Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Jaroslav Ivor

List.php:/getLoadedProductCollection 19 List.php:/getLoadedProductCollection 19
 • Autor: Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora

  Trestné právo procesné I, 2. vydanie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 1. apríla 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 31,99 €
  Vaša cena: 30,39 
  Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj právom Európskej únie či inými medzinárodnými záväzkami. Druhé, doplnené a prepracované … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Ivor, Jozef Záhora, Peter Polák

  Trestné právo procesné II 2.vydanie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 31. marca 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 29,70 €
  Vaša cena: 28,22 
  Druhé, doplnené a prepracované vydanie učebníc nadväzuje na prvé vydanie, ktoré vyšlo v roku 2017. Za ostatné obdobie došlo k viacerým novelizáciám Trestného zákona a Trestného poriadku. Zmeny a doplnenia, ktoré novely priniesli, sa významným spôsobom, dotkli mnohých trestnoprávnych ustanovení. Okrem priamych novelizácií … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Ivor, Jozef Záhora

  Repetitórium trestného práva 4. vydanie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 12. apríla 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 12,80 €
  Vaša cena: 12,16 
  4. vydanieRepetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty „Základy trestného práva“, ktoré vyšli v niekoľkých zmenených a doplnených vydaniach, nadviazali na netradičný spôsob … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Záhora, Jaroslav Ivor

  Repetitórium trestného práva 3. vydanie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 29. januára 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 14,60 €
  Vaša cena: 13,87 
  Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty „Základy trestného práva"", ktoré vyšli v niekoľkých zmenených a doplnených vydaniach, nadviazali na netradičný spôsob spracovania … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora

  Trestné právo procesné II

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 12. apríla 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 36,30 €
  Vaša cena: 34,49 
  Predkladaná učebnica trestného práva procesného II. nadväzuje na učebnicu Trestné právo procesné I. Autori na základe mnohoročných teoretických a praktických skúseností predkladajú učebnice trestného práva procesného, reagujúce na nedávne početné legislatívnych zmeny. Vzhľadom na postupný nárast rozsahu jednotlivých tém … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Záhora, Jaroslav Ivor

  Repetitórium trestného práva 2. vydanie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 30. marca 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 14,50 €
  Vaša cena: 13,78 
  Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty „Základy trestného práva"", ktoré vyšli v niekoľkých zmenených a doplnených vydaniach, nadviazali na netradičný spôsob spracovania … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora

  Trestné právo procesné I

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 1. februára 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 27,50 €
  Vaša cena: 26,13 
  Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj právom Európskej únie či inými medzinárodnými záväzkami. Autori na základe mnohoročných teoretických … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora

  Trestné právo hmotné II. Osobitná časť

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 1. februára 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 33,00 €
  Vaša cena: 31,35 
  Učebnica Trestné právo hmotné - osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestného práva hmotného - všeobecnú časť. Základnou úlohou osobitnej časti Trestného zákona je konkretizovať všeobecný pojem trestného činu vymedzený vo všeobecnej časti Trestného zákona a ustanoviť príslušné sankcie. Táto konkretizácia … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora

  Trestné právo hmotné I. Všeobecná časť

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 25. novembra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 31,70 €
  Vaša cena: 30,12 
  Predkladaná učebnica je reakciou na početné zmeny, ktoré priniesla legislatíva od nadobudnutia účinnosti Trestného zákona v roku 2006. Zmeny Trestného zákona sa významným spôsobom dotkli mnohých trestnoprávnych inštitútov. Prijatím viacerých transpozičných zákonov pokročila významným spôsobom aj europeizácia trestného práva. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Ivor, Jozef Záhora

  Repetitórium trestného práva

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 17. marca 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 12,30 €
  Vaša cena: 11,69 
  Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty „Základy trestného práva"", ktoré vyšli v niekoľkých zmenených a doplnených vydaniach, nadviazali na netradičný spôsob spracovania … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Ivor, Jozef Záhora

  Repetitórium rekodifikovaného trestného práva 10. vydanie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 19. februára 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 12,10 €
  Vaša cena: 11,50 
  Repetitórium rekodifikovaného trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného po jeho rekodifikácii. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty Základy trestného práva"", ktoré vyšli v niekoľkých zmenených a doplnených vydaniach, nadviazali … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Ivor

  Spoločnosť proti terorizmu

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Dátum vydania: 28. februára 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 23,66 €
  Vaša cena: 22,48 
  Publikácia predstavuje súhrn príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „Spoločnosť proti terorizmu“, ktorá sa konala v dňoch 23. –24. októbra 2014 na pôde Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy. V zmysle názvu a témy konferencie jednotlivé príspevky účastníkov konferencie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Ivor

  Trestné právo, kriminalistika, bezpeč. vedy a forenzné disciplíny v kontexte kontroly kriminality

  Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
  Dátum vydania: 15. novembra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 40,50 €
  Vaša cena: 38,48 
  Monografia pojednáva o možnostiach a úlohách trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, bezpečnostných vied a iných forenzných disciplín pri kontrole kriminality. Prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc. výrazným spôsobom posunul hranice poznania v  uvedených disciplínach. Vo svojej vedecko-výskumnej a publikačnej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Ivor, Jozef Záhora

  Repetitórium rekodifikovaného trestného práva - 9. vydanie

  Vydavateľstvo: Iura Edition
  Dátum vydania: 31. augusta 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 11,89 €
  Vaša cena: 11,30 
  Repetitórium rekodifikovaného trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného po jeho rekodifikácii. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty Základy trestného práva, ktoré vyšli v niekoľkých zmenených a doplnených vydaniach, nadviazali … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Ivor, Kolektív autorov

  Od zločinu k trestu

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 8. októbra 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 25,00 €
  Vaša cena: 23,75 
  Autori pripravili publikáciu, ktorá umožňuje poznať základné procesné práva a povinnosti občana, ktorý sa dostane do rôznych procesných rolí v rámci trestného konania. V súčasnej slovenskej či českej odbornej literatúre podobnej publikácie niet. Dielo analyzuje aktuálnu úpravu slovenského trestného konania v jeho … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Ivor, Jozef Záhora

  Repetitórium rekodifikovaného trestného práva, 8. vydanie

  Vydavateľstvo: Iura Edition
  Dátum vydania: 27. augusta 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 11,51 €
  Vaša cena: 10,93 
  Učebný text slúži na základnú orientáciu v zložitej trestnoprávnej problematike, stručne podáva charakteristiku trestného práva hmotného aj procesného. Ôsme vydanie vychádza z právneho stavu platného k 1. septembru 2012. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Záhora, Jaroslav Ivor

  Repetitórium rekodifikovaného trestného práva

  Vydavateľstvo: Iura Edition
  Dátum vydania: 25. novembra 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 11,00 €
  Vaša cena: 10,45 
  Repetitórium rekodifikovaného trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného po jeho rekodifikácii. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty „Základy trestného práva", ktoré vyšli v niekoľkých zmenených a doplnených vydaniach, nadviazali … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Ivor, Kolektív autorov

  Trestné právo procesné 2010

  Vydavateľstvo: Iura Edition
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 37,00 €
  Vaša cena: 35,15 
  Učebnica trestného práva procesného vypracovaná autorským kolektívom pod vedením prof. JUDr. Jaroslava Ivora, CSc. , obsahuje ucelený systém poznatkov z trestného práva procesného. Reaguje na zmeny v trestnom práve procesnom, ktoré vznikli schválením nového Trestného poriadku a tiež na zmeny v súvislosti s členstvom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Ivor, Jozef Záhora

  Repetitórium trestného práva 5. vydanie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 1. februára 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 13,20 €
  Vaša cena: 12,54 
  Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce vydania nadviazali na netradičný spôsob spracovania textu. Zmapovali problematiku trestného práva hmotného a trestného práva procesného a túto zostavili … Zobraziť viac info ►