! Doprava ZADARMO už od 15 € !

Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Série


Knihy - Umenie - ostatné strana 1 z 132

Min Tanaka a japonská cesta těla


Cestou těla ke svobodě ducha – i tak by mohl znít knižní podtitul. Jedinečným průvodcem na této cestě je světoznámý japonský tanečník, rebel a duchovní mistr Min Tanaka. Autor ho přibližuje z neznámého úhlu: jako pořadatele proslulých mnohatýdenních tréninků, jichž se v japonských lesích účastnili žáci ze všech koutů světa. Tanakovo učení je avantgardní a zároveň nesmlouvavé, ale především hluboce duchovní. Ondřej Landa, český umělec a etnograf, je úzce propojil s příběhem osobním. Setkání s mistrem totiž zásadně ovlivnilo nejen jeho soukromý život a uměleckou tvorbu, ale i výzkum a praktické studium světových náboženství a přírodních kultur, jež se s mistrovým učením až překvapivě prolínají. „Min Tanaka,“ říká, „mě nakonec vzal ještě o krůček dál a nabídl mi i zkušenost a poznání té dimenze bytí, která přesahuje běžnou fyzickou existenci a omezený prostor lidského já. Toto poznání ukazuje cestu k opravdové vnitřní svobodě."
U dodávateľa
15,54 € 16,36 €

TEXTile Manifestoes


TEXTile Manifestoes je mezioborová antologie, která spřádá nejrůznější otázky spojené s textilním uměním, módou, textualitou a vetkává je do širších politických, sociologických, filosofických a umělecko-historických souvislostí, čímž překračuje rámec jejich vlastní textury. Propojením triadického celku TEXTu – TEXTilu – TEXTury se TEXTile Manifestoes snaží reflektovat, kreativně přetvářet, kriticky promýšlet, dekonstruovat a dekolonializovat žánrovou ambivalenci manifestu jakožto převážně mužské formy modernity, která autoritářsky usiluje o zcela odlišnou budoucnost. Antologie vychází ze strukturálního a metaforického sepjetí textu a textilu, aby se pokusila jiným způsobem promyslet politické a etické otázky současného světa, který se tak zoufale snaží hledat jistoty a zřetelný program moderního manifestu, a to aniž by se uchýlil k těm nejhorším formám totality. Původní projekt „TEXTile Manifestoes“ vznikl z mezioborové spolupráce několika ateliérů na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Studentky a studenti ateliérů designu oděvu a obuvi, grafického designu a vizuální komunikace, tvorby písma a typografie a fotografie II byli osloveni, aby společně propletli textil a diskurz jakožto vlastní manifesty kombinující módní kolekce a palčivé otázky současného světa, jako je všudypřítomný dohled a kontrola, umělá inteligence, nebo virtuální realita, případně otázky osobnější týkající se identity, paměti a (duševního) zdraví. Studentské práce následně doplnily a (re)kontextualizovaly zahraniční a tuzemské příspěvky, jejichž rozsah sahá od Andských textilních studií, neuropsychoanalýzy, literární a umělecké kritiky, až po estetiku a muzikologii. Do antologie svými texty přispěli: Kyle Allan, Jayson Althofer, Erik Annerborn, Luciana Benetti Marques Valio, Shelley Burian, Subhradeep Chatterjee, Ingrid Cogne, Arthur Crucq, Evelyn Echle, Pasquale Fameli, Tereza Jiroutová Kynčlová, Paris Lavidis, Elisabeth Längle, Pavel Liška, Veronica Montanino, Robin R. Mudry, Pierluca Nardoni, Anna Maria Panzera, Anika Reineke, I. A. Roland-Rodríguez a Anne Röhl. Publikace vychází pouze v anglické jazykové verzi.Annotation in English: The TEXTile Manifestoes is an interdisciplinary anthology that assembles and interweaves questions related to textile art, fashion and textuality into broader political, sociological, philosophical, art history and historical frameworks thereby expanding their range of textural interconnections. This anthology departs from the genre-related ambivalence of the manifesto as a modern male form of authoritatively demanding radically different futures by using the manifesto to connect with the triadic complex of TEXT – TEXTile – TEXTure in order to reflect, refashion and redefine it in creative, critical, deconstructive and decolonial ways. Departing from the structural and metaphorical contiguity of texts and textiles, TEXTile Manifestoes aims to rethink the political and ethical in a world desperately seeking the certainties and clear programmes of modern manifestoes without returning to the worst forms of historical totality. The original project “TEXTile Manifestoes” emerged out of a cross-disciplinary collaboration between several studios at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague. Students from the Studios of Fashion and Footwear Design, Graphic Design, Visual Communication and Type Design as well as Photography II worked together to weave textiles and discourses alike to design their manifestoes by combining fashion collections with burning contemporary issues such as mass surveillance, artifical intelligence or virtual reality but also to more private struggles of identity, memory and (mental) health. The students’ works were later complemented by and (re)contextualised with international contributions ranging from ancient Andean textile studies to neuropsychoanalysis or from literary and art criticism to aesthetics and musicology. With texts by Kyle Allan, Jayson Althofer, Erik Annerbo
U dodávateľa
70,99 € 74,73 €

Knižní vazby z Dunhuangu


Publikace Knižní vazby z Dunhuangu pojednává o knižní vazbě Dálného východu. Zaměřuje se zejména na knižní vazbu Číny, neboť vychází z průzkumu archivu instituce International Dunhuang Project, která shromažďuje a zkoumá knižní vazby a další dokumenty nalezené v Tun-chuangu a Turfanu na přelomu 19. a 20. století. Dokumentuje bezmála dva tisíce let starou historii knižní vazby a dává návod, jak využít odkaz tradiční knižní vazby Dálného východu v současné době. V tomto novém a přepracovaném vydání je knížka obohacena o poznatky, které autor získal v poslední době, zejména studiem na Čínské akademii výtvarných umění v Chang-čou. Grafika, ilustrace a knižní vazba Jan Hybner.
U dodávateľa
13,40 € 14,10 €
Plyšiaci Macko Uško
Séria kníh Kubko sa učí
Brána do Európy. Dejiny Ukrajiny - Serhii Plokhy

Futuristické manifesty


Publikace přináší 36 nejvýznamnějších futuristických manifestů, které usilují o radikální proměnu řady uměleckých druhů: nejen literatury, ale i divadla, filmu a fotografie, malířství a sochařství, architektury a hudby. Hlavním autorem těchto programových projevů je zakladatel futuristického hnutí Filippo Tommaso Marinetti, ale podíleli se na nich i další umělci, například sochař Boccioni, malíři Carrŕ, Severini, Russolo, Depero, hudebník Balilla Pratella či architekt Sant’Elia. Futurismus, hlásající program osvobozených slov a nastolující „bezdrátovou imaginaci“, patřil k nejvlivnějším avantgardním směrům a jeho myšlenky dodnes rezonují v řadě moderních i postmoderních experimentů.
U dodávateľa
29,02 € 30,55 €

Sexaginta


Igor Cvacho, maliae. Grafik, ilustrátior, hudobník a textár vám v tejto knihe prináša výber svojich hudobných ale aj básnických skíc. Viac informácií o autorovi nájdete na igorcvacho.webnode.sk
Na sklade 3Ks
11,40 € 12,00 €

Honi bestiárium - 33 portré és pályakép a XX. századi magyar irodalomból


"Az írók kifejezetten érdekes figurák, egyik-másikuk pedig egyenesen panoptikumba illő alak. Márai szavaival: "a magyar bestiárium különösségei" ők. Kötetünk 33 magyar író portréját és pályaképét kínálja a huszadik századból. Jelentős és elfeledett, jellemes és állhatatlan, reakciós és világforradalmár, népies és urbánus, imponáló életművet megalkotó és ma már jószerint olvashatatlan literátorok egyaránt akadnak közöttük. Jellemzően olyan szerzők, akiket nem sorolunk a legnagyobbak közé - sőt a túlnyomó többségüket manapság még csak emlegetni sem szokás. Jóllehet irodalmi kultúránk gazdagságát és változatosságát, egyszersmind a század történelmi és (kultúr)politikai fordulatait segít érzékletessé tenni, ha megismerjük a mezőnyt az óriások körül. Róluk szól ez a könyv, és persze arról, hogy olvasni jó: nemcsak a felfedezésre érdemes (majdnem) remekműveket, de a meghatóan poros regényeket is.
U dodávateľa
12,26 € 12,90 €

Čítanie v mysli režiséra (Romana Poláka)


Monografia Dagmar Inštitorisovej Čítanie v mysli režiséra (Romana Poláka) je analyticko-interpretačným pohľadom do divadelnej, televíznej, filmovej a rozhlasovej tvorby, pedagogickej činnosti, teoretického myslenia o divadle a občianskych postojov jedného z najvýznamnejších slovenských divadelných režisérov, veľmi oceňovanom doma i v zahraničí (Krištáľové krídlo, Dosky, Cena Nadácie Tatrabanky za umenie, Cena Akadémie divadelných tvorcov, Cena The Guardian Critics Choise Edinburgh a i.).Mnohé z Polákových divadelných činoherných inscenácií či už v Slovenskom komornom divadle Martin, Divadle ASTORKA Korzo´90 alebo v Slovenskom národnom divadle Bratislava patria do zlatého fondu slovenskej divadelnej kultúry a stali sa kultovými ako martinský Baal (1989) či Dotyky a spojenia (1988) a astokársky Les (1997). Hlavnou tematickou líniou monografie je odkrývanie kompozičných postupov, prostredníctvom ktorých R. Polák vytvára mizanscény (kapitoly: Réžia ako res contextum, Réžia ako mizanscéna, Réžia ako res ideum, Francúzska dramatická klasika, Ruská prozaická a dramatická klasika, Diskurz rodiny, Slovenská prozaická a dramatická klasika Réžia ako res politicum, Televízna, filmová a rozhlasová tvorba a Réžia ako res scholarum.)Niektoré z podkapitol sa zaoberajú aj jeho scenáristickou a divadelno-dramatickou tvorbou, inscenáciami v amatérskom divadle, spoluprácou s dramatikom Karolom Horákom a filmovým herectvom.Osobitosťou monografie sú vsuvky vo forme úryvkov z Polákovej divadelnej, televíznej a básnickej tvorby, ktoré ho prestavujú v menej známej polohe.Monografia obsahuje tiež 205 inscenačných fotografií z takmer všetkých jeho inscenácií doma a v zahraničí, v prílohe na DVD sú rozsiahle Súpisy nielen jeho umeleckých, ale aj odborných a vedeckých prác a ohlasov na ne, audiovizuálne a audiálne ukážky napríklad z prípravy inscenácií Les, Ruské denníky (2019), Scény zo života režiséra (Ingmara Bergmana) (2021), jeho teatrologické práce, významné rozhovory atď.
U dodávateľa
15,20 € 16,00 €

Táncház 50 - Történetek a táncházmozgalom fél évszázadából


2022. május 6-án van 50 éve annak, hogy a Liszt Ferenc téri könyvklubban megrendezték az első budapesti táncházat. Az egykori szűk szakmai kezdeményezés ma százezreket vonz világszerte, újabb és újabb generációk fedezik fel, és csak kevesen hagyják el. És bár többen többször temették, múltidézőnek, korszerűtlennek bélyegezték, ma is eleven valóság, mi több, exportképes magyar termék.A 208 oldalas, fotókkal gazdagon illusztrált Táncház 50 című kötet - mely formájában és terjedelmében igazodik a szerző korábbi műfajtörténeti műveihez - nem feltétlenül a szűk szakmának, hanem a szélesebb nagyközönségnek szól, szakszerű, de közérthető, olvasmányos stílusban. Benne a bevezető tanulmány, illetve az első budapesti táncház előzménye és születése mellett alapvetően a táncházmozgalom különböző szakaszában szocializálódott népzenészek, néptáncosok, koreográfusok mesélnek arról, hogy őket miért vonzotta delejként a népi kultúra és azt miként tartják relevánsnak ma is egy urbánus környezetben.
U dodávateľa
13,79 € 14,52 €

To víčko nemusíte odšroubovávat, je v něm dírka


Výpravná, bezmála dvousetstránková monografie grafičky, ilustrátorky, literární autorky a vysokoškolské pedagožky Lucie Raškovové, která patří k předním výtvarnicím střední generace. Pro Raškovovou je typická především podivuhodná univerzálnost a elasticita jejího projevu. Kniha sestává z reprodukcí knih, deníků, kreseb, pohlednic, plakátů, grafik a fotografií. Doplňují ji studie, úvahy či poznámky Jana Rouse, Adrieny Šimotové, Jiřího Šalamouna, Jana C. Nováka, Jiřího Dědečka, Lubomíra Martínka, Jaroslava Tvrdoně, Michala Čunderleho, Víta Zemana, Filipa Nováka a Karla Halouna, který je také editorem knížky.
U dodávateľa
21,88 € 23,03 €

Malý Buddha


Kniha představuje základy ikonografie a kultury buddhistického náboženství hravou a přístupnou formou. Propojuje reprodukce uměleckých děl a jejich detaily s prací současného ilustrátora.
U dodávateľa
26,30 € 27,68 €

Falza! Průvodce na cestě mezi falzem a originálem


Publikace zaměřená na širší veřejnost doprovází výstavu a katalog Falza? Falza!. Hravou a přístupnou formou hledá opovědi na otázky, co jsou napodobeniny, falza a kopie a jakými metodami a nejmodernějšími technikami, které se používají k ověření pravosti uměleckých děl a odhalení (ne)pravého díla, je lze rozpoznat. Zkoumá také, jak se v minulosti měnil názor na to, co lze považovat za originál.
U dodávateľa
25,40 € 26,74 €

Buddha zblízka


Katalog výstavy představuje mistrovská díla buddhistického sochařství, malby a rukopisů z curyšského Museum Rietberg a Národní galerie Praha. Tematické kapitoly o buddhistickém umění se zabývají vznikem a šířením buddhismu v asijských kulturách, ale také jeho reflexí ve střední Evropě. Kromě úvodních textů přibližujících vývoj buddhistického umění a sbírky obou institucí obsahuje publikace katalogová hesla vystavených exponátů, glosář termínů, rejstřík, seznam literatury a exponátů.
U dodávateľa
87,12 € 91,70 €

Umění: objasněno


Proč Michelangelo vymaloval Sixtinskou kapli a proč byl Rembrandt posedlý malováním vlastních podobizen? Jaké je tajemství terakotové armády a polévkových plechovek Andyho Warhola?Tato kniha vám poskytne přímé vysvětlení a odpovědi na 100 fascinujících otázek. Pokud jste někdy stáli před uměleckým dílem v úžasu, ale nebyli jste si jisti, zda ho dobře chápete, tak tohle je ta správná kniha pro vás.
Na sklade 1Ks
17,77 € 18,71 €

Falza? Falza!


Falza jsou noční můrou všech sběratelů umění. Dají se vůbec poznat? A jak? Na tyto otázky odpoví publikace, která vychází k výstavě Falza? Falza! Na výstavě návštěvník spatří pěknou přehlídku nejrůznějších napodobenin, falz, kopií, a to v přímé konfrontaci s originály.Katalog se na ně zaměřuje a také atraktivní formou vysvětluje metody, které se používají k ověření pravosti uměleckých děl. Díky tomu se čtenáři seznámí se zákulisní prací celého týmu odborných pracovníků NGP - od kurátora přes restaurátora až po chemiky v laboratoři. Ti všichni se na odhalování nepravých děl podílejí - předmět se nejprve dobře prohlédne, zkoumá se jeho historie, poté přijde ke slovu restaurátor a nejmodernější technika, jež pomáhá odhalit (ne)pravé dílo. V určitých případech se do věci musí vložit i kriminalisté - proto i ti v publikaci popisují svoje zkušenosti. Katalog představuje napodobeniny středověkých obrazů, soch i kreseb. Předvádí falza vzniklá ve stylu holandských mistrů 17. století i padělky obrazů známých českých malířů 19. století a počátku 20. století. Připomenuty jsou také práce napodobující mimoevropská umělecká díla - orientální koberce nebo předměty užitého umění. Samostatná kapitola je věnována nejslavnějšímu falzifikátorovi v dějinách malířství - Hanu van Meegeren.
U dodávateľa
66,17 € 69,65 €

Reči a úvahy o choreografii ľudového tanca


Nie je to učebnica, ale veľa vás naučí. Nie je to príručka, ale je vhodné, aby ju mal po ruke každý, kto sa zaoberá folklórom. Prináša veľké množstvo súčasných poznatkov o choreografickej práci ako aj skúsenosti, názory a úvahy mnohých majstrov choreografie. Jano Blaho.Vlado Urban vo svojej knihe žiada iných choreografov, aby vyjadrili svoj názor, svoj pohľad, čo de facto znamená, že rešpektuje, toleruje a vníma aj iné pohľady na umeleckú tvorbu, ako svoj vlastný. A to by podľa mňa malo byť základom akéhokoľvek umenia – úcta, pokora a tolerancia k práci iných, pretože neexistuje jediná správna definícia umeleckej tvorby. V tom je táto práca krásna. Ján Ďurovčík
Na sklade 2Ks
15,20 € 16,00 €

Brožura


Brožura byla sepsána jako pracovní návod pro výrobu knižní vazby s měkkou obálkou a poprvé vyšla v roce 2010. Autor v této knížce nastínil možnosti využití konstrukčních elementů při tvůrčí práci s uměleckořemeslným předmětem. Toto téma se pak ukázalo jako nosné pro jeho další pedagogickou činnost a věnoval se jí i v dalších publikacích. V tomto novém a přepracovaném vydání je problematika konstrukčních prvků a možnosti jejich sestavení do konstrukčních celků vysvětlena v plné šíři tak, jak to odpovídá autorovým nejnovějším poznatkům. Instruktážní část publikace je zde doplněna o nové texty, změn doznaly i technické ilustrace a grafická úprava. Grafika Jan Hybner.
U dodávateľa
13,40 € 14,10 €

Hudba ohně


Rozšířené a upravené vydání kultovní hudební publikace, která oslavila jedenáct let od prvního vydání. Hudba ohně dává českému čtenáři možnost získat ucelený přehled o dějinách černošské hudby a pochopit současné žánry jako rap, house nebo dubstep v jejich historických i myšlenkových souvislostech. Od nedobrovolných pasažérů otrokářských lodí až po dunící reproduktory klubových soundsystémů vypráví hypertextový labyrint osudy revolucionářů, pro něž se hudba stala mocnou zbraní. Kromě vzniku a vývoje dalších hudebních žánrů, jako jsou funk, disco či soul, nabízí i vhled do příbuzných segmentů afroamerické kultury jako gangsta rap, stand-up komika či blaxploitation filmy. Nové vydání doplňuje příběh černé hudby o události poslední dekády nástup trapu a drillu, úspěchy žen v rapu či vlnu nové angažovanosti afroamerické hudby v souvislosti s hnutím Black Lives Matter. Průvodce od Jamese Browna a Milese Davise přes Prince a Michaela Jacksona ke Kanye Westovi a Drakeovi vás zároveň seznámí s klíčovými termíny, jako jsou remix, sampling, pirátská rádia, voodoo, zombies, afro-futurismus, slam, mixtapes nebo turntablismus.
Na sklade 1Ks
20,05 € 21,10 €

Stříbrná a modrá: šperky z Číny v Náprstkově muzeu / Silver and Blue: Jewellery from China in the Ná


První práce v českém jazyce, která přináší ucelené informace o šperku z Číny. Zaměřuje se na sbírku v Náprstkově muzeu pocházející z období konce dynastie Čching (16441911). Tím, že tato sbírka zastupuje materiály, techniky výroby a typy, které se objevují během celé historie čínského šperkařství, je možné na jejich příkladu ukázat, jakou roli šperky zastávaly v tradiční čínské společnosti. Kromě toho přibližuje osobnosti a příběhy spojené s touto sbírkou. Práce je určena zájemcům o dějiny šperkařství, sběratelství a čínské umělecké řemeslo. Dvojjazyčné, česko-anglické vydání, bohatý obrazový doprovod.The present monograph is the first Czech language study to provide comprehensive information about jewellery in China. It focuses on the Late Qing Dynasty (16441911) collection in the Náprstek Museum. However, it represents the materials, techniques, and types that have appeared throughout the history of Chinese jewellery-making and shows the role of jewellery in traditional Chinese society. In addition, it also presents personalities and acquisition histories associated with this collection. This work is intended for those interested in the history of jewellery, collecting, and Chinese arts and crafts.
U dodávateľa
22,28 € 23,45 €

Estetika ambiguity


Setrvávání v ambiguitě stojí v základu naší zkušenosti s uměleckými díly. Dvojznačnost je zakleta v žánru i v obsahu, v pohybu mezi filozofickým zkoumáním a uměleckou expresí, v napětí mezi estetickými postoji zaměřenými na krásno a postoji etickými a politickými. V jednotlivých kapitolách věnovaných dílům Adrieny Šimotové, atonální hudbě nebo současnému politickému videoartu se Bierhanzl odpichuje především od nosných motivů z esteticko-filozofických úvah E. Levinase, R. Barthese a M. Foucaulta a ukazuje umělecké dílo jako odraz vládnoucích poměrů i jako vytváření nové, ryze estetické skutečnosti neredukovatelné na historická a sociální určení.
U dodávateľa
8,04 € 8,46 €

dostupné aj ako: