% Zľavy na hry %

Anton Heretik

autor

Forenzna psychologia pre psychologov, pravnikov, lekarov a ine pomahajuce profesie


"Publikace renomovaného autora A. Heretika je 3. přepracovaným a rozšířeným textem předchozího úspěšného titulu vydaného v roce 2004 (SPN, Bratislava). Publikace svým záběrem i pečlivostí rozpracování jednotlivých částí přesahuje běžnou úroveň vysokoškolských učebnic a má rovněž charakter oborově ucelené monografie. Učebnice provází studenta, čtenáře od historie a vymezení předmětu forenzní psychologie k jejím jednotlivým disciplínám a dobře vybraným oblastem problémů.
Vypredané
33,41 € 35,17 €

Humor je vážna vec


Kniha s podtitulom Psychológia a psychopatológia komiky predstavuje zasvätený pohľad popredného slovenského klinického psychológa na humor. Je zúročením autorových odborných vedomostí, bohatých skúseností aj osobného zmyslu pre humor. Roky praxe terapeuta ho priviedli okrem iného k poznaniu, že aj taká vážna a často bolestnými emóciami nabitá činnosť, ako je psychoterapia, môže byť veľmi humorná. Veľkou výzvou je pritom použiť humor na prospech a blaho klienta. Publikácia sumarizuje vedecké poznatky v oblasti fenomenológie a teórie humoru, zaoberá sa humorom z hľadiska zdravia a uvádzané tézy pritom dokladá skúsenosťami v psychoterapii vrátane vlastnej terapeutickej praxi. Zaujímavým bonusom je záverečná esej o židovskom humore.
Vypredané
13,21 € 13,90 €

Sny + Čitateľský zápisník Knižkomila


Prečo sme na písali knihu o snoch? Sú tu osobné dôvody. Naše sny nás fascinujú a radi si ich ráno rozprávame. Veď snívame v spoločnej domácnosti. Sú tu aj pracovné dôvody. Obaja sa hlásime k psychodynamickej psychoterapii a v nej patrí práca so snami k základným metódam. O svojom prístupe k snom sme referovali v mnohých prednáškach na konferenciách a v časopiseckých článkoch. Viedli sme workshopy o práci so snami pre ľudí v pomáhajúcich profesiách. Navyše, autor niekoľko rokov vyučuje predmet práca so snami v psychoterapii na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.Prácu so snami klientov a študentov pokladáme za jeden z najvzrušujúcejších momentov svojej činnosti. Odhaľuje možnosti v terapii i podpore osobného rastu. Preto sme si dovolili niektoré zo snov, s ktorými sme sa stretli, použiť v knihe ako ilustrácie.V snovom svete sa odohrávajú príbehy všetkých žánrov, nemenej vzrušujúce ako tie v televízii. Dúfame, že kniha o snoch bude pre čitateľov výzvou, aby sa viac zaoberali svojím duševným životom, aby si vážili správy a posolstvá, ktoré vysiela psychika z podzemných podlaží. Autori
Vypredané
11,31 € 11,90 €