Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Ingrid Veverková

List.php:/getLoadedProductCollection 7 List.php:/getLoadedProductCollection 7
 • Autor: Ingrid Veverková

  Základná škola - organizácia a manažment

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 10. októbra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,50 €
  Vaša cena: 9,03 
  Publikácia rieši problematiku zriaďovania škôl, náležitostí zriaďovacej listiny, formy hospodárenia a financovania, problematiku organizácie výchovy, vzdelávania a zabezpečenia prevádzky základnej školy. Autorka venuje pozornosť aj prijímaniu detí do základnej školy, vedeniu pedagogickej a ďalšej dokumentácie a správe … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ingrid Veverková

  Ekonomika školy a školského zariadenia

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 8. júla 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 12,80 €
  Vaša cena: 12,16 
  Publikácia „Ekonomika školy a školského zariadenia“ je samostatným odborným knižným titulom a súčasne aj akýmsi voľným pokračovaním uspešnej knihy „Riadenie školy a školského zariadenia“ (2013). Autorka sa v nej zamerala na ekonomický a personálny manažment školy a školského zariadenia s cieľom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ingrid Veverková

  Ekonomické minimum hlavného kontrolóra - 2. aktualizované vydanie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 1. februára 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 14,70 €
  Vaša cena: 13,97 
  Druhé aktualizované vydanie publikácie Ekonomické minimum hlavného kontrolóra prichádza na knižný trh z dôvodu viacerých noviel všeobecne záväzných právnych predpisov. V súvislosti s uvedenými novelami bolo aktualizované vydanie doplnené o nové poznatky z praxe. Publikácia sebe spája cenný mix najdôležitejších … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ingrid Veverková

  Materská škola - organizácia a manažment

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 29. júla 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 8,80 €
  Vaša cena: 8,36 
  Publikácia sa venuje, organizácii a riadeniu prevádzky materských škôl. Naväzuje na predchádzajúce tituly ""Riadenie školy a školských zariadení"" (2013) a ""Ekonomika školy a školských zariadení"" (2014), ktoré sa všeobecne venovali problematike riadenia a ekonomiky vzdelávacích zariadení. Zriaďovatelia, manažment … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ingrid Veverková

  Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy - Komentár

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 28. apríla 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 9,90 €
  Vaša cena: 9,41 
  Publikácia si dáva za cieľ podrobne vysvetliť čitateľom jednotlivé ustanovenia zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Komentár je obohatený o aktuálne príklady aplikácie jednotlivých ustanovení zákona v praxi, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ingrid Veverková

  Riadenie školy a školského zariadenia

  Vydavateľstvo: Iura Edition
  Dátum vydania: 20. novembra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 9,80 €
  Vaša cena: 9,31 
  Podmienkou efektívneho fungovania výchovnovzdelávacieho zariadenia je osvojenie si moderných manažérskych metód zo strany riaditeľa. Jeho odbornosť v manažovaní školy či školského zariadenia je daná schopnosťou plánovať, organizovať, motivovať a viesť ľudí, koordinovať, komunikovať a kontrolovať tak, aby škola a školské … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ingrid Veverková

  Ekonomické minimum hlavného kontrolóra

  Vydavateľstvo: Iura Edition
  Dátum vydania: 20. novembra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 13,70 €
  Vaša cena: 13,02 
  Publikácia Ekonomické minimum hlavného kontrolóra v sebe spája cenný mix najdôležitejších poznatkov, praktických príkladov, návodov na správnu aplikáciu právnych predpisov, upozornení a odporúčaní, ktoré hlavní kontrolóri pri svojej kontrolnej činnosti najčastejšie potrebujú. Zdieľané informácie sú o to cennejšie, … Zobraziť viac info ►