% Zľavy na hry %

Pavel Roubal

autor

Informatika a výpočetní technika 1. díl


Nová dvoudílná učebnice Informatiky a výpočetní techniky odpovídá svým obsahem především osnovám předmětu na středních školách a svou koncepcí umožňuje využití i na školách s rozdílným hardwarovým i softwarovým vybavením. Autor učí studenty na prakti ckých příkladech a postupech obecným návodům řešení problémů při práci s počítačem a vede studenta k pochopení principů fungování jednotlivých druhů programů, čímž umožňuje nezávislé využití učebnice při výuce různých softwarových produktů různých fi rem. První díl učebnice je svým obsahem zaměřen ryze uživatelsky od vysvětlení smyslu a funkce operačních systémů a jejich ovládání, přes nejběžnější používání kancelářských aplikací (textových editorů, tabulkových procesorů, databází, prezentačních programů a grafických programů) až po využívání a hledání informací na Internetu a nejjednodušší principy tvorby webových stránek.
Vypredané
4,26 € 4,48 €

Informatika a výpočetní technika 2.díl


Druhý díl učebnice informatiky a výpočetní techniky pro střední školy navazuje na díl první a svým obsahem pokrývá spíše teoretičtější a specializovanější témata. Obsahem druhého dílu jsou kapitoly týkající se samotného pojmového aparátu předmětu, kr átké historie vývoje, nezbytného hardwarového a softwarového vybavení počítačů, jejich fungování a údržby, propojování v sítích. V neposlední řadě se druhý díl učebnice zabývá také právními aspekty práce s počítačem, ergonomií a také globálními vlivy počítačových technologií. Studenti po absolvování učiva obsaženého v obou dílech učebnice získají základní přehled a orientaci v oboru informačních technologií. Obě učebnice jsou svým zpracováním vhodné i pro samostudium a mohou po nich sáhnout i do spělí začínající uživatelé. Vzhledem k tomu, že se jedná o učebnice, je zde také patrná výrazná odlišnost vnitřní struktury od běžných manuálů. Oba díly učebnice obsahují množství praktických a vysvětlujících příkladů, závěrečná shrnutí učiva a příkl ady k procvičení.
Vypredané
4,57 € 4,81 €

Microsoft Windows 2000 professional jednoduše


Po přečtení knížky Jednoduše se budete ve Windows 2000 pohybovat s jistotou a naučíte se vše, co je potřeba umět ke zvládnutí práce s operačním systémem Windows 2000 v běžné, každodenní uživatelské praxi. Nahlédněme do obsahu: Základní pojmy při p ráci s počítačem a Windows Základy ovládání Windows 2000 Krátce o souborech a složkách Užitečné funkce a služby Windows 2000 Programy dodávané s Windows 2000 Internet ve Windows 2000 Základní uživatelská a systémová nastavení Jak si upravit Window s k obrazu svému
Vypredané
4,26 € 4,48 €

Microsoft Windows Me jednoduše


Přívětivý průvodce naučí během několika dní i úplné začátečníky ovládat novou verzi populárního operačního systému. Nezahltí vás výukou funkcí, které nemusíte v praxi běžně znát, o to důkladněji vás ale seznámí s užitečnými úkony a bude dbát na je jich dostatečné procvičení.
Vypredané
1,86 € 1,96 €

Microsoft Word Jednoduše


Potřebujete se naučit pracovat s Wordem, ale nemůžete učení obětovat týdny? Knížka Microsoft Word Jednoduše je koncipována tak, aby i začínajícího uživatele, kterému čas nedovoluje probíjet se neposlušným programem na vlastní pěst, naučila v co nejkratší době všem dovednostem potřebným pro vytváření běžných textových dokumentů. Váš průvodce, zkušený autor, prezentuje problematiku snadno přístupnou formou, srozumitelnou i naprostému začátečníkovi, a vhodně dávkovanými bloky probírané látky se soustředí na osvojení podstatných operací, které rozhodují o vašem úspěchu v běžné kancelářské praxi nebo při domácím použití. Vždy se snaží, abyste se danou činnost neučili mechanicky, ale dokázali ji aplikovat v kontextu skutečných situací. Získané dovednosti si můžete ověřit v testu. Nahlédněme do obsahu:Seznamte se: Word Hledáme, spouštíme a poznáváme Word. První dokument Příčinou úvodních nezdarů při pokusech s Wordem jsou jeho zvláštní zákonitosti, v mnohém odlišné od psaní tužkou na papír. Dodržováním čtyř hlavních zásad text na počítači zkrotíte. Zobrazení dokumentu a panely nástrojů Umět se podívat na dokument správným způsobem představuje půl cesty k úspěchu. Upravte si nástroje na obrazovce tak, aby se vám lépe pracovalo. Formátování písma a odstavců Nastavením efektů písma, zarovnáním, odsazením, stínováním odstavců, odrážkami atd. dodáte dokumentům profesionální vzhled. Záhlaví, zápatí, vkládání polí Prvky, které ve svých dokumentech chcete mít. Vkládání grafiky a tabulek Komu by se nelíbil text vyzdobený obrázky? Tabulky zvyšují přehlednost textu. Užitečné funkce Wordu Je jich spousta, nevynecháme automatické dělení slov, kontrolu pravopisu, zaměňování textů, využití Internetu… Pěkné dokumenty Několik typografických a estetických pravidel vás postaví na roveň těch, kdo už s Wordem dlouho a správně pracují. Test Nabyté dovednosti si můžete otestovat. Při odhalení případných mezer budete vědět, ke které části se vrátit.O autorovi: Pavel Roubal (*1966) je učitelem a správcem výpočetní techniky na gymnáziu v Pacově. Své dlouholeté pedagogické zkušenosti uplatnil již v několika počítačových učebnicích a příručkách pro začátečníky, z nichž Počítače pro úplné začátečníky jsou na pultech knihkupectví již dlouho žádaným bestsellerem.
Vypredané
4,70 € 4,95 €

Počítače pro úplné začátečníky


Dnešní svět počítačů je příliš rozsáhlý na jedinou tenkou publikaci, a proto bylo nutné stanovit určité hranice. Autor se zde rozumně zaměřil na modernější stroje, vybavené operačním systémem Windows 2000 nebo ME (popř. i jinými verzemi Windows); je sice pravdou, že DOS stále na nezanedbatelném množství počítačů aktivně žije, ale už odtikávají skutečně jeho poslední sekundy. Díky tomuto faktu je ovládnutí práce s počítačem opravdu snadné dvířka nejsou uzavřena nikomu a kdo se přesto bojí silně zatáhnout za kliku, tomu Pavel Roubal a jeho kniha Počítače pro úplné začátečníky pomůže. Díky velkému úspěchu kniha vychází v krátké době již popáté a autor ji přitom opět upravil, aby zachytila i moderní prvky osobních počítačů a nové verze programů, které se v mezičase objevily. Setkáte se v ní se základními pojmy ze světa počítačů, jednotlivými díly zvláště s tiskárnami a skenery pochopíte význam slova operační systém, zorientujete se ve zdánlivě hrozivém množství používaných prog ramů, nezaleknete se počítačových sítí, zjistíte, k čemu je dobrý Internet a jak se s ním pracuje. Kniha řeší i takové problémy jako počítač v souvislosti se zákony či naším zdravím, nebo otázku, zda kupovat či nekupovat počítač domů dětem. Podrobněj ší osahání počítače vás pak čeká v kapitolách věnovaných práci s Windows, textem, tabulkami, grafy, databázemi a grafikou. Kniha určená všem čtenářům neklade nejmenší nároky na jejich předchozí znalosti či technické zaměření. Autor se nesnaží příli š odpovídat na otázky typu jak to uvnitř pracuje. Důležité je, že se čtenář naučí počítač používat.
Vypredané
8,04 € 8,46 €

Hardware pro úplné začátečníky


Patříte mezi zvídavé uživatele počítačů? Nechcete se stále spoléhat jen na rady svého zkušenějšího přítele? Chtěli byste se v počítačích vyznat tak, že pro vás nákup nového miláčka, moderních periferií nebo údržba počítače nebude problémem? S pomocí knihy Pavla Roubala, kterou držíte v ruce, proniknete do nitra počítače, dozvíte se z čeho se skládá a jak funguje a jaké další doplňky k němu můžete mít. Autor disponuje talentem vyložit i složité věci jednoduše, čtenáře nenudit a neustále jej udržet v pozornosti. Jeho populárně psanou, avšak stále věcně správnou knihu můžete číst bez pocitu, že studujete. Na konci už budete patřit mezi velmi slušně informované uživatele výpočetní techniky, což není pro začátek nesmělý cíl.Dnešní svět počítačů je příliš rozsáhlý na jedinou tenkou publikaci, a proto bylo nutné stanovit určité hranice. Autor se zde rozumně zaměřil především na modernější stroje, i když většina věcí platí i o těch starších. Dozvíte se něco málo z historie počítačů, poznáte, že funkční jádro počítače tvoří především základní deska, procesor a paměť a že na jejich souladu záleží výkon a hladký provoz celé sestavy. Autor vás provede světem počítačového obrazu, takže se dozvíte, jak se obraz vytváří, porozumíte grafickým kartám a zjistíte, že počítač může fungovat i jako televize nebo domácí kino. Stranou nezůstane ani zvuk, protože v současné době mohou počítače fungovat nejen jako slušné hifi soupravy, ale dokonce i jako nahrávací studia. Neopomineme ani zařízení pro ukládání dat: pevné disky, CD a DVD mechaniky, disketové jednotky a oblíbené vypalovačky.Snad všichni něco víte o celosvětové počítačové síti, které se říká Internet. Ano, počítače nemusí být pouhými samotáři, mohou být mezi sebou propojeny a sdílet informace. V naší knize se seznámíte také se základy počítačových sítí. Věnovat se budeme i moderním digitálním zařízením: digitálním fotoaparátům, videokamerám, skenerům nebo přenosným přehrávačům MP3 a různým kapesním a mini počítačům. Kniha určená všem čtenářům neklade žádné nároky na předchozí znalosti či technické zaměření.
Vypredané
8,20 € 8,63 €

Počítačová grafika pro úplné začátečníky


Počítačová grafika je velmi rozsáhlá oblast a zde si její svět trochu zmapujeme. Vysvětlíme si, jak jednotlivé druhy programů fungují, k čemu slouží a jaké mají možnosti. Zkusíme si nakreslit obrázek, naskenovat fotografii a upravit si ji v počíta či, případně rovnou využít digitální fotoaparát. Uděláme zajímavou koláž, nakreslíme si leták a vyrobíme vizitku. Použijeme textový editor k něčemu lepšímu, než je obchodní dopis zkusíme v něm udělat stránku časopisu nebo zajímavou pozvánku. Ukáž eme si, jak se připravují 3D modely neexistujících předmětů a krajin a pronikneme alespoň okrajově do tvorby webových stránek Internetu, včetně přípravy potřebných obrázků. Začneme pak trochou nutné teorie, tj. povídáním o barevných modelech, rozliše ní, barevné hloubce a dalších základních pojmech a skončíme vysvětlením práce DTP studia a doporučeným vybavením, pokud to s počítačovou grafikou myslíme vážně. Práce s počítačem pro většinu lidí znamená účetnictví, e-mail, web, občas nějaký dopis n ebo tabulku. Počítačová grafika je jiný svět svět barev, tvarů, animací, modelování vlastních představ. Netvrdíme, že po přečtení této knihy z vás budou profesionální grafici, ale můžete s její pomocí do tohoto zajímavého a lákavého světa alespoň t rochu nahlédnout a získat v něm základní orientaci. Tato kniha je pro úplné začátečníky v počítačové grafice, předpokládá ale znalost ovládání operačního systému (Windows), který počítač oživuje. Dále pak je třeba umět procházet webové stránky Inter netu a v některých částech se počítá také se znalostí základů práce s textem (klávesnice, formátování písma, odstavců a stránky).
Vypredané
7,86 € 8,27 €

Jak na počítač Digitální fotografie v programu Adobe Photoshop


Poznáte základy práce v grafickém programu, dostanete do počítače digitální i papírové fotografie z fotoaparátu či skeneru a uvidíte, kde a jak ještě lze získat obrázky. Zvládnete jejich úpravu, vylepšení ostrosti a barev, retušování vad a červených očí, kreslení i psaní do obrázku, použití filtrů pro různé efekty, jednoduché fotomontáže i kvalitní tisk. Buďte svým vlastním grafikem či fotoamatérem!
Vypredané
2,80 € 2,95 €

Informatika a výpočetní technika pro střední školy


Informatika a výpočetní technika pro střední školyje nový moderní soubor učebnic pro gymnázia, střední odborné školy i učiliště nabízí stručný, ale obsažný výklad, příklady a cvičení různého rozsahu obsahuje související zajímavosti a tipy na doplňkové informační zdroje soustřeďuje se na pochopení principů fungování aplikací, ne na mechanické naučení nabídek a příkazů rozdělením do více dílů lépe umožňuje vlastní výběr probíraných tématTeoretická učebnicesrozumitelně vykládá základní pojmy z oblasti informatiky, jejichž pochopení umožňuje efektivní práci s informacemi (nejen) na počítačích blíže se věnuje popisu softwarového i hardwarového vybavení a sítí, neopomíjí uživatelské a spotřebitelské hledisko učí bezpečnému nakládání s daty, poukazuje na možná rizika práce s počítačem stručně seznamuje s principy programování a práce s databázemi respektuje rámcový vzdělávací program pro gymnázia a katalog požadavků k maturitní zkoušceDalší dílyPraktická učebnice 1 (základy práce s PC, Internet, text a tabulky) Praktická učebnice 2 (grafika a fotografie, tvorba prezentací a webových stránek) Praktická učebnice 3 (práce s databázemi) Praktická učebnice 4 (algoritmizace a programování) Metodická příručka pro praktické učebnice 1 a 2 Metodická příručka pro praktické učebnice 3 a 4O autorovi:Pavel Roubal je zkušený autor mnoha knih včetně několika učebnic pro střední školy, ale také manuálů pro školení učitelů projektu SIPVZ (úrovně Z a modulu Grafika a digitální fotografie). Pavel Roubal učí informatiku na víceletém Gymnáziu Pacov.
Vypredané
5,02 € 5,28 €

Microsoft Windows XP Jednoduše


Máte nový počítač s Microsoft Windows a nevíte v nich kudy kam? Potřebujete se co nejrychleji seznámit s prostředím a možnostmi Windows XP a naučit se počítač využívat k plné spokojenosti – v zaměstnání, doma či při studiu? Pro vás jsme připravili knihu z edice Jednoduše, která je uzpůsobena tak, abyste vše potřebné mohli zvládnout za víkend nebo několik večerů poctivě strávených s počítačem.Zkušený knižní autor a pedagog vám v tématických lekcích předvede a vysvětlí nejpotřebnější funkce a programy, jež jsou součástí moderního operačního systému a jejichž ovládání patří k základním dovednostem běžného uživatele osobního počítače.S knihou se naučíte::základům ovládání Windows XP od zapnutí počítače a přihlášení k systému, práci se soubory a složkami, přenášení a přehlednému uspořádání dat, jak napravit, když něco zkazíte, používat služby a programy dodávané s Windows XP: Schránku, Kalkulačku, Poznámkový blok, textový editor WordPad, Malování, přehrávání zvukových a video nahrávek ve Windows Media Playeru i počítačové hry, připojit se k Internetu, prohlížet webové stránky a používat elektronickou poštu (program Outlook Express), měnit základní uživatelská a systémová nastavení, tj. upravit si Windows k obrazu svému, instalovat další programy i hardware (např. tiskárnu), provádět údržbu pevného disku a udržovat systém aktuální, zabezpečit počítač proti virům a dalším problémům.Toto vydání knihy bylo aktualizováno v souladu se Service Packem 2 (SP2) pro Windows XP a je tak plně v souladu s počítači vybavenými systémem od r. 2005.Knihy z edice Jednoduše:Neprobírají všechny funkce programu, vysvětlují a ukazují však, jak se provádějí ty nejpotřebnější úkony. Vynikají přehlednou sazbou; zvýrazněné barevné prvky umožňují rychlou orientaci na stránce a pohodlné nalezení klíčového postupu. V testu na konci knihy si můžete ověřit vaše zvládnutí látky a ke které části bude případně dobré se ještě vrátit.O autorovi:Pavel Roubal je jedním z nejzkušenějších autorů české počítačové literatury. Na kontě má nejméně desítku uživatelských knih a učebnic, mj. úspěšné Počítače pro úplné začátečníky, Informatika a výpočetní technika pro střední školy nebo Počítačová grafika pro úplné začátečníky.
Vypredané
4,70 € 4,95 €

Microsoft Windows Vista


Nejsnazší cesta k ovládnutí počítačeNemusíte studovat obsáhlé příručky, chcete-li na počítači umět provádět činnosti, které ke své práci či zábavě obvykle potřebujete. Dnešní počítače se ovládají vizuálně a interaktivně, proto i naše knihy jsou vizuální a interaktivní. Nepochybujeme, že umíte číst, ale obrázek vydá za tisíc slov a lépe se pamatuje.Tento moderní průvodce na rozdíl od jiných knih Windows Vista nepopisuje, ale všechny běžné činnosti vám v nich ukáže:na ilustracích propojených s textem, na postupech krok po kroku, a budete-li chtít, i na názorných video-ukázkách na CD.V knize najdete všechna důležitá či nová témata:Ovládání systému od zapnutí počítače po spouštění programů Rychlé vyhledávání čehokoli na počítači, v síti i na Internetu Elektronická pošta, kalendář, kontakty a další užitečné aplikace Digitální fotografie od stažení z foťáku po vytištění Hudba, video, televize – sledování, záznam, vypálení na DVD Připojení k Internetu, využití webu, práce se stránkami Ochrana proti škodlivému softwaru, phishingu a rodičovská kontrola Konfigurace prostředí a chování systému, připojování hardwaruPřiložené CD obsahuje interaktivní videokurz:Nejdůležitější činnosti probírané v knize si můžete navíc vyzkoušet v jednoduchém videokurzu na doprovodném CD. Ilustrovaná postavička vám dává přesné instrukce, čeká na vaše kroky a v případě neúspěchu vám je sama předvede.Videokurz se spustí po vložení do CD mechaniky a probíhá v prostředí vašeho internetového prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox apod.). Nepotřebujete žádné zvláštní softwarové vybavení.
Vypredané
8,80 € 9,26 €

Fotografie, hudba a video ve Windows Vista


Víte, že Windows Vista poskytují spoustu programů pro prohlížení, úpravu a vypalování fotografií, hudby, filmů či vlastního videa, a že dokonce poskytuje i televizi v počítači? Můžete dokázat to, co zkušení uživatelé s drahým softwarem, a ani nemusíte být znalci. Zkušený autor a pedagog v knize názorně a v praktických postupech představuje maximální využití všech programových doplňků Windows Vista, jež se věnují fotografiím, hudbě, filmu a videu, ale poskytují také možnosti sledování televize, poslechu rádia a vypalování na CD a DVD. Výklad nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti, nevynechává žádný důležitý krok a pomůže vám s řešením případných problémů. S knihou nyní hravě zvládnete:Stáhnout fotky z fotoaparátu do počítače a upravit je Tisknout fotky, vytvářet a vypalovat fotoalba na CD a DVD Přehrávat hudbu v počítači a kopírovat ji na přenosné přehrávače Vypalovat hudební CD nebo je převádět do skladeb MP3 Přehrávat filmy na DVD, zálohovat je a vypalovat Převést video z kamery, sestříhat ho a přidat efekty, titulky a hudbu Vytvořit vlastní filmové DVD i s navigační nabídkou Naladit televizní programy a stanice rádií Sledovat, nahrávat a vypalovat televizní pořady Vypalovat a kopírovat data, hudbu či filmy na CD a DVD Kniha se věnuje těmto programům Windows Vista:Windows Fotogalerie Windows Media Player Windows Media Center Windows Movie Maker Windows DVD MakerO autorovi:Pavel Roubal je jedním z nejzkušenějších autorů české počítačové literatury. Na svém kontě má více než dvě desítky počítačových knih a učebnic, mj. Počítače pro úplné začátečníky, Počítačová grafika pro úplné začátečníky, Windows Vista jednoduše či Windows Vista Rychle hotovo! Mimo toho zpracoval výukové materiály pro školení počítačové grafiky v projektu SIPVZ.
Vypredané
9,37 € 9,86 €

Microsoft Office 2013: Jednoduše


Potřebujete se co nejrychleji seznámit s kancelářskými programy Office 2013 a naučit se je využívat k obvyklým úkolům v zaměstnání, při studiu či v domácnosti? S touto publikací z edice Jednoduše se za pár večerů strávených s počítačem naučíte vše, co k tomu budete skutečně potřebovat. S touto knihou ovládnete základy nejnovější verze programů Word, Excel, Outlook a PowerPoint. Zkušený autor vám v šesti tematických lekcích předvede, jak správně pracovat s textovými dokumenty ve Wordu, vytvářet tabulky a grafy v Excelu, prezentovat pomocí PowePointu a ovládnout elektronickou poštu v Outlooku. S knihou se mimo jiného naučíte: * Orientovat se v prostředí kancelářských programů * Vytvářet, ukládat a tisknout dokumenty, tabulky a prezentace * Rychle a snadno formátovat texty pomocí stylů * Pracovat s odstavci, obsahy a kontrolou pravopisu * Provádět v tabulkách výpočty pomocí vzorců a funkcí * Vytvářet srozumitelné a efektní grafy * Přidávat do prezentací animace, odkazy a tlačítka * Dodržovat správné zásady prezentování * Přijímat a odesílat elektronickou poštu v Outlooku * Pracovat s obrázky ve všech programech sady Office Knihy z edice Jednoduše: * Neprobírají všechny funkce programu, ale názorně vysvětlují, jak se provádějí ty nejpotřebnější úkony * Vynikají přehlednou dvoubarevnou sazbou s dostatkem obrázků
Vypredané
6,64 € 6,99 €

Informatika a výpočetní technika pro střední školy


Cílem publikace je více než pouhý výklad historie a teorie informatiky. Učebnice vysvětluje stěžejní pojmy z oblasti informatiky, principy fungování sítí a přenosu dat. Věnuje se etickým zásadám a právním normám souvisejícím s informatikou, reklamou a elektronickými médii obecně. Seznamuje žáky s možnostmi i úskalími elektronické webových aplikací, elektronické komunikace a sociálních sítí.
Vypredané
5,69 € 5,99 €