Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


Dějiny evropské architektury III.


S odstupem jednoho roku vychází druhý ze čtyř připravovaných svazků monumentálního díla Václava Mencla, Dějiny evropské architektury. Jde o jeho poslední, dosud nevydanou knihu, v níž předkládá smysluplný vývoj architektury od jejích počátků až do současnosti, zasazený do historických, kulturních i filosofických souvislostí. V druhém dílu nazvaném Umění antického světa Mencl pojednává o řeckém archaickém i klasickém umění a umění helénistických synkresí v různých částech antického světa: v Malé Asii, na Apeninském poloostrově, ve východních provinciích (Malé Asii a Sýrii) a v perské Mezopotámii. Dále přibližuje umění v době římského císařství, sásánovské paláce v Persii a raně křesťanské umění v latinském světě a ve Východořímské říši. Knihu uzavírá středověké umění národů v Byzantské říši, zahrnující umění řecké ortodoxní církve, arménských synkresí, ruské umění a umění nástupnických národů po rozpadu Západořímské říše. Přes množství lokalit a jejich časový rozsah tvoří kniha jednolitý obsahový celek obohacený autorovými fotografiemi. Vydáním Menclovy monumentální práce splácíme dluh významnému evropskému badateli, jehož dílo dosud nebylo plně doceněno. Kniha vychází ve spolupráci Národního památkového ústavu a Pamiatkového úradu Slovenskej republiky
U dodávateľa
75,91 € 79,90 €

Pražské vilové čtvrti


Praha je oslnivá pokladnice historických slohů. Oslněni touto nepřebernou krásou, mohli bychom přehlédnout zajímavé stavby zrozené v pozdějších stylech. Pravda, některé tomu vzdorují díky faktu, že jsou nepřehlédnutelné svou velikostí či určením. Máme tu však i četné příklady drobnější architektury, které stojí za bližší a okouzlený pohled. Pokud jsme Prahu historickou nazvali pokladnicí, její rezidenční čtvrti můžeme považovat za pokladničky vrchovatě naplněné vilami. Mnohé nabízejí čistý příklad konkrétního směru, jiné zase půvabnou směsici nejrůznějších stylů. Tam či onde nás potěší historismus romantický, přísný i eklektický, na něj navazující secese a beuronská škola, dále kubismus a rondokubismus, funkcionalismus, purismus, art deco, eklektický styl… a rovněž sorela či zdařilé ukázky nejmodernějších přístupů. Tucet vilových čtvrtí projdeme se zasvěceným průvodcem, novinářem Pavlem Švecem, který nezapře, že architekturu studoval a je jeho celoživotní láskou. Dává nám do ruky „cestovní mapu“ jednotlivých oblastí, díky níž naše toulky – a to i do míst, o kterých jsme si mysleli, že je dobře známe – získají nový rozměr. Autor nám v drtivé většině případů představuje obytné domy – textem, mapami a fotografiemi. Uvědomuje si při tom, že takový objekt má historii nejen architektonickou a technickou, ale také lidskou. Díky tomu nás seznamuje i s osudy jednotlivců, kteří jsou podepsáni pod architektonickým projektem, a zejména těch, kteří si vilu nechali vystavět a obývali ji.
U dodávateľa
12,45 € 13,11 €

400 let vil Benátska 1404–1797


Benátské vily jsou světoznámým architektonickým fenoménem. Tato monografie mapuje promítání změn v architektuře Terrafermy v důsledku okupace ostrovním státem Benátkami v průběhu čtyřsetletého období. Publikace se zabývá formálně-estetickým, tedy uměleckým a funkčně-ekonomickým vývojem vily pod vlivem politických událostí, jak na teoretické, tak praktické úrovni. Vzestup, vrchol a dekadence vil jsou sledovány v pěti kapitolách: Venkovské stavby před okupací Benátkami. První století benátské okupace, venkovská architektura ovlivněná ekonomickými podmínkami a výraz těchto vlivů ve funkčnosti staveb. Hledání symbiózy villa s hospodářstvím a otiem na Terrafermě, které bylo podmíněno změnou přístupu Benátek v důsledku sociopolitických událostí, jež vyústily v mírové období na počátku 16. století. Andrea Palladio (1508-1580), jeho dílo a odkaz v architektuře. Narušení rovnováhy ekonomického a architektonického vývoje vily v průběhu času a její postupná dekadence. Autoři dlouhodobě spolupracují na výzkumu benátských vil. Základem této spolupráce je jejich společná láska k Benátsku, která je navíc podpořena odbornou erudicí v oblasti historické architektury. Kamila Kubelíková vystudovala architekturu na univerzitě v Praze a dlouhodobě se věnuje architektonické fotografii. Martin Kubelík vystudoval architekturu a dějiny architektury na univerzitách v Cambridge a v Cáchách, působil jako řádný profesor a vedoucí architektonického ústavu na univerzitě v Evropě a v USA. Tato kniha představuje shrnutí jejich dlouholetého výzkumu. Monografie má celkem 216 stran, 270 barevných ilustrací, 391 vědeckých poznámek s 29 barevnými obrázky, rozsáhlou bibliografii použité literatury.
U dodávateľa
42,42 € 44,65 €
Pútač na knihu Priatelia - oficiálna kuchárka
Pútač na knihy druhej akosti

Huť architektury Martin Rajniš


Huť architektury Martin Rajniš patří k nejosobitějším architektonickým kancelářím u nás. Bylo by tudíž s podivem, aby se tento fakt nepromítl také do publikace, která přináší přehled jejich dosavadní práce. Svými zcela originálními texty ji doprovází sám Martin Rajniš a přibližuje v nich okolnosti vzniku svých výjimečných staveb. Rajniš však nepracuje sám, ale se svou Hutí, kde obklopen nejbližšími spolupracovníky promýšlí a kreslí nadčasovou architekturu. Cesta talentovaného architekta vedla z veleslavného libereckého SIALu přes samostatnou praxi s úspěchy na mezinárodní scéně a pedagogické působení až k čtyřleté plavbě kolem světa, kdy dospěl ke zjištění, že už prostě nechce lít beton. S jemu vlastním živelným zaujetím se začal věnovat důmyslným dřevěným stavbám a konstrukcím, k nimž náleží i unikátní Poštovna na Sněžce, vzducholoď Gulliver v pražském DOXu či řada neopakovatelných věží a rozhleden, hrání a domů, které akcentují potřebu krásy, hravosti i života v harmonii s přírodou a s respektem k jejím zákonitostem. Vedle bohatě fotograficky zdokumentovaného souhrnu všech realizací studia představuje kniha Huti architektury i vybrané projekty a také poodhaluje jejich inspirace.
U dodávateľa
109,39 € 115,15 €

Urbanistický Atlas Bratislava. Zázemie 1990-2020+


Publikácia sa venuje rozvoju 22 obcí okolo hraníc katastra Bratislavy, vzniku aglomerácie. Nová, nekoordinovaná zástavba zabrala cez 1.600 hektárov pôdy. Žije tu do 110 tisíc obyvateľov, z ktorých polovica denne dochádza do jadrového mesta- Bratislavy. Obce stále rastú, niektoré sa približujú, vytvárajú suburbiá s veľkosťou okresných miest. Čo s tým? Je tento proces regulovateľný?
Na sklade 1Ks
20,90 € 22,00 €

Domy volným veršem. Architekt Ladislav Lábus


Ladislav Lábus patří k nejlepším českým architektům současnosti a jeho práce již několik desetiletí získávají velký respekt i značnou oblibu nejen u odborné veřejnosti. Výpravná publikace nyní přináší shrnutí jeho dosavadního díla, a to jak oceňovaných novostaveb, např. nejnovější bytové domy v pražských Modřanech a na Smíchově, pozoruhodný domov sociálních služeb v Českém Krumlově, tak zcela výjimečných rekonstrukcí: pražského paláce Langhans, za niž získal Grand Prix Obce architektů, Edisonových transformačních stanic v Praze či Jízdárny Pražského hradu. Bohatá fotografická dokumentace jeho projektů se prolíná s texty jeho spolupracovníků a přátel, kteří čtivě a s erudicí mapují jednotlivé oblasti Lábusovy rozsáhlé tvorby, věnují se však také jeho dlouholetému pedagogickému působení a proměně Fakulty architektury ČVUT pod jeho vedením na pozici děkana.
U dodávateľa
39,74 € 41,83 €

Hotel Alcron


Hotel Alcron se v českém hotelnictví stal pojmem i symbolem. Podnik je to výjimečný, neboť přežil všechny turbulentní změny, jimiž se 20. století vyznačovalo, a až na krátkou přestávku po privatizaci v 90. letech 20. století slouží svým hostům ve Štěpánské ulici po celých 90 let. Kniha popisuje založení hotelu, osobnost otce-zakladatele Aloise Krofty i jeho podnikatelské aktivity během první republiky, přechází do doby protektorátu, kdy Alcron hostil převážně německou klientelu, a zkoumá také období po roce 1948 až do současnosti. Publikace přispívá k obohacení veřejného prostoru příběhem slavného hotelu, jehož útrobami kráčely dějiny a mezi jehož zdmi se odehrávaly světlé i tmavé momenty české a československé historie.
U dodávateľa
11,16 € 11,75 €

dostupné aj ako:

Twenty Five Thousand Days of Memories


Architekt, profesor a autor mnoha odborných publikací M. Rajniš se rozhodl sepsat vzpomínky ze svého života plného cestování, netradičních zvratů, úspěchů i pádů. Jako buřič a provokatér, který si celý život razí svojí cestu, chce čtenáři ukázat, že i člověk, nýmand, kterého málem strčili do pomocné školy, může žít bezvadný život. Přál bych si, aby se čtenář při mým vyprávění odvázal, začal mluvit slangem a vychutnal si krásně vyslovený český nadávky, který se skví jako pralinka na dortu. Prof. Ing. arch. Martin Rajniš (* 16. května 1944, Praha) je český architekt a urbanista, spoluzakladatel České komory architektů, několika architektonických kanceláří a zakladatel ateliéru Huť Architektury. Jako pedagog působil na VŠUP v Praze a na Technické univerzitě v Liberci. Je známý především jako autor nové Poštovny na Sněžce nebo Majáku a muzea Járy Cimrmana v Jizerských horách. Věnuje se experimentální architektuře a vztahu architektury k přírodě a k lidské společnosti. Martin Rajniš o knize Skutečně mám dobrou paměť a už řadu let mě připadalo potřebný podělit se o příběhy, který jsem za posledních 70 let zažil. Osud mi do cesty přihrál milý stvoření, Magdu (Křížkovou) Šebestovou, která mý košatý zhruba, 100 hodinový vyprávění převedla do 900 stran textu, z kterejch posléze vznikl na 120 stranách týhle knihy koncentrovanej elixír toho, podle nás, nejlepšího. Myslím, že čtenáře budou bavit i krásný fotky, mimo jiný i z mejch četnejch exotických cest, kterých tam bude víc než stovka. Dílo se jmenuje 25 344 dnů vzpomínek, což vystihuje 71 let mého života, během něhož jsem toho zažil skutečně hodně dětství ve staré Praze s nejrůznějšími výchovnými experimenty svého otce, časy chudoby a vzdoru proti bolševikovi, byl jsem dvanáctkrát v kriminále. Strávil jsem čtyři roky na moři, přeplul na malé lodi s jednou krásnou holkou Atlantik. Projezdil jsem stovky tisíc kilometrů po pouštích, divočinách, pralesech, projel jsem horní toky Amazonky, byl jsem v nejzapadlejších koutech Nové Guiney. Ale zároveň jsem řídil jako architekt velké ateliéry a rukama mi prošlo ve stavebních nákladech skoro 14 miliard korun. Zažil jsem Paříž coby bezdomovec i jako nositel světové ceny za architekturu Spolupráce s Magdou (Křížkovou) Šebestovou Magdu jsem poznal koncem sedmdesátých let, když jsme v době třeskutýho bolševizmu dělali pavilon na výstavu do Kanady já jako mladej architekt a ona jako hosteska. Pamatoval jsem si ji ještě z doby, kdy jako malá holka zpívala s Jiřím Suchým v Semaforu. Potom jsme se dlouhý roky neviděli a až při rozhovoru pro Xantypu kterej se mnou přišla udělat,jsem si uvědomil, jak se umí ptát, jak se umí bezvadně tvářit a hlavně jak skvěle umí psát tak jsem jí nabídl, že bychom spolu mohli zkusit to moje vzpomínání napsat a ona, zaplať pánbůh, kývla...
U dodávateľa
22,24 € 23,41 €

Tak nějak to bylo a tak nějak to je


Miroslav Masák patří ke klíčovým osobnostem české architektury i života české společnosti druhé poloviny 20. století. Jeho před několika lety vydané knižní vzpomínky sklidily velký úspěch u čtenářů napříč generacemi, proto nyní vycházejí v rozšířené podobě. Jejich autor navazuje na své vyprávění a pokračuje v něm až do současnosti. Osobní vzpomínky architekta, spoluzakladatele libereckého Sialu a jeho unikátní Školky, vysokoškolského profesora, bývalého poradce prezidenta Václava Havla a zejména člověka pevného charakteru a přirozené noblesy jsou zasazeny do širokého rámce společenských i kulturních událostí a stávají se tak poutavou a osobitou kronikou naší společnosti. K jeho nejdůležitějším pracím na poli architektury patří pavilon F na Libereckém výstavišti, obchodní dům Máj v Praze, obchodní středisko Ještěd v Liberci či rekonstrukce Veletržního paláce pro Národní galerii.
U dodávateľa
19,65 € 20,68 €

Prázdné domy: Zámky a vily v Čechách


Příběhy domů mají smutné i dobré konce, ale nejčastěji bývají bez konců – pokračují, ovlivněny historickými událostmi, pokrokem i proměnou bezprostředního okolí. Takové příběhy mapuje publikace Prázdné domy – Zámky a vily, jež vychází z webu Prázdné domy. Součástí každé kapitoly je časová osa historie jednotlivých staveb a bohatá fotodokumentace. Čtenáře zve k procházce do zchátralých interiérů zámků a vil po celé České republice.
Na sklade 1Ks
17,38 € 18,29 €

Vily okolo Horského parku


Sprievodca na potulkách po atraktívnej vilovej štvrti na Bratislavskej Kalvárii a susediacom Horskom parku. Nájdeme tu najvýznamnejšie vily z najstaršieho romantického obdobia, ale aj z neskorších medzivojnových čias a najnovšie vily súčasnosti. Autori objavujú nové informácie a fotografie o významných vilách, ich obyvateľoch a majiteľoch a o zaujímavej histórii tejto atraktívnej lokality.
U dodávateľa
23,59 € 29,90 €

LIPTOV - Dom a život v ňom


Je to piaty diel monografických publikácií s tematikou ľudovej kultúry regiónu Liptov. Je venovaná problematike ľudového staviteľstva a architektúry. Okrem charakteristiky drevených stavieb sa venuje aj murovaným domom, ktoré sú jedinečným dokumentom majstrovstva liptovských murárov. V knihe je prezentovaný aj spôsob bývania a života veľkých rodín v minulosti. Pozornosť je venovaná aj hospodárskym stavbám a drobnej architektúre, ktoré spolu dotvárali historické prostredie roľníckych a remeselníckych usadlostí. Text -slovenský, úvodné texty všetkých kapitol - jazyk anglický
Na sklade 1Ks
41,80 € 44,00 €

Karel Malich & utopické projekty / Karel Malich & Utopian Projects


Publikace rozvádí a kontextualizuje téma Malichových utopických projektů v rámci soudobých architektonických vizí i sociálních a environmentálních témat. Obsahuje texty dobových a současných teoretiků a především rozsáhlou fotodokumentaci skic, modelů i realizací, které se podařilo dohledat a vzájemně propojit.
U dodávateľa
44,65 € 47,00 €

Jaroslav Prokeš


Monografie přináší průřez téměř desetiletou prací Jaroslava Prokeše, věnujícího se venkovním i galerijním instalacím, jejichž časové trvání bylo zpravidla omezené. Čtenář projde všemi stěžejními autorovými díly od prvých, vznikajících ještě na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, po současné komplexní projekty, zaměřující se na vystižení návratu téhož. Seznámí se prostřednictvím souhrnných fotodokumentací s hlavní linií Prokešovy meditativní reflexe o vztahu prostoru a času, stálého a prchavého, domnělého a jistého.
U dodávateľa
36,84 € 38,78 €

Ósaka 1970


Kniha se zaměřuje na architektonické dění na Světové výstavě (Expo) v Ósace v roce 1970. Přináší novou interpretaci československého pavilonu, díla architektonického tria Rudiš, Palla a Jenček společně s týmem výtvarníků. Přibližuje nejprve proces poznávání japonské architektury a urbanismu očima zahraničních návštěvníků a ambivalentní status tehdejšího Japonska jako země budoucnosti. Architektura na výstavě a československý pavilon jsou poté konfrontovány z různých perspektiv: z pohledu architektonických forem, ideových koncepcí výstav i myšlenkových tendencí té doby. Právě ty na výstavě ve zhuštěné podobě předjímaly nadcházející vývoj architektury, urbanismu i celé civilizace. Text zúročuje široce založený výzkum českých a zahraničních zdrojů a čerpá z dobových dokumentů, svědectví tvůrců i dobové kritiky.
U dodávateľa
17,41 € 18,33 €

Materiál a materialita v architektuře v rámci brněnské školy dějin umění


Jakou roli mají materiály a materialita v architektuře napříč staletími? A jaké je jejich místo v rámci teoretického uvažování historiků dějin umění a architektů? Na tyto a další otázky se pokoušejí najít odpovědi autoři monografie vycházející ze stejnojmenné on-line konference a navazujícího workshopu, jež se konaly v červnu 2021. Publikace nabízí různé přístupy ve výzkumu této problematiky a dokládá jejich praktické uplatnění několika současnými českými architekty. Zároveň prohlubuje poznání tématu prostřednictvím teoretického rozvažování nad klíčovými pojmy, jako jsou tektoničnost a stereotomnost, materiálová pravdivost a materiálová proměna v uměleckohistorické tradici brněnské školy dějin umění, počínaje Václavem Richterem či Zdeňkem Kudělkou až po současné teoretické texty profesora Jiřího Kroupy.
U dodávateľa
19,87 € 20,92 €

Kostol sv. Mikuláša v Podunajských Biskupiciach vo svetle nových výskumov


Zborník je zostavený z príspevkov, ktoré odzneli na vedeckom kolokviu konanom pri príležitosti ukončenia rozsiahleho pamiatkového výskumu Kostola sv. Mikuláša v roku 2019. Architektonicko-historický, reštaurátorský a archeologický výskum sa zameral najmä na identifikáciu najstarších vývojových fáz kostola, listinne doloženého v roku 1262 a v staršej literatúre datovaného do roku 1221. V prvej etape výskumu bola v presbytériu objavená jedinečná celoplošná fresková výzdoba, dnes už zreštaurovaná. Objavené boli tiež zamurované románske okná nad emporou a vo východnej stene bočnej lode, čo potvrdilo predpoklad, že celé trojlodie bolo vystavané v románskom období. Archeológovia zasa datujú najstaršie nivelety interiérových podláh a prvý horizont pochovávania na cintoríne do obdobia 10. - 11. storočia. Prekvapujúce nové poznatky vypovedajúce o dôležitosti regionálneho centra a naznačujúce dávnu tradíciu sakrálneho miesta budú zaiste vážnym podnetom pre ďalšie odborné diskusie a interpretácie. Výskum z iniciatívy vlastníka Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Bratislava - Podunajské Biskupice podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave.
U dodávateľa
11,97 € 12,60 €

Čeští architekti a stavitelé v 19. století


Publikace se zaměřuje na téma profesního a společenského vzestupu českých architektů a stavitelů v 19. století. Na pozadí formování moderního systému stavitelského a architektonického vzdělávání, práva a správy jsou jednotlivé znaky profesionalizace sledovány na konkrétních případech kariérní dráhy architektů a stavitelů spolužáků Josefa Hlávky (18311908) z pražské polytechniky. Práce je koncipována na průsečíku dějin technického vzdělání (dějiny vysokého technického a uměleckého školství), dějin umění a de facto sociologicko-prosopografického přístupu (kolektivní biografie) k dějinám konstituování společenských elit a dějinám hospodářství a stavebního podnikání v modernizačním procesu 19. století. Za disertační práci, která byla výchozím materiálem pro tuto knihu, získal autor Cenu Josefa Hlávky, která je každoročně udělována studentům vysokých škol za výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru.
U dodávateľa
14,29 € 15,04 €

Moderná Bratislava, 2. vydanie


Po rozpade Rakúsko-Uhorska a vzniku Československa sa Bratislava postupne začína meniť na modernú metropolu. Zriaďujú sa nové inštitúcie, prichádzajú českí úradníci, buduje sa štátna správa. Mení sa duch mesta – z ospalého, kedysi významného a bohatého korunovačného mesta sa stáva živé dynamické moderné mesto. Mení sa životný štýl obyvateľov a tomu sa prispôsobuje architektúra a urbanizmus mesta. Prichádzajú mladí architekti najmä z Čiech a z Rakúska, žačína sa meniť ráz centra mesta a vzniká množstvo projektov na novú, modernú výstavbu. Kniha mapuje obdobie Prvej republiky do vzniku Slovenského štátu. Kolektív autorov sa snaží zachytiť nielen urbanistické zmeny, vznik zaujímavých moderných stavieb, ale aj ducha doby, každodený život a životný štýl v Bratislave v tomto období. Autorka sa venuje modernej architektúre. Knihu pripravuje v spolupráci s kolektívom historikov a architektov. Kniha je bohato ilustrovaná dobovými fotografiami a plánmi. Zostavovateľ publikácie Peter Szalay a kolektív autorov: Katarína Andrášiová, Nina Bartošová, Katarína Haberlandová (SAV) a Michal Bogár, Ľubomír Králik, Ľudovít Urban (Ateliér BKU).
Na sklade 5Ks
14,16 € 14,90 €