Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Alena Hambáleková

List.php:/getLoadedProductCollection 5 List.php:/getLoadedProductCollection 5
 • Autor: Alena Hambáleková

  Premlčanie v občianskom a obchodnom práve

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 29. januára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 33,00 €
  Vaša cena: 31,35 
  Publikácia predstavuje rozsiahlu zbierku rozhodnutí slovenských a českých súdov zaoberajúcich sa problematikou premlčania v občianskoprávnych a obchodnoprávnych vzťahoch. Obsahuje výber publikovaných aj nepublikovaných súdnych rozhodnutí slovenských a českých súdov, keďže právna úprava premlčania bola v obidvoch … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Alena Hambáleková

  Zmluvná pokuta

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 22. marca 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 28,00 €
  Vaša cena: 26,60 
  Publikácia predstavuje pomerne rozsiahlu zbierku rozhodnutí slovenských a českých súdov zaoberajúcich sa problematikou zmluvnej pokuty, ktorá je upravená tak v Občianskom zákonníku, ako aj v Obchodnom zákonníku. Na účely prehľadnosti je publikácia rozčlenená na päť samostatných častí. Prvá časť obsahuje súhrn rozhodnutí, ktoré … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Alena Hambáleková

  Občianskoprávna úprava kúpnej zmluvy a zmluvy o dielo

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 1. júna 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 32,00 €
  Vaša cena: 30,40 
  Publikácia predstavuje zbierku rozhodnutí slovenských a českých súdov, ktoré sa venujú problematike občianskoprávnych vzťahov vznikajúcich na základe kúpnej zmluvy a zmluvy o dielo, ktoré predstavujú najfrekventovanejšie a z ekonomického hľadiska najvýznamnejšie právne tituly nadobudnutia vlastníckeho práva k hnuteľnej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Alena Hambáleková

  Pozemky v občianskoprávnych vzťahoch

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 21. marca 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 31,00 €
  Vaša cena: 29,45 
  Publikácia je systematicky rozčlenená do jedenástich častí. Prvá časť vymedzuje základné pojmy týkajúce sa právnych vzťahov k pozemkom (pozemok, parcela, druhy pozemkov, súčasti a príslušenstvo pozemku, stavba, neoprávnená stavba a pod.). Druhá časť zahŕňa súdne rozhodnutia týkajúce sa právnych úkonov, predmetom ktorých je … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Alena Hambáleková

  Zmluva o dielo v obchodných vzťahoch

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 15. júla 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 26,00 €
  Vaša cena: 24,70 
  V nadväznosti na publikáciu „Kúpna zmluva v obchodných vzťahoch“ poskytujeme ďalší prehľad judikatúry slovenských a českých súdov týkajúcej sa druhého najčastejšieho zmluvného typu zmluvy uzavieranej v obchodných záväzkových vzťahoch, a to zmluvy o dielo. Publikácia je systematicky usporiadaná tak, že … Zobraziť viac info ►