Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Ferrari: 75 rokov


Veľkolepá oslava 75. výročia založenia automobilky Ferrari Ferrari nie je len značka. Je to kombinácia štýlu, konštrukčnej zručnosti, pretekárskych úspechov a výnimočnosti s talianskym espritom. Ferrariho závody v Maranelle sú hrdé na svoju sedemdesiatpäťročnú, takmer neprerušenú históriu vývoja a výroby špičkových automobilov, počnúc modelom 125 S z roku 1947 až po najmodernejšie hyperautá súčasnosti, ako sú modely Enzo, LaFerrari či F8. Historik automobilizmu a fotograf Dennis Adler ponúka fanúšikom tejto značky a majiteľom vozov Ferrari nielen kompletnú históriu výroby športových automobilov Ferrari, ale venuje sa aj ranej kariére Enza Ferrariho v pretekárskom tíme Alfa Romeo. Detailný text sprevádzajú autorove úžasné fotografie doplnené o historické snímky aj zábery iných špičkových automobilových fotografov. Značka Ferrari už sedem desaťročí rokov stimuluje fantáziu milovníkov áut na celom svete svojimi vysokovýkonnými modelmi, ktoré sú súčasne umeleckými dielami. Kniha Ferrari: 75 rokov je inšpirujúcim prehľadom histórie tejto špičkovej svetovej automobilky. Z anglického originálu preložil Igor Otčenáš.
Predpredaj
37,91 € 39,90 €

Pavel Šešulka - Fotografie


Fotografické dílo Pavla Šešulky (*1945) vznikalo pouhé jedno desetiletí – v osmdesátých letech minulého století. Fotografii se sice věnoval dočasně, avšak s velkým nasazením, které je pro něj typické. S podobnou vášní byl v mládí profesionálním zpěvákem populárních písní, později rybářem, akvaristou, amatérským malířem a řezbářem. Publikace podává svědectví o jeho fotografické tvorbě, kterou v úvodní eseji Petr Klimpl zasazuje jak do životního rámce autora, tak do dobového kontextu fotografie. Vedle začátečnických prací Pavla Šešulky přináší kniha ukázky z cyklu Lidé z města (před r. 1986), městské momentky, které se svým pojetím vymykají obvyklému frontálnímu snímání a vyjadřují osamělost městského člověka mezi jinými lidmi. Silně expresivní soubor z prostředí diagnostického ústavu mládeže s názvem Pasťák (před r. 1987) působivě dokládá dobovou iluzi komunistického režimu o výchově, resp. „převýchově“. Vrchol Šešulkovy fotografické tvorby tvoří soubor Zátiší (před r. 1990). Tento žánr, bohatě rozvinutý v klasické malbě, tradičně symbolizuje marnost, pomíjivost – vanitas, a v české fotografii je silně zastoupen v dílech Josefa Sudka a Jana Svobody. Pavel Šešulka ve svém skromném ateliéru sestavoval z běžně dostupných materiálů kompozice se symbolickými obsahy, které fotografoval, a vytvářel tak experimentální obrazy přesahující realistické zobrazování směrem k fantazijním světům. V osmdesátých letech minulého století byly fotografie Pavla Šešulky opakovaně vysoce hodnoceny na dobových přehlídkách amatérské fotografie a publikovány ve fotografických časopisech. Jsou uloženy ve sbírce Moravské galerie v Brně a ve sbírce Svazu českých fotografů v Praze.
U dodávateľa
14,69 € 15,46 €

Proměny a deformace


Do distribučnej siete spoločnosti IKAR pribúda dvanásty knižný titul dnes už renomovaného autora fotografických publikácii Antona Diváckého. Umelec opäť originálnym spôsobom zaujíma postoj k osobným i spoločenským premenám v širokom celospoločenskom rozmere i zmysle. „Práve preto som vytvoril súbor kombinovaných techník a fotografií, ktoré majú byť mementom vnímania zmien, premien i deformácií okolo nás. Preto opäť používam slovo, ako ilustráciu k výtvarnému prejavu“, hovorí autor. Táto výnimočná kniha je vhodná rovnako pre zberateľov umenia ako i milovníkov fotografií, či ako darček pre každého, kto má rád knihy a zamýšľa sa nad súčasnosťou.
U dodávateľa
76,00 € 80,00 €
Pútač na knihu Priatelia - oficiálna kuchárka
Pútač na knihy druhej akosti

Pivo za císaře pána


Říká se, že pivo je český národní nápoj. A žádné jiné řemeslo nesouviselo v minulosti tak významně s hospodářským a politickým vývojem českých zemí jako pivovarství. Ale jak se pivo dříve vařilo? Jaké dnes již zaniklé profese se s ním pojily? Kde se scházeli proslulé pivní společnosti? Kniha fotografa a majitele rodinné sbírky starých fotografií Pavla Scheuflera představuje pivní kulturu z pohledu fotografů časů monarchie, počínaje od sklizně chmele, přes proces výroby a zrání, až po pivní radovánky. Jednotlivé fotografie doprovází autor poutavými příběhy, které starým snímkům vdechují život.
Na sklade 5Ks
14,41 € 16,95 €

Czech Nature Photo - fotografie a jejich příběhy


Kniha Czech Nature Photo obsahuje všechny oceněné fotografie z uplynulých pěti ročníků a jejich příběhy vzniku. Součástí jsou i snímky českých a zahraničních porotců jako je například Ami Vitale, Peter Delaney, Michal Krause, Václav Šilha, Pavel Krásenský, Miroslav Bobek, Petr Bambousek a fotografie z premiérové výstavy při zahájení soutěže. V knize je zastoupeno celkem 95 autorů.
U dodávateľa
30,81 € 32,43 €

Združenie fotografov amatérov YMCA a Fotoskupiny KSTL Bratislava


Založenie a aktivity Združenia fotografov amatérov YMCA (Youn Menss Christian Association) a Fotoskupiny KSTL Bratislava (Klub slovenských lyžiarov a turistov) sa viažu najmä na obdobie 30. 40. rokov 20. storočia. Reprezentujú tvorivý potenciál slovenských fotoamatérov v medzivojnovom období prvej Československej republiky, ale aj inštitúcií Svazu československých fotografov amatérov v Prahe, medzinárodnej organizácie YMCA (YMCA Slovensko) a národnej organizácie Klubu slovenských turistov a lyžiarov. Z hľadiska vývoja a histórie slovenskej fotografie opisuje publikácia dôležité obdobie konštituovania organizačnej štruktúry hnutia fotoamatérov zakladanie prvých fotoklubov v rámci Československa, kryštalizáciu hnutia v rámci Slovenska, realizáciu výstav, mapových okruhov, kurzov, tvorivých výletov, participácií na medzinárodných súťažiach, výstavách a iných aktivitách súvisiacich s organizovanou činnosťou fotoamatérov. Knižná publikácia dokumentuje cez príbeh inštitúcií aj príbehy jednotlivcov osobností, ktoré vychovalo prostredie amatérskej fotografie. Mená ako Miloš Dohnány, Viliam Malík, Ladislav Kožehuba, František Král, Jaroslav Horák, sú fenoménom Československej amatérskej fotografie 30. rokov, zároveň svojimi progresívnymi názormi v rámci fotografickej tvorby prekročili hranice amatérskej fotografie. Súčasná história slovenskej fotografie ich zaradila medzi významných autorov dejín slovenskej fotografie.
U dodávateľa
64,52 € 67,92 €

Světlo a hmota


Kniha obsahuje čtyři soubory černobílých výtvarných fotografií a stejný počet textových zamyšlení, navzájem spojených stejnými tématy. Jsou to témata Tma a světlo, Řád a svoboda, Neviděné stavby a Hledání světla. Přestože fotografie a psané slovo jsou odlišné vyjadřovací prostředky, tvoří kniha jednotný celek. Při jejím vzniku byly fotografie volnou inspirací pro text, případně text volně inspiroval vznik fotografií. Text fotografie nekomentuje, obě formy jsou ve svém sdělení svébytné.
U dodávateľa
20,09 € 21,15 €

Deo gratias


V knize Deo gratias jde o spojení fotografických motivů z velehradské baziliky s krátkými texty Tomáše Josefa kardinála Špidlíka. Texty kardinála Špidlíka jsou vybrány z více jeho knih; jejich témata jsou filozofická, obecně lidská a samozřejmě teologická. Motivy pro výtvarné fotografie jsou volně inspirovány texty kardinála Špidlíka. Kniha je doplněna krátkým textem o historii velehradské baziliky a věcnými popisky k jednotlivým fotografiím.
U dodávateľa
15,63 € 16,45 €

Železnice objektivem Jiřího Kulhánka


Další z řady obrazových publikací, tentokrát koncipovaná jeko autorská monografie známého českého železničního fotografa Jiřího Kulhánka, který byl civilním povoláním strojvedoucí.
Na sklade 1Ks
44,20 € 46,53 €

Příběhy slavných fotografií


Kdo by neznal snímek malého brečícího děvčátka popáleného napalmem, který proměnil názor světové veřejnosti na válku ve Vietnamu a stal se impulsem bouřlivých protestů? Kdo by neznal portrét charismatického muže se zaníceným výrazem tváře pod vojenským baretem, který je po celá desetiletí pro mladé nejrůznějších zemí symbolem revolty, a objevuje se nejen na tričkách, plakátech, hrníčcích, odznacích, ale i vytetovaný na pažích dívek a hrudích mužů? A kdo by neznal záběr příjezdu nacistických okupačních vojsk do Prahy, na němž se z davu přihlížejících zvedají pěsti, který předznamenal druhou světovou válku? Anebo snímek výbuchu atomové pumy nad Hirošimou, který tuto válku ukončil? Ale i fotografii božské Marilyn s příznačným názvem Motýl, která je od poloviny minulého století podnes vzrušujícím erotickým symbolem? Všechny tyto a další fotografické ikony, ztělesňující významné události, jevy a osobnosti, jsou součástí naší kolektivní paměti. Za sto osmdesát let od vynálezu fotografie jich vznikla pěkná řada. Jsou částí našeho vědomí. Jakousi kapesní příručkou historie – ať už si pamatujeme jména jejich autorů nebo ne. Navíc však mají tyto slavné snímky svou další, skrytou tvář. Jsou to jejich příběhy. Příběhy stejně fascinující, jako snímky samy. Některé z nich chce tato kniha vyprávět. Sestavené do časové chronologie od konce předminulého století po současnost jsou skrytou, novou podobou historie. Autorka, Daniela Mrázková, touto knihou volně navazuje na svoji populární publikaci Příběh fotografie z roku 1985 a otevírá ji svými intimními rozhovory s pěti významnými světovými fotografy – Donem McCullinem, Arnoldem Newmanem, Jamesem Nachtweyem, Yousufem Karshem a Lennartem Nilssonem. Už sama jejich jména naznačují, že čtenáře mají uvést do světa etiky a estetiky fotografovy práce, do sfér, v nichž fotografie hraje své základní role: osobně zaujatého svědka, tvůrčího umělce a nástroje poznání. A že čtenář při bližším setkání s těmito výjimečnými osobnostmi může dojít k názoru, že v případech skutečně velkých autorů mohou tyto role volně prolínat. Páteří publikace pak je 66 příběhů známých fotografií (šestnáct z nich od domácích autorů), které jsou o tom, co na samotných snímcích vizuálně zachyceno není. Co je za rámcem obrazu. A co významně rozšiřuje jejich obsahovou i emocionální dimenzi. (zařazení čeští autoři: Jan Saudek, Antonín Kratochvíl, Jaroslav Kučera, Václav Chochola, Tibor Honty, Herbert Slavík, Jan Šilpoch, Andrej Reiser, Petr Josek, Líba Taylor, Dan Materna, Jan Zátorský, Stanislav Tereba, Zdeněk Tmej, Jindřich Bišický, ČTK)
U dodávateľa
35,67 € 37,55 €

Helmut Newton. Legacy


Virtually unparalleled in scope and spanning more than five decades, the photography of visionary Helmut Newton (1920-2004) reached millions through publication in magazines like Vogue and Elle. His oeuvre transcended genres, bringing elegance, style, and voyeurism to fashion, portrait, and glamour photography through a body of work that remains as inimitable as it is unrivaled. Having mastered the art of fashion photography early in his career, Newton's shoots invariably went beyond standard practice, blurring the lines between reality and illusion. Newton's clear aesthetic pervades all areas of his work, particularly fashion, portraiture, and nude photography. Women take center stage - with subjects such as Catherine Deneuve, Liz Taylor, and Charlotte Rampling. Moving beyond traditional narrative approaches, Newton's fashion photography is imbued not only with luxurious elegance and subtle seduction, but also cultural references and a surprising sense of humor. During the 1990s, Newton shot for the German, American, Italian, French, and Russian editions of Vogue, primarily in and around Monte Carlo where he was living from 1981 onwards. Transforming locations like his own garage into starkly contrasting or particularly minimalist theatrical stages, Newton would often portray the eccentric lives of the beautiful and rich, full of eroticism and elegance, in unconventional scenarios. He made use of and simultaneously questioned visual cliches, at times tinged with self-irony or mockery, but always full of empathy. Helmut Newton. Legacy, which accompanies an international exhibition tour of Newton's work, showcases highlights from one of the most published bodies of work in photography, including numerous rediscovered images. A prolific image maker and genuine visionary, this book celebrates Newton's lasting influence on modern photography and visual art to this day. The exhibition HELMUT NEWTON. LEGACY will be on view at the Helmut Newton Foundation, Jebensstrasse 2, 10623 Berlin from October 31, 2021 to May 22, 2022.
Na sklade 1Ks
83,55 € 87,95 €

Charles Bridge


Fotografická kniha s názvem Charles Bridge je poslední částí triptychu fotografa Jana Jindry. Pohybuje se v ní na hranici dokumentární a stylistické fotografie s douškem inspirace pražských výjevů Františka Drtikola. Jeho poslední publikace z nakladatelsví Bigg Boss představuje unikátní Karlův most tak jak ho známe, ale nevídáme. Monumentální stavba si nese pravdivé i ty lživé příběhy historie - jaké scény ze života turistů nebo obyvatelů centra Prahy ale vytváří dnes? Jan Jindra nepozorovaně sleduje společnost procházející touto více než stoletou stavbou, zachytává bizarní momenty, romantické osudy anebo obscéní výjevy svobody. Jindra jako "ztracený fotograf" vizuálně komunikuje estetický kontrast mezi moderní dobou a podobou architektury, jejíž stavební kámen byl položen v roce 1357. Všechny proměny atmosféry na Karlově mostě Jan Jindra zachytil na 47 fotografiích. Osobní příběhy a zpovědi z časů mládí doplnili v úvodních textech Erik Tabery, Tomáš Pospěch nebo přímo zmiňovaný autor publikace.
U dodávateľa
38,40 € 40,42 €

Dezo Hoffmann


Monografia o významnom svetovom fotografovi Dezovi Hoffmannovi, rodákovi z Banskej Štiavnice, ktorý sa po druhej svetovej vojne usadil vo Veľkej Británii. V 50. a 60. rokoch 20. storočia patril medzi najvyhľadávanejších fotografov sveta populárnej hudby a šoubiznisu. Medzi osobnosti, ktoré portrétoval, patrili okrem The Beatles aj Rolling Stones, Bob Dylan či Jimi Hendrix, ale i Marylin Monroe, Muhammad Ali alebo Agatha Christie. Okrem toho sa výrazne angažoval pri zabezpečovaní zahraničných umelcov na festival Bratislavská lýra. Monografia má nadviazať na autorovu predchádzajúcu publikáciu Fotograf Beatles, ktorá v roku 2000 dostala medzinárodnú Cenu E. E. Kischa.
Na sklade 3Ks
22,38 € 24,90 €

Ellen von Unwerth- Fraulein


Ellen von Unwerth was a supermodel before the term was invented, so she knows a thing or two about photographing beautiful women. Now one of the world's most original and successful fashion photographers, she pays homage to the world's most delectable females in Fraulein. This celebration of our era's sexiest female icons includes Claudia Schiffer, Kate Moss, Vanessa Paradis, Britney Spears, Eva Mendes, Lindsay Lohan, Dita von Teese, Adriana Lima, Carla Bruni, Eva Green, Christina Aguilera, Monica Bellucci and dozens more. Switching effortlessly between color and immaculate black and white, von Unwerth's photography revels in sexual intrigue, femininity, romance, fetishism, kitsch humor, decadence and sheer joie de vivre. Whether nude or in lingerie and a dazzling smile, her subjects are never objectified. Some flaunt personal fantasies; others are guarded, suggesting that we have stumbled into a secret world. Fashion and fantasy were never so enchantingly combined.
Na sklade 1Ks
26,13 € 27,50 €

Žižkov Praha a něco navíc


Účelem této publikace je seznámit veřejnost s unikátními, širšímu publiku dosud neznámými fotografiemi Františka Pavlíčka, který na svých snímcích zachytil atmosféru Prahy a především Žižkova na přelomu 50. a 60. let dvacátého století. Kniha ukazuje mnohdy v umělecky, ale hlavně poeticky laděných fotografiích nejen dnes již neexistující domy a ulice, ale i život lidí v tehdejší době. Téměř všechny snímky byly pořízeny fotoaparátem Rolleiflex – dvouokou zrcadlovkou. Publikace, obsahující více než sto padesát černobílých fotografií, je doplněna několika snímky z Čech a Moravy, jakož i dobovými články vztahujícími se k osobnosti Františka Pavlíčka.
U dodávateľa
12,86 € 13,54 €

National Stud at Kladruby nad Labem


Celobarevná publikace připomínající historii, slávu a skvělou přítomnost hřebčína v Kladrubech nad Labem. Prostřednictvím textů Ing. Jiřího Machka a fotografií Ing. Dalibora Gregora si čtenáři připomenou unikátnosti tohoto zařízení a ušlechtilost koní v něm chovaného.
U dodávateľa
12,95 € 13,63 €

Průvodce neklidným územím


Jak srozumitelně přiblížit historii české a slovenské forografie i její současné podoby? Průvodce neklidným územím III navazuje na úspěšné předchozí díly, věnované modernímu českému výtvarnému umění a architektue. Tentokrát se tvůrci zaměřují na oblast fotografie, na osudy jejich autorů a příběhy, které je doprovázejí. Jejich záměrem je opět vytvořit publikaci mapující srozumitelnou a atraktivní formou vývoj fotografie na našem území od první poloviny 19. století do dneška. Jádro knihy tvoří výběr více jak šesti desítek nejvýznamnějších autorů, představuje jejich dílo a životy. František Drtikol, Jaromír Funke, Josef Sudek, Jan Lukas, Dagmar Hochová, Josef Koudelka, Jan Saudek, Jindřich Štreit, Libuše Jarcovjáková, Karel Cudlín, Antonín Kratochvíl, Tono Stano, Ivan Pinkava, Miroslav Tichý a další. Text je doplněn o komiksově zpracované příběhy zachycující zásadní okamžiky vývoje naší fotografie.
Na sklade 1Ks
35,49 € 37,36 €

Pokus o znovunalezení skutečnosti


Alena Kotzmannová (*1974) vytvořila v letech 2009-2019 celkem 10 kapitol série Pokusů, které konfrontují fotografie, tisky a objekty uspořádané do významotvorných řad. Každá ze sérií vychází z jednoho nalezeného záběru či objektu, v němž se autorka snaží objevit můstek, jenž ho propojí s obrazy z jejího vlastního archivu, a zkoumá tak možnosti souvislostí. Nehledá, co se děje na konkrétních obrazech, ale spíše v prostoru mezi nimi. Nechává na divákovi, jakým způsobem propojí vnitřní vazby mezi jednotlivými vyobrazeními a ve výsledku je vztáhne k původnímu motivu. Rovněž každý z textů autorů a autorek, kteří přispívají do této knihy, přistupuje k vybrané kapitole zcela odlišně a svébytným způsobem nabízí rozšířené možnosti čtení dané vizuální zprávy. V knize se tak prolínají teoretické texty s beletristickou prózou a poezií.
U dodávateľa
20,09 € 21,15 €

Fotografujeme ptáky


Nadšeně fotíte rej drobných ptáků na krmítku, letícího dravce nad polem nebo elegantní labutě – a na fotografiích se vám objevují jenom nevzhledné rozmazané šmouhy? Obdivujete dokonalé fotky opeřenců na internetu a v časopisech a vám se pořád nedaří udělat dobrý snímek? Fotograf a cestovatel Milan Zygmut ví, jak na to. Ve své knize plné nádherných fotografií z celého světa vám poradí, jakou zvolit fotografickou výbavu, na příkladech ukáže, jak najít ideální kompozici a prozradí své triky na fotografování ptáků v různých prostředích. Dovíte se, jak je fotit ve volné přírodě i na krmítku, za letu i na vodě, doma, ve světě, nebo třeba v zoo. Ukáže vám také, jak výslednou fotografii upravit.
Na sklade 1Ks
14,61 € 15,38 €