! Doprava ZADARMO už od 15 € !

Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Série


Edície


Knihy - Výchova, cvičenie a hry s deťmi strana 1 z 38

Lepším rodičom za 15 minút denne (vek 0 - 7 rokov)


Rodičovstvo je na celý život. 7 dní v týždni. 24 hodín denne. A hoci je to jedna z najúžasnejších vecí v živote, problémové správanie dieťaťa môže byť frustrujúce. Čo by ste dali za to, keby ste to dokázali zmeniť len 15 minútami vedomého hrania sa denne a úpravou režimu vášho dieťaťa? Hra je jazyk detí. Je to spôsob, akým komunikujú. Psychoterapeutka a odborníčka na rodičovstvo, Joanna Fortune, vytvorila pre zaneprázdnených rodičov jednoduchú, ale účinnú a overenú metódu, pomocou ktorej sa budú môcť doma kvalitne zahrať so svojimi deťmi: každá hra trvá maximálne 15 minút a dá sa ľahko začleniť do každodennej rutiny. Techniky uvedené v tejto knihe, ktoré sa zameriavajú na deti do siedmich rokov, sú založené na výskume, neurovede a terapeutických teóriách a sú navrhnuté tak, aby riešili bežné problémy so správaním, s ktorými sa počas vývoja vášho dieťaťa stretnete, vrátane úzkosti, agresivity, nariekania, nudy, súrodeneckej rivality a dožadovania sa nezávislosti. V tejto praktickej príručke nájdete všetko, čo vaše dieťa potrebuje pre vytvorenie zdravého zákadu na to, aby sa z neho neskôr stal šťastný, sebavedomý a schopný dospelý človek.
Na sklade > 5Ks
11,70 € 12,99 €

Lepším rodičom za 15 minút denne (vek 8 - 12 rokov)


15 minút, ktoré s pomocou tejto knižky venujete denne svojmu dieťaťu, zmenia váš rodinný život a vnesú do vašej domácnosti viac smiechu a menej sĺz. Stredné detstvo, teda obdobie vo veku od 8 do 12 rokov, je často najviac prehliadaná fáza vývoja detí, no v tomto období hra naďalej zohráva dôležitú úlohu v ich emocionálnom raste. Je to zároveň obdobie, v ktorom sa s najväčšou pravdepodobnosťou prestávame s deťmi hrať. Prostredníctvom množstva 15-minútových hier a aktivít, ktoré možno ľahko zaradiť do každodenného programu, skúsená terapeutka ponúka rodičom praktické rady, ako správne pristupovať k: priateľstvám a šikane, súrodeneckým konfliktom, náročným rozhovorom (najmä tým, ktoré vás zaskočia), rizikovému správaniu, budovaniu samostatnosti, sebaúcty, emocionálnej vyspelosti a odolnosti.
Na sklade > 5Ks
11,70 € 12,99 €

Kľúč k porozumeniu správania detí


Ako sa napojiť na seba a druhých Dospelí, ktorí sa starajú o deti a denne s nimi prichádzajú do styku, vo väčšine prípadov nepoznajú odpoveď na tri podstatné otázky: • Aká je NAJDÔLEŽITEJŠIA otázka, ktorú si každé dieťa neustále kladie, aj keď si to neuvedomuje? • Čo je SKUTOČNOU príčinou toho, ako sa deti správajú? • Ako môžu dospelí pomôcť dieťaťu, aby zo seba vydalo to NAJLEPŠIE (a nie je to to, čo si myslíte)? Kniha KĽÚČ K POROZUMENIU SPRÁVANIA DETÍ poskytuje odpovede na tieto zásadné otázky a pomáha rodičom aj profesionálom v starostlivosti o deti pochopiť skrytú dynamiku, ktorá sa odohráva medzi dospelým a dieťaťom – niečo, čo väčšina rodičov a učiteľov nevie. Ponúka tiež dôležité zistenia o tom, ako dospelí často nevedomky sabotujú svoju snahu pomáhať deťom, pretože nechápu, ako funguje nervový systém. V knihe sú prístupnou formou vysvetlené najnovšie vedecké poznatky o nervovom systéme, ľudských mechanizmoch prežitia, neurofyziológii a polyvagálnej teórii tak, aby im porozumel každý. Podáva tiež množstvo skutočných príbehov detí a ich komunikácie s dospelými, či už v triede, alebo v domácom prostredí. Táto publikácia vychádza z 25-ročných klinických, vzdelávacích a poradenských skúseností autorky a spája dôkladné pochopenie príčin problematického správania detí s praktickými riešeniami a tipmi, ktoré možno ľahko použiť v každodenných situáciách. Je neoceniteľným zdrojom informácií pre všetkých dospelých, ktorí trávia čas s deťmi doma, v škole, vo výchovnom zariadení či kdekoľvek inde.
Na sklade > 5Ks
11,04 € 12,99 €

Szárnyalók


Mindenki azt szeretné, hogy a gyereke jól teljesítsen és sokra vigye. De ezt nem mindig sikerül elérni - sőt az elvárásainkkal sokszor agyonnyomjuk és boldogtalanná tesszük a gyerekeinket, akik nehezen birkóznak meg a felgyorsult tempójú, kiszámíthatatlan világ nehézségeivel. De vajon mi különbözteti meg a szárnyaló gyerekeket azoktól, akik nehezen boldogulnak? Lehet, hogy mi magunk mutatunk nekik rossz viselkedési formákat? Dr. Michele Borba kutatásai és tapasztalatai alapján hét olyan tulajdonságot talált, amelyek a szárnyalókat megkülönböztetik a társaiktól - és szerencsére ezek olyan jellemvonások, amelyeket bármelyik életkorban segíthetünk kifejleszteni. Könyvében a pszichológus a kutatási eredmények mellett az életből vett példákkal mutatja meg, hogyan lehetünk olyan szülők, amilyenek lenni szeretnénk, és gyakorlatias, megvalósítható módszereket ajánl, amelyekkel segíthetünk a gyerekeinknek abban, hogy növekedjen az önbizalmuk és az empátiájuk, képesek legyenek uralkodni magukon, becsületesek, kíváncsiak, kitartók és optimisták legyenek. Megtanulhatjuk, hogy miként fejleszthetjük ezeket a tulajdonságokat a gyerekeinknél óvodástól középiskolás korig, és mit kell megtanítanunk a felnövekvő generációnak ahhoz, hogy ma talpon maradjon, holnap pedig a képességeit maximálisan kiaknázva szárnyaljon.
U dodávateľa
13,38 € 14,08 €

Hogyan legyél nyitott és kitartó


"Miért nem vagy egy kicsit kitartóbb?!" Vajon melyik szülő száját nem hagyta még el ez a mondat... A kérdés az, hogy mit érünk el valaminek a számonkérésével, amiről gyermekünk azt sem tudja, hogyan kezdjen hozzá. Pontosan ebben segít ez a kötet: tizenöt, eszköz nélkül megvalósítható, vizuálisan megjelenített módszert ad gyermekünk kezébe. Ő választhatja ki, melyiket szeretné kipróbálni közülük, a gyakorlásban pedig egy háromlépéses stratégia is segíti. Eközben a gyermek megérti, hogy - még ha elsőre félelmetes is - sokkal vagányabb új dolgokat megpróbálni, mint elutasítani a kihívást jelentő helyzeteket. Azzal a gondolattal is ismerkedik, hogy a valódi bátorság az, ha vállaljuk a hibázás lehetőségét, és nyitottak vagyunk az új élményekre, kihívásokra. A könyv azonban sokkal több, mint kitartást segítő stratégiák tára. Megvitatása közben gazdagodik a szülő és a gyermek közös ismeretanyaga: nemcsak a nehéz helyzetekkel való érzelmi megküzdéssel, hanem a képességbővítéssel, a tanulás hasznával, valamint az önmotivációval és a személyiségfejlesztés szépségével kapcsolatban is. A gyermekkor a kísérletezés időszaka: bátorítsuk kicsinyünket! Minden egyes tapasztalattal, amit szerez, közelebb kerül ahhoz, hogy aktívan cselekvő, kompetens, reziliens felnőtté cseperedjen.
U dodávateľa
9,90 € 10,42 €

Ak ma ľúbiš, nedovoľ mi všetko


Ako z dieťaťa nevychovať tyrana, ktorý môže všetko? Ako mu dopriať slobodu pri rozhodovaní a zároveň ho viesť k zodpovednosti, ktorú v danom veku zvládne? Aj nad týmito otázkami sa v knihe Ak ma ľúbiš, nedovoľ mi všetko zamýšľa taliansky kňaz, pedagóg a psychológ Amadeo Cencini. Dieťa je dnes stredobodom pozornosti azda väčšmi než kedykoľvek predtým. Pribúdajú jednodetné rodiny a narastá rodičovský narcizmus, ktorý so sebou prináša na jednej strane túžbu po tom, aby dieťa vyniklo a bolo úspešné, a na druhej neschopnosť viesť ho k zodpovednosti a klásť naň zdravé nároky. Taliansky kňaz, pedagóg a psychológ Amedeo Cencini v knihe Ak ma ľúbiš, nedovoľ mi všetko hľadá rovnováhu medzi rodičovskou autoritou a spontánnym rastom dieťaťa, medzi aktívnym zasahovaním a slobodou malého človeka, ktorá je nevyhnutná pre jeho neskorší kvalitný a samostatný dospelý život.
Na sklade > 5Ks
10,36 € 10,90 €

Ne!


Mnoho z nás vyrostlo v autoritativním výchovném režimu, v němž rodiče říkali svým dětem na všechno ne a mluvili s nimi jazykem, který je zraňoval a ponižoval. Proto dnes volíme opačný přístup a říkáme dětem na všechno ano. Osvojili jsme si velice nepřirozený, strojeně sladký a uhlazený tón hlasu v domnění, že s nimi navážeme zdravé vztahy. Zapomněli jsme však na jednu důležitou věc – láskyplných vztahů nedosáhneme, změníme-li negativní jazyk v pozitivní, potřebujeme najít jazyk osobní a co nejvíce autentický. A v tom je velký rozdíl. Musíme se naučit říkat druhým lidem ne ve chvílích, kdy chceme říci ano sami sobě – vlastním hranicím, hodnotám a přáním. Přestože většina z nás vyrostla v přesvědčení, že právě tohle je sebestředné, asociální, nepříliš láskyplné či drzé, dnes víme, že tato schopnost je rozhodujícím ukazatelem duševního zdraví i osobního a sociálního růstu. „Člověk, který si neumí stanovit své osobní hranice, připomíná neoplocený ovocný sad – kdokoli tam může vejít a najíst se na účet majitele.“ Jesper Juul
Na sklade 1Ks
16,07 € 16,92 €

Terapeutické rodičovstvo


Terapeutické rodičovstvo je hlboko vyživujúci výchovný štýl špeciálne účinný v prípade detí s problémami s pripútaním alebo s traumou z detstva, nápomocný však môže byť pre každého rodiča a každé dieťa. Kniha obsahuje mnoho jednoducho opísaných výchovných štýlov rodičovstva a poskytuje všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste mohli efektívne terapeuticky vychovávať. Tým, ktorí sa zaujímajú o náhradnú rodinnú starostlivosť, ponúka modely intervencie, ale dokáže pomôcť aj biologickým rodičom. Vo všeobecnosti učí rodičov používať také spôsoby výchovy, ktoré budú efektívne pri riešení problémov s deťmi. Nájdete tu šesťdesiat bežných problémov, ktorým rodičia čelia – od agresívneho správania až po problémy so spánkom. Pri každom probléme sú uvedené príčiny, ktoré môžu takéto správanie spúšťať, ako aj rady terapeutického rodičovstva so zreteľom na vhodnú a účinnú reakciu rodiča.
Na sklade 5Ks
17,09 € 17,99 €

A család ereje - Ragaszkodj gyermekeidhez!


Dr. Máté Gábor és a dr. Gordon Neufeld pszichiáter egyesült erővel elemzik korunk egyik legégetőbb problémáját, miszerint a kortársak egyre inkább átveszik a szülők szerepét gyermekeink életében. A gyerekek társaiktól tanulják meg, mi a jó és mi a rossz, milyenek legyenek, hogyan viselkedjenek, ez azonban aláássa a családokat, megmérgezi az iskola levegőjét, agresszivitással és korai szexualitással teli ifjúsághoz, a kamaszbandák, az iskolai erőszak, a kamaszkori öngyilkosságok számának emelkedéséhez vezet. Ne hagyjuk! A bennünk szunnyadó természetes szülői ösztönöket felébresztve A család ereje segítségével arra koncentrálhatunk, hogy milyen szerepet kell betöltenünk a gyerekeink életében. Az a modern keletű rögeszme, hogy a szülői nevelés olyan készségek együttese, amelyekre akkor tehetünk szert, ha a szakértők tanácsait követjük, valójában az intuícióink és a gyermekkel való kapcsolatunk elvesztéséből fakad. A szülőség ugyanis nem más, mint kapcsolat. Ha a szülői szerepünk biztos lábakon áll, a természetes ösztöneink aktiválódnak, és ezek elirányítanak bennünket azzal kapcsolatban, hogy hogyan neveljük és oktassuk a gondoskodásunkra bízott gyermekeket. A titok nyitja, hogy tiszteletben kell tartanunk a gyermekeinkkel való kapcsolatot minden velük való érintkezésünkben. A család ereje visszahelyezi jogaiba a szülőt, az elméleti háttér megismertetésén túl pedig gyakorlati tanácsokkal szolgál, hogy visszataláljunk ősi szerepünkbe. Segít, hogy gyermekeinknek irányt mutassunk, hogy megtapasztalhassák a család erejét.
U dodávateľa
13,38 € 14,08 €

Vazba


Dnes již klasická kniha pojednává o procesu citového přilnutí a dokazuje, že tendence dítěte ke vztahové vazbě je instinktivní odpovědí na potřebu ochrany. Dítě vyhledává tělesnou blízkost matky nebo jiné blízké pečující osoby a projevuje svoji potřebu emočně – pláčem, křikem, úsměvem. Jako odpověď se mu dostává hlazení, kolébání, krmení, mluvení apod., čímž mu matka poskytuje péči a bezpečí a odstraňuje jeho úzkost z ohrožení. Tak vzniká tzv. bezpečná vazba. Bowlby zastává názor, že dítě, které tuto vazbu nemá, bude projevovat známky deprivace. John Bowlby (1907–1990) získal vzdělání na University of Cambridge a University College Hospital v Londýně. Po ukončení studia lékařství se specializoval na dětskou psychiatrii a psychoanalýzu. V roce 1946 nastoupil na Tavistockou kliniku, kde pracoval s dětmi, jež často neměly možnost vyrůstat v pevném vztahu s rodiči a v době dospívání se u nich rozvinulo delikventní chování nebo jiné problémy. Bowlby vycházel z psychoanalýzy, dítě vnímal jako bytost se silnými pudy a pudové jednání viděl jako přirozený nástroj pro zvýšení šance dítěte na přežití. Zásadním pudem je právě přimknutí k matce. Bowlbyho výzkumy a publikace podnítily dalekosáhlé změny ve způsobu péče o děti a přispěly k radikálně novému pohledu na sociální a emoční vývoj člověka.
Na sklade 5Ks
28,01 € 32,85 €

Nenechám se přeprat vztekem!


Každý se někdy naštve. Když se ale vztekem necháváme přeprat, možná se s námi ostatní děti nebudou chtít až tak moc kamarádit. Co si ale máme počít se svými emocemi? Hravý průvodce nabízí 35 jednoduchých strategií, které ti pomohou: poznat, co tě vždycky vytočí, pochopit a pojmenovat své emoce, dát si pauzu, když zjistíš, že je toho na tebe moc, obnovit kamarádství, které dostalo zabrat tvým hněvem projevit bezpečně své pocity. Nikdo tě přitom nebude odsuzovat, protože občas se vztekáme všichni. Je ale na nás, jak se svým vztekem budeme zacházet. Kniha je určena pro mladší školní děti. Christina Kress je sociální pracovnice s téměř dvacetiletou praxí s herní terapií a KBT. Pracuje s dětmi i rodinami.
Predpredaj
14,24 € 14,99 €

Odpojte se


Máte někdy pocit, že vaše děti nemají kontrolu nad elektronickými přístroji a monitory – že naopak elektronika a displeje ovládají je? Nadměrné používání chytrých telefonů, počítačů a tabletů je zejména u dětí prokazatelně spojeno s rostoucím výskytem duševních a psychických problémů. Příliš mnoho času stráveného u obrazovek má skutečný vliv na mozek dětí, na jejich sebevědomí, emoční vývoj a sociální dovednosti. Nejen rodiče naleznou v této knize nepostradatelné rady, jak správně nastavit hranice času stráveného u displejů elektronických přístrojů. Zkušený a uznávaný psychoterapeut zde předkládá strategie založené na vědeckých důkazech a výzkumech. Nabízí komplexní pohled na to, jak nové technologie mění svět, ve kterém naše děti vyrůstají, jak ovlivňují jejich chování i způsob, jakým se učí a komunikují se svými rodinami a přáteli. Odpojení našich dětí i nás od digitálních technologií není snadné, ale ani nemožné. A pokud jste rozhodnuti přitáhnout svou rodinu od displejů opět blíž k sobě, je tato kniha ideálním prvním krokem.
Na sklade 1Ks
13,81 € 14,54 €

Cvičení s kojenci


Když si rodiče přinesou dítě z porodnice domů, často nevědí, co přesně dělat. Kniha napsaná zkušenou fyzioterapeutkou přináší inspiraci, jak se rodiče mohou dítěti kromě základní péče věnovat a tím krok za krokem ovlivňovat jeho správný pohybový vývoj. Současně rodiče povzbuzuje k láskyplnému a citlivému přístupu k dítěti, který se vzájemnými dotyky při cvičení prohlubuje. Kniha obsahuje řadu jednoduchých cviků, které lze s dítětem provádět od narození do doby, kdy začne chodit. Najdete v ní také krátká zamyšlení například o používání autosedaček, důležitosti vzájemných dotyků nebo obutí nejmenších. Publikace je určena především rodičům, ale také každému, kdo se zajímá o pohybový vývoj dítěte, tedy i např. zdravotníkům. Autorka v ní kromě jiného vysvětluje princip cvičení na základě konceptu Bobathové. Dozvíte se, jak ovlivnit správné držení hlavičky, páteře i končetin už v novorozeneckém věku, což může mít dosah pro správné držení páteře i chodidel v dospělosti. Cvičení je jednoduché a snadno je zvládne i laik. Cvičí se s ohledem na náladu a bezpečnost dítěte. Každý člověk má v sobě určitý vzorec pohybového vývoje. Bohužel u dětí neprobíhá pohybový vývoj vždy ideálně, což může vést k zafixování špatného tvaru páteře, k chybnému postavení končetin, zbytečnému zpožďování se v pohybovém vývoji apod. Proto je třeba dětem pomoci, což je hlavním záměrem knihy.
Na sklade 3Ks
7,88 € 8,29 €

Képernyő-generáció


Hogyan óvhatjuk meg gyermekeinket a digitális világ negatív hatásaitól? Sok szülőt aggodalommal tölt el, hogy gyermekét - a kortársakhoz hasonlóan - túl gyak­ran keríti hatalmába az okostelefon, a közösségi média, a különféle internetes tar­tal­mak, közvetítések. Kétségtelenül minden szülő azt szeretné, ha gyermeke bölcsen hasz­nál­ná az okoseszközöket... de hogyan taníthatná meg neki? A szülők választ keresnek ilyen, és ezekhez hasonló kérdésekre: A gyermekem hány éves korában kapjon telefont? Naponta mennyi ideig engedjem a gyermekemet videójátékozni? Hogyan őrizhetem meg gyermekem biztonságát, ha már rendelkezik okoseszközökkel? Milyen életkorban engedjem meg gyermekemnek, hogy regisztráljon a közösségi oldalakon? Mit tegyek, ha tinédzserkorú gyermekem ragaszkodik ahhoz, hogy éjszakára is bevigye telefonját a szobájába? A Képernyő-generáció című könyv nem csak praktikus tanácsokat nyújt ahhoz, ho­gyan állít­suk be a képernyő-korlátozást a gyerekek okoseszközein. Abban is segít, hogyan kez­de­mé­nyez­zünk tartalmas beszélgetéseket, hogy a gyerekek megtanuljanak bölcsen mo­zog­ni a digitális világban. A szerző szakértői tanácsai megalapozottak, hiszen több mint húsz éve foglalkozik tizen­éve­sekkel és ír a digitális média hatásáról, emellett három gyermeke nevelése során is - akik szintén számos okoseszközt használnak - jelentős tapasztalatra tett szert.
U dodávateľa
10,68 € 11,24 €

Ako hovoriť, keď deti nechcú počúvať


Joanna Faber a Julie King tentokrát prispôsobili osvedčené komunikačné stratégie niektorým z najnáročnejších momentov rodičovstva – od záchvatov hnevu cez závislosť od technológií až po rozhovory o nepríjemných témach. Prostredníctvom kombinácie reálnych príbehov od rodičov a učiteľov, vtipných ilustrácií a zábavných cvičení ponúka kniha spoľahlivé riešenia problémov, s ktorými sa už stretol každý rodič, starý rodič, učiteľ a ktokoľvek, kto žije alebo pracuje s deťmi.
Na sklade > 5Ks
18,04 € 18,99 €

Zvládněte dětské emoce


Většina rodičů si přeje dobře vychované a pohodové děti, a proto usiluje o „ideální stav“, ve kterém není pro výbuchy vzteku nebo agrese místo. To je ale zásadní chyba. Děti se musí naučit tyto emoce ovládat a pracovat s nimi a výchovná taktika laskavého vysvětlování v nich často vyvolává dojem, že je dospělí nechápou. Kniha Když dráčci chrlí oheň pomůže dětem i rodičům zvládat složité situace doma i na veřejnosti pomocí jednoduchých her a postupů.
Na sklade 2Ks
13,35 € 14,05 €

dostupné aj ako:

Maminka Creep


Jejím revírem je rodina. Její tempo je rozvážné. Její protivníci jsou čas, spánková deprivace a poruchy příjmu potravy. Maminka pracuje ve dne v noci. Jejím úkolem je starat se a pečovat. Jarmila Hložková (@maminkacreep) - jedna z nejznámějších maminek ve světě českých youtuberů napsala knihu o své rodině a laskavém rodičovském přístupu. Knihu tedy můžete tak trochu považovat za manuál, jak vychovat úspěšného youtubera, v tomto případě Martina alias Creepa, který do této knihy přispěl svými postřehy.
Na sklade 3Ks
16,14 € 16,99 €

Digiděti


Lidskost a digitalizace života. Jak pečovat o děti, o něž současně pečují digitální technologie? Kam dojdou děti hledající poklady v počítačových hrách? Kde se ocitají dospívající proplétající se zákoutími sociálních sítí? Co děti k obrazovkám tolik přitahuje? Co na nich vidí? Je vůbec zdravé, aby před nimi tolik vysedávaly, aby je s sebou neustále nosily v kapse? Anebo by s nimi měly trávit naopak ještě víc času, aby byly připravené na budoucnost? To jsou otázky, které si klade pravděpodobně každý rodič mladšího či dospívajícího dítěte. Lze ale najít tu „správnou“ odpověď? Společně se o to v této knize pokusíme. Kromě jiného se také dozvíte, kolik času s obrazovkami je tak akorát, kdy koupit dětem první telefon, jak v domácnosti nastavit pravidla používání obrazovek nebo jaká nebezpečí síť přináší a jak ji používat smysluplně. Kniha Digiděti vám pomůže rozehnat nejistoty a obavy spojené s výchovou dětí v digitálních časech.
Na sklade 1Ks
17,77 € 18,71 €

dostupné aj ako:

Pilates pre deti


Pilates je fyzická aktivita, ktorá spája štyri disciplíny, a to jogu, tanec, fitnes a kineziológiu. Pozostáva z cvičebného programu, ktorého cieľom je dosiahnuť rovnováhu svalov a podporiť spojenie tela, mysle a ducha. Pilates má mnoho výhod: podporuje koncentráciu, schopnosť relaxovať, flexibilitu, posilňuje svaly a kĺby. Cvičenia v tejto knižke sú prispôsobené pre deti a vykonávané na podložke (Pilates Mat). Kniha predstavuje cvičenia zoradené do šiestich fyzických charakteristík: rýchlosť, sila, vytrvalosť, ohybnosť, koordinácia a rovnováha. Na precvičenie každej z nich je navrhnutých päť cvičení a relaxačná spoločenská hra. Nájdete tu aj tipy, nápady a oddychové cvičenia.
Na sklade 1Ks
7,59 € 7,99 €