Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Jantarová stezka v proměnách času


Jantarová stezka představovala po celé období protohistorické epochy důležitý koridor spojující severní Pobaltskou oblast se Středomořím, a jak již název vypovídá, hlavní komoditou na této cestě byla jantarová surovina a výrobky z ní provedené, které tvořily protihodnotu luxusního zboží typického pro vyspělejší Adriatickou oblast. Při sestavování knihy se sešla celá řada rozličných zajímavých příspěvků různým způsobem se problematiky dotýkajících a s ohledem na širokou škálu témat byly tyto sestaveny do jednotlivých tematicky či chronologicky zaměřených kapitol. Monografie Jantarová stezka v proměnách času je dedikovaná osobnosti a dílu PhDr. Jany Čižmářové při příležitosti významného jubilea.
U dodávateľa
74,20 € 78,11 €

Kína, ókori birodalmak, Egyiptom


Ez a színes enciklopédia betekintést nyújt a több mint 5000 éves ókori kínai és egyiptomi kultúrába. Megismerkedhetsz a papírt, a nyomtatást, a lőport, az iránytűt feltaláló civilizációval, a kínai nagy fal építőivel, a selyemút kereskedőivel. Az egyiptomi fáraók és múmiák, a hatalmas piramisok titokzatos világába is betekintést nyerhetsz. A könnyen érthető szövegek és a szemléletes illusztrációk élvezetes olvasmánnyá, látványos információhordozóvá teszik a könyvet.
U dodávateľa
7,66 € 8,06 €

Lovci mamutov a tí druhí - balíček


Pre deti aj dospelých Kniha + audiokniha a nálepky ZADARMO Pre mladých čitateľov, kde autor na základe nových paleontologických objavov vyrozprával históriu Slovenska v praveku. Devätnásť príbehov o dejinách praveku a životných osudov objaviteľov vyšlo po prvý raz v roku 1983. Autor už mal za sebou prvé štyri "knihy o archeológii" z edície Odkryté dejiny, piata, Lovci mamutov a tí druhí, sa zrodila z očarenia nad dobrodružstvom, ktoré mu priniesli praveké príbehy. Dielo inšpirovalo nadšenie autora nad objavovaním praveku, nad jedinečnými osudmi bádateľov a ich objavov, ale aj nad vlastným poznávaním najstaršej histórie. Názov diela je ponáškou na slávny román českého spisovateľa, Eduarda Štorcha, Lovci mamutov (ilustrovaný Zdenkom Burianom) s prídavkom a tí druhí, pretože rozprávania Pavla Dvořáka sa nezastavilo pri lovcoch zo staršej doby kamennej, ale plynule pokračovalo až do staroveku, na samý okraj rímskej kapitoly slovenskej histórie. Povedali o titule "... je to kniha zaujímavá, lebo hľadá zmysel a súvislosti faktov, ale nie je faktograficky popisná. Je aj dobrodružná, lebo neponúka hotové poznatky, ale usiluje sa viesť čitateľa po ceste poznávania k poznaniu." Milan Jurčo, teoretik literatúry faktu "Absolútnou Dvořákovou prednosťou pri objavovaní našich najstarších dejín je fakt, že svet, ktorý na spôsob literárnej archeológie odkryl, nezahrnul odťažitými dokumentárnymi artefaktmi, ale zaľudnil ho tými, ktorí v pravekom Slovensku boli odkázaní žiť a ktorí v ňom natrvalo zanechali svoju ľudskú stopu." BIBIANA, revue o umení pre deti a mládež Interpret audioknihy: Dušan Cinkota
Na sklade 1Ks
14,16 € 14,90 €

dostupné aj ako:

Pútač na knihu Priatelia - oficiálna kuchárka
Pútač na knihy druhej akosti

Lacná kniha Neolit ve východních Čechách (-50%)


Kniha představuje pohled na společenství raných zemědělských populací v období první poloviny 5. tisíciletí př. n. l. Jedná se o případovou studii zaměřenou na prostorový rámec východních Čech, který v tomto období představuje periferii někdejšího západního pravěkého kulturního okruhu. Výlučnost oblasti vysvítá především při širším středoevropském pohledu, a to zejména v otázkách dálkové distribuce kamenných surovin. Ty patří ke klíčovým atributům, které umožňují modelovat tamní regionální sídelní hierarchii stejně jako identifikovat osoby či skupiny lidí s mimořádným společenským postavením. Základní výchozí platformou knihy je vyhodnocení výsledků archeologického odkryvu dvou neolitických sídlišť, zkoumaných v nadstandardním rozsahu.
Na sklade 1Ks
11,63 € 23,26 €

dostupné aj ako:

Neolit ve východních Čechách


Kniha představuje pohled na společenství raných zemědělských populací v období první poloviny 5. tisíciletí př. n. l. Jedná se o případovou studii zaměřenou na prostorový rámec východních Čech, který v tomto období představuje periferii někdejšího západního pravěkého kulturního okruhu. Výlučnost oblasti vysvítá především při širším středoevropském pohledu, a to zejména v otázkách dálkové distribuce kamenných surovin. Ty patří ke klíčovým atributům, které umožňují modelovat tamní regionální sídelní hierarchii stejně jako identifikovat osoby či skupiny lidí s mimořádným společenským postavením. Základní výchozí platformou knihy je vyhodnocení výsledků archeologického odkryvu dvou neolitických sídlišť, zkoumaných v nadstandardním rozsahu.
Na sklade 2Ks
22,10 € 23,26 €

dostupné aj ako:

Nagy civilizációk - Ókori Egyiptom


A Kossuth Kiadó kultúrtörténeti sorozata először 2010-ben jelent meg 16 kötetben, és máig a kiadó legsikeresebb sorozatai közé tartozik. Az egyes kötetek bemutatják az adott kultúra történelmi és társadalmi berendezkedését, népének mindennapi életét, vallását, hiedelemvilágát és mitológiáját, valamint az utókorra hagyományozott szellemi és művészeti örökségét. A látványos grafikai és fotóillusztrációs anyag az iskolás korú és a felnőtt olvasó számára egyaránt szemléletes módon teszi átélhetővé e civilizációk örök értékeit. A most induló sorozatban a 12 legsikeresebb kötet új köntösben kerül az olvasók kezébe. A kötetek 2019 februárjától kéthavonta, párosával jelennek meg.
Na sklade 1Ks
9,17 € 9,65 €

Germáni


Germáni byli jediní protivníci římského impéria, kteří dokázali odolávat jeho nesmírné vojenské síle. Vítězství Germánů nad Varovými legiemi v roce 9 znamenalo počátek pádu světové římské říše. A konečně římské dědictví ve střední Evropě nakonec převzali Germáni. Tato publikace nabízí fundované informace o dějinách, kultuře a životě tohoto fascinujícího národa na rozhraní antiky a středověku a vytváří tak základy k pochopení raných dějin Evropy.
Na sklade 2Ks
11,01 € 11,59 €

Nagy civilizációk - Ókori Görögország


A Kossuth Kiadó kultúrtörténeti sorozata először 2010-ben jelent meg 16 kötetben, és máig a kiadó legsikeresebb sorozatai közé tartozik. Az egyes kötetek bemutatják az adott kultúra történelmi és társadalmi berendezkedését, népének mindennapi életét, vallását, hiedelemvilágát és mitológiáját, valamint az utókorra hagyományozott szellemi és művészeti örökségét. A látványos grafikai és fotóillusztrációs anyag az iskolás korú és a felnőtt olvasó számára egyaránt szemléletes módon teszi átélhetővé e civilizációk örök értékeit. A most induló sorozatban a 12 legsikeresebb kötet új köntösben kerül az olvasók kezébe. A kötetek 2019 februárjától kéthavonta, párosával jelennek meg.
U dodávateľa
9,17 € 9,65 €

Görögök, Ókori Birodalmak, Rómaiak


Ez a színes enciklopédia betekintést nyújt az ókori görög és római kultúrába, az ókori népek által létrehozott civilizációk világába. A könnyen érthető szövegek és a szemléletes illusztrációk élvezetes olvasmánnyá, látványos információhordozóvá teszik a könyvet. Megtudhatjuk, hogyan teltek az ókori görögök és rómaiak hétköznapjai és ünnepei, hogyan öltözködtek, gazdálkodtak és vívtak háborúkat, miben hittek és milyen felfedezéseket tettek.
U dodávateľa
7,66 € 8,06 €

S.P.Q.R. - Az Ókori Róma történe


Az ókori Róma fontos számunkra, hiszen még ma is a birodalom, annak hódításai és túlzásai történetével mérjük össze magunkat, és a polgárjogról, a terrorizmusról meg az egyéni jogokról Rómában folytatott viták a mai napig befolyásolják a polgári szabadságról alkotott felfogásunkat. A római történelem ezer esztendejét átfogó SPQR megkapó részletességgel mutatja be, hogyan vált Róma egy közép-itáliai jelentéktelen kis porfészekből a világ első szuperhatalmává. Miközben új megvilágításban mutatja be a római kultúrát a folyóvíztől a demokrácia intézményéig és a rabszolgaságtól a migrációig, Mary Beard azt is elénk tárja, hogyan gondolkoztak a rómaiak magukról és az elért vívmányaikról. A rómaiak által használt SPQR rövidítés az államukat jelöli: Senatus PopulusQue Romanus, "a római senatus és nép" - és e nagyszerű könyv az ő történetükről nyújt lebilincselő és minden részletre kiterjedő beszámolót.
U dodávateľa
18,35 € 19,32 €

A magyarok útja Indiától Pannóniáig - Magyar őstörténeti tanulmány


Evilath földje. Az 1938. évet, Szent István királyunk halálának 900-ik évfordulóját, a magyar nemzet, mint jubileumi évet ünnepelte meg s így alkalomszerűnek is tartom, hogy jelen szerény munkámmal én is hozzájáruljak ezen évforduló megünnepléséhez és pedig azzal, hogy bebizonyítani igyekezzem, hogy Szent István magyar népe nem egy nomád, vadászattal-halászattal és rablással foglalkozó népcsoport leszármazója volt, hanem igenis a műveltség magas fokán álló és az ókori keleti kultúrnépek közt nagy szerepet játszó nemzetek ivadéka, mely új hazájában is alig 100 év alatt egy keresztény, hatalmas államot tudott szervezni, melynek híre és konszolidáltsága a messze nyugatról is odavonzotta a legjelesebb lovagok tömegét és a hazájukkal elégedetlen népek egész raját.
U dodávateľa
8,88 € 9,35 €

Istenek mágusai


A rendhagyó gondolkodásáról elhíresült Graham Hancock húsz évvel az Istenek kézjegyei kirobbanó sikere után megírta annak folytatását. Tovább nyomozva civilizációnk valódi gyökerei után, a legújabb tudományos kutatások eredményeire támaszkodik. 12 800 évvel ezelőtt, az utolsó jégkorszak végén egy hatalmas üstökös több darabra törött. Ezen darabok közül néhány eltalálta a Földet, olyan mértékű globális kataklizmát okozva, amilyen nem fordult elő a dinoszauruszok kihalása óta. A becsapódás hatására hatalmas mennyiségű hő keletkezett, ami azonnal megolvasztott több millió köbkilométer jeget, és hatalmas árvizet indított, amire a világon mindenfelé mítoszokban emlékeznek. A becsapódások második hulláma, ami nem kevésbé volt pusztító erejű, és további katasztrofális árvizekhez vezetett, 11 600 évvel ezelőtt következett be; ez pontosan az a dátum, amelyet Platón Atlantisz elpusztulásának és elsüllyedésének idejeként jelöl meg. A könyvben felvonultatott bizonyítékok is azt mutatják, hogy egy fejlett civilizáció virágzott a jégkorszak alatt, amelyet ezek a világméretű kataklizmák teljesen eltöröltek. A csillagászok úgy gondolják, hogy az eredeti, hatalmas méretű üstökös egy több mint 32 kilométer szélességű „sötét” töredéke azóta is a törmeléksávban rejtőzik, és a Földet fenyegeti…
U dodávateľa
18,38 € 19,35 €

Poslední den druhohor


Srážka asteroidu se Zemí ukončila druhohory a život mnoha živočichů Příčiny vyhynutí dinosaurů byly po dobu téměř dvou století jednou z největších záhad v přírodních vědách. Teprve v posledních čtyřech desetiletích byl získán dostatek důkazů pro neuvěřitelnou událost, která před 66 miliony let proměnila svět k nepoznání. Úžasný příběh výzkumu katastrofy na konci křídy ještě nikdy nebyl v českém vydání takto podrobně převyprávěn. Kniha popisuje nejen historii objevu vražedného asteroidu a zuřících indických sopek, ale hromadná vymírání obecně. Nechybí ani nejnovější poznatky o vymírání tehdejších živočichů, přehled astronomických programů pro bezpečnostní sledování oblohy a plány na možné odvrácení podobné kosmické katastrofy, která by jednou v budoucnu mohla ohrozit i samotné lidstvo.
Na sklade 2Ks
15,54 € 16,36 €

Všetko bolo inak


Stále novšie a novšie vedecké objavy ukazujú, že nielen vznik človeka, ale aj celá história ľudstva boli úplne iné, ako sa učíme v škole. Kto a prečo sfalšoval históriu? Je to všetko úplne neuveriteľné a prekvapivé. Proste - všetko bolo inak. Keď sa začnete hlbšie zaoberať prehistóriou ľudstva , zákonite musíte dospieť k tomu, že mnohé kacírske myšlienky sú plne oprávnené. Mnohé veci sú totiž akési nelogické a naproste odporujú mnohým faktom. Sú vedecké doktríny uniformizmu a darvinizmu správne? Alebo človek skutočne žil na Zemi spolu s dinosaurami? Odkiaľ vlastne pochádzame? Aké sú temné stránky prehistórie ľudstva? Sme skutočne výtvorom bohov Anunnaki? Čo spôsobovalo cyklické katastrofy na Zemi? Kedy nás čaká najbližšia katastrofa? Existuje dvanásta planéta? Čo nám naznačuje mayský kalendár? Kto postavil staroveké stavby? Nemajú náhodou prastaré legendy a texty pravdu? Ako to vlastne bolo s biblickou potopou, Babylonskou vežou, či dobou ľadovou? Bola vôbec doba ľadová? A keď bola - aká bola? O čom svedčia pyramídy? Nesedí dokonca ani datovanie významných svetových udalostí v minulosti. Je celá história ľudstva sfalšovaná? Prečo? Kto to urobil? Dokonca ani to, čo sa bežne učíme v školách asi nie je pravda! Ako to bolo vlastne s históriou Rímskej ríše? Sú to skutočne historické záznamy alebo obyčajné podvrhy? A čo dejiny nás Slovanov? Nezdajú s Vám tiež akési čudné? Nelogické? Ukazuje sa, že dokonca ani dejiny kresťanstva nie sú pravdivé ! Ako to teda bolo? Jednoducho - všetko bolo inak! Varovanie pre čitateľov: Názory uvedené v tejto knihe väčšinou odporujú oficiálne prijatým teóriám a poučkám geológie, paleografie, historiografie a ďalších vedeckých disciplín. Nepovažujeme ich však za nejakú novú a jedine správnu, či neomylnú teóriu, tieto veci - fakty a hypotézy treba naďalej skúmať, zvažovať, upresňovať a potvrdiť alebo zavrhnúť, pokiaľ sa ukáže, že sú nesprávne a neodôvodnené.
Na sklade 4Ks
11,40 € 12,00 €

Lovci mamutov a tí druhí


Kniha pre mladých čitateľov, kde autor na základe nových paleontologických objavov vyrozprával históriu Slovenska v praveku. Po tridsiatich rokoch opäť s ilustráciami Jozefa Cesnaka.
Na sklade > 5Ks
14,16 € 14,90 €

dostupné aj ako:

Venuše slovenského praveku


Kniha je zaujímavým tematickým skĺbením archeológie, umenovedy, poézie a fotografie. Jozef Vladár začína zamyslenie z histórie umenovedy pri počiatkoch výtvarného prejavu, aby sa vzápätí zameral na drobné plastiky, spomedzi ktorých si vybral praveké zobrazenia ženy z územia Slovenska. Venuše sú ťažiskom knihy. Popri všeobecných informáciách o ženských plastikách v jednotlivých obdobiach praveku autor prešiel ku konkrétnym nálezom najmä z nášho územia a tieto Jozef Krátky zdokumentoval krásnymi fotografiami. Ženská krása sa v diele ospevuje aj vo veršoch, ktoré sa prelínajú pomedzi farebné fotografie - v sonetoch majstra poetického slova Viliama Turčányho. Kniha končí faktografickým blokom kresieb jednotlivých nálezov s ich presným popisom, datovaním a lokalitou nálezu. Celkovo ide o originálne poňatie témy, vďaka ktorému sa podarilo vytvoriť atraktívnu a poučnú publikáciu.
Na sklade 3Ks
9,41 € 9,90 €

Encyklopedie pravěkých pokladů v Čechách


Kniha shrnuje údaje o více než 900 pravěkých a raně středověkých depotech nalezených v Čechách, počínaje hromadnými nálezy kamenných nástrojů z mladší doby kamenné a konče denárovými poklady první poloviny 11. století. Těžiště celé práce spočívá ovšem v depotech z doby bronzové, obsahujících nepřebernou škálu výrobků z dob rozkvětu bronzového kovolijectví. Výrazné je také zastoupení nálezů keltských a římských mincí. Nedílnou součástí soupisu depotů jsou i stovky kresebných či fotografických vyobrazení nalezených předmětů. Heslům o jednotlivých nálezech předcházejí kapitoly o charakteru a vývoji deponování.
U dodávateľa
42,42 € 44,65 €

A magyarok honfoglalása és elhelyezkedése


Ez a kötet a legnagyobb magyar középkortörténész máig meghatározó összefoglaló műve a honfoglaló magyar törzsekről, valamint azok elhelyezkedéséről és berendezkedéséről az új hazában. A kötetben ezen felül a honfoglalás történet irodalmának történeti feldolgozását is megtaláljuk.
U dodávateľa
5,87 € 6,18 €

Lacná kniha Od pravekých lovcov k Barbarom (-50%)


Táto pozoruhodná, bohato ilustrovaná kniha nás zaujímavým spôsobom uvádza do časovo širokého obdobia, vlastne od prvého uvedomenia si byť človekom až po kultiváciu života barbarov, ktorí veľkými presunmi v rannom stredoveku celkom zmenili obraz Európy.
Na sklade 1Ks
5,80 € 11,60 €

dostupné aj ako: