! Doprava ZADARMO už od 15 € !

Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Knihy - Bankovníctvo, poisťovníctvo strana 1 z 3

Tvorba a distribuce pojištění osob


Publikace se zabývá terminologií pojistného práva, pravidly tvorby a distribuce pojistného produktu, plněním informačních povinností a uzavíráním, obsahem, platností a konstrukčními prvky pojistné smlouvy. Autor v úvodu vysvětluje terminologii pojistného práva a upozorňuje na specifika jednotlivých produktů pojištění osob, což je zejména investiční a kapitálové životní pojištění a pojištění úrazu a nemoci. Dále autor analyzuje pravidla tvorby pojistného produktu, a to s ohledem na nařízení POG, zákon o pojišťovnictví a směrnici Solventnost II. Rozebírá i pravidla distribuce pojištění a poskytuje ucelený výčet informačních povinností, které jsou s pojištěním osob spojeny. Detailně píše o nařízení PRIIPs a aplikovatelnosti pravidel kolektivního investování na pojištění. Následuje pojednání o pojistné smlouvě a jejích součástech, a to i s důrazem na její uzavírání, změny, ukončování i případnou neplatnost a její důsledky, jako je zejména promlčení bezdůvodného obohacení.
U dodávateľa
21,88 € 23,03 €

Banking & Finance. Všeobecná prax


Príručka približuje právnickej obci všeobecnú prax bankového financovania. Kniha sa venuje praktickým aspektom úverovej dokumentácie a to charakteristike úverovej zmluvy, medziveriteľskej dohody, zabezpečovacích dokumentov a iných súvisiacich dokumentov v slovenskom kontexte. Kniha tiež predstavuje samotný proces financovania a poskytne krátky náčrt dlhového financovania na Slovensku. Okrem súčasnej právnej praxe sa kniha venuje typickým negociačným bodom a približuje pozíciu strán k sporným ustanoveniam. Autori sú partneri a senior advokáti v renomovaných advokátskych kanceláriách, ako aj senior právnici a advokáti v medzinárodných finančných inštitúciách s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti Banking & Finance. Príručka predstavuje odborné dielo jediné svojho druhu na slovenskom trhu a v širšom CEE regióne.
U dodávateľa
33,25 € 35,00 €

Banking & Finance. Prax jednotlivých druhov financovania


Kniha približuje špecifickú prax jednotlivých druhov bankového financovania. Praktická príručka nadväzuje na knihu Banking & Finance Všeobecná prax. Venuje sa praxi jednotlivých druhov financovania v slovenskom kontexte, ako je korporátne financovanie a financovanie úverov investičného ratingu, financovanie s vysokou mierou zadlženia (leveraged), akvizičné financovanie, projektové financovanie a financovanie nehnuteľností. Kniha taktiež priblíži prax mimosúdnych reštrukturalizácií v kontexte Banking & Finance. Rozoberá tiež časté negociačné body a približuje pozíciu strán k sporným ustanoveniam pri jednotlivých druhoch financovania. Autori sú partneri a senior advokáti v renomovaných advokátskych kanceláriách, ako aj senior právnici a advokáti v medzinárodných finančných inštitúciách s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti Banking & Finance. Príručka predstavuje odborné dielo jediné svojho druhu na slovenskom trhu a v širšom CEE regióne.
Na sklade 2Ks
31,35 € 33,00 €
Plyšiaci Macko Uško
Séria kníh Kubko sa učí
Brána do Európy. Dejiny Ukrajiny - Serhii Plokhy

Problematika zpracování osobních údajů v bankovním sektoru v kontextu bankovního tajemství


Bankovní tajemství je institutem, který poskytování služeb bankami doprovází již odedávna. Přestože je obecně známým institutem, jeho zákonná definice, včetně úpravy průlomů do bankovního tajemství, není ucelená. V posledních letech prodělává jeho podoba a možnosti průlomů do něj vlivem mnohdy protichůdných moderních legislativních trendů (důraz na ochranu spotřebitele, důraz na transparentnost zpracování osobních údajů, podpora mobility bankovních klientů a podpora inovativních finančních služeb, sdílení údajů pro prevenci kriminality vč. terorismu, praní špinavých peněz a daňových úniků) podstatný vývoj. Tato kniha nabízí komplexní představení bankovního tajemství včetně kategorií a jednotlivých konkrétních průlomů do něj a souvislostí, které bankovní tajemství má s legislativou týkající se zpracování osobních údajů. V knize jsou apopsány interpretační problémy z praxe a konkrétní praktické návrhy jejich řešení (jako je např. problematika outsourcingu, postupů ověřování úvěruschopnosti a využívání databází umožňujících posouzení úvěruschopnosti spotřebitele a další).
U dodávateľa
13,40 € 14,10 €

Jsou centrální banky za zenitem své slávy?


Nová kniha Jsou centrální banky za zenitem své slávy? významného českého ekonoma Kamila Janáčka je osobní výpovědí autora, který před svým nedávným návratem do akademické sféry prošel od začátku 90. let pozicemi poradce guvernéra centrální banky, náměstka ministra, hlavního ekonoma významné komerční banky, a posléze i člena bankovní rady České národní banky. „Pravomoci a význam centrálních bank mohou vést k závěru – a často se s tímto názorem setkáváme – že se tyto instituce nyní nacházejí na vrcholu své slávy a že hrají rozhodující úlohu při ovlivňování ekonomiky jednotlivých zemí či jejich uskupení. Nicméně události posledních dvou desetiletí opravňují položit si otázku, kterou obsahuje název této studie: Nejsou centrální banky již za zenitem své slávy? A pokud ano, proč? Tato otázka je velmi důležitá také proto, že centrální banky zásadním způsobem ovlivňují „krevní oběh“ tržní ekonomiky, a tím jsou peníze.“ Píše a ptá se autor v úvodu své publikace o centrálních bankách, které analyzuje v předvečer nástupu koronavirové krize. Ta všechny problematické fenomény centrálního bankovnictví ještě více zdůraznila. Autor na to v závěru knihy reaguje „Koronavirovým apendixem“.
Na sklade 2Ks
7,37 € 7,76 €

Pojištění v kostce


Učebnice, z pera špiček v oboru, přináší komplexní vhled do problematiky pojištění od teorie pojištění, přes právní rámec, risk management v pojišťovnictví, zajištění až po základní druhy pojištění. Kapitoly Pojištění vozidel, Pojištění majetku a Pojištění odpovědnosti za škody přinášejí podrobné informace o pojistných produktech, pravidlech sjednání, včetně upozornění na výluky a detaily, které rozhodují o získání klienta a předložení kvalitní pojistné ochrany. Učebnice je komplexním studijním materiálem pro ty, co chtějí uspět v praxi a chtějí mít odborné znalosti v tomto zajímavém a pestrém oboru.
U dodávateľa
13,35 € 14,05 €

Pojištění občanů


Učebnice, kterou sepsali odborníci na pojistném trhu, obsahuje dva oddíly Životní pojištění a Pojištění občanského majetku a odpovědnosti. Přináší kompletní přehled o jednotlivých produktových skupinách, v občanském pojištění ať životním či neživotním. Klade si za cíl přinést adeptům pojišťovnictví komplexní informace o druzích pojištění občanů včetně návodu jak při sjednání pojištění a při jednání s klientem postupovat, protože jen kvalitní služba přináší své ovoce oběma zúčastněným stranám.
U dodávateľa
9,78 € 10,29 €

Hogyan működik a bank?


Ön tudja, mi történik a pénzével, amikor beteszi egy bankba? Elgondolkodott már azon, mi történik az átutalási megbízásával? Szeretné ismerni a bankkártyás költések feldolgozási módját vagy a folyamatos fizetőképesség fenntartásának eszközeit? A mintegy harmincéves tapasztalattal rendelkező banki szakember, Solti Gabriella lényegre törően és hétköznapi nyelven igyekszik megismertetni az olvasót a bank történetével, a banki működés lényegével, a pénz időértékével, a bankok küldetésével és kockázataival. Kiderül, mi az a tartalékráta és a tőkemegfelelési mutató, de az is, hogyan kell kamatos kamatot számítani, és hogy mi áll a bankok által jegyzett kamatok és árfolyamok hátterében. Könyvünket mindazoknak ajánljuk, akiket érdekelnek a pénzügyi befektetések, akik szeretnék megismerni a hitelbírálati szempontokat vagy a banki jövedelmezőségi mutatószámokat. Megismerkedhetünk a bank felépítésével, az óvatos működés szabályaival, a tőkegazdálkodás és kockázatkezelés módjaival és – nem utolsósorban – segít, hogy jobban eligazodhassunk a különféle banki szolgáltatások terén. A kötet az európai kereskedelmi bankok működésének elméletét és gyakorlatát mutatja be, országspecifikumok nélkül. Ismerje meg a bankok titokzatos világát csaknem harmincéves banki tapasztalattal rendelkező szerzőnk segítségével!
U dodávateľa
12,26 € 12,90 €

Třicet let platebních karet v Česku a Slovensku


Před třiceti lety se v tehdejším československém bankovnictví začaly používat první platební karty a s nimi také první dva bankomaty. Snad si to dnes uvědomuje málokdo, ale pro dosavadní platební formy to byla revoluce v oboru, srovnatelná s vynálezem knihtisku nebo přistáním člověka na Měsíci.Platební karty si za těch třicet let našly cestu do našich peněženek a staly se každodenní součástí života. Dnes jde díky moderním technologiím digitálního věku vývoj ještě dál a nachází zcela jiné formy placení než prostřednictvím malého typizovaného plastu. Mohlo by se tak v budoucích několika letech stát, že další generace budou považovat platební kartu za podobný historický produkt jako televizi bez dálkového ovládání nebo téměř vyhubené veřejné telefonní budky na mince.Aby současné i příští generace nezapomněly na české a slovenské platební karty, vznikla pamětní publikace, která se věnuje právě tuzemským kartám od jejich vzniku do současnosti.Titul Třicet let platebních karet v Česku a na Slovensku je složen ze dvou základních částí. Tou první je sborník textů, kam přispěli významní zástupci celého oboru. Vedle platební asociace Mastercard a VISA to byly národní oborové asociace Sdružení pro platební karty v ČR a Združenie pre bankové karty v SR. Svým dílem přispěly i technologické firmy Global Payments, Monet+, Infinity Consulting a přední světový výrobce karet Austriacard. Sborník by nebyl kompletní, kdyby se nevěnoval historii karet v obou státech, kterou napsal Ing. Pavel Juřík, autor Encyklopedie platebních karet a desítek knih na téma platebních karet.Druhou částí knihy je katalogový přehled, který mapuje karty vydávané v Česku a na Slovensku za celých třiceti let. Tato část čítá téměř 4 800 obrázků karet. Soupis jednotlivých vydání zahrnuje více než 8 000 jednotlivých verzí karet.Svým rozsahem jde o unikátní počin, který je současně dosud nejrozsáhlejším uceleným katalogem platebních karet na světě. Při křtu knihy byl proveden zápis Muzeem rekordů v Pelhřimově do České knihy rekordů jako Nejobsáhlejší katalog platebních karet a záznam bude dále postoupen Guinessově knize rekordů. Kniha je rozsáhlá nejen svým obsahem, ale i rozměry. Obsahuje 976 stran a spolu se šubrem měří 36 x 25 cm s výškou hřbetu 8 cm. Celková hmotnost činí 6 kg. Vydána byla v limitovaném nákladu.
U dodávateľa
115,43 € 121,50 €

Etické aspekty v pojišťovnictví


Kam až dospěl stav etického (ne)-jednání v praxi jak pojišťoven, tak i zprostředkovatelů pojistných produktů pojišťoven, pokud musí reagovat až i legislativa? Nedělám si žádné iluze: zjevně nemravné chování se v pojišťovnictví projevuje, - podobně jako i v jiných oborech obchodního světa. Ovšem pojišťovnictví je založeno na důvěře férovosti jednání. Neetické jednání pojišťoven i distributorů jejich produktů ohrožuje kořeny samotného oboru pojišťovnictví: vzájemnou solidaritu mezi pojistníky, která předpokládá důvěru ve férovost jednání všech aktérů. Uvědomují si všichni zainteresovaní, jak fatální by byly následky ztráty důvěry pro pojišťovnictví jako obor? Nechť je tato publikace chápána jako příspěvek do již začínající odborné diskuze.Text publikace vychází z mé disertační práce (předložené r. 2018), jedná se o její zkrácenou verzi. V publikaci vycházím ze své praxe v oblasti zemědělského pojištění, z řízených hovorů s manažery, zprostředkovateli i klienty pojišťoven a dále ze studia pojistných podmínek pojišťoven a z veřejně dostupných webových stránek pojišťoven. Určitý problémem se ukázala otázka mlčenlivosti: ne všechno šlo v publikaci vypsat, s ohledem na závazek mlčenlivosti. Ovšem: lidé působící v oboru vědí oč se jedná a co muselo zůstat nevyřčené. Snad tato nemožnost vyslovit některé věci naplno zvýší v závěru publikace uvedený apel na morální odpovědnost pojišťoven i zprostředkovatelů vůči svým klientům.V publikaci se věnuji kořenům pojišťovnictví v původně charitativní roli a jejímu přerodu do podnikatelské činnosti. Solidaritu a pomoc bližnímu v nouzi rozvíjím na příkladu tématu půjčování a úroku z Bible. Pojišťovnictví je silné provázané s náhodou/nahodilostí. Jaký je vztah k náhodě v Bibli a v islámském právu (věrouce) uvádím v 1. kapitole. Specifika odměňování zprostředkovatelů pojistných produktů, postupy při získávání klientů, následná péče o klienta, likvidace škod, ale i problematika asymetrie informací v pojišťovnictví tvoří druhou část publikace, kterou doplňuje analýza pojistných podmínek pojišťoven a jejich sebeprezentace na webu. Zda je povolání pojišťovacího zprostředkovatele vhodné i pro křesťany rozvíjím v závěru knihy, na příkladě výkladu pojmu povolání u Martina Luthera. Pojišťovnictví má být službou mým bližním, je tomu tak i ve skutečnosti? Nebo jde jen o zisky? Důrazem na předpřipravenost svědomí křesťanského zprostředkovatele a apelem na morální odpovědnost vůči svým klientům uzavírám svůj skromný příspěvek k odborné diskuzi.
U dodávateľa
11,16 € 11,75 €

Poistenie právnej ochrany


Publikácia vznikla s cieľom ponúknuť odbornej, ako aj laickej verejnosti, poisťovniam, finančným sprostredkovateľom a študentom vysokých škôl v odbore poisťovníctva praktického sprievodcu v oblasti poistenia právnej ochrany objasnením jej princípov a zásad, postavenia poistenia právnej ochrany na vecnom poistnom trhu, ako aj v kontexte legislatívneho prostredia. Veríme, že sa táto publikácia zaradí medzi literatúru, ktorá bude pomocníkom všetkým subjektom pôsobiacim na poistnom trhu v SR, ako aj všetkým, ktorých sa otázka poistenia právnej ochrany týka z pohľadu spotrebiteľov, alebo potenciálnych záujemcov o tento druh poistenia.
Na sklade 1Ks
14,25 € 15,00 €

Bankový marketing


Publikácia Bankový marketing zjednodušenou formou prezentuje existujúce princípy a špecifiká bankového marketingu a dopĺňa ich o aktuálne poznatky, reflektujúc pritom podmienky slovenského trhu. V úvodných kapitolách sa venuje vývoju bankovníctva na Slovensku a vymedzení vzťahov medzi finančným trhom, bankovníctvom a bankovým marketingom. Následne ponúka prehľad o hlavných segmentoch na bankovom trhu, ako aj o základných prvkoch marketingového mixu, ďalej plynulo prechádza problematikou budovania a riadenia vzťahov so zákazníkmi a významu zákazníckej skúsenosti, čím sa dá nahliadnuť na „nové“ bankovníctvo i jeho potenciálnych disruptorov (narušiteľov). V závere sa zamýšľa nad spoločenskou zodpovednosťou bánk i bankového marketingu. Publikácia je určená primárne zainteresovanej odbornej verejnosti, ktorá má záujem o problematiku bankového marketingu.
Na sklade 1Ks
10,36 € 10,90 €

Odvody poistného od 1.1.2018


Prehľad odvodov poistného od 1.1.2018 pre zamestnávateľov, zamestnancov, dohodárov a SZČO
U dodávateľa
0,95 € 1,00 €

Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou


Publikace je inovací textu, který je více než patnáct let úspěšně využíván jako učební materiál pro vysokoškolské přednášky (MFF UK, VŠE aj. včetně slovenských škol), výuku na obchodních akademiích a vyšších odborných školách příslušného zaměření, školení v rámci kursů pořádaných různými finančními a pojistnými institucemi, ale i pro potřeby jednotlivců postavených před praktický finanční nebo pojistný problém.
Na sklade 1Ks
19,15 € 20,16 €

Principy pojištění podnikatelů a práv...


Kniha přináší mnoho konkrétních a užitečných rad pro všechny, kteří mají zájem na tom, aby byli správně a efektivně pojištění. Je určena nejen pojišťovacím makléřům, ale především jejich klientům z řad podnikatelů, průmyslových podniků a dalších institucí, velmi potřebná bude i pro zaměstnance pojišťoven a studenty pojišťovnictví. Z obsahu: Charakteristiky pojištění a pojistných trhů; Pojistné trhy a makléři; Přehled pojistitelných rizik; Požár a účinná prevence; Chemický průmysl; Zpracování vzorového obchodního případu atd.
U dodávateľa
8,84 € 9,31 €

Bankovnictví 2. vydání


Druhé vydání úspěšné učebnice Bankovnictví přináší ucelený pohled na tuto atraktivní problematiku. Kromě kapitol, které se týkají přímo oblastí bankovnictví, jsou zařazeny také kapitoly, které s problematikou bankovnictví úzce souvisejí. Kniha je určena zejména studentům oborů zaměřených na finance a bankovnictví, kterým by měla pomoci hlouběji pochopit probíhající změny v bankovním a finančním sektoru a v neposlední řadě dát podněty k dalšímu studiu. Rozšiřující informace zde naleznou také studující jiných oborů i zájemci z praxe.
U dodávateľa
30,82 € 32,44 €

Poistenie rizík malých a stredných podnikov.


Publikácia je nielen prehľadným a praktickým sprievodcom otázkami poistenia v Slovenskej republike i Českej republike, ale poskytuje aj pohľad a prístup k riadeniu rizík, ktoré majú v malých a stredných podnikoch svoje špecifiká, dané mierou dôsledkov chybných rozhodnutí na budúcnosť týchto podnikov a ich zamestnancov. Pre podnikovú prax sú osobitne cenné prehľadné klasifikácie jednotlivých druhov poistenia a modelové príklady z praxe, ktoré umožňujú firmám a podnikateľom modelovať a hodnotiť svoje vlastné situácie a podmienky vrátane parametrov pre vyhodnocovanie jednotlivých ponúk.
U dodávateľa
13,54 € 14,25 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Poistenie rizík malých a stredných podnikov. (-70%)


Publikácia je nielen prehľadným a praktickým sprievodcom otázkami poistenia v Slovenskej republike i Českej republike, ale poskytuje aj pohľad a prístup k riadeniu rizík, ktoré majú v malých a stredných podnikoch svoje špecifiká, dané mierou dôsledkov chybných rozhodnutí na budúcnosť týchto podnikov a ich zamestnancov. Pre podnikovú prax sú osobitne cenné prehľadné klasifikácie jednotlivých druhov poistenia a modelové príklady z praxe, ktoré umožňujú firmám a podnikateľom modelovať a hodnotiť svoje vlastné situácie a podmienky vrátane parametrov pre vyhodnocovanie jednotlivých ponúk.
Na sklade 1Ks
4,28 € 14,25 €

dostupné aj ako:

Životné poistenie


Kniha sa zaoberá matematickými základmi klasických metód životného poistenia. Snaží sa pokryť podstatnú časť obsahu aktuárskych skúšok.Všetky tvrdenia sa snaží odvodiť a dokázáť, čo by čitateľovi s primeranými matematickými základmi malo umožniť v prípade potreby tu diskutované modely upravovať alebo vyvíjať úplne nové modely poistenia. Potrebné vedomosti sú na úrovni základného kurzu klasickej matematickej analýzy a teórie pravdepodobnosti.
Vypredané
18,91 € 19,90 €