E-knihy - Ekonómia, manažment, marketing strana 3 z 18

Stovky e-kníh v slovenčine a cudzích jazykoch vo formátoch EPUB, MOBI a PDF.

Ekonomie


V knize najdete bohatství srozumitelně vysvětlených základních ekonomických pojmů, principů a důsledků rozhodování ekonomických subjektů na mikroekonomické i makroekonomické úrovni. Standardní aparát vzorců a grafů ekonomie je snížen na minimum ve prospěch vysvětlení podstaty jevů na názorných příkladech. Kniha poskytuje výchozí rámec ekonomického uvažování a umožňuje osvojit si vybrané základní nástroje ekonomické analýzy. Vhodná pro všechny, kteří chtějí porozumět ekonomii a nepotřebují k tomu podrobnou technickou analýzu.
Na stiahnutie
4,50 €

Toto je marketing


Či už ste zakladateľom technologického startupu, malým podnikateľom, alebo súčasťou veľkej korporácie, táto kniha vám môže pomôcť robiť prácu, na ktorú budete hrdí. Veľkí marketéri nevyužívajú spotrebiteľov, aby vyriešili problémy svojej spoločnosti; práve naopak – pomocou marketingu riešia problémy iných ľudí. Nezáleží na tom, aký je váš produkt, alebo služba. Táto kniha vám pomôže prekoncipovať spôsob, akým seba a svoje služby a produkty prezentujete svetu.
Na stiahnutie
8,40 €

Finanční účetnictví podnikatelského sektoru, pohled teorie a praxe


Publikace přináší vymezení problematiky účetnictví podnikatelských subjektů ve vazbě na další právní předpisy například z oblasti daní. Kromě stěžejního teoretického výkladu jednotlivých účtových tříd a s nimi souvisejícími praktickými účetními případy je doplněna o slovo z praxe a kontrolní otázky. Smyslem publikace není pouze deskripce účetních metod, zásad, principů a postupů zachycení účetních případů v účetních knihách, ale zejména vazba k souvisejícím právním předpisům, vysvětlení obsahu a vypovídací schopnosti účetních výkazů. Záměrem praktických příkladů v publikaci je tak poskytnout ucelený soubor řešených modelových příkladů, které demonstrují časté i méně časté hospodářské operace, o kterých podnikatelské subjekty v praxi účtují.
Na stiahnutie
21,64 €
matthew perry
Darčeky na Vianoce - Tipy

Financovanie ako spôsob spolupráce


Smernica Financovanie ako spôsob spolupráce predstavuje súhrn princípov a pravidiel etického investovania založeného na kresťanských hodnotách, pričom sa zameriava len na finančné investície. Napomáha prijať správne rozhodnutia v oblasti ekonomickej spolupráce tak, aby bola „spoluprácou pre dobro“ so žiaducimi účinkami. Jej dodržiavanie prispieva k zvýšeniu dôveryhodnosti Cirkvi v oblasti ekonomických aktivít, efektívnejšiemu zapojeniu Cirkvi do spoločnosti a v neposlednom rade umožňuje ľahšie a rýchlejšie dosiahnuť cieľ, aby sa podnikalo s ohľadom na ľudí a životné prostredie. Smernica je záväzná pre všetky diecézy, rehoľné rády a cirkevné inštitúcie v Rakúsku, no inšpirovať sa ňou môžu aj všetky náležité inštitúcie a zainteresované osoby u nás.
Na stiahnutie
1,00 €

Akcie - investovanie a analýza pre každého


"Akcie sú neprávom považované za najsofistikovanejší hazard na svete. Aký je rozdiel medzi Growth a Value investovaním? Dokážete správne interpretovať účtovné výkazy spoločnosti? Dokážete správne vyhodnodiť cashflow a finačné ukazovatele? Aké typy firiem poznáme podľa rastu tržieb a ziskov? Kniha je písaná štýlom vhodným pre široké spektrum čitateľov, začiatočníka kniha neodradí a aj skúsenejší investor sa dozvie mnoho nových poznatkov.„Pravidlo číslo jedna: Nikdy neprísť o peniaze. Pravidlo číslo dva: Nikdy nezabudnite na pravidlo číslo jedna.“Warren Buffett spolu s ďalšími legendárnymi investormi ako sú Ben Graham a Peter Lynch, dosiahli počas dlhého obdobia nadpriemerný výnos. Ich výsledky potvrdzujú, že investor skutočne dokáže ovládnuť trh svojimi zručnosťami, a nie iba čírou náhodou. Ak máte IQ 160, Buffett odporúča darovať tridsať bodov niekomu inému, pretože len vysoká inteligencia vám pri investovaní nepomôže."
Na stiahnutie
14,95 €

Uspejte v online


Krok za krokom vás prevedieme cestou, ako nastaviť, realizovať a vyhodnotiť online marketingovú stratégiu. Predostrieme vám najčastejšie chyby, ktorým by ste sa mali vyhnúť. Oboznámime vás s modernými taktikami, vďaka ktorým si získate výhodnú pozíciu v online prostredí, zlepšíte povedomie o svojej značke a zvýšite konverzný pomer. Radiť vám budú TOP experti online marketingového sveta na Slovensku a v Česku, ktorí sa podieľajú na online marketingu spoločností ako je Tatra Banka, O2 Slovensko alebo LIDL.
Na stiahnutie
9,90 €

dostupné aj ako:

Manažerské rozhodování a sport


Publikace se zabývá manažerským rozhodováním, přičemž se zaměřuje na segment sportu. Obsahuje rovněž informace o nových trendech, ať už se jedná o analýzu rozhodovacích procesů ve sportu, management sportovních klubů, využití sportovních dat, informační technologie či právní a další aspekty probírané tematiky.
Na stiahnutie
7,00 €

dostupné aj ako:

Umenie obchodných vojen


Urob ťah len vtedy, ak máš z toho výhody; neposielaj vojakov do boja, ak nie je čo získať; nebojuj, pokiaľ nie je pozícia kritická. Sun-c', Umenie vojnyUmenie obchodných vojen je kompiláciou postrehov z najväčších obchodných sporov v dejinách. Necháva sa inšpirovať učením obsiahnutým v knihe Umenie vojny, ktorej autorom je legendárny čínsky generál Sun-c', a zároveň populárnym podcastom Business Wars. Umenie obchodných vojen rozpráva príbehy a poučenia z najväčších obchodných konfliktov v histórii, ktoré odhaľujú, prečo sú niektoré firmy úspešné, zatiaľ čo iné sa rozpadajú.Podnikanie je boj o prežitie. Podobne ako vo vojne, tak aj v biznise prejavujú nezmieriteľní lídri rovnakú húževnatosť a silu v honbe za výsledkami, navrhujú stratégie a mobilizujú zdroje, aby zvíťazili. Úspech môže závisieť od tých najmenších detailov; jediná chyba môže potopiť celé impérium. Napokon víťazí jedna strana – a víťazstvo je to jediné, na čom záleží. V Umení obchodných vojen David Brown majstrovsky opisuje niektoré z najväčších obchodných bitiek v dejinách. Robí tak na pozadí postrehov a pragmatických odporúčaní uznávaného čínskeho vojenského stratéga majstra Suna. Každý spor rivalov je príbehom kombinácie rozumu, taktiky a zdrojov. Brown zachytáva vzostup firiem, ako porážajú súperov, zostavujú inovatívne plány a prispôsobujú sa meniacim sa požiadavkám. Cieľ? Udržať si náskok pred konkurenciou a dosiahnuť víťazstvo.Brown zhrnul všetky poznatky, ktoré odkryl v stovkách epizód podcastu a hĺbkovým výskumom trvajúcim vyše roka. Takýmto spôsobom vytvoril vzorec obchodných intríg, ktorých je v historiografii neúrekom. Príbehy v Umení obchodných vojen vás inšpirujú a ponaučenia, ktoré si z nich môžete vziať – o odhodlaní, vynaliezavosti, trpezlivosti, statočnosti, vnímavosti a ďalších vlastnostiach, ktoré prispievajú k víťaznému podnikaniu – , sú neoceniteľné. A to či už ste kreatívec na voľnej nohe, alebo riaditeľ v nadnárodnej firme.
Na stiahnutie
13,90 €

dostupné aj ako:

Nápad za miliardu


Z nuly až na vrchol. Deset příběhů úspěšných českých startupů a jejich zakladatelů. Ještě před čtyřicítkou zažili mezinárodní úspěch ve světě byznysu. Tomáš Čupr, Josef Průša, Simona Kijonková a další osobnosti stojící za úspěšnými českými startupy, jejichž hodnota překročila hranici miliardy korun. O čem snili v dětství? Co je žene dál? Jak se poučili ze svých nezdarů? Sbírku soukromých i profesních příběhů doplňují rady a tipy, které jednotlivým podnikatelům a jejich firmám pomohly dostat se až na vrchol.
Na stiahnutie
12,45 €

Odvody poistného (od 1.1.2020)


Titul, ktorý každoročne vychádza vo vydavateľstve PORADCA obsahuje nové sumy odvodov na sociálne a zdravotné poistenie, ktoré je potrebné platiť od 1. 1. 2020 pre jednotlivé kategórie zamestnancov, zamestnávateľov, dohodárov, SZČO, spoločníkov, konateľov...Z dôvodu medziročnej zmeny priemernej mzdy v hospodárstve SR, sa mení výška minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov a tým od 1. 1. 2020 aj výška minimálnych a maximálnych poistných odvodov. Nový minimálny aj maximálny vymeriavací základ sa vzťahuje na obdobie od januára 2020. Sociálna poisťovňa tieto zmeny oznámi živnostníkom a ostatným SZČO listom alebo do e-schránky, ak ju majú aktivovanú. SZČO, ktorých sa to týka, dostanú oznámenia v januári 2020 a poistné v novej výške prvý raz zaplatia k 10. februáru 2020 (keďže 8. deň v tomto mesiaci je sobota). Od 1. 1. 2020 nastávajú zmeny i v plnení povinností a v platení poistného za dôchodcov, ktorí ostávajú pracovať aj po priznaní dôchodku. Kým doteraz bol pre zamestnávateľov na účely platenia poistného za nich rozhodujúci deň priznania dôchodku, od začiatku roka to už bude deň vydania samotného rozhodnutia o priznaní dôchodku.Titul obsahuje aj tieto témy: - Pracovnoprávny vzťah na základe pracovnej zmluvy - Pracovnoprávny vzťah na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo PP - Samostatne zárobkovo činné osoby - Spoločníci, konatelia, členovia štatutárnych a iných orgánov právnických osôb
Na stiahnutie
3,89 €

Účtovanie – Zákony a predpisy


Obsah: Zákon č. 431/2002 Z. z o účtovníctve s komentárom Postupy účtovania v PÚ s komentárom - opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/23054/2002-92 Postupy účtovania v JÚ – úplné znenie - opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/27076/2007-74 Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde Slovník odborných pojmov Základné právne predpisy z oblasti účtovníctva a účtovania pre podnikateľov účtujúcich v JÚ a v PÚ. Obsahuje úplné znenie zákona o účtovníctve s komentovanými ustanoveniami k právnemu stavu od 1. 1. 2018. Komentár je obohatený o riešenie prípadov z praxe.Účtovné jednotky sú povinné pri vedení účtovníctva dodržiavať obecne uznávané účtovné princípy a zásady. Základná problematika účtovníctva je upravená zákonom č. 431/2002 Z. z., Opatrením MF SR č. MF/27076/2007-74 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva a Opatrením MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, zákonom o č. 152/1884 Z. z. o sociálnom fonde a zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách Publikácia je určená podnikateľom, účtovníkom ekonómom, daňovým poradcom a audítorom.
Na stiahnutie
9,50 €

dostupné aj ako:

Súvzťažnosti pre verejnú správu


Publikácia obsahuje nasledovné témy: Súvzťažnosti pre štátnu správu a samosprávu - Postupy účtovania - rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, vyššie územné celky, obce, mestá, školy, účtová osnova...
Na stiahnutie
9,30 €

Daňové priznania 2019 + vyplnené vzory a tlačivá


Titul, ktorý každoročne vychádza vo vydavateľstve PORADCA Vám odpovie aj na tieto otázky: Aký typ daňového priznania podáva podnikateľ, občan, zamestnanec, nezisková organizácia....? Aké postupy a pravidlá musia byť dodržané? Publikácia okrem vysvetlenia pojmov a postupov obsahuje aj príklady a vyplnené tlačivá daňových priznaní za rok 2019. Tiež sa dočítate, kto má aký typ daňového priznania podať a aké lehoty na podanie daňových priznaní sú záväzné.Titul obsah nasledujúce témy: Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2019 + prílohy - tlačivá Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019 + prílohy - tlačivá Daňové priznanie k dani z príjmov v rozpočtových a príspevkových organizáciách za rok 2019 + prílohy - tlačivá Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019 + prílohy – tlačiváPovinnosť platenia dane z príjmov sa vzťahuje na každého občana, ktorý v zdaňovacom období (v kalendárnom roku) dosiahne zdaniteľné príjmy, čiže príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené. Daňová povinnosť je vysporiadaná buď vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na dať, ktoré za zamestnanca vykonáva jeho zamestnávateľ, alebo podaním daňového priznaniaAutori: Ing. J. Bielená, Ing. M. Brnová, Ing. M. Vidová, Ing. Z. Kajanovičová
Na stiahnutie
7,50 €

Daňové a nedaňové výdavky A-Z 2018


Publikácia obsahuje: Preukazovanie výdavkov príslušnými dokladmi Hesla v abecednom poradí Dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov Preukazovanie výdavkovPráve vychádza publikácia, ktorú vydavateľstvo Poradca s.r.o. vydáva už takmer 20 rokov. Je určená najmä účtovníkom, ekonómom, daňovým poradcom, audítorom, ale aj kontrolným orgánom - pracovníkom daňových úradov, ..... Obsahuje heslá v abecednom poradí - výdavky z daňového a účtovného pohľadu, na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov a preukazovanie výdavkov príslušnými dokladmi.Publikácia je tematický doplnená publikáciou 1000 riešení 4/2018.
Na stiahnutie
9,80 €

Bizarní a zaniklá povolání


Poznejte kuriózní způsoby lidské obživy, o kterých jste dosud ani netušili! Tato kniha je čtivým a často i vtipným průvodcem po více než 100 nejroztodivnějších profesí, od starověku po současnost. Zjistíte, že existují zaměstnání jako srážeč vlaků, kostelní budič, krmič vší, lepič lega či bematista. Činnost pohřebního klauna, tuliče koček či pojídače hříchů vás možná překvapí, popis práce kokosového bezpečáka rozesměje, nad prací rasa a kata se znechuceně otřesete. Autor Jan Pohunek je etnolog, spisovatel a muzejník.
Na stiahnutie
11,11 €

Aká drahá je intuícia?


Dan Ariely vo svojej prelomovej knihe Aké drahé je zadarmo odhalil viaceré predsudky, ktoré nás vedú k nerozumným rozhodnutiam. Teraz v novej knihe odhaľuje prekvapivé negatívne a pozitívne účinky, ktoré môže mať iracionalita na náš život.Okrem iného sa zaoberá aj týmito otázkami: -Prečo môžu vysoké odmeny znížiť produktivitu šéfov? -Prečo máme tak radi nábytok, ktorý si zostavíme sami? -Ako nám môžu zmätočné pokyny v skutočnosti pomôcť? -Prečo je pre nás pomsta taká dôležitá? -Prečo je taký veľký rozdiel medzi tým, čo si myslíme, že nás urobí šťastnými, a tým, čo nás naozaj robí šťastnými?Ariely využíva údaje z vlastných originálnych a zábavných experimentov, aby vyvodil strhujúce závery. Vysvetľuje, ako prelomiť negatívne vzorce myslenia a správania a robiť lepšie rozhodnutia, od konfliktov v práci cez milostné vzplanutia až po hľadanie zmyslu života.
Na stiahnutie
8,90 €

dostupné aj ako:

Poradca 9/2021 - Daňový poriadok s komentárom


Prináša Vám Daňový poriadok po novelách s komentárom v úplnom znení Od 1. 1. 2021 Finančné riaditeľstvo SR bude zverejňovať aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaných pre daň z príjmov na svojom webovom sídle. Zverejňované budú údaje ako daňové identifikačné číslo, meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, adresa trvalého pobytu, miesta podnikania čí sídla právnickej osoby. Prvýkrát zverejní Finančné riaditeľstvo tento zoznam najneskôr do 30. 6. 2021. Daňový poriadok pripravil však aj ďalšie novinky týkajúce sa registrácie daňových subjektov z úradnej moci správcom dane. Správca dane mal do konca februára 2021 zaregistrovať z úradnej moci všetky subjekty, ktoré sú do 31. 12. 2020 zapísané do vyššie uvedených registrov, ale neboli registrované u správcu dane. Parlament SR však schválil novelu zákona, na základe ktorej sa posúva účinnosť tejto zmeny od 1. 1. 2022.Titul obsahuje úplné znenie zákona po ostatnej novele s komentárom: - Legislatíva - Daňový poriadok s komentáromV priebehu roka 2020 boli viaceré novely zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Novela daňového poriadku v súvislosti so zákonom o zlepšovaní podnikateľského prostredia zasiahnutého opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 priniesla predĺženie lehoty na predloženie vyjadrenia sa daňového subjektu k zisteniam uvedeným v protokole z daňovej kontroly z 15 pracovných dní na 30 pracovných dní. Nová predĺžená lehota 30 pracovných dní na predloženie vyjadrenia daňového subjektu k zisteniam uvedeným v protokole z daňovej kontroly sa prvýkrát uplatní na protokoly z daňovej kontroly vypracované po účinnosti tohto zákona. Ide o propodnikateľské opatrenie, ktoré vyplynulo z požiadaviek podnikateľskej verejnosti a komory daňových poradcov, predĺžiť lehotu, nakoľko 15 dňová lehota na predloženie vyjadrenia a dôkazov, preukazujúcich tvrdenia daňového subjektu, ktoré nemohol predložiť v priebehu daňovej kontroly, bola krátka, nakoľko zmeškanie tejto lehoty nebolo možné odpustiť. Novely priniesli aj iné zmeny súvisiace s odkladom platenia dane a povolenia splátok, respektíve správca dane môže povoliť odklad platenie dane v splátkach najskôr odo dňa splatnosti dane, a to aj spätne. Tiež sa znížila úroková sadzba pri výpočte úroku za dobu povoleného vkladu z 10 % na 3 %, ktorý správca dane nevyrubí, ak nepresiahne 5 €. Ďalšia legislatívna úprava daňového poriadku bezprostredne súvisí s Obchodným zákonníkom, a to s likvidáciou spoločností, nakoľko sa likvidácia spoločností predĺžila o šesť mesiacov, ak likvidátor zistí, že má spoločnosť ku dňu zostavenia účtovnej závierky a konečnej správy o priebehu likvidácie daňový nedoplatok, alebo ak sa u nej vykonáva daňová kontrola. Ostatné zmeny aj s vysvetlením obsahuje komentár k daňovému poriadku v tomto čísle mesačníka.
Na stiahnutie
4,80 €

Poradca 8/2021 - DPH s komentárom


Parlament začiatkom novembra schválil vládny návrh zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ktorý upravuje zákon o dani z pridanej hodnoty od 1.1.2021, resp. od 1.7.2021 pri niektorých novelizovaných ustanoveniach s odloženou účinnosťou. Medzi najvýznamnejšie zmeny v oblasti DPH od roku 2021 patrí možnosť opravy základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke, tiež zmeny pravidiel pri predaji tovaru na diaľku (zásielkovom predaji), zrušenie oslobodenia pri dovoze zásielok, zavedenie zákonnej fikcie pri predaji tovaru na diaľku, rozšírenie osobitnej úpravy uplatňovania dane tzv. systému Mini-One-Stop-Shop (MOSS). V akej miere bude podnikateľ uvedenými zmenami ovplyvnený, sa dočítate v rubrike Legislatíva.Titul obsahuje úplné znenie zákona po ostatnej novele s komentárom: Legislatíva Zákon o dani z pridanej hodnoty s komentáromNovela zákona o DPH prináša od 1.1.2021 viacero zmien. Doplnením zákona o DPH dochádza od januára k zadefinovaniu predaja tovaru na diaľku, a to predaja tovaru v rámci EÚ, ako aj predaja tovaru dovážaného z tretích území alebo tretích krajín, a k zmene pravidiel pre určenie miesta dodania takého tovaru. Miestom dodania tovaru predávaného na diaľku bude v súlade s novými pravidlami ten členský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru pre zákazníka skončí. Za účelom zvýšenia dobrovoľnosti plnenia daňových povinností, pokiaľ ide o predaj tovaru na diaľku dovážaného z tretích území alebo tretích krajín nepodliehajúceho spotrebnej dani, vlastná hodnota ktorého nepresahuje sumu 150 eur, sa zavádza nová dobrovoľná osobitná úprava, prostredníctvom ktorej si môžu zdaniteľné osoby plniť povinnosti týkajúce sa podávania daňového priznania a platenia dane len v jednom členskom štáte, tzv. členskom štáte identifikácie. Po novom sa zavádza možnosť opravy základu dane pri dodaní tovaru alebo služby, ak platiteľ dane, dodávateľ, nedostal zaplatené a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou. Ak sa pohľadávka platiteľa dane za dodanie tovaru alebo služby stane nevymožiteľnou a platiteľ dane uplatní právo na zníženie základu dane, ukladá sa uložiť odberateľovi, ktorý za toto dodanie nezaplatil a uplatnil si právo na odpočítanie dane, povinnosť opraviť odpočítanú daň. Zákon prináša aj ďalšie zmeny, ktoré sa dozviete v tejto publikácii.
Na stiahnutie
4,80 €

Nekonečná hra


Autor bestsellerů Začněte s PROČ a Lídři jedí poslední představuje metodu trvale úspěšného podnikání. V nekonečné hře není cílem porazit konkurenci, ale vybudovat nesmrtelnou firmu, již milují zaměstnanci, zákazníci i akcionáři. Ikonu, která bude prospěšná komunitám, v nichž působí, přežije změny i otřesy trhu a současně zůstane zisková. Na existenčních dramatech řady společností vám Sinek přesvědčivě ukáže, že k vybudování takového podniku musíte následovat ušlechtilou vizi a mít odvahu z ní neslevit. Nadchne vás pro celistvější přístup k byznysu, díky němuž se krátkodobý růst nebo snaha stát se „jedničkou na trhu“ změní v zastaralé koncepty.# V knize se mimo jiné dozvíte:-?Jak vybavit svou firmu pro účast v nekonečné hře. - Že klíčovým předpokladem pro funkci lídra je nekonečné nastavení mysli a odvaha vést. -?Proč musí být vize nekonečné firmy v souladu nejen s cíli majitelů a akcionářů, ale také zaměstnanců, zákazníků a širší komunity. ?- Že etický úpadek společnosti je důsledkem líného řízení. ?- Proč nemá smysl srovnávat se s konkurentem, pokud nejde o důstojného rivala.Byznys je hra, jejíž pravidla si nemůžeme zvolit. Můžeme si však vybrat, zda ji budeme hrát s konečným, nebo nekonečny´m nastavením mysli.
Na stiahnutie
9,89 €

dostupné aj ako: