% Zľavy na hry %

Anthony Mello

autor

Bdelosť


Anthony de Mello, jezuitský mních žijúci v Indii, ktorý mal hlboké pochopenie pre čisté jadro kresťanstva, ale napríklad aj pre zenovú filozofiu, rozpráva o tom, čo je to bdelosť, prebudenie, osvietenie, vnímanie Skutočnosti...
Vypredané
6,27 € 6,60 €

Abszurd egypercesek


Ezekben a történetekben a Mester nem egyetlen személy. Lehető ő hindu guru, zen roshi, taoista bölcs, zsidó rabbi, keresztény szerzetes, vagy szúfi misztikus, Buddha vagy Jézus, Zarathusztra vagy Mohamed. Tanítása megtalálható az i.e. 7. században és az i. u. 20. században. Bölcsessége egyaránt megtalálható Keleten és Nyugaton. Számítanak-e egyáltalán a történelmi előzmények? A történelem, végül is, csak a megnyilvánulások leírása és nem a Valóság, a doktrínák feljegyzése és nem a Csendé. A könyvben található történetek mindegyikét csak egy percbe kerül elolvasni. De bizony, ez nem könnyű olvasmány. Nem azért íródott, hogy tanítson, hanem hogy Felébresszen.
Vypredané
3,14 € 3,30 €

Bdělost


Probouzet lidi a odhalovat jim pravdu o jejich vlastní velikosti – to je cíl, který si Anthony de Mello kladl při své práci s lidmi, a tedy i cíl této knihy, která jeho práci s lidmi zpětně zachycuje. Jeho schopnost odhalovat mylnost našich přesvědčení a scestnost našich sebeklamů a iluzí nám nemusí být vždy příjemná, ale přesto je to dar. Dar pravdy, která čistí a léčí naše rány, dar inspirace k novému životu, dar láskyplné pobídky k probuzení a k bdělosti.
Vypredané
9,74 € 10,25 €

A szív ébredése


Anthony de Mello szerint olyanok vagyunk, mint a ketrecében le s föl járkáló medve. Még ha a rácsok eltűnnek is, mi akkor is ugyanazon a kis területen járkálunk tovább. Félünk kimenni, és azt gondoljuk, hogy csak úgy juthatunk ki, ha vég nélkül próbálkozunk és gondolkodunk. Ez a komoly lelkivezető és gyógyító azonban más utat ajánl. A szív ébredése, amely a Szárnyalás folytatása, több mint kétszázat tartalmaz Anthony de Mello kedvenc történeteiből. Olyan történetek ezek, amelyeket csak apránként szabad olvasni és ízlelgetni. Kulcsok, amelyek megszabadítanak mindattól, ami korábban ketrecbe zárt bennünket.
Vypredané
3,14 € 3,30 €

Sádhana : Cesta k Bohu


Originální pojetí duchovní cesty indického jezuity Anthony de Mella překračuje uzavřenost jednotlivých učení a odmítá jejich výlučnost navzájem. Každá z těchto nauk je cestou vedoucí k cíli, směřující k Bohu. De Mello tu předkládá způsoby meditace, kontemplace a rozvíjení vědomí, které nás odlučují od svázanosti s vezdejším světem a přibližují nás k universu.
Vypredané
3,97 € 4,18 €

Spojení s Bohem


Posmrtné vydání exorcičních promluv významného kněze a duchovního rádce.
Vypredané
3,97 € 4,18 €

Minutové nesmysly


Krátké příběhy, v nichž Mistr - hinduistický guru, zenový roši, taoistický mudrc, židovský rabín, křesťanský mnich či súfický mystik - pomáhá nalézt předsudky a falešnou zbožnost ve vztahu k Bohu.
Vypredané
3,97 € 4,18 €

Čirá radost


V pozůstalosti slavného indického jezuity Anthony de Mella byla nedávno objevena manuskript de Mellových ignaciánských duchovních cvičení. Dalším knihou z pozůstalosti je text, který rovněž vychází z jeho přednášek, ale je tentokrát bezprostřední, odlehčený a humorný, jak jsme tomu zvyklí z většiny autorových knih. Autor se na svých cestách potkává s mnoha příklady šťastných lidí, kteří by z našeho evropského pohledu měli být spíš nešťastní a zarmoucení. A naopak mnozí lidé, kteří mají zdánlivě všechno, si stále stěžují a něco jim chybí. Klíčem k pochopení smyslu života je znovuobjevení jeho krásy a nesmírné hodnoty, které spočívají v umění prožívat každý den i každý okamžik života naplněni Bohem. Jedním z vrcholných příkladů jsou pro de Mella Buddha a Ježíš.Kniha je určena čtenářům křesťanské spirituální literatury.Anthony de Mello (1931–1987) byl jezuitský kněz. Narodil se v Indii, vystudoval filozofii, psychologii a spirituální teologii. Svým studiem byl spjatý s Evropou (Španělsko, Itálie) a se Spojenými státy americkými. Později působil v Indii, kde založil institut pastoračního poradenství Sádhana. Jeho knihy se dočkaly řady vydání v mnoha světových jazycích.
Vypredané
9,33 € 9,82 €

K pramenům


Jednoduchá cvičení, která spojují duchovní tradice Východu s psychologickými a filosofickými východisky Západu. Kniha pro všechny, bez ohledu na věk, vyznání či světonázorovou orientaci, jedinečná příležitost pro každého, kdo touží po duchovním růstu.
Vypredané
10,72 € 11,28 €

Bdelá pozornosť


Život je hostina. A tragédiou je, že väčšina ľudí umiera od hladu. Takmer všetci sa správame rovnako ako posádka člna, čo sa pri raftovaní okolo brazílskeho pobrežia stratila v hmle. Umierala od smädu, lebo netušila, že voda, po ktorej sa plaví, je pramenitá, sladká. Rieka sa vlievala do mora s takou silou, že pokračovala ešte niekoľko kilometrov, takže pod nimi bola sladká riečna voda… napriek tomu posádka hynula od smädu. Aj nás obklopuje radosť, šťastie, láska. Lenže väčšina ľudí o tom nemá ani poňatia. Skutočnosť je nádherná; je to absolútne potešenie a radosť. Večný život je teraz. Obklopuje nás ako rybu v mori, ale nemáme o tom ani poňatia. Príliš nás rozptyľuje všetko, k čomu sa pútame. Zbavte sa vlastnoručne uviazaných pút, prebuďte sa a zažite bdelosť. Tá vám ukáže cestu a smer z každej hmly, v ktorej sa ocitnete.
Vypredané
7,59 € 7,99 €

Znovuobjavenie života


Kniha Znovuobjavenie života je nadčasovým dielom, v ktorom jej autor brilantne a na praktických príkladoch a príbehoch vysvetľuje životné hodnoty. Anthony de Mello (1931 – 1987), jeden z najvýznamnejších duchovných učiteľov 20. storočia, bol jezuitský mních, ktorý sa narodil v Indii, ale pôsobil aj v zahraničí, najmä v USA, kde tiež vyučoval. Vo svojich diela spája myšlienky kresťanstva so zenovou filozofiou a psychológiou. „Prečo si sem prišiel?“ opýtal sa majster. „Pre slobodu,“ odvetil žiak. „Dobre, tak choď a nájdi toho, kto ťa zviazal,“ povedal majster. „Hovoríš, že ťa nikto nezviazal? Tak potom, načo potrebuješ slobodu? Už si slobodný. Prečo ju stále hľadáš? Nepochopil si, že jediné, čím si zviazaný, je tvoja vlastná imaginárna reťaz?“ Najvzácnejšia vec, ktorú v živote máte, je váš ČAS! Nestraťte už ani jednu sekundu tým, že budete nešťastní!
Vypredané
6,64 € 6,99 €

Spojení s Bohem


De Mellovy exerciční promluvy, které sám pečlivě připravil, ale nestihl publikovat. Velmi působivě zde osvětluje tři základní témata: modlitbu, pokání a Kristovu lásku.
Vypredané
10,72 € 11,28 €

Awareness


De Mello's spiritual classic remains at the top of the Fount bestsellers more than five years after its original publication.
Vypredané
13,25 € 13,95 €

Hledání Boha


Kniha přináší soubor autorových exercičních úvah, které byly nalezeny v jeho pozůstalosti. A. de Mello vychází z klasického schématu ignaciánských exercicií, jednotlivé úvahy prokládá citáty z duchovní literatury, filozofie a příběhy, které umí podat s velkou barvitostí a v nichž spojuje duchovní tradice Východu a filozofická východiska Západu. Anthony de Mello byl jezuitský kněz. Narodil se v Indii v roce 1931. Vystudoval filozofii, psychologii a spirituální teologii, svým studiem byl spjatý s Evropou (Španělsko, Itálie) a se Spojenými státy americkými. Později působil v Indii, kde založil institut pastoračního poradenství Sádhana. Jeho knihy se dočkaly řady vydání v mnoha světových jazycích. Zemřel náhle v roce 1987 v New Yorku.
Vypredané
12,82 € 13,49 €

Cesta k lásce


Poslední meditace Anthonyho de Mella.
Vypredané
3,41 € 3,59 €

dostupné aj ako: