Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Knižná ponuka Panta Rhei

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
Zobrazujem výsledky pre hľadaný výraz.
 • Autor: Edita Steinová

  Čo je človek? Teologická antropológia

  Vydavateľstvo: Európa
  Dátum vydania: 4. septembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 12,99 €
  Vaša cena: 12,34 
  Edita Steinová (1891-1942), filozofka a rehoľná sestra (karmelitánka) mala v úmysle svoje prednášky na Nemeckom inštitúte pre vedeckú pedagogiku v zimnom semestri 1932/33 na tému filozofickej antropológie doplniť v ďalšom semestri prednáškami z teologickej antropológie, bez ktorej je, podľa nej, chápanie človeka a jeho … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Martin Soukup

  Antropologie a Melanésie

  Vydavateľstvo: Karolinum
  Dátum vydania: 24. marca 2014
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 23,03 €
  Vaša cena: 21,88 
  Kniha Martina Soukupa reflektuje vývojové proměny sociální a kulturní antropologie a současně popisuje a interpretuje hlavní rysy melanéských kultur. Sleduje osudy významných antropologů, všímá si okolností, za nichž podnikli své terénní výzkumy, a tlumočí jejich interpretace nativních kultur. Kromě rozsáhlé … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Martin Soukup

  Antropologie

  Vydavateľstvo: Pavel Mervart
  Dátum vydania: 28. februára 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 28,15 €
  Vaša cena: 26,74 
  Výpravná kniha Antropologie nabízí výklad vývojových proměn antropologického myšlení od 19. století do současnosti, od jejího zrodu v koloniálním období až po postmoderní diskuse o povaze terénního výzkumu a validitě antropologického poznání. Živým stylem napsaná kniha se věnuje všem významným školám, směrům … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Martina Cichá

  Integrální antropologie

  Vydavateľstvo: Triton
  Dátum vydania: 9. januára 2015
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 28,15 €
  Vaša cena: 26,74 
  Tato odborná kniha předkládá zcela originální, dosud nepublikovanou koncepci integrální antropologie, která paradigmaticky čerpá z filozofické antropologie Karla Máchy. Prostřednictvím základních i méně či více specializovaných antropologických disciplín, které nejsou představeny „vedle sebe“, ale „spolu“, ve vzájemných … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Božena Seilerová

  Človek v paradigmách filozofickej antropológie

  Vydavateľstvo: Tlačiareň Kežmarok G+G
  Dátum vydania: 1. októbra 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 11,00 €
  Vaša cena: 10,45 
  Človek v paradigmách filozofickej antropológie. K syntéze výpovedí o človeku … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Horský, Vít Pokorný

  Antropologie smyslů

  Vydavateľstvo: Togga
  Dátum vydania: 1. augusta 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 15,04 €
  Vaša cena: 14,29 
  Předkládaná publikace se zabývá problémem smyslového vnímání z hlediska obecné antropologie. Jelikož vnímání představuje komplexní problém, je i náš přístup komplexní a zahrnuje několik různých hledisek: kognitivní psychologii, neurofyziologii, fenomenologii, sociokulturní antropologii, dějiny idejí či uměleckou … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Vizuální Antropologie

  Vydavateľstvo: Pavel Mervart
  Dátum vydania: 1. marca 2011
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 17,34 €
  Vaša cena: 16,47 
  Cílem tohoto sborníku je představit v českém kontextu subdisciplínu s názvem vizuální antropologie a přinést českému čtenáři alespoň část rozsáhlé diskuse o vztahu antropologie k vizuálním reprezentacím, především o vztahu antropologie a filmu (resp. videa). "Etnografický" film se zde představuje se … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Barbora Půtová

  Antropologie turismu

  Vydavateľstvo: Karolinum
  Dátum vydania: 11. októbra 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 15,04 €
  Vaša cena: 14,29 
  Antropologie turismu je relativně nová subdisciplína a tematická oblast sociokulturní antropologie, která se postupně etabluje a dynamicky rozvíjí od sedmdesátých let 20. století. Barbora Půtová ve své knize popisuje, analyzuje a interpretuje předmět a základní témata antropologie turismu včetně jeho historických proměn … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jiří Ševčík

  Antropologie exotických sbírkových předmětů

  Vydavateľstvo: Karolinum
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 8,94 €
  Vaša cena: 8,49 
  Kniha je antropologickým a zároveň muzeologickým pohledem na význam a možnosti prezentace exotických artefaktů v západní kultuře. První, spíše antropologická část sumarizuje a systematizuje poznatky zahraniční literatury i osobní zkušenosti autorky, a poskytuje tak metodologický a faktografický základ … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Macek, Petr Gallus

  Teologická věda a vědecká teologie

  Vydavateľstvo: Centrum pro studium demokracie
  Dátum vydania: 15. júna 2006
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 6,53 €
  Vaša cena: 6,20 
  Sborník z ekumenické konference Teologie jako věda, kterou uspořádala na své domovské fakultě katedra systematické teologie Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v říjnu 2005. Těžiště sborníku tvoří tři hlavní příspěvky z této konference: … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Branislav Malík

  Úvod do filozofickej a pedagogickej antropológie

  Vydavateľstvo: Veda, vydavateľstvo SAV
  Dátum vydania: 1. januára 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 10,00 €
  Vaša cena: 9,50 
  Publikácia sa zaoberá možnosťami konštituovania filozofickej antropológie a jej väzbami na niektoré antropologické a filozofické disciplíny. Autor sa pokúša pomenovať úskalia, ktoré tomuto úsiliu stoja v ceste, a tým poukázať aj na príčiny stroskotania doterajších projektov budovania unitárnej teórie človeka filozofickými … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Vojtěch Svoboda

  Sport jako teologická výzva

  Vydavateľstvo: Centrum pro studium demokracie a kultury
  Dátum vydania: 16. decembra 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 14,01 €
  Vaša cena: 13,31 
  Existuje souvislost mezi sportem a duchovním životem člověka? Autor této knihy ukazuje, že taková souvislost existuje, a podrobně zkoumá, jakými způsoby se mohou tyto dvě zdánlivě naprosto odlišné oblasti prolínat. Vychází z rituálního původu pohybových disciplín u předkřesťanských kultur, zejména řecké a římské, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Václav Soukup

  Antropologie - Teorie člověka a kultury

  Vydavateľstvo: Portál
  Dátum vydania: 1. januára 2011
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 28,15 €
  Vaša cena: 26,74 
  Intenzivní setkávání kultur je pro dnešní dobu příznačným rysem a je zdrojem jak obohacení, tak konfliktů. I u nás roste zájem o sociální a kulturní antropologii jako o vědu zkoumající různé kultury, tedy způsoby života sdílené členy určité společnosti. Kniha navazuje na předchozí publikaci Přehled antropologických … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Martin Soukup

  Základy kulturní antropologie

  Vydavateľstvo: Pavel Mervart
  Dátum vydania: 9. novembra 2020
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 13,11 €
  Vaša cena: 12,45 
  Kniha Základy kulturní antropologie představuje původní českou práci věnovanou kulturní antropologii z hlediska výkladu jejího předmětu a systematiky. Autor se zaměřil na vysvětlení základních antropologických subdisciplín, klíčových tematických okruhů, pojmů a metod a technik výzkumu. Kniha je určena zejména … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dan Rhodes

  Antropologie

  Vydavateľstvo: Argo
  Dátum vydania: 25. júla 2014
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 9,31 €
  Vaša cena: 8,84 
  Prvotina autora románu Zlato. Dan Rhodes čtenáři předkládá „101 povídek o lásce“, které na první pohled mohou působit matoucím dojmem – několikařádkové texty, které lze snadno přelétnout očima, jako povídky právě nepůsobí. Čtenář, který přistoupí na autorovu hru a začte se do jeho mikropříběhů, momentek, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Cesare Lombroso

  Nejnovější objevy a aplikace psychiatrie a kriminální antropologie

  Vydavateľstvo: Academia
  Dátum vydania: 20. januára 2017
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 23,27 €
  Vaša cena: 22,11 
  Dílo obsahuje souhrn nejdůležitějších poznatků evropských vědeckých osobností nové školy inspirovaných Lombrosovým revolučním opusem Člověk - zločinec. V první části autor představuje nové objevy na poli antropologie, anatomie a duševních nemocí zločinných mužů a žen. Druhá část je souborem pojednání v oblasti … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaromír Feber

  Ztraceni v terrapolis. Antropologie -Dromologie - Víra

  Vydavateľstvo: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
  Dátum vydania: 1. januára 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 8,26 €
  Vaša cena: 7,85 
  Název publikace naznačuje, že jejím předmětem je analýza problému člověka v současném světě. Jedná se o reflexi současného stavu problému, který se dá zachytit výrokem „člověk se stal sám sobě problémem“. Mluvíme-li o současném stavu problému člověka, musíme si uvědomit, že je tento stav výsledkem. Ale … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Claude Lévi-Strauss

  Antropologie a problémy moderního světa

  Vydavateľstvo: Karolinum
  Dátum vydania: 30. mája 2012
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 5,17 €
  Vaša cena: 4,91 
  Text publikace tvoří tři přednášky, které francouzský lingvista, filozof, etnolog a antropolog Claude Lévi-Strauss proslovil při své čtvrté návštěvě Japonska na jaře roku 1986 v Tokiu. Čtenáři se setkají s rekapitulací celé řady koncepcí, které Lévi-Strausse proslavily v souvislosti s jeho předchozími knihami: … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Peter Volek

  Teologická suma Tomáša Akvinského I, 1 – 13

  Vydavateľstvo: Spolok svätého Vojtecha
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 20,00 €
  Vaša cena: 19,00 
  Teologická suma Tomáša Akvinského predstavuje jedno z najvýznamnejších diel stredovekého myslenia. I keď je to učebnica pre začiatočníkov, vyznačuje sa náročnými myšlienkami. Nachádzame v nej aj čisto filozofické argumenty a pasáže. Niektoré časti sú dôležité aj pre základy práva. Tomáš Akvinský rozčlenil … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Sládeček

  Architekti CZ

  Vydavateľstvo: Grada
  Dátum vydania: 4. júna 2015
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 14,66 €
  Vaša cena: 13,93 
  Cesta do hlubin architektovy duše - i tak by se dala nazvat kniha dvaceti rozhovorů s pečlivě vybranými osobnostmi současné české architektury řazenými v pravidelném sledu od nejstarších po nejmladší. Kniha přináší velice osobní výpovědi lidí, kteří v oblasti architektury "něco dokázali". Pokud vás zajímá, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Básne SK/CZ 2020

  Vydavateľstvo: literarnyklub
  Dátum vydania: 2. januára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 8,90 €
  Vaša cena: 8,46 
  Desať mien. Desať sebavedomých hlasov súčasnej českej a slovenskej poézie. Desať ročníkov literárnej súťaže Básne SK/CZ. Zborník jubilejného 10. ročníka československej literárnej súťaže je možné čítať ako správu o najčerstvejšom dianí v básnickom umení; aj tento rok prebiehalo hodnotenie anonymne, aj tento rok … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Richard van Dulmen

  Historická antropologie

  Vydavateľstvo: Dokořán
  Dátum vydania: 7. októbra 2002
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 7,28 €
  Vaša cena: 6,92 
  Termín historická antropologie se začíná v historické vědě objevovat již od 80. let 20. století, tato kniha je však prvním českým titulem, který se tématem metodicky zabývá. Kromě přehledné definice historické antropologie a vymezení jejího vztahu k ostatním disciplínám - sociálním dějinám, etnologii, mikrohistorii … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Mirka Manáková

  Araba nemiluj (CZ)

  Vydavateľstvo: Naše vojsko
  Dátum vydania: 15. septembra 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 11,95 €
  Vaša cena: 11,35 
  Příběh plný napětí, lásky a zrady. Osmnáctiletou Ninu prodá její vlastní sestra do otroctví prostituce. Nina se však odmítá podřídit a bouří se proti způsobu života, do kterého ji nutí. Jednoho dne jí Mustafa, jeden z nejbohatších lidí Saúdské Arábie, nabídne manželství. To však u ní nepřichází v úvahu, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Robert F. Murphy

  Úvod do kulturní a sociální antropologie

  Vydavateľstvo: Alena Miltová - Slon
  Dátum vydania: 7. marca 2001
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 9,40 €
  Vaša cena: 8,93 
  Tato kniha je prvním systematickým učebnicovým výkladem kulturní a sociální antropologie na českém knižním trhu. V devíti kapitolách (Kultura a lidé, Společenské systémy, Manželství a rodina, Příbuzenské systémy, Ekologie a hospodářství, Řád a autorita, Náboženství, Vyvíjející se svět, Terénní … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Miroslav Hroch

  Cesty urbánní antropologie

  Vydavateľstvo: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze
  Dátum vydania: 24. januára 2014
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 5,64 €
  Vaša cena: 5,36 
  Kolektivní monografie představuje směrování současné středoevropské urbánní antropologie. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na historii subdisciplíny a na nejdůležitější oblasti výzkumu (město a národní identita, městská krajina). Kniha je opatřena résumé v angličtině. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Rob Williams

  Sebevražedný oddíl 4: Pozemšťané v plamenech (USA + CZ obálka)

  Vydavateľstvo: BB/art
  Dátum vydania: 1. októbra 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 14,05 €
  Vaša cena: 13,35 
  Amanda Wallerová je zvyklá dostat všechno, co chce. Z pozice ředitelky Operační skupiny X osobně vybrala členy svého Sebevražedného oddílu, který pro ni odvede veškerou špinavou práci, jakou mu zadá. Tentokrát však to, co Amanda chce, patří jednomu z nejsmrtonosnějších Supermanových protivníků a nikdy nebylo tak důležité … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Hana Marková

  Daňové zákony 2021 - úplná znění k 1. 1. 2021 (CZ)

  Vydavateľstvo: Grada
  Dátum vydania: 11. januára 2021
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 4,96 €
  Vaša cena: 4,71 
  Nejprodávanější daňová publikace v ČR! Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů k 1. 1. 2021 včetně všech čísel zákonů. Pozor - zapracovány jsou i všechny změny nově schváleného daňového balíčku. Různým typem písma jsou přehledně odlišeny změny zákonů účinné k lednu 2021 a pozdější. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Týždenný rodinný plánovací kalendár s háčikom CZ/SK 2021, 30 × 21 cm

  Vydavateľstvo: Presco Group a.s.
  Dátum vydania: 6. septembra 2020
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 5,50 €
  Vaša cena: 5,05 
  Týždenný plánovací kalendár pre celú rodinu. Ceské a slovenské kalendárium a samostatný plánovac aktivít pre až pät clenov domácnosti. Praktický hácik na zavesenie. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Banáš

  Kód 1 (CZ)

  Vydavateľstvo: Knižní klub
  Dátum vydania: 15. januára 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 17,81 €
  Vaša cena: 16,92 
  Nachází se hrob Ježíše Krista skutečně v Izraeli? Mohl Ježíš působit v Indii a v Kašmíru? Jozef Banáš ve svém novém románu Kód 1 boří zažitá dogmata a pilíře, na nichž stojí katolická církev. Hlavní hrdinka románu Marika onemocní rakovinou. Dojde k závěru, že tradiční medicína jí již nemůže pomoct … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ivan Bíbr

  Mandriva Linux 2010 CZ

  Vydavateľstvo: Computer Press
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 24,78 €
  Vaša cena: 23,54 
  Získejte speciální instalaci Mandrivy a kompletního průvodce Zcela přepracované vydání nejoblíbenější linuxové knihy u nás zachycuje všechny novinky verze 2010. Oproti předchozím vydáním v knize najdete nové návody a informace, a také detailní popis prostředí KDE 4. Kniha obsahuje nejen podrobný návod pro instalaci … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Vi Keelandová

  Šéf CZ

  Vydavateľstvo: Ikar CZ
  Dátum vydania: 24. júna 2018
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 14,05 €
  Vaša cena: 13,35 
  Když jsem poprvé potkala Chase Parkera, neudělala jsem zrovna dobrý dojem. Schovávala jsem se právě u toalet v restauraci a nechávala svojí kamarádce vzkaz na záznamníku, ve kterém jsem ji zoufale prosila, aby mě vysvobodila z jednoho příšerného rande. Chase prošel kolem a zaslechl mě, načež mi začal dávat nevyžádané … Zobraziť viac info ►
 • Autor: René Milfait

  Teologická etika

  Vydavateľstvo: Susa
  Dátum vydania: 17. septembra 2012
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 13,40 €
  Vaša cena: 12,73 
  Kniha nabízí průřezovou sondu do vybraných základních oblastí fundamentální i speciální (aplikované) teologické etiky, a to v kontextu pluralitní společnosti a sekulárního právního státu, ekumenického a mezináboženského dialogu. Prokazuje, že jí jde o příspěvek k humánnímu utváření lidské praxe, … Zobraziť viac info ►