% Zľavy na hry %

1000 riešení

edícia

1000 riešení 2-3 2019 - prehľad zmien a príklady z praxe po novelách: Daňové priznania FO a PO a ZDP


1200 príkladov a riešení z praxe z oblasti daní, účtovníctva, odvodov, miezd, personalistiky, práva, BOZP, odpadového hospodárstva, stavebníctva a verejnej správy. Prostredníctvom otázok a odpovedí radí pri problémoch z odbornej praxe a dopĺňa aktuálne novelizované zákony. Za každou kapitolou sú uvedené zákony, ktoré sa danou problematikou zaoberajú.Mesačník 1000 riešení 2-3 /2019 obsahuje príklady z praxe a prehľad zmien v novelách z k uvedeným témam:- Daňové priznania FO a PO za rok 2018 - ZDP - novela zákona od 1. 1. 2019 - Dane - ZDP, DPH, Automobil, Odpisy - Účtovníctvo - jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo - Právo a podnikateľ - právo - Personalistika a mzdy - Zákonník práce, mzdy, odvodyDaňové priznania FO a PO za rok 2018 Základná lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2018 je tak do 31. Marca 2019. Z dôvodu, že tento deň pripadne na nedeľu, posledným dňom základnej lehoty na podanie daňového priznania je najbližší nasledujúci pracovný deň, t. j. 1. apríl 2019. Akým spôsobom a kto má povinnosť podania daňového priznania? Odpovede sú uvedené v rubrike Aktuálne.Novela zákona o dani z príjmov Aké zmeny prinášajú novely zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2019 a akým spôsobom sa dotýkajú podnikateľov? Odpovede sa dočítate v našom mesačníku. Jedným z hlavných cieľov je oslobodenie príspevku poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi na ubytovanie. Ďalšou zmenou je úprava základu dane pri zmene účtovnej metódy daňovníkov vykazujúcich výsledok hospodárenia podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo.
U dodávateľa
6,38 € 6,72 €

1000 riešení 11-12 2019 - Ukončenie exekúcii, RZZP, Dlhodobý hmotný majetok


1200 príkladov a riešení z praxe od renomovaných autorov z oblasti daní, účtovníctva, odvodov, miezd, personalistiky, práva, BOZP, odpadového hospodárstva, stavebníctva a verejnej správy. Prostredníctvom otázok a odpovedí radí pri problémoch z odbornej praxe a dopĺňa aktuálne novelizované zákony. Za každou kapitolou sú uvedené zákony, ktoré sa danou problematikou zaoberajú.Ukončenie starých exekúcii Nový zákon o ukončení niektorých exekučných konaní vymedzuje, aké exekúcie by mali byť zastavené, či je možné podať opätovný návrh na vymáhanie exekúcie, pričom rieši aj otázku, kto nahradí trovy exekúcie, a čo v prípade, ak trovy nahradené nebudú. Zákon sa týka exekučných konaní, ktoré začali pred 1. aprílom 2017, označuje ich ako tzv. staré exekúcie, ktoré však budú zastavené, ak je splnená niektorá zo zákonných podmienok. V prípadoch z praxe sa dočítate, o aké podmienky ide.Obsah: " Ukončenie niektorých exekučných konaní - nový zákon " Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia " Dlhodobý hmotný majetok - odpisovanie " Dane v praxi - ZDP, DPH, Automobil v podnikaní, Odpisy " Účtovníctvo - JÚ, PÚ " Personalistika a mzdy - Zákonník práce, Mzdy a odvody, Cestovné náhrady " Právo a podnikateľ - Právo " Verejná správa
U dodávateľa
6,38 € 6,72 €

1000 riešení 4-5 2019 - prehľad zmien a príklady z praxe po novelách: Daňové a nedaňové výdavky 2019, Novela DPH


Na otázky Čo si môže dať podnikateľ do svojich nákladov? alebo Či ide o daňový výdavok alebo nedaňový výdavok?, odpovedá publikácia 1000 riešení, ktorá prostredníctvom otázok a odpovedí radí pri problémoch z odbornej praxe a dopĺňa aktuálne novelizované zákony.Zákon o DPH prešiel počas roka 2019 viacerými novelami a práve z toho dôvodu sme vydali v publikácii najdôležitejšie otázky týkajúce určitých povinnosti pri poskytovaní služieb a predaji tovaru na diaľku, harmonizovaných pravidiel pri zaobchádzaní s poukazmi, ktoré možno vymeniť za tovary alebo služby, digitálnych pravidiel, zneužívania uplatňovania odpočtov DPH napríklad v prípade nehnuteľnosti. Publikácia obsahuje tie správne odpovede, ktoré Vám pomôžu v praxi.Mesačník 1000 riešení 4/2019 obsahuje príklady z praxe a prehľad zmien v novelách z k uvedeným témam:- Daňové a nedaňové výdavky 2019 - Zákon o DPH po novele - Dane v praxi - ZDP, DPH - Účtovníctvo - JÚ a PÚ - Personalistika a mzdy - Zákonník práce, mzdy, odvody - Právo a podnikateľ - osobné údaje, podnikanie - Verejná správa1200 príkladov a riešení z praxe z oblasti daní, účtovníctva, odvodov, miezd, personalistiky, práva, BOZP, odpadového hospodárstva, stavebníctva a verejnej správy.
U dodávateľa
6,38 € 6,72 €