Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Knižná ponuka Panta Rhei

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
Zobrazujem výsledky pre hľadaný výraz.
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný zákon o konkurze a reštrukturalizácii 6/2021

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 20. januára 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 5,80 €
  Vaša cena: 5,51 
  Novelizovaný zákon o konkurze a reštrukturalizácii s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. ZÁKON Č. 7/2005 Z. Z. O KONKURZE A REŠTRUKTURALIZÁCII A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 353/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 520/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 198/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný zákon o účtovníctve 7/2021

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 20. januára 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 3,20 €
  Vaša cena: 3,04 
  Novelizovaný zákon o účtovníctve s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. ZÁKON Č. 431/2002 Z. Z. O ÚČTOVNÍCTVE V ZNENÍ ZÁKONA Č. 562/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 561/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 518/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 688/2006 Z. Z., ZÁKONA Č. 198/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 540/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 621/2007 Z. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  UZZ 21 2016 Colný zákon

  Vydavateľstvo: Poradca podnikateľa
  Dátum vydania: 8. apríla 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 4,58 €
  Vaša cena: 4,35 
  odľa právneho stavu k 9. 3. 2016 (Úplne znenia zákonov 21/2016) Úplné znenie zákona č. 199/2004 Z. z. COLNÝ ZÁKON Po zmene zákonom č. 360/2015 Z. z.: *Vypúšťa sa text týkajúci sa zápisu sumy colného dlhu do účtovnej evidencie, pretože povinnosť zápisu už nie je v kódexe konštruovaná ako nevyhnutná podmienka oznámenia colného … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný zákon o advokácii 8 2019

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 17. apríla 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 2,00 €
  Vaša cena: 1,90 
  Novelizovaný zákon o advokácii s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení ZÁKON Č. 586/2003 Z.Z. ZO 4. DECEMBRA 2003 O ADVOKÁCII A O ZMENE A DOPLNENÍ ZÁKONA Č. 455/1991 ZB. O ŽIVNOSTENSKOM PODNIKANÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON) V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 8/2005 Z.Z., ZÁKONA Č. 327/2005 … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný zákon o DPH 3/2021

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 1. januára 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 5,70 €
  Vaša cena: 5,42 
  Novelizovaný zákon o dani z pridanej hodnoty s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení Zákon č. 222/2004 Z.z. zo 6. apríla 2004 o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z.z., zákona č. 651/2004 Z.z., zákona č. 340/2005 Z.z., zákona č. 523/2005 Z.z., zákona č. 656/2006 Z.z., zákona č. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný autorský zákon 13/2020

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 20. februára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 3,70 €
  Vaša cena: 3,52 
  Novelizovaný AUTORSKÝ ZÁKON s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. ZÁKON Č. 185/2015 Z. Z. AUTORSKÝ ZÁKON V ZNENÍ ZÁKONA Č. 125/2016 Z. Z., ZÁKONA Č. 215/2018 Z. Z. A ZÁKONA Č. 306/2018 Z. Z. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný stavebný zákon 9/2020

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 4. februára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 4,20 €
  Vaša cena: 3,99 
  Novelizovaný stavebný zákon s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. ZÁKON č. 50/1976 ZB. Z 27. APRÍLA 1976 O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ A STAVEBNOM PORIADKU (STAVEBNÝ ZÁKON) V ZNENÍ ZÁKONA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY č. 139/1982 ZB., ZÁKONA č. 103/1990 ZB., ZÁKONA č. 262/1992 ZB., ZÁKONA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný zákon o prokuratúre 13/19

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 19. septembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 3,10 €
  Vaša cena: 2,95 
  Novelizovaný zákon o prokuratúre s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení ZÁKON Č. 301/2005 Z.Z. ZÁKON Č. 153/2001 Z.Z. Z 28. MARCA 2001 O PROKURATÚRE V ZNENÍ ZÁKONAČ. 458/2003 Z.Z., ZÁKONA Č. 36/2005 Z.Z., ZÁKONA Č. 59/2009 Z.Z., NÁLEZU ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 290/2009 Z.Z., ZÁKONA … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný autorský zákon 16/2018

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 27. augusta 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 10 dní
  Bežná cena: 2,40 €
  Vaša cena: 2,28 
  Zákon č. 185/2015 Z.z. z 1. júla 2015 Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z.z. a zákona č. 215/2018 Z.z. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný zákon o cestnej premávke 25/2020

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 1. októbra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,90 €
  Vaša cena: 9,41 
  Novelizovaný zákon o cestnej premávke s vykonávacími vyhláškami a farebnými značkami v úplnom znení s aktualizovanými dôvodovými správami ZÁKON Č. 8/2009 Z.Z. Z 3. DECEMBRA 2008 O CESTNEJ PREMÁVKE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 84/2009 Z.Z., ZÁKONA Č. 188/2009 Z.Z., … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný Zákon o strelných zbraniach a strelive 28 2016

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 4. mája 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 1,90 €
  Vaša cena: 1,81 
  Novelizovaný zákon o strelných zbraniach a strelive s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení ZÁKON č. 190/2003 Z.z. z 23. apríla 2003 o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.757/2004 Z.z., zákona č. 132/2005 Z.z., zákona č. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný katastrálny zákon 17/2018

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 27. augusta 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 2,20 €
  Vaša cena: 2,09 
  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. z 27. júna 1995 o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., Zákona č. 255/2001 Z. z., Zákona č. 419/2002 Z. z., Zákona č. 173/2004 … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný zákon o policajnom zbore 10/2020

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 10. februára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 3,70 €
  Vaša cena: 3,52 
  Novelizovaný zákon o policajnom zbore s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. zo 6. júla 1993 o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z., zákona … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný zákon o účtovníctve 17/2019

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 3. decembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 3,00 €
  Vaša cena: 2,85 
  Novelizovaný zákon o účtovníctve s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. ZÁKON Č. 431/2002 Z. Z.Z 18. JÚNA 2002 O ÚČTOVNÍCTVE V ZNENÍ ZÁKONA Č. 562/2003 Z.Z., ZÁKONA Č. 561/2004 Z.Z., ZÁKONA Č. 518/2005 Z.Z., ZÁKONA Č. 688/2006 Z.Z., ZÁKONA Č. 198/2007 Z.Z., ZÁKONA Č. 540/2007 Z.Z., ZÁKONA Č. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný zákon o súkromnej bezpečnosti 6/2020

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 31. januára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 3,20 €
  Vaša cena: 3,04 
  Novelizovaný zákon o súkromnej bezpečnosti s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení. ZÁKON Č. 473/2005 Z. Z. Z 23. SEPTEMBRA 2005 O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI SÚKROMNEJ BEZPEČNOSTI A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV (ZÁKON O SÚKROMNEJ BEZPEČNOSTI) V ZNENÍ ZÁKONA Č. 330/2007 Z. Z., … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný zákon o konkurze a reštrukturalizácii 4/2020

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 31. januára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 10 dní
  Bežná cena: 4,90 €
  Vaša cena: 4,66 
  Novelizovaný zákon o konkurze a reštrukturalizácii s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení. Zákon č. 7/2005 Z.z. z 9. decembra 2004 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z.z., zákona č. 520/2005 Z.z., zákona č. 198/2007 … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný trestný zákon 1/2018

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 5. januára 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 10 dní
  Bežná cena: 3,60 €
  Vaša cena: 3,42 
  Novelizovaný Trestný zákon s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení. Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z.z., zákona č. 692/2006 Z.z., zákona č. 218/2007 Z.z., zákona č. 491/2008 Z.z., zákona č. 497/2008 Z.z., zákona č. 498/2008 Z.z., zákona č. 59/2009 Z.z., zákona č. 257/2009 Z.z., … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný zákon o BOZP 13/21

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 1. januára 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 3,30 €
  Vaša cena: 3,14 
  Novelizovaný zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení ZÁKON Č. 124/2006 Z. Z. O BEZPEČNOSTI A OCHRANE ZDRAVIA PRI PRÁCI A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 309/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 140/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 132/2010 Z. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný Exekučný poriadok a nový Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní 2/2020

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 20. januára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 4,90 €
  Vaša cena: 4,66 
  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. zo 14. septembra 1995 o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z.z., zákona č. 353/1997 Z.z., zákona č. 235/1998 Z.z., zákona č. 240/1998 Z.z., zákona č. 280/1999 Z.z., … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný zákon o verejnom obstarávaní 1 2019

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 15. januára 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 6,30 €
  Vaša cena: 5,99 
  Novelizovaný zákon o verejnom obstarávaní s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení. ZÁKON č. 343/2015 Z.z. z 18. novembra 2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z.z., zákona č. 315/2016 Z.z., zákona č. 93/2017 Z.z., zákona č. 248/2017 … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný zákon o DPH 2/2018

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 22. februára 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 10 dní
  Bežná cena: 3,20 €
  Vaša cena: 3,04 
  Novelizovaný zákon o dani z pridanej hodnoty s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení Zákon č. 222/2004 Z.z. zo 6. apríla 2004 o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z.z., zákona č. 651/2004 Z.z., zákona č. 340/2005 Z.z., zákona č. 523/2005 Z.z., zákona č. 656/2006 Z.z., zákona … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný zákon o dani z príjmov 21/2020

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 10. marca 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 10 dní
  Bežná cena: 8,90 €
  Vaša cena: 8,46 
  Novelizovaný zákon o dani z príjmov s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. ZÁKON Č. 595/2003 Z. Z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 43/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 177/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 191/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 391/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 538/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 539/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný zákon o obetiach trestných činov 11/2020

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 4. februára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 2,90 €
  Vaša cena: 2,76 
  Zákon o obetiach trestných činov s aktualizovanou dôvodovou správou. ZÁKON Č. 274/2017 Z. Z. O OBETIACH TRESTNÝCH ČINOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 231/2019 Z. Z. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný Zákon o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok 30 2016

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 4. mája 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 1,20 €
  Vaša cena: 1,14 
  Novelizovaný zákon o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. Zákon č. 65/2001 Z.z. z 1. februára 2001 o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení zákona č. 608/2004 Z.z., zákona č. 341/2005 Z.z., zákona č. 59/2009 Z.z., nálezu Ústavného … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný zákon o športe 12/2020

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 10. februára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 10 dní
  Bežná cena: 4,60 €
  Vaša cena: 4,37 
  Nový zákon o ŠPORTE s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení. ZÁKON Č. 440/2015 Z. Z. O ŠPORTE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 354/2016 Z. Z., ZÁKONA Č. 335/2017 Z. Z., ZÁKONA Č. 177/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 221/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 310/2019 Z. Z. A ZÁKONA Č. 6/2020 … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný Trestný zákon 5/2019

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 28. januára 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 10 dní
  Bežná cena: 5,30 €
  Vaša cena: 5,04 
  Novelizovaný Trestný zákon s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení. Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z.z., zákona č. 692/2006 Z.z., zákona č. 218/2007 Z.z., zákona č. 491/2008 Z.z., zákona č. 497/2008 Z.z., zákona č. 498/2008 Z.z., zákona č. 59/2009 Z.z., zákona č. 257/2009 Z.z., … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný zákon o policajnom zbore 10/2018

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 23. apríla 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 10 dní
  Bežná cena: 2,20 €
  Vaša cena: 2,09 
  Novelizovaný zákon o policajnom zbore s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. zo 6. júla 1993 o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z., zákona … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Maroš Prosman, Rastislav Vysocký

  Colné právo Nový Colný kódex Únie

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 27. marca 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 38,60 €
  Vaša cena: 36,67 
  Publikácia Colné právo – Nový Colný kódex Únie je kľúčom k poznaniu colnej problematiky. Čitateľovi priblíži nielen históriu colníctva, ale ho bude sprevádzať aj jednotlivými colnými inštitútmi. Problematika colnej úpravy obsiahnutá v tejto publikácii je však oveľa širšia, keďže jej cieľom bolo priniesť významný vklad … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný zákon o dani z príjmov 3 2018

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 15. marca 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 10 dní
  Bežná cena: 5,90 €
  Vaša cena: 5,61 
  Novelizovaný zákon o dani z príjmov s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. ZÁKON Č. 595/2003 Z.Z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 43/2004 Z.Z., ZÁKONA Č. 177/2004 Z.Z., ZÁKONA Č. 191/2004 Z.Z., ZÁKONA Č. 391/2004 Z.Z., ZÁKONA Č. 538/2004 Z.Z., ZÁKONA Č. 539/2004 Z.Z., ZÁKONA Č. 659/2004 … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný zákonník práce 23/2020

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 14. mája 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 5,40 €
  Vaša cena: 5,13 
  Novelizovaný zákonník práce s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. Zákon z 2. júla 2001 č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z.z., zákona č. 408/2002 Z.z., zákona č. 210/2003 Z.z., zákona č. 461/2003 Z.z., zákona č. 5/2004 Z.z., zákona č. 365/2004 Z.z., zákona č. 82/2005 … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný zákon o konkurze a reštrukturalizácii 7/2019

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 28. januára 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 10 dní
  Bežná cena: 4,40 €
  Vaša cena: 4,18 
  Novelizovaný zákon o konkurze a reštrukturalizácii s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení. Zákon č. 7/2005 Z.z. z 9. decembra 2004 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z.z., zákona č. 520/2005 Z.z., zákona č. 198/2007 … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný Živnostenský zákon

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 20. februára 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 10 dní
  Bežná cena: 2,20 €
  Vaša cena: 2,09 
  Novelizovaný Živnostenský zákon s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. Zákon č. 455/1991 Zb. zo dňa 2. októbra 1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z.z., zákona Národnej rady … Zobraziť viac info ►