! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Série


Edície


FPU príznak


Knihy - Výtvarné umenie strana 1 z 148

Zdena Šafka


Publikace vyšla u příležitosti výstavy v galerii Villa Pellé. Zdena Šafka * 17. února 1953 Praha Malířka, textilní a kostýmní výtvarnice, scénografka, pedagožka, restaurátorka 1971–1973 Školský ústav umělecké výroby Praha 1974–1981 Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha (Bohuslav Felcman) V letech 1983–1989 byla kostýmní výtvarnicí v Divadle F. X. Šaldy v Liberci. Pak začala podnikat jako oděvní návrhářka pod logem Zdena Šafka (1989–1998). Přišlo několik ocenění i zakázka na slavnostní uniformy pro olympijské hry v Lillehammeru (1994), ale podnik se nepodařilo udržet. Následovalo pětileté období, kdy autorka působila jako odborná asistentka na Katedře designu Technické univerzity v Liberci. Teprve potom šla na volnou nohu a věnovala se plně volné tvorbě. Vedle práce na tapiseriích začala také malovat. Od figurální tvorby postupně přecházela ke krajinám a přírodě. Když získala dům v Kryštofově Údolí, začala pracovat na sérii Nejkrásnější viadukt, která byla poprvé vystavena v místním Muzeu betlémů (2014). Pak přišlo další zjednodušování forem až téměř na plošný obrys. I přesto je zejména z obrazů „lesních interiérů“ cítit, že jsou inspirovány Jizerskými horami. V roce 2017 jí vyšla monografie. Působí ve Vraném nad Vltavou a Kryštofově Údolí.
U dodávateľa
18,29 € 19,25 €

Apokalypsy a vize/ Apocalypses and visions


Vstoupíme-li do imaginárního světa Jaroslava Róny a odhalíme jeho niterné výtvarné sny, pomůže nám to pochopit cíle umělcovy tvorby a dešifrovat široký námětový rejstřík a repertoár motivů jeho díla. Malířovo dílo vědomě reflektuje společenský, kulturní a politický kontext a živě reaguje na klíčové umělecké osobnosti, dobové proudy a tendence nebo současnou výtvarnou scénu. Jeho obrazy je možné vnímat jako kritickou sondu vedoucí k existenciální reflexi smyslu i cílů lidského života a proměn společnosti. Do celého malířského díla se promítá pestrá životní zkušenost, nevyčerpatelná tvůrčí představivost, osobitý výtvarný styl a technická i výrazová virtuozita. Zvláště naléhavé jsou obrazové kompozice, apokalypsy a vize, připomínající potenciální i reálné problémy současného světa, které hrozí vyústit v zánik lidské civilizace. Entering Jaroslav Róna’s imaginary world and discovering his inner artistic dreams will help us understand the artist’s goals and decipher the wide repertoire of motifs in his works. In his works, Róna intentionally reflects the social, cultural and political context and addresses to key artistic personalities, contemporary trends and tendencies as well as the current art scene. His paintings can be seen as critical inquiry leading to an existential reflection on the meaning and purpose of human life and social transformations. They are the product of his varied life experience, inexhaustible creative imagination, distinctive style and technical and expressive virtuosity. His pictorial compositions, apocalypses and visions are distinguished by extraordinary insistence, reminding us of potential and actual problems of our world, which may result in the extinction of human civilization.
U dodávateľa
52,19 € 54,94 €

Petr Veselý


Petr Veselý (1953) je výraznou osobností české malby posledních pěti desetiletí. Na scénu vstupoval v rozporném období vrcholné normalizace, a patří tak do okruhu umělců, kteří se na přelomu 70. a 80. let začali vymezovat vůči dosavadní praxi polooficiálního či přímo neoficiálního umění. Silné lokální i spirituální ukotvení vedlo Veselého k tomu, že svou práci vždy vědomě poměřoval tradicí, ať již tou, kterou zakládaly předcházející generace, nebo ještě podstatně starší, tradicí středověkého závěsného obrazu, francouzského realismu či kubištovského kubismu. Podstatnou roli sehrálo jeho intenzivní pobývání mimo centrum – v domovském Brně. S Vladimírem Kokoliou, Petrem Kvíčalou a Janem Steklíkem zde společně založili neformální umělecký spolek Tovaryšstvo malířské. Vedle postupujícího malířského abstrahování se ve Veselého tvorbě postupně ustavil podobně silný proud redukované, grafické či textové konceptuální skici. Jiný významný prvek představuje ustavení obrazu jakožto objektu ve třetím rozměru. Z pevného sepětí všech zmíněných poloh vzešlo pro Veselého typické uvažování v „otevřených cyklech“ jdoucích napříč časem i médii, odehrávajících se však zásadně na půdoryse obrazu. Tento souběžný postup „vzhledem ke“ světu, jeho hmotě, který soustavně rozvíjí rovněž Veselého básnická poloha, tvoří bezpečný rámec jeho uvažování a opírá se o něj také jeho kritická praxe zahrnující výstavní projekty, sborníkové či časopisecké texty, rozhlasové scénáře a pedagogickou činnost, jíž se Petr Veselý soustavně věnuje už od počátku 80. let. Monografie Petra Veselého vychází k životnímu jubileu umělce. Výběr téměř dvou stovek jeho prací, tvořící obrazovou část publikace, je kontextualizován původními esejemi historičky umění Barbory Kundračíkové, umělce Václava Krůčka a filozofa Miroslava Petříčka. Doplněn je několika dalšími relevantními dříve publikovanými odbornými texty (Miroslava Hlaváčková, Petr Nedoma, Marek Pokorný, Alena Pomajzlová, Jiří Valoch ad.). Výběrový soupis díla Petra Veselého je koncipován tematicky a opatřen autorskými poznámkami osvětlujícími genezi a souvislosti jeho tvorby.
U dodávateľa
46,98 € 49,45 €

Magie kresby/ The Magic of Drawing


Technika, funkce, styl a kontext italské kresby vrcholné renesance a manýrismu podpořeného v letech 2020–2022 Grantovou agenturou České republiky, je katalogem stejnojmenné výstavy. Reprezentativní přehlídka italské kresby 16. století se koná v prostorách Arcibiskupského zámku v Kroměříži ve dnech 15. 6. - 17. 9. 2023. Výstavu připravilo Muzeum umění Olomouc a představuje díla z fondů Národní galerie v Praze, Moravské galerie v Brně, Regionálního muzea v Teplicích, Arcibiskupství olomouckého, Muzea a galerie v Prostějově, Národního památkového ústavu, Univerzity Karlovy a Památníku národního písemnictví (zde). Kniha je koncipována jako první část trojdílného katalogu italských kreseb z veřejných sbírek České republiky. Nyní zveřejňovanému svazku předcházejí dvě již dříve vydané publikace s názvy „Múza pod nebesy – italská raně barokní kresba z českých a moravských sbírek" (vydáno k výstavě v Moravské galerii v Brně) a „Rozmanitosti kresby – italská kresba vrcholného a pozdního baroku v českých a moravských veřejných sbírkách“.
U dodávateľa
35,53 € 37,40 €

Theodor Pištěk, Jan Pištěk - Dva světy / Two Worlds


Kniha zachycuje jedinečné setkání Theodora a Jana Pištěka, otce a syna, dvou vynikajících malířů, kteří se představili v roce 2022 na přehlídce Dva světy v pražské Galerii Villa Pellé. Šlo o významnou událost: přes nejužší příbuzenskou vazbu totiž společně nikdy nevystavovali. Theodor je klíčovou osobností hyperrealistického malířství a jeho tvorba kostýmního návrháře mu přinesla světové uznání. Jan zaujímá důležité postavení v postmoderní generaci, jež vstoupila na uměleckou scénu na přelomu osmdesátých a devadesátých 20. století. Každý má svůj nezaměnitelný styl vycházející z osobitého vidění skutečnosti a oba jsou perfekcionisti. Kniha přibližuje úctyhodné rodinné kořeny, ukazuje všechny vystavené obrazy a plastiky a zároveň pro budoucnosti uchovává podobu přehlídky, jež měla mimořádný divácký ohlas.
U dodávateľa
36,05 € 37,95 €

Pracoval jsem mnoho - Soupis výtvarného díla Josefa Čapka III (3x kniha, 1x pouzdro)


Ucelené, mnohovrstevnaté a osobité umělecké dílo Josefa Čapka svázané do čtyř svazků sběratelské série, které se zdaleka vyjímají mezi běžnými knihami o výtvarném umění.?Je to vůbec poprvé, kdy je Čapkova výtvarná tvorba zpracována v takovém detailu, pečlivě, znalecky a s unikátním grafickým zpracováním. Po prvním svazku, který zmapoval Čapkovu tvorbu volné kresby, následoval díl druhý, věnovaný kresbě užité, jenž zahrnuje ilustraci, karikaturu či scénografické návrhy. Nyní přichází nakladatelství 8smička se třetím, doposud nejobsáhlejším dílem, který je věnován Čapkově tvorbě na poli malby. Soubor tří svazků obsahuje detailní katalog téměř 700 položek s barevnými náhledy jednotlivých prací, doprovázený celostránkovými reprodukcemi a monografickou studií. Vůbec poprvé jsou v samostatném svazku zveřejněny i Čapkovy skici k malbám. Kniha vychází v limitované edici v nákladu 888 kusů, a je nezbytným přírůstkem do knihovny každého milovníka výtvarného umění a obdivovatele uměleckého génia Josefa Čapka.
U dodávateľa
130,00 € 136,84 €

Josef Werner - EXLIBRIS


Josef Werner narozen v Kraslicích (1945) a od roku 1968 žijící v německu je významným výtvarníkem na poli grafiky, malby a sochařství. Vystudoval na Akademii výtvarných umění v Mnichově u prof. K. F. Dahmena. Kromě velkých grafický listů technikou barevného leptu se věnuje i tvorbě exlibris pro zájemce z celého světa. Tato kniha Vám přináší ucelenou tvorbu v oblasti exlibris od prvního do současnosti.
U dodávateľa
26,08 € 27,45 €

Štefan Bobota


ŠTEFAN BOBOTA (1942 Šurany /okr. Nové Zámky/)
Na sklade 1Ks
23,75 € 25,00 €

Kamila Ženatá


Dílo Kamily Ženaté nelze přiřadit k žádným skupinovým trendům tuzemské výtvarné scény posledních dekád. Autorka patří ke generaci umělců, která, slovy kunsthistoričky Mileny Slavické, „byla jakoby zasypána pískem“. Její hluboce solitérní a zároveň vysoce komunikativní umělecká výpověď je hodnotná nejen bohatstvím suverénně zvládnutých výrazových faset (grafika, malba, video art, site-specific, instalace), ale především komplexním lidským a duchovním poselstvím. Svou tvorbou Kamila Ženatá usiluje o poznání hlubin přírody i lidské duše, a v ještě hlubším plánu o poznání podstaty Bytí. Inspirována taoismem, psychoanalýzou, kvantovou fyzikou i psychedelickými prožitky zkoumá možnosti vyjádření nevyjádřitelného. Monografie zahrnuje výběr z autorčiny tvorby od roku 1972 do roku 2022, od začátků na Akademii výtvarných umění přes řadu unikátních autorských projektů (např. Nauč se stát na jedné noze, 2. patro, Ženský dvůr, Horizont událostí) až po dnešek. Vývoj díla mapuje bilanční rozhovor, který s Kamilou Ženatou vedl básník Milan Ohnisko. Reprodukce kreseb, grafik, instalací a maleb jsou řazeny v časovém sledu a doplněny fotografiemi z autorčina osobního archivu i úryvky z textů reflektujících její tvorbu. Malíř Viktor Pivovarov v předmluvě píše: „Její nejnovější obrazy působí, jako by nebyly dílem lidské ruky, ale vzniky samy od sebe, spontánně. Kamila osvobodila malířský jazyk, aby sám mluvil, dala barvě možnost žít svým životem. Ustoupila jako autorka, stala se prostředníkem, jímž prochází energie a významy, které Kamilu přesahují.“
U dodávateľa
41,28 € 43,45 €

Ivan Csudai - Causa vivendi


Monografia s názvom Ivan Csudai: Causa vivendi (Obrazy 2011 – 2022) je v poradí treťou monografiou, ktorá mapuje a interpretuje tvorbu tohto významného slovenského výtvarného umelca. Nateraz posledná monografia sa zameriava na tvorbu po roku 2011, teda po roku, kedy sa začína nová etapa v umeleckom vývine výtvarníka. Autor textu monografie podrobne interpretuje princípy tvorby a z nich odvodené pravidlá, ktoré generujú jednotlivé obrazy a napriek tomu, že podliehajú permanentným inováciám, vždy zachovávajú Csudaiov typický a originálny individuálny umelecký štýl. V monografii je reprodukovaných vyše 200 obrazov a o jej zalomenie a dizajn sa postaral sám autor Ivan Csudai.
Na sklade 1Ks
37,05 € 39,00 €

Rozpuštěno a zahuštěno


Malíř, esejista a hermetik Martin Stejskal je autorem interpretační metody konturáže a fázovaných iluzí, v nichž zkoumá princip metamorfózy obrazových iluzí. Tato výtvarná monografie je souhrnem většiny těchto prací.
U dodávateľa
13,26 € 13,96 €

Dívka s holubicí a sochy domů


Sochy domů a dívka s holubicí. Tak se jmenuje unikátní sochařský projekt českého umělce Krištofa Kintery, který můžete vidět v parku Holubička na Klárově, přímo naproti Kunsthalle Praha. Právě společně s novým pražským prostorem pro umění vydáváme Kinterovu knihu Dívka s holubicí a sochy domů. Fotograficky výpravná publikace na bezmála tří set stranách důsledně mapuje vznik pětatřiceti tunového mikroměsta z betonu & oceli, které vzdává hold odvážné, veřejností ovšem často zatracované architektuře československé minulosti. Proslulý Obchodní dům Kotva manželů Machoninových (1970-75), zmizelý Hotel Praha (1971-1981), kosmická Žižkovská věž Václava Aulického (1985-1992), válkou zasažený Emauzský klášter (1963-68), Mordor neboli Ústřední telekomunikační budova Žižkov (1972-79), dále utopické Kosířské superstruktury (1973-74) či bunkrovitá Státní banka československá (1977-1992) v jedinečném podání Karla Pragera. A nakonec, nad všemi sedmi objekty bdící, nezdolná Dívka s holubicí sochaře Václava Šimka z roku 1958. S knihou Krištofa Kintery, skrze fotografie Martina Poláka, Lukáše Procházky, Matouše Pudila či Vojtěcha Veškrny a Richarda Wiesnera, nahlédnete do nitra brutalistního světa — od prapůvodních plánů a rešerší přes náročnou výrobu těžkotonážních modelů až po finální jeřábové usazení v ekosystému malého parčíku. O padnoucí, maximalistické grafické provedení knihy se postaral Kryštof Doležal a krom textů historika Koryčánka v knize najdete i velký rozhovor mezi Kinterou a Christelle Havranek, hlavní kurátorkou Kunsthalle Praha. „Kouzlo spočívá ve změně měřítek. Co bylo obrovské, je najednou malé. Architekturu odhalujeme ve zcela jiné perspektivě, budovu lépe vnímáme jako celek. Přesně to nám Kinterova socha-model umožňuje.“ — Rostislav Koryčánek, historik umění a kurátor, autor textů v knize. „Při tvorbě soch jsme vycházeli z budov samotných, ale i z jejich plánů a modelů. Ty tehdy většinou ručně vytvářeli sami architekti v podobě až takové minimalistické reduktivní architektury. Jakmile je porovnáš s těmi našimi návrhy, vzniká ti zajímavá vizuální konfrontace. Tahle kniha je nejlepší možný způsob, jak tuhle paralelu myšlení názorně ukázat a jak ty jednotlivé domy odhalit tak, aby byly kompletně nahé. Odhalené až na kost je totiž vidíš jen když se staví nebo až když se bohužel bourají.“ — Krištof Kintera, umělec, autor instalace a konceptu knihy.
U dodávateľa
26,79 € 28,20 €

Hana Purkrábková: Ze života


Katalog k výstavě Hany Purkrábkové v Museu Kampa představující její osobitou tvorbu, v níž se propojuje naivizující realismus zobrazení se smyslem pro ironii a absurditu banálních situací. „Sochařka a keramička Hana Purkrábková (1936–2019) patří do generace šedesátých let minulého století. Společně s tvorbou užité keramiky se věnovala keramické figurální plastice. Zprvu v komorním provedení, jež od osmdesátých let, kdy získala na práci větší prostor, proměnila v rozměrnější vyjádření. Ve středu jejího umění od počátku stál život člověka a jeho prostředí, do něhož zahrnovala život psů a koček, které měla ve své blízkosti. Z důvěrného poznávání a porozumění obou těchto světů také dokázala ve své tvorbě vytěžit výmluvné analogie. V citlivé, spontánní modelaci plastik, prováděné s nebývalou přirozeností v poddajném materiálu keramické hlíny, ji vedly pozorovatelský talent a výborná obrazová paměť. S laskavým humorem a šibalskou ironií dokázala ze zachycených postřehů lidského chování vytěžit trefné záznamy zaměřené na nestřežená gesta a banální situace. Zhmotňovala jimi úsměvné lidské slabosti a pokleslosti, ale i duševní prázdnotu a výrazy lstivosti, záludnosti, zlomyslnosti a útočné agresivity. Myšlenkami, které do svých figur a bizarních tvorů Hana Purkrábková vtělovala, nás nejednou také vede k zamyšlení i nad námi samotnými; k zamyšlení o našem životě a současném světě. Její umění je v tomto ohledu ucelené a ve svém tvůrčím pojetí nebývale sourodé. Z bezprostřednosti vidění vycházel i sochařčin způsob zpracování výtvarné formy nejednou založený na modelačních „hrnčířských“ principech. Užívala je ke stavbě těl zvnitřku navenek – k vyjádření nakynuté tělesnosti, kterou pointovala přesvědčivým detailem nebo barvou. Živým pramenem jejího osobitého umění se stal smysl pro humor a vrozené humánní a sociální cítění. Ostatně i ty jsou patrné z jejích velkoformátových kreseb a pracovních skic, které jsou nedílnou součástí přítomné výstavy.“ Mahulena Nešlehová
U dodávateľa
12,50 € 13,16 €

Čestmír Suška: Věci venku


Publikace Věci venku se soustřeďuje na dílo Čestmíra Sušky pro veřejný prostor – umění umístěné v exteriéru města či v krajině, které má šanci oslovit i ty, kteří výstavní síně nevyhledávají. Publikace mapuje jeho tvorbu od počátku osmdesátých let až do současnosti. Čestmír Suška patří k osobnostem, které zásadně formovaly podobu českého sochařství v krajině i městském kontextu.
U dodávateľa
31,26 € 32,90 €

Martin Dzurek - Okamih


Výber z výtvarnej tvorby sochára a vizuálneho umelca Martina Dzureka za posledných 30. rokov
U dodávateľa
23,75 € 25,00 €

Cirque maçonnique


Dárková publikace renomovaného českého kreslíře a karikaturisty Jiřího Slívy přináší na 80 stranách ucelený soubor grafik a ilustrací na specifické téma „století českého svobodného zednářství“. Kolekce obsahuje kresby i barevné reprodukce nejnovějších grafik, kolorovaných kreseb a vícebarevných litografií na zednářské téma. Slívův kreslený humor hovoří i beze slov univerzálním jazykem, přesto jsou textové části knihy (úvodní slovo velmistra i životopis autora) přeloženy do anglického jazyka. Kniha s mírně ironickou nadsázkou poodhaluje jindy skrytý svět zednářů a jejich tajemných symbolů.
U dodávateľa
15,58 € 16,40 €

Pod povrchom - Milan Flajžík


Monografia významného sochára a reštaurátora vychádza v spolupráci autorky Dany Janáčkovej so Záhorským múzeom v Skalici. Vyšla k okrúhlemu jubileu umelca (60 rokov) a hĺbkovo spracúva jeho 35 ročné dielo – doterajšiu mnohorakú tvorbu, ktorá sa pohybuje v širšom tvorivom rozpätí voľnej výtvarnej tvorby (kresba, plastika, reliéfne obrazy). Publikácia tak predstavuje jeho svojské postavenie, keď svojim kumštom, citom k remeslu, vzťahom k materiálu, impulzami a poučeniami programovo spojil kreatívneho sochára s bohatými znalosťami a zručnosťami reštaurátora do autentickej formy. V jeho tvorbe tak pulzuje práca s tradičnými materiálmi, pričom využíva a zapája technické reštaurátorské postupy.
Na sklade 1Ks
38,00 € 40,00 €

Erik Binder. Nekonečný príbeh


Kniha Erika Bindera - Nekonečný príbeh zachytáva hravosť a nekonečnú nápaditosť jeho tvorby. Zo stoviek autorových kresieb, ktoré vznikajú len tak, akoby mimochodom, no sú neoddeliteľnou súčasťou jeho tvorby, vybrala teoretička umenia Alexandra Tamasová 150 diel, ktoré do knižnej podoby pretavil vynikajúci slovensky dizajnér Paľo Bálik. Kniha vyšla v limitovanom náklade 250 ks. Erik Binder (1974, Hnúšťa-Likier) je jedným z najvýznamnejších umelcov strednej generácie na Slovensku. Študoval v ateliéroch grafiky a maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (pedagógovia Róbert Jančovič, Daniel Fischer) a na Akadémii výtvarných umení v Prahe (Vladimír Kokolia). Pracuje prakticky vo všetkých médiách od kresby, maľby, asambláže cez tvorbu objektov, inštalácií, environmentov až po prácu s nájdeným objektom, slovom, hudbou, videom a performanciou. Jeho tvorba sa pohybuje v intenciách neodadaizmu; čerpá z dedičstva avantgárd, ale aj súčasných mestských subkultúr či východných filozofických a duchovných tradícií. Je známy spoluprácami v umeleckých dvojiciach alebo skupinách (Kunst-Fa s Gabikou Binderovou, Binderfresh s Viktorom Frešom a iné). Svoju tvorbu prezentoval na množstve kolektívnych aj samostatných výstav doma a v zahraničí. V roku 2021 jeho tvotbu prezentovala na samostatnej výstave SNG. Dvakrát bol nominovaný na Cenu Oskára Čepana. Žije, tvorí a troví v Bratislave, v mestskej časti Karlova ves.
Na sklade 1Ks
37,05 € 39,00 €

František Kupka. Mentis oculis


Kniha Mentis oculis se zabývá stěžejními tématy malířského a teoretického díla Františka Kupky (1871–1957), který jako jeden z prvých umělců na světě zavrhl napodobení vnější reality. Rozvinul vlastní pojmosloví, související s přechodem předmětného umění do nepředmětného a bezpředmětného. Pět kapitol sleduje strhující osudy jeho práce od příchodu do Paříže v polovině devadesátých let 19. století, kdy uskutečnil obraz Biblioman, jejž vždy kladl na počátek své tvorby, po závěrečná padesátá léta 20. století, kdy v pozdním věku namaloval významný obraz Samostatná bílá. Jednotlivé oddíly se věnují různým způsobům osvojení si jevové reality a znázornění lidské postavy, protikladu doslovného významu a sousloví cosa mentale, přibližují zvraty mezi základními a doplňkovými barvami, zaměřují se na sen a rozdvojení osobnosti, soustřeďují se na poměr myšlenkové stavbya soudobé architektury. Vzájemně provázaný teoretický půdorys odkrývá styčná rozhraní, týkající se Kupkova přístupu k tělu, duši a duchu, která umožňují zařadit jeho odkaz do bohatých souvislostí s dobovou estetikou, filozofií, teorií vnímání a psychiatrií. Po překonání alegorického a symbolistního období vystavěl Kupka svůj svébytný svět z podnětů poskytnutých mu „očima mysli“.
U dodávateľa
44,20 € 46,53 €

Vj kategórii Výtvarné umenie sa prelínajú kreativita, farby, textúry a vizuálna expresia. Výtvarné umenie je univerzum, kde umelci vyjadrujú svoje myšlienky, emócie a predstavy prostredníctvom rôznych foriem, ako sú maľba, sochárstvo, kresba, grafika a ďalšie.

Tu budete mať príležitosť objaviť rôzne štýly, techniky a prúdy výtvarného umenia, od tradičných a realistických prístupov až po abstraktné a experimentálne vyjadrenia. Výtvarné umenie zahrňuje rozmanité oblasti, ako je olejomaľba, akvarel, pastel, digitálna maľba, sochárstvo v rôznych materiáloch a mnoho ďalších.

Výtvarné umenie nám umožňuje vidieť svet z iného uhla, vyjadriť jedinečný pohľad na veci a hlboko sa ponoriť do tvorivého procesu. Budete mať príležitosť objaviť rôzne umelecké diela, zoznámiť sa s umelcami, ktorí týmto spôsobom komunikujú, a možno aj sami začať experimentovať s výtvarnými technikami.

Či máte výtvarnú dušu alebo jednoducho záujem o vizuálnu kreativitu, táto kategória vám ponúka priestor na objavovanie, inšpiráciu a prepojenie s výtvarným umením vo všetkých jeho podobách.

Objavujte najlepšie diela maliarstva a grafiky, streetartu a graffity umenia, ako aj sochárstva a plastiky.