% Zľavy na hry %

Liz Soarsová

autor

New Headway Advanced 4th Edition - Student's Book + DVD


With its proven methodology, Headway is the course you can always trust. The strong grammar focus, clear vocabulary syllabus and integrated skills work give you lessons that really work in class. Constant updates mean the material is always current, and with a huge range of components available, you've always got support where you need it.
Vypredané
21,35 € 22,47 €

New Headway Advanced 4th Ed WB without Key + iChecker


A completely new Pre-Intermediate level of the world's most trusted English course, with brand new digital resources bringing you a completely up-to-date blended Headway course.
Vypredané
11,90 € 12,53 €

New Headway Elementary 4th Edition Student's Book + iTutor + Online Skills


New Headway: Elementary: Student's Book with iTutor and Oxford Online Skills
Vypredané
27,71 € 29,17 €

New Headway Pre-Intermediate A2-B1 Student's Book A


With its proven methodology, Headway is the course you can always trust. The strong grammar focus, clear vocabulary syllabus and integrated skills work give you lessons that really work in class. Constant updates mean the material is always current, and with a huge range of components available - including new digital resources for interactive whiteboards - you've always got support where you need it. Headway Fourth edition Video (Beginner-Intermediate) is now available in a DVD pack with photocopiable worksheets.
Vypredané
19,94 € 20,99 €

New Headway Elementary Workbook 4th Ed+iChecker without Key


The first ever 4th edition from the world's most trusted course - New Headway Elementary, completely rewritten and packed with new material.
Vypredané
13,29 € 13,99 €

New Headway Inter 4th Edition Teacher´s Book


Teacher´s Book + Teacher´s Resource Disc – učiteľská kniha s metodickou príručkou na CD, ktorá obsahuje úvod do lekcií (didaktické ciele), prehľad preberanej gramatiky a tému „Everyday English“. Kniha obsahuje prepisy všetkých posluchových cvičení aj so správnymi odpoveďami a kľúč odpovedí na úlohy v učebnici. Kniha je ukončená extra cvičeniami a úlohami na precvičovanie gramatiky, môžu byť využité aj ako opakovanie. Naviac kniha obsahuje aj dva testy na posúdenie progresu študentov. V závere knihy je kľúč odpovedí. Na začiatku knihy učiteľ nájde link na učiteľskú stránku kde nájdu ďalšie doplnkové materiály, ktoré rozširujú obsah učebnice.New Headway, 4th Edition je úplne nový, moderný kurz angličtiny, plný najmodernejších interaktívnych komponentov, moderných a pútavých tém, ktoré študentov SŠ zaujmú na nenúteným spôsob učia anglicky. Začína od úrovne Beginner a postupne sa prepracovaná na vyššie úrovne. New Headway je najbežnejšie používaný kurz AJ pre SŠ, gymnáziá a jazykové školy, ktorá získala niekoľko ocenení, je pomerne úspešná tak medzi učiteľmi ako i medzi študentmi. Bežné každodenné témy študentov umožnia študentov bežnú komunikáciu, no zároveň ich pripravia na maturitnú skúšku či na skúšky KET, PET a ďalšie.
Vypredané
26,59 € 27,99 €

New Headway Elementary, 4th Edition - Student's Book (2019 Edition)


New Headway Elementary 4th Edition Student's Book (2019 Edition)
Vypredané
22,79 € 23,99 €

New Headway Pre-Inter 4th Edition SB (2019 Edition)


New Headway Pre-Intermediate 4th Edition Student's Book SK Edition (2019 Edition)
Vypredané
27,54 € 28,99 €

New Headway Pre-Inter 4th Edition WB with Key (2019 Edition)


New Headway Pre-Intermediate 4th Edition Workbook with Key (2019 Edition)
Vypredané
16,14 € 16,99 €

New Headway Pre-Intermediate 4th Edition WB without Key (2019 Edition)


With the Fourth edition of the best-selling course book you can now experience the trusted Headway methodology using the latest in classroom technology:Classroom Presentation Tool brings the Fourth edition Student's Book and Workbook alive on the classroom wall, complete with interactive exercises, audio and video. The built-in tools like focus, pens and highlighter give you and your students a truly interactive teaching and learning experience.Audio and Video Student Book and Workbook audio for extra practice, plus Student Boook video are now available on the Headway Student website.
Vypredané
16,14 € 16,99 €

New Headway Intermediate 4th Edition Student's Book SK Edition (2019 Edition)


Dotlač 2019 bez DVD iTutor.New Headway, Fourth edition Elementary - učebnica je kniha určená pre študentov anglického jazyka na stredných školách a kurzoch. Obsahuje nové texty, témy, design a intergrované zručnosti z anglického jazyka so zameraním na gramatiku. Ku knihe sú ďalšie doplnkové komponenty.Slovenská edícia učebnice obsahuje navyše 16 strán extra practice skills od p. Gondovej (extra cvičenia na maturitu).Slovenská verzia učebnice (Student´s book)Novinkou tohto kurzu pre študentov je aj online internetová podpora – Student´s Site - www.oup.com/elt/headway kde si študenti môžu hravou formou precvičiť svoje jazykové zručnosti z AJ. Každá úroveň obsahuje oblasti Every English, Games, Grammar, Test Builder a Vocabulary. Prostredníctvom tajničiek, priraďovačiek, osemsmeroviek, výberu možností a doplňovačiek, cvičení na gramatiku preverí a upevní vedomosti študentov na danej úrovni. Študenti si vyberú úroveň a ku každej lekcii majú niekoľko úloh. Otestovať sa môžu na Test Builderovi, ktorý ponúka možnosť vybrať oblasti gramatiky, z ktorých zostaví test na vypracovanie. Po jeho ukončení nasleduje okamžitá spätná väzba správnych odpovedí.
Vypredané
27,54 € 28,99 €

New Headway Intermediate 4th Edition WB without Key (2019 Edition)


New Headway Intermediate 4th Edition Workbook without Key (2019 Edition)
Vypredané
16,14 € 16,99 €

New Headway Pre-Intermediate 3rd Edition Workbook without Key


The world's best-selling adult English course - a perfectly-balanced syllabus, strong grammar focus, and full support for your pre-intermediate class.
Vypredané
15,19 € 15,99 €

New Headway Beginner 4th Edition Workbook with Key (2019 Edition)


The world's best-selling English course - a perfectly-balanced syllabus with a strong grammar focus, and full support at all six levels. With its proven methodology, Headway is the course you can always trust. The strong grammar focus, clear vocabulary syllabus and integrated skills work give you lessons that really work in class. Constant updates mean the material is always current, and with a huge range of components available - including new digital resources for interactive whiteboards - you've always got support where you need it.Key features: • Clear focus on grammar. • Balanced, integrated-skills syllabus. • Real-world speaking skills - Everyday English, Spoken English, Music of English. • Digital resources for interactive whiteboards - New Headway iTools. • Full teacher support - resources, photocopiables, tests and more - in print and online.
Vypredané
16,14 € 16,99 €

New Headway Intermediate, 4th Edition - Student's Book, Part B (Units 7-12)


Headway's trusted methodology combines solid grammar and practice, vocabulary development, and integrated skills with communicative role-plays and personalization.Authentic material from a variety of sources enables students to see new language in context, and a range of comprehension tasks, language and vocabulary exercises, and extension activities practise the four skills. 'Everyday English' and 'Spoken grammar' sections practise real-world speaking skills, and a writing section for each unit at the back of the book provides models for students to analyse and imitate.Student's Book B contains Units 7-12.
Vypredané
18,04 € 18,99 €

New Headway Upper-Intermediate 4th Edition Student's Book + Online (2019 Edition)


The world's best-selling English course - a perfectly-balanced syllabus with a strong grammar focus, and full support at all six levels.
Vypredané
35,14 € 36,99 €