A-print, s.r.o.

vydavateľstvo

Pre príležitosti, ktoré život prináša...život si žiada...život neminú...


Ukážka z citátov:„Iba tie oči sú krásne, ktoré sa pozerajú z usmiatej tváre“. „ Vieme že bojujeme proti sebe, ale rátame s tým, že žiadny úder neinkasujeme“. „ Čím väčšia bude sila nášho ducha, tým menšia bude aj tá najväčšia bolesť“.Ukážka z náboženskej poézie:ŽIVOT JE LÁSKAŽivot to je vzácny dar, dar, ktorý brať sa oplatí, každému za dobro, dobrom zavše sa odplatí. Ale my svoj život neberieme vždy ako je treba, často zabúdame, že je to dar, tam z výšky- z neba
Na sklade 1Ks
8,08 € 8,50 €

Veľká šachovnica


Kniha je určená záujemcom, ktorí majú aspoň základné šachové znalosti. Každý, kto pozná pravidlá šachovej hry, môže sa oboznámiť aj s podstatou kompozičného šachu. Názorným spôsobom čitateľ postupne vniká do tajomstiev jednotlivých druhov šachových úloh. Bohatý obsah knihy a podrobné vysvetlenie odborných pojmov z kompozičného šachu je zrozumiteľné aj pre začiatočníkov. Kniha je doplnená rôznymi tabuľkami a prehľadmi o počtoch rôznych druhov skladieb autora knihy, súťažiach a turnajoch, na ktorých sa zúčastnili a takisto o ich vyznamenaniach. Prečítanie aspoň vybraných pasáži z knihy prinesie isto každému veľa poučenia, radosti a estetických zážitkov.
U dodávateľa
12,26 € 12,90 €

Rozsievač útrap


Psychologicko-spoločenský román Rozsievač útrap od autora Jaroslava Nináča, ponúka pohľad na kruté pomsty a ich následky v podaní hlavnej postavy románu. Dejovo sa román tiahne širokou škálou záberu, vykresľuje a zachádza do neuveriteľného zákutia ľudskej zloby. Pritom priestorovo sa dej nesie aj prostredím, v ktorom sa nie všetci ľudia počas života ocitajú. Dynamika románu je práve týmto stále živá. Hlavnou postavou je Baltazár, ktorý spôsobil nenapraviteľné tragédie a privodil tak celým rodinám útrapy, na ktorých je podpísaná jeho túžba zvíťaziť a vládnuť nad každým. Podarí sa mu získať najkrajšiu dievčinu v dedine, ktorá sa za neho vydala iba z trucu. Ich dcéra Mary je výsledkom tajného vzťahu jeho manželky Kláry so svojou dávnou a vysnívanou láskou. Aj, keď Baltazár chcel dcéru prijať za svoju, nikdy ju na vlastné oči nevidel. Skončil ako vrah, zlodej a podvodník v tom najťažšom väzení. Veľkú psychickú záťaž, ktorú si na seba sám uvalil, nezvládol.
U dodávateľa
9,41 € 9,90 €

Svetlo do tmy


Autor svojej zbierke náboženských básni dal názov Svetlo do tmy. Motivovali ho k tomu Ježišove slová. Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života. Jn 8, 12. A práve tu, v týchto Kristových slovách nachádza ten najvzácnejší a najpresnejší terčík nasmerovania zmyslu celého pozemského života. Pritom hovorí, že nič iné, nič krajšie a výstižnejšie ho ani nemohlo v tej chvíli napadnúť. Verí, že aj tu bol obdarený darom Ducha svätého, rovnako tak, ako aj pri písaní týchto básni. Zastáva názor, že práve odmietnutie takejto ponuky, ktorá smeruje k dosiahnutiu cieľa a zmyslu života by mala byť varovaním a práve preto sa snaží svojimi veršami taktne a citlivo ponúkať potrebu zvnútornenia požiadavky istej sebareflexie.
U dodávateľa
5,23 € 5,50 €

Cho-oyu. 7 týždňov v Tibete


Kniha mapuje pokus slovensko-francúskej expedície o výstup na 6. nyjvyššiu horu sveta Cho-oyu v Himalájach. Okrem podrobného popisu výstupovej trasy sa venuje aj radám pre prípadných záujemcov o výstup vrátane výstroja, zdravotných komplikácií (autor je lekár). Kniha obsahuje aj historické súvislosti a základné geografické charakteristiky centrálnej časti Himalájí, kde sa Cho-oyu nachádza.
U dodávateľa
14,25 € 15,00 €