Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Deň detí. Zľava -25% na stovky kníh. Viac info →

Viera Cibáková

List.php:/getLoadedProductCollection 5 List.php:/getLoadedProductCollection 5
 • Autor: Viera Cibáková

  Marketing služieb

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 2,64 €
  Vaša cena: 2,51 
  Odošleme ihneď
  Služby tvoria neoddeliteľnú súčasť každodenného života ľudí. Predstavujú určitý objem statkov, ktoré ľudia spotrebúvajú na zabezpečenie svojej existencie, a sú špecifickým prostriedkom uspokojovania potrieb. Sféra služieb predstavuje v súčasnosti jednu z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich oblastí ekonomiky. Formujúce … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Viera Cibáková, Kolektív autorov

  Výkladový slovník pre verejnú správu

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 1. februára 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 20,90 €
  Vaša cena: 19,86 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Verejná správa ako relatívne nový vedný odbor čelí problému nejednotného výkladu svojho pojmového aparátu, ktorý vyplýva z mnohých faktorov. Autorský kolektív bol preto motivovaný k spracovaniu prvého vydania výkladového slovníka verejnej správy. Slovník prezentuje komplexný súbor definícií základných pojmov z oblasti … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Viera Cibáková, Ivan Malý

  Verejná politika a regionálny rozvoj

  Vydavateľstvo: Iura Edition
  Dátum vydania: 1. decembra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 27,50 €
  Vaša cena: 26,13 
  Nedostupné
  Monografia je výstupom trojročného medzinárodné výskumného projektu Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovej univerzity v Brne (2010 – 2012). Publikácia mapuje inštitucionálny rámec a implementované ciele vybraných verejných politík v rámci … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Viera Cibáková, Viktor Nižňanský, Marta Hamalová

  Tretia etapa decentralizácie verejnej správy na Slovensku

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 1. decembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 18,10 €
  Vaša cena: 17,20 
  Nedostupné
  Cieľom monografie je analyzovať stav decentralizácie na Slovensku, poukázať na jeho závažné nedostatky a navrhnúť model verejnej správy, ktorý by predstavoval kontinuitu doterajšieho pozitívneho vývoja, identifikoval jeho slabé stránky, navrhol spôsob eliminácie bariér aktuálneho decentralizačného procesu a zároveň reagoval … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Gabriela Bartáková, Viera Cibáková

  Základy marketingu

  Vydavateľstvo: Iura Edition
  Dátum vydania: 1. januára 2007
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedostupné
  Bežná cena: 8,64 €
  Vaša cena: 8,21 
  Nedostupné
  Publikácia poskytuje komplexný pohľad na základné marketingové činnosti, ktoré musia súčasné podniky v podmienkach narastajúceho konkurenčného prostredia, procesov globalizácie, rozvoja informačných technológií a rastúcich požiadaviek zákazníkov nevyhnutne uplatňovať vo svojom podnikaní. Je rozdelená do piatich základných … Zobraziť viac info ►