Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Edmund Horváth

List.php:/getLoadedProductCollection 14 List.php:/getLoadedProductCollection 14
 • Autor: Edmund Horváth

  Judikatúra vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov 2. vydanie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 30. júna 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Dotlač
  (Plánovaná na 30. 06. 2021)
  Bežná cena: 19,25 €
  Vaša cena: 18,29 
  Publikácia „Judikatúra vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov“ vyšla v roku 2008 ako druhá vo vtedy ešte novej edícii tematicky zameraných výberov súdnych rozhodnutí. Po desiatich rokoch teda nastal čas na revidovanie tejto zbierky, a to aj s ohľadom na rekodifikáciu civilného procesného práva a zmeny v ďalších … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Edmund Horváth

  Judikatúra vo veciach trov občianskeho súdneho konania

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 30. apríla 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 24,50 €
  Vaša cena: 23,28 
  Vydavateľstvo Wolters Kluwer predstavuje ďalšiu publikáciu z obľúbenej edície výberov judikatúry na tému trovy občianskeho súdneho konania. Výber obsahuje publikované aj nepublikované súdne rozhodnutia tak slovenských, ako aj českých súdov, pokiaľ môžu byť vďaka hodnotným zovšeobecneným názorom užitočné aj pre slovenskú … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Edmund Horváth

  Ochrana osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy

  Vydavateľstvo: Iuris Libri
  Dátum vydania: 14. mája 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 23,00 €
  Vaša cena: 21,85 
  Judikatúra slúži súdom ako najcennejší inšpiratívny zdroj pre ich rozhodovanie. V oblasti ochrany osobnostných práv, predovšetkým pri priznávaní nemajetkovej ujmy v peniazoch za zásahy do týchto práv, význam judikatúry neustále narastá. V knižnej novinke Ochrana osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy sa jej zostavitelia … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Edmund Horváth

  Zákon o súdnych poplatkoch

  Vydavateľstvo: Iura Edition
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 6,47 €
  Vaša cena: 6,15 
  Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov č. 71/1992 Zb s komentárom a judikatúrou zmenený a doplnený jednotlivými zákonmi, posledná zmena Zákon 621/2005 Zz. Slovenský text. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Edmund Horváth

  Civilný sporový poriadok - komentár

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 28. decembra 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 19,80 €
  Vaša cena: 18,81 
  V Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyšiel pod číslom 160/2015 Z. z. zákon z 21. mája 2015 Civilný sporový poriadok, ktorý nadobudne účinnosť 1. júla 2016, pričom zrušuje k tomuto dňu Občiansky súdny poriadok, ktorý viac ako polstoročie upravoval postup v občianskom súdnom konaní. Aktuálny komentár k Civilnému sporovému … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Edmund Horváth

  Zákon o súdnych poplatkoch - komentár 2. vydanie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 30. júna 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 22,00 €
  Vaša cena: 20,90 
  Nesprávna aplikácia poplatkového zákona, resp. uloženie poplatkovej povinnosti účastníkovi súdneho konania v prípade, ak ju nemá, môže predstavovať zásah štátu do základného práva na súdnu ochranu. Preto je znalosť poplatkového zákona tak pre súdnu prax, ako aj pre advokátov a podnikateľskú verejnosť nevyhnutná. Zákon … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Edmund Horváth

  Judikatúra vo veciach dedičského práva

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 17. apríla 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 22,60 €
  Vaša cena: 21,47 
  Vydavateľstvo Wolters Kluwer s. r. o vám dáva do pozornosti ďalšiu publikáciu z čitateľsky obľúbenej edície – Judikatúra vo veciach dedičského práva. Jeden starší vtip hovorí, že človeku je dobre samému len vtedy, keď dedí. Za pravdu tomuto aforizmu nepochybne dáva každodenná prax notárov a súdov, keďže práve … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Edmund Horváth, Erik Varga

  Zákon o rodine - komentár 2. vydanie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 18. marca 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 8,63 €
  Vaša cena: 8,20 
  Vydavateľstvo Wolters Kluwer pre vás pripravilo prepracované a doplnené vydanie komentára k slovenskému rodinnoprávnemu kódexu. Komentár k rodinnoprávnemu kódexu prináša komplexný výklad jednotlivých ustanovení zákona o rodine a ich vzájomné vzťahy, pričom jeho pozornosť je venovaná jednak zmenám v právnej úprave … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Edmund Horváth

  Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva 2. vydanie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 25. februára 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 18,00 €
  Vaša cena: 17,10 
  Od prvého vydania výberu judikatúry k podielovému spoluvlastníctvu už prešlo viac ako päť rokov, vývoj judikatúry sa však nezastavil, preto sme pre vás pripravili druhé vydanie. To vám ponúka desiatky ďalších zaujímavých súdnych rozhodnutí, ktorých závery môžu byť inšpiratívne v každodennej praxi advokáta, vyššieho súdneho … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Edmund Horváth

  Judikatúra vo veciach rodinnoprávnych vzťahov

  Vydavateľstvo: Lura Edition
  Dátum vydania: 12. júla 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 24,50 €
  Vaša cena: 23,28 
  V rodinnoprávnych vzťahoch dominuje zložka, ktorá v ostatných odvetviach práva absentuje a neprejavuje sa, a tou sú city. Preto aj rodinnoprávne spory sú intenzívne popretkávané emóciami. Bohužiaľ práve emócie spravidla negatívne, často neumožňujú rodičom či iným účastníkom rodinnoprávnych vzťahov nájsť racionálne … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Edmund Horváth

  Judikatúra vo veciach súdnych poplatkov

  Vydavateľstvo: Iura Edition
  Dátum vydania: 20. novembra 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 16,50 €
  Vaša cena: 15,68 
  V edícii výberov judikatúry vydavateľstva IURA EDITION, ktorá má už svoje stabilné miesto v knižnici každého právnika a študenta práva, sme sa rozhodli zaradiť ako ďalšiu tému výber judikatúry k súdnym poplatkom. Zákon o súdnych poplatkoch, ktorý je okrem prameňa občianskeho procesného práva aj finančnoprávnou normou, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Edmund Horváth

  Právna rukoväť pre každého,zvlášť pre študentov

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 6,61 €
  Vaša cena: 6,28 
 • Autor: Edmund Horváth

  Judikatúra vo veciah spoluvlastníctva manželov

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 16,00 €
  Vaša cena: 15,20 
  Publikácia je zameraná na na aktuálnu judikatúru slovenských aj českých súdov vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Z dôvodu zmien v príslušnej českej právnej úprave, publikácia obsahuje len tie rozhodnutia českých súdov, ktoré môžu byť použiteľné pre súčasnú slovenskú právnu úpravu. Publikácia je … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Edmund Horváth, Andrea Andrášiová, Slavomíra Henčeková

  Civilný sporový poriadok - Komentár - 2. vydanie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 13. novembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 75,00 €
  Vaša cena: 71,25 
  Pred tromi rokmi uviedlo vydavateľstvo Wolters Kluwer na trh prvý komentár k novému Civilnému sporovému poriadku. Komentár vyšiel približne v polovici priebehu plynutia legisvakačnej lehoty k tomuto predpisu, teda medzi jeho zverejnením v Zbierke zákonov SR a jeho účinnosťou, ktorá nastala 1. júla 2016. Autori prvého vydania … Zobraziť viac info ►