamelosť. Uvádza plno príkladov, ktoré ilustrujú Oshove myšlienky a jeho neustále prítomný hlavný cieľ: oslobodiť človeka, zbaviť ho naučených obmedzení, vyprovokovať ho k rozmýšľaniu a sebaskúmaniu. Cesta, ktorá vedie cez rôzne stavy k plnému prežívaniu, rastu a radosti, sa zakladá na rozvíjaní vnímavosti, pochopenia a neodsudzovania. Je to cesta, na ktorej sa učíme rozoznávať, čo je skutočné a čo falošné, čo je ozajstná duchovnosť, aj že pravá radosť je neustále prítomná v našom vnútri, len ju nie vždy vnímame a často si sami bránime cítiť ju.
Na sklade 1Ks
6,22 € 6,99 €

Radosť - Šťastie, ktoré vychádza zvnútra


Radosť a šťastie sa nedajú hľadať a ani sa k nim nedá dospieť, lebo sú vždy iba vedľajší produkt a nie výsledok priameho hľadania či iného úsilia. Nastanú, keď na ne ani nemyslíme. Stanú sa odrazu, z ničoho nič, keď robíme niečo celkom iné. Osho sa v tejto rozprave podujal na skúmanie pravej podstaty radosti z úplne novej perspektívy. Pútavým rozprávaním, v ktorom sa prelína súcit, láskavosť a humor, nám ukazuje, že radosť je podstatou života a dokonca aj korene nešťastia sa dajú nájsť v radosti. Osho nás povzbudzuje, aby sme nachádzali zdroje radosti vo vďačnosti za život, dokonca aj keď prechádzame ťažkým obdobím a čelíme výzvam, a nekládli si podmienky, za ktorých vieme byť šťastní. Ak sa nám to podarí, odmenou nám bude vedomejší, pokojnejší a harmonickejší život.
Na sklade 2Ks
8,54 € 8,99 €

dostupné aj ako:

Ani voda, ani mesiac


Táto kniha ponúka čitateľom jasné porozumenie zenu a charakteru pravého osvietenia. Prostredníctvom konkrétnych zenových príbehov skúma Osho podstatu zenu v celej svojej kráse a tajuplnosti. Kniha je popretkávaná novými zenovými odhaleniami, nečakanými a humornými zvratmi, ktoré vyvedú čitateľa z každodennej rutiny a pomôžu mu uvedomiť si podstatu bytia a svojho pravého ja. Osho je považovaný za jedného z najväčších mystikov všetkých čias. Jeho diela sú autentickým prepisom jeho prednášok, nevytvoril žiadne náboženstvo, dokonca tvrdil, že to, čo povie, poprie, aby ľudí poplietol a aby nikto na jeho názoroch nedokázal postaviť žiadnu ideológiu. A napriek tomu ho mnohí považujú za jedného z najosvietenejších a najmúdrejších ľudí od čias Krista či Budhu.
Na sklade 2Ks
10,44 € 10,99 €

dostupné aj ako:

Důvěra


Osho je majster – rozprávač. Hovorí nesmierne inšpirujúco, vášnivo, zapálene, a pritom vás stále udržiava v nadhľade, akomsi odosobnenom, pokojnom odstupe, v ktorom je mier, ticho a hlboké pochopenie. Jeho vysvetlenia rôznych pojmov, stavov, pocitov a duševného či duchovného prežívania bývajú vždy popretkávané rôznymi príbehmi, legendami, podobenstvami, anekdotami a tiež vtipmi, ktoré má Osho mimoriadne rád. Humor je preňho veľmi dôležitý; napokon, je to jeden z nástrojov toho vyššie zmieneného odstupu, ktorý je mostom k vyššiemu či širšiemu poznaniu a múdrosti. Dôvera sa začína sebadôverou, dôverou v seba samého. Dôvera neznamená absenciu akýchkoľvek pochybností – naopak, pochybnosti sú podľa Osha vaším priateľom! Dôvera znamená rast. Je vlastne prekročením viery, ktorá je – na rozdiel od dôvery – pevne daná. Žiť bez istoty a pocitu bezpečia je skutočne odvážne! V živote predsa nič nie je zaručené, a práve to sa treba naučiť rešpektovať. Žiť znamená plynúť, dôverovať znamená ísť stále vpred, stále nanovo „veriť“... Druhá časť knihy je prenechaná otázkam Oshových žiakov a odpovediam na ne. Sú to otázky univerzálne, týkajúce sa podstaty preberaných tém, takže Oshove odpovede poskytujú tiež univerzálne kľúče k rozvoju a rastu každého, kto chce ísť stále ďalej, žiť stále sviežo a svoju myseľ stále posúvať.
U dodávateľa
7,51 € 7,90 €

Odvaha - Radosť žiť nebezpečne


Nemôžete žiť v skutočnosti, pokiaľ nie ste odvážni. Nemôžete milovať, pokiaľ nie ste odvážni. Nemôžete dôverovať, pokiaľ nie ste odvážni. Odvaha je základ všetkého - všetko ostatné nasleduje až za ňou. Odvaha však neznamená nemať strach, ale svojmu strachu čeliť. Táto kniha ponúka Oshov pohľad na strach - kde vzniká, ako ho pochopiť a ako nájsť odvahu postaviť sa mu, lebo keď v živote čelíme neistote a zmene, ktoré v nás vyvolávajú strach a obavy, dostávame možnosť vyvíjať sa a rásť. Keby dostatočné množstvo ľudí načúvalo slovám tejto brilantne provokatívnej knihy, možno by sme sa skutočne mohli stať krajinou slobodných a domovom odvážnych.
Na sklade 1Ks
8,54 € 8,99 €

dostupné aj ako:

Slova jako oheň - Promluvy nad sutrami z evangelií


Budu hovořit o Kristu, nikoli o křesťanství. Křesťanství nemá s Kristem nic společného. Tato slova jsou jako oheň, avšak po staletích bezduchého opakování se kolem tohoto ohně nahromadila spousta vyhaslého popela. Mou snahou je znovu odkrýt smysl těch slov. Buďte velmi pozorní, protože se po staré známé cestě vydáme velmi nezvyklým způsobem, vydáme se do dobře známých končin s velmi odlišným, zcela novým přístupem. Ty končiny budou velmi staré. Budu se snažit předat vám nové vědomí, abyste je viděli. Rád bych vám propůjčil své oči, abyste viděli staré věci v novém světle. A až budete mít nový zrak, bude pro vás všechno nové. Tak tedy poslouchejte: Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh…
Na sklade 2Ks
16,88 € 17,77 €

Návrat ke zdroji


Zen je zkušenost, nikoli dogma. Zkušenost, která přesahuje hranice racionální mysli a proniká do supra-racionální úrovně vědomí. Svými slovy v nás Osho probouzí pocit existenciálního ticha a odstraňuje mnoho vnitřních překážek, jež brání našemu růstu a seberealizaci. Větu za větou, slovo za slovem, trpělivým, soucitným a důvěrným tónem otevírá každý zenový příběh jako květinu, abychom mohli absorbovat jeho hlubokou moudrost a žít ji ve svém každodenním životě. „… Vy však vidíte ego jen v druhých, všichni vidíte ego jen v druhých. Když dojde na vaše vlastní ego, nastává problém, protože se ocitnete na neznámém území, v krajině, kudy jste nikdy necestovali. Celá cesta k božství, cesta k vrcholu, vede územím ega. Falešné musí být rozpoznáno jako falešné. Zdroj utrpení musí být rozpoznán jako zdroj utrpení – pak se jednoduše rozplyne. Když poznáte, že je to jed, rozpustí se. Když poznáte, že je to oheň, zhasne. Když poznáte, že je to peklo, zmizí. … Pak se celé té věci budete smát, budete se smát tomu vtipu, že tvůrcem veškerého svého utrpení jste byli vy sami.“
Na sklade 2Ks
16,88 € 17,77 €

Duchovní rozvoj člověka


Osho formou otázok a odpovedí rozoberá najčastejšie pojmy, myšlienky a problémy, s ktorými sa stretne asi každý, kto sa zaujíma o oblasť duchovna či rôzne duchovné cesty. Osho sa snaží vystihnúť čistú podstatu všetkého, odhodiť zbytočnosti a nekomplikovať to, čo je v skutočnosti jednoduché a prirodzené. Počas čítania týchto stránok sa tak postupne vynorí pochopenie toho, aký je vlastne skutočný zmysel a cieľ ezoterických náuk. Témy, ktoré sa tu typickým Oshovým priamočiarym štýlom hlbšie preberajú, sú naozaj obsiahle: osvietenie; karma a osud; sny; jemnohmotné telá a čakry; meditácia, mantry a ďalšie metódy – ich význam a (ne)zmysel ich používania; joga a energia kundaliní; individuálne vnímanie a sprostredkovaná skúsenosť; obmedzenia dané spoločnosťou; organizované náboženstvá; sex a láska... Spolu s Oshom sa pokúsime nájsť odpovede na otázky, čo je najvyššia pravda, či sú naše životy predurčená, aká je naozajstná súvislosť medzi hmotou a vedomím, telom a dušou, ale aj aké vlastnosti má Boh...
Na sklade 3Ks
8,17 € 8,60 €

Podstata bytí


Toto je asi úplne najlepšie a najobsiahlejšie dielo Osha. Autor v ňom totiž zhŕňa podstatu celého svojho učenia a zároveň aj podstatu ľudského bytia tak, ako ju vo svojej filozofii chápal a približoval svojim žiakom, pričom je tu rovnomerne podaná teória aj prax. Prvá časť tejto kompilácie (sám Osho nikdy nepísal a netvoril knihy, ale jeho prednášky a lekcie boli nahrávané a prepisované a dnes majú knižnú podobu) obsahuje krásne myšlienky o tom, čo je vlastne skutočná meditácia a jej pravý cieľ, ale aj čo naopak meditácia nie je (hoci to môže byť tak prezentované); a ďalej v čom spočíva šťastie, krása, láska, pokoj, múdrosť, duchovný rozvoj a zmysel života vôbec. Druhá časť je plná konkrétnych metód a cvičení, ktoré Osho vymýšľal a vyučoval. Mnohé z týchto metód sú známe - napr. Oshova Dynamická meditácia. Ďalšie sú známe z iných tradícií a učení, ale Osho ich upravil tak, aby neboli ťažké či nesympatické pre moderného človeka. A viaceré sú úplne originálne, vymyslené Oshom podľa toho, čo videl, že dnešní ľudia potrebujú, aby sa mohli dostať ďalej na svojej duchovnej ceste. Všetky sú veľmi dobre vysvetlené a doplnené zaujímavými Oshovými komentármi. Už len čítanie týchto textov pôsobí veľmi inšpirujúco a doslova človeku otvára oči. A pokiaľ niekto bude aj praktizovať uvedené konkrétne meditačné cvičenia, určite mu to prinesie nesmierny úžitok a hlboké prebudenie. Táto kniha patrí k celosvetovo najpopulárnejším knihám od Osha vôbec.
U dodávateľa
10,44 € 10,99 €