Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Rezervácia na predajni


SQL - Podrobný průvodce uživatele


Jazyk SQL (Structured Query Language) je účinným nástrojem pro práci s tabulkami v relačních databázích. Umožňuje provádět výběry a řazení záznamů, výpočty, souhrny a spojovat více datových tabulek. Pomocí jazyka SQL je také možné přidávat, upravovat a mazat záznamy v tabulce, měnit jejich strukturu a vytvářet tabulky nové. Z jazyka SQL jsou v knize zařazeny běžně používané základní partie, společné pro všechny databázové systémy. Kniha zahrnuje odchylky běžných systémů od standardu SQL tak, aby byla univerzálně použitelná (není orientována na určitý databázový systém). Běžné systémy zahrnují Access, MS SQL Server, MySQL, Postgre, příp. Visual Fox Pro). Pozornost je věnována i objektově relačnímu mapování. Jednotlivé kapitoly jsou vždy doplněny sérií příkladů pro samostatná řešení. Soubory, potřebné pro vypracování příkladů v databázích SQL Serveru a MySQL, naleznete na webových stránkách nakladatelství Grada (www.grada.cz). Po zvládnutí knihy bude každý schopen získávat z databáze jednoduché přehledy, třídit je podle různých kritérií a omezovat podle jednoduchých podmínek. Publikace může být užitečná i pro tvůrce webových stránek, popř. vyspělým uživatelům tabulkových kalkulátorů. Nevyžaduje žádné předběžné znalosti o databázových systémech; principy relačních databází jsou popsány na začátku knihy.
Na sklade 1Ks
13,02 € 13,71 €

MySQL profesionálně


Tato kniha vás naučí, jak budovat rychlé a spolehlivé systémy s MySQL. Napsali ji experti, kteří mají mnohaleté zkušenosti ze skutečného světa s budováním rozsáhlých systémů. Naučíte se zvládat pokročilé techniky do hloubky, takže budete schopni v yužívat MySQL v jeho plné síle. Dozvíte se například, jak navrhovat schémata, indexy, dotazy a využívat pokročilé funkce MySQL pro dosažení maximálního možného výkonu. Kromě toho se dostanete k informacím o vylaďování MySQL serveru, operačního systém u a hardwaru, abyste mohli zužitkovat jejich plný potenciál. Dále jsou zde popsány praktické, bezpečné a vysoce efektivní způsoby, jak škálovat aplikace s replikací, a nechybí důležitá témata vztahující se k rozložení zátěže, vysoké dosažitelnosti, b ezpečnosti, zálohování atd. Doporučuji tuto knihu jak novým uživatelům MySQL, kteří si s MySQL zatím jen pohrávali a chystají se psát své první aplikace, tak i zkušeným uživatelům, kteří už mají za sebou dobře vyladěné aplikace založené na MySQL a ch tějí z nich dostat nějaký ten výkon navíc. Michael Widenius, zakladatel projektu MySQL
Vypredané
30,82 € 32,44 €

PhpMyAdmin-efektivní správa MySQL


V edici encyklopedie webdesignera vychází tentokrát ryze praktická kniha kompletní a podrobná příručka pro uživatele phpMyAdmin, grafického rozhraní pro efektivní správu serveru a databází MySQL. Kniha popisuje v době vydání aktuální českou verzi p hpMyAdmin 2.6.0, která obsahuje celou řadu novinek, rozšíření a vylepšení oproti verzi předchozí.phpMyAdmin nabízí uživatelům ucelený systém pro komplexní manipulaci s databázemi a tabulkami MySQL. Systémovým administrátorům poskytuje nástroje pro sp rávu uživatelů a jejich oprávnění. Kniha pokrývá oba úhly pohledu, obsahuje navíc i poznámky o používání SQL v rámci MySQL, předvádí některé nedokumentované možnosti a vlastnosti
Vypredané
10,28 € 10,82 €

Myslete databázově, myslete v SQL!


Cílem knihy je napomoci vám nabýt uceleného databázového vzdělání. Napomoci pochopit, jak v reálné situaci strukturovat databázi do propojených tabulek, jak do těchto tabulek zapisovat a jak přemýšlet nad formulací SQL dotazů, když v datech vyhledáváte. Publikace začíná na úrovni čtenáře, který má o databázích a jazyce SQL základní povědomí získané např. studiem předchozí autorovy knihy Databáze a SQL pro začátečníky. Vysvětluje propojování tabulek pomocí cizích klíčů, přibližuje základní otázky návrhu databáze, učí sestavovat komplexní SQL dotazy a v závěrečné části seznamuje s dalšími databázovými objekty a nástroji jako jsou indexy, transakce, uložené procedury či spouště. V rámci výkladu můžete v detailu sledovat autorovo uvažování nad databázovými problémy a najít si tak svůj vlastní způsob přemýšlení. Skoro jako byste vedle něj seděli a on všechny myšlenky sdílel nahlas. Po této učebnici sáhnete, ať už databáze a jazyk SQL studujete ve škole, používáte je v zaměstnání, vůči nim programujete anebo se zrovna hlásíte na pracovní pozici s požadovanou znalostí SQL. O autorovi: Mgr. Radek Vystavěl, Ph.D. je absolventem MFF UK v Praze a PEF MZLU v Brně. Pracuje jako programátor. Přes deset let vyučoval programování a databáze na vysokých školách a veřejných kurzech. Na základě těchto výukových zkušeností připravil pětidílnou sérii učebnic Moder-ní programování a nynější dvoudílnou sérii o databázích. Publikuje také v zahraničí. Zájemci o programování po celém světě mohou začít s jeho knihou C# Programming for Absolute Beginners, která se v newyorkském nakladatelství Apress dočkala již druhého vydání.
Vypredané
17,77 € 18,71 €

Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow


Through a series of recent breakthroughs, deep learning has boosted the entire field of machine learning. Now, even programmers who know close to nothing about this technology can use simple, efficient tools to implement programs capable of learning from data. This practical book shows you how. By using concrete examples, minimal theory, and two production-ready Python frameworks-Scikit-Learn and TensorFlow-author Aurelien Geron helps you gain an intuitive understanding of the concepts and tools for building intelligent systems. You'll learn a range of techniques, starting with simple linear regression and progressing to deep neural networks. With exercises in each chapter to help you apply what you've learned, all you need is programming experience to get started. Explore the machine learning landscape, particularly neural nets Use Scikit-Learn to track an example machine-learning project end-to-end Explore several training models, including support vector machines, decision trees, random forests, and ensemble methods Use the TensorFlow library to build and train neural nets Dive into neural net architectures, including convolutional nets, recurrent nets, and deep reinforcement learning Learn techniques for training and scaling deep neural nets
Vypredané
72,20 € 76,00 €

SPSS – Praktická analýza dat


Význam statistiky roste ruku v ruce s objemem dat a touze po poznání. Odhaluje neznámé vazby, trendy a příčiny jevů. Se statistikou se v dnešní informační době setkáváme v každé profesi a znalost alespoň základních metod statistiky se stala nezbytností pro kvalifikované rozhodování, validní vědecké poznání, ale i pro korektní zveřejňování analytických výsledků. Pro základní i pokročilé statistické procedury je nutné mít uživatelsky příjemný, spolehlivý a v praxi rozšířený software. Takovým nástrojem je IBM SPSS Statistics. Publikace slouží jako detailní průvodce tímto programem. Autoři s lektorskou praxí statistiky a s mnoholetými zkušenostmi praktického využití IBM SPSS Statistics v různých sférách, Vás provedou nejen základními pravidly používání programu, ale i pokročilejšími metodami. Popisy funkcí jsou doplněny o praktické příklady, tipy a triky jak program zvládnout a efektivně se propracovat k co nejpřesnějším výsledkům. Publikace je vhodná pro začátečníky, ale i pro profesionální analytiky. Hodí se jako pomocník pro vypracování seminární či závěrečné práce studenty i pro náročné datové analýzy profesionálů v nejrůznějších oborech. Publikace pomůže čtenáři jak při seznámení se s programem, tak při samotné práci jako referenční příručka k: * celkové orientaci komplexního přístupu k datům * efektivnímu ovládání programu * důslednému využití všech možností programu * přípravě dat pro analýzu * použití popisné statistiky, základních testů hypotéz i komplexní ch statistických metod * úpravě tabulkových a grafických výstupů procedur * automatizované práci s programem O autorech: Doc. RNDr. Jan Řehák je významnou osobností na poli moderní statistiky v České republice. Zasloužil se o popularizaci profesionálního statistického softwaru IBM SPSS a stal se spoluzakladatelem prestižní Jacob International Society for Collaborative Studies a dalších vědeckých společností a výborů. Je autorem originálních metod analýzy dat, jako jsou například LINDA a D-model. Odborné znalosti a zkušenosti z praxe aktivně předává v rámci kurzů Centra výuky ACREA CR a také v bohaté publikační činnosti. Ing. Ondřej Brom se specializuje na řešení významných projektů pro velké společnosti v oblasti data miningu, sběru dat a jeho automatizace. V nemalé míře se podílí na odborné a konzultantské činnosti pro oblast aplikace a využití softwarových řešení ve společnosti ACREA CR.
Vypredané
14,72 € 15,49 €

Big Data a NoSQL databáze


Kniha je určena pro softwarové inženýry a analytiky, databázové programátory a databázové administrátory, kteří se potřebují rychle a příjemně seznámit s oblastí Big Data a NoSQL databází a zjistit, jestli je toto správná cesta pro realizaci jejich aplikací, kterou NoSQL databázi zvolit pro daný problém, nebo naopak kdy rozhodně NoSQL databáze vhodné nejsou. Na českém trhu v současnosti podobná publikace neexistuje. Big Data se stala v posledních letech jednou z hlavních výzev v oblasti informačních technologií. Data, která vzhledem k rozsahu, různorodosti a rychlosti nárůstu nelze zpracovávat dosud osvědčenými technologiemi, přinášejí zcela nové problémy a způsoby jejich řešení. Vznikají tak databázové systémy nového typu, které nabízejí odpovědi na otázky, jak tato data efektivně ukládat a dotazovat. Tyto systémy jsou souhrnně označovány jako NoSQL databáze. Publikace seznamuje čtenáře s širokou škálou pojmů a technologií souvisejících s Big Data a současně poskytuje hlubší vhled do jednotlivých typů NoSQL databázových systémů. U každého typu NoSQL databází jsou uvedeny jak základní principy a používané techniky, tak praktické příklady. Autorský tým zahrnuje odborníky z akademického i komerčního prostředí s vědeckými i praktickými zkušenostmi, jejichž různorodé zkušenosti zaručují široký záběr a objektivní pohled.
Vypredané
17,07 € 17,97 €

Efektivní analýza a využití dat


Většina malých, středních i velkých firem sbírá různá data mnohem rychleji, než jim dokáže porozumět. Chcete veškerá tato data umět efektivně využívat? Potřebujete se naučit, jak s nimi pracovat, aby se všichni, vedením společnosti počínaje, mohli rozhodovat na základě faktických skutečností, nikoli dojmů? Pokud ve své firmě používáte vizualizace (reporty, prezentace atd.), vadí vám, když je nikdo nesleduje ani z nich nemá užitek? Zkušení autoři vám poradí, jak ze záplavy různých údajů vydolovat maximum a jak získaná data prezentovat tak, aby vaše vizualizace neskončily v koši. Umožní vám nahlédnout pod pokličku prezentačních nástrojů, reportů a datové komunikace a na praktických příkladech vás naučí zaujmout posluchače, aby měli o vaše výstupy zájem. Publikace se mimo jiného věnuje těmto tématům: - Nástroje a procesy usnadňující výměnu informací - Tvorba přitažlivých a srozumitelných datových prezentací - Centralizovaný inventář datových výstupů - Zlepšování společnosti podle klíčových metrik - 8 znaků kvalitních přehledů zobrazujících data - Jak na správný styl datových prezentací O autorech: Zach Gemignani je zakladatelem společnosti Juice Analytics. Zodpovídá za její strategii směřování, přináší nové myšlenky a rozvíjí obchodní příležitosti. Chris Gemignani je spoluzakladatelem společnosti Juice Analytics. Zodpovídá za modelování rizik a analýzu chování držitelů platebních karet. Richard Galentino pracuje jako výkonný ředitel společnosti Stratable, Inc., zabývající se strategickým plánováním. Dříve vedl mezinárodní tým, který vysílal zdravotníky do více než 27 zemí. Patrick Schuermann je profesorem pro výzkum. Dříve působil jako hlavní výzkumník v řadě projektů věnovaných řízení školy a vzdělávacích technologií.
Vypredané
17,57 € 18,49 €

Lacná kniha Efektivní analýza a využití dat (-90%)


Většina malých, středních i velkých firem sbírá různá data mnohem rychleji, než jim dokáže porozumět. Chcete veškerá tato data umět efektivně využívat? Potřebujete se naučit, jak s nimi pracovat, aby se všichni, vedením společnosti počínaje, mohli rozhodovat na základě faktických skutečností, nikoli dojmů? Pokud ve své firmě používáte vizualizace (reporty, prezentace atd.), vadí vám, když je nikdo nesleduje ani z nich nemá užitek? Zkušení autoři vám poradí, jak ze záplavy různých údajů vydolovat maximum a jak získaná data prezentovat tak, aby vaše vizualizace neskončily v koši. Umožní vám nahlédnout pod pokličku prezentačních nástrojů, reportů a datové komunikace a na praktických příkladech vás naučí zaujmout posluchače, aby měli o vaše výstupy zájem. Publikace se mimo jiného věnuje těmto tématům: - Nástroje a procesy usnadňující výměnu informací - Tvorba přitažlivých a srozumitelných datových prezentací - Centralizovaný inventář datových výstupů - Zlepšování společnosti podle klíčových metrik - 8 znaků kvalitních přehledů zobrazujících data - Jak na správný styl datových prezentací O autorech: Zach Gemignani je zakladatelem společnosti Juice Analytics. Zodpovídá za její strategii směřování, přináší nové myšlenky a rozvíjí obchodní příležitosti. Chris Gemignani je spoluzakladatelem společnosti Juice Analytics. Zodpovídá za modelování rizik a analýzu chování držitelů platebních karet. Richard Galentino pracuje jako výkonný ředitel společnosti Stratable, Inc., zabývající se strategickým plánováním. Dříve vedl mezinárodní tým, který vysílal zdravotníky do více než 27 zemí. Patrick Schuermann je profesorem pro výzkum. Dříve působil jako hlavní výzkumník v řadě projektů věnovaných řízení školy a vzdělávacích technologií.
Vypredané
1,85 € 18,49 €

dostupné aj ako:

Databáze


Chcete porozumět databázím a naučit se je vytvářet a používat? A potřebujete pak to, co jste se dozvěděli, naplno využít v praxi? Překlad šestého vydání v zahraničí uznávané učebnice vás provede světem databází od těch nejmenších v systému Microsoft Access až po ty největší v systémech Microsoft SQL Server či Oracle Database. Knihu mohou využít jak samouci, tak i studenti, kterým poslouží jako učebnice pro přednášky o databázích. Probíraná látka nepředpokládá, že budete používat konkrétní databázový produkt, protože kniha ilustruje databázové principy pomocí několika databázových systémů. Publikace se mimo jiné věnuje těmto tématům: Proč se databáze používají a z čeho se skládají Relační model a proces normalizace Základní příkazy jazyka SQL Datové modelování na základě E-R modelu Administrace, zálohování a zabezpečení databází ODBC, PHP a XML v databázích Big Data a Business Intelligence Každou kapitolu uzavírají: Sada klíčových pojmů Kontrolní otázky Cvičení Otázky k případovým studiím Dva projekty Všechna cvičení navíc vyžadují, abyste dokázali aplikovat poznatky z dané kapitoly na malý problém nebo úkol. O autorech: David M. Kroenke začal s počítači pracovat roku 1967 jako stážista ve společnosti RAND Corporation. Od té doby se profesionálně zabýval výukou, prací pro firmy, konzultacemi i publikováním. Vedl desítky školicích seminářů pro univerzitní učitele. Poskytoval konzultační služby společnostem IBM Corporation, Microsoft a Computer Sciences Corporation a mnoha dalším firmám a organizacím. David J. Auer působí jako ředitel informačních systémů a technologických služeb na Western Washington University. Kromě správy počítačů a sítí vedl kurzy principů informačních systémů managementu a vývoje podnikových databází a odpovídal za přípravu kurzů síťové infrastruktury, včetně počítačového hardwaru a operačních systémů, telekomunikací a správy sítí.
Vypredané
38,00 € 40,00 €

Troubleshooting Oracle Performance


Troubleshooting Oracle Performance, 2nd Edition is your systematic guide to diagnosing and resolving performance problems in database-backed applications involving Oracle's database engine. Christian Antognini brings a decade and a half experience to his topic. His first edition is one of the most well-respected books in its field. This second edition has been rigorously updated to cover the latest developments in Oracle Database 11g Release 2 through Oracle Database 12c. What do you do when your database application isn’t running fast enough? You troubleshoot, of course. Finding the slow part of an application is often the easy part of the battle. It’s finding a solution that’s difficult. Troubleshooting Oracle Performance, 2nd Edition helps by providing a systematic approach to addressing the underlying causes of poor database application performance. The author freely shares his experience while explaining the underlying foundations of how SQL statements are executed by the Oracle database engine. You'll be able to draw a solid foundation of theory and shared experience as you face head-on the performance challenges in your daily work. Written for developers by an application developer who has learned by doing Gives a systematic approach to solving database application performance problems Helps you plan for performance as you would for any other application requirement
Vypredané
48,09 € 50,62 €

Cost Based Oracle Fundamentals


"Cost Based Oracle Volume 1: Fundamentals" talks about computers/software.
Vypredané
45,95 € 48,37 €

kategória "Databázy" je zameraná na poskytnutie znalostí a praktických skúseností potrebných na efektívne vytváranie, spravovanie a optimalizáciu databáz. Od základných konceptov, cez relačné databázové systémy, až po pokročilé techniky a nové technologické riešenia v oblasti databáz.

Ako sa svet čoraz viac spolieha na dáta, dôležitosť pochopenia a správnej práce s databázami rastie. Naše knihy sú tu, aby vám pomohli ovládať nástroje ako SQL, Oracle, MongoDB a mnoho ďalších, a poskytli vám metodiky na zabezpečenie, zálohovanie a obnovu databáz.

Či už ste študent, IT profesionál alebo začínajúci nadšenec v oblasti databáz, náš sortiment literatúry vám ponúkne všetko potrebné na zdokonalenie vašich znalostí a schopností.