Astor Slovakia

vydavateľstvo

Cestovný lexikón Slovenskej republiky


Nový lexikón pre rok 2007 / 2008 je na svete. Opäť v ňom nájdete množstvo zaujímavých informácií z oblasti cestovného ruchu. Nechýba zoznam ubytovacích zariadení, rekreačných oblastí a pod. Dočítate sa o možnostiach našich turistických regiónov a to všetko v kvalitnom grafickom prevedení a tvrdom knižnom obale.
Vypredané
12,30 € 12,95 €

Cestovný lexikón Slovenskej republiky 2008/2009


Spoločnosť Astor Slovakia Welcome Service prináša jubilejné 10.vydanie ročenky Cestovný lexikón Slovenskej republiky 2008/2009. V Slovenskom , nemeckom a anglickom jazyku nájdete námety na voľné chvíle i usporiadané informácie o histórii, kultúre, národopise, pamiatkach v zozname UNESCO, národných parkoch, kúpeľných centrách a mnohých ďalších subjektoch , poskytujúcich služby v oblasti ubytovania a stravovania. Všetky informácie sú utriedené pod jednotlivými samosprávnymi krajmi, ktoré sa tu zameriavajú na priority rozvoja turizmu v každom samosprávnom kraji.
Vypredané
12,30 € 12,95 €

Cestovný lexikón Slovenskej republiky 2009/2010


Už 12 rokov vychádza táto ročenka v slovenčine, angličtine a nemčine. Domácej a zahraničnej verejnosti ponúka prehľadné informácie o Slovenskej republike - o krajine s potenciálom prírodných, kultúrnych i historických objektov s dôrazom na ich prezentáciu a využitie v cestovnom ruchu. Kultúrne, športovo-relaxačné, ubytovacie, stravovacie, kúpeľné, wellnessové a iné voľnočasové aktivity, ktoré poskytuju zariadenia cestovného ruchu.Celofarebným pôsobivým grafickým spracovaním prezentuje záujemcom zaradené objekty: pamiatky v zozname UNESCO, národné kultúrne inštitúcie - SNM, SND, SNG, SF, sakrálne stavby, Gotickú cestu, Drevenú cestu, mestá a obce s pamätihodnosťami a atrakciami, prírodné skvosty, kúpele, aquaparky, termálne kúpaliská, agroturistické kapacity, lyžiarské centrá, strediská golfu, ... . Umožňuje: vyhľadávať v troch jazykoch turistické a kultúrne zaujímavosti všetkých regiónov Slovenska spoľahlivé vytypovanie krátkodobych i dlhodobých pobytov na území SR vhodný výber aktuálnych ubytovacích a gastronomických zariadení aktuálny výber kultúrnych a športových zariadení a zaujímavých podujatí Ponúka:členenie podľa samosprávnych krajov prehľad národopisných, kultúrnych a historických inštitúcií prehľad pamiatok v zozname UNESCO zoznam prírodných jedinečností a národných parkov
Vypredané
12,35 € 13,00 €

Cestovný lexikón Slovenskej republiky 2012-2013


Domácej a zahraničnej verejnosti ponúka v slovenčine angličtine a nemčine na začiatku novej turistickej sezóny aktuálne informácie o Slovenskej republike - o krajine s potenciálom prírodných, kultúrnych i historických jedinečnosti s dôrazom na ich prezentáciu a využitie v cestovnom ruchu. • Tematické usporiadanie podľa samosprávnych krajov umožňuje jednoduchú orientáciu a prehľadné vyhľadávanie subjektov (pamiatky v zozname UNESCO, národné kultúrne inštitúcie, sakrálne pamiatky, mestá a obce s pamätihodnosťami, prírodné skvosty, osobnosti našej histórie, kúpele, aquaparky, termálne kúpaliská, agroturistické kapacity, lyžiarske centrá, strediská golfu atď.). • Prehľad osobností, ktoré "Slovensko dalo svetu" a zasluhujú si pozornosť návštevou ich rodných miest, pamätných izieb a múzeí. Novinkou je - popri iných údajoch - napr. zoznam pútnických miest a podpora investícií v regiónoch SR. • Súčasne s ročenkou vydáva Astor Slovakia, s. r. o. aktualizovaný Autoatlas Cestovného lexikónu Slovenskej republiky 2012/2013, ktorý umožňuje rýchlu orientáciu a dopravu k zariadeniam a turistickým zaujímavostiam, prezentovaným v Lexikóne.
Vypredané
14,25 € 15,00 €

AutoAtlas cestovného lexikónu Slovenskej Republiky 2012-2013


Aktualizovaný Autoatlas Cestovného lexikónu Slovenskej republiky 2012/2013, ktorý umožňuje rýchlu orientáciu a dopravu k zariadeniam a turistickým zaujímavostiam, prezentovaným v knihe Cestovný lexikón Slovenskej republiky 2012/2013
Vypredané
4,75 € 5,00 €

Cestovný lexikón Slovenskej republiky 2013-2014


Tematickým usporiadaním podľa samosprávnych krajov umožňuje jednoduchú orientáciu a vyhľadávanie subjektov cestovného ruchu. Celofarebným pôsobivým grafickým spracovaním prezentuje záujemcom zaradené objekty (pamiatky v zozname UNESCO, národné kultúrne inštitúcie - SNM, SND, SNG, SF, sakrálne stavby, Gotická cesta, Drevená cesta, mestá a obce s pamätihodnosťami a atrakciami, prírodné skvosty, kúpele, aquaparky, termálne kúpaliská, agroturistické kapacity, lyžiarske centrá, strediská golfu, …), ktoré zatúžia navštíviť a spoznať
Vypredané
18,05 € 19,00 €

Autoatlas + cyklotrasy Slovenská republika 1:200 000


Automapa, Register sídiel, Plány miest, Kultúrne a prírodné zaujímavosti
Vypredané
9,50 € 10,00 €

Cestovný lexikón Slovenskej republiky 2014/2015


Cestovný lexikón Slovenskej republiky sústreďuje dôkazy o jedinečnom prírodnom, historickom a kultúrnom dedičstve národa a národnosti, ktoré odnepamäti obývajú túto časť Európy. Cestovný lexikón Slovenskej republiky vzniká v spolupráci s viacerými inštitúciami. Dokumentuje, že SLovenská republika sa vie svojou marketingovou stratégiou začleniť medzi turisticky vyspelé krajiny, ktorým záleží na propagácii svojich možností v prospech turizmu ako hospodárskeho odvetvia, prispievajúceho k rozvoju ekonomiky krajiny. Naším želaním je, aby sa aj toto vydanie stalo návodom na šťastné a nezabudnuteľné chvíle pre všetkých, ktorým naše Slovensko - neveľký kúsok zeme medzi Tatrou a Dunajom - učarovalo.
Vypredané
17,10 € 18,00 €

Autoatlas Slovenská republika 1:200 000 + cyklotrasy


Autoatlas Slovenská republika 1:200 000 + cyklotrasy
Vypredané
9,50 € 10,00 €

Cestovný lexikón Slovenskej republiky 2015/2016


Slovenská, nemecká a anglická jazyková verzia najznámejšej ročenky o slovenskom cestovnom ruchu Aktualizované informácie o krajine: • samosprávne kraje, mestá, obce • krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu • produkty cestovného ruchu • pamiatky v Zozname UNESCO • národné kultúrne inštitúcie – SNM, SND, SNG, SF • prírodné jedinečnosti a unikáty národných parkov • osobnosti slovenskej vedy a kultúry • medicínska turistika a kúpeľníctvo • slovenský gastronomický zážitok • lyžiarske a golfové centrá a ďalšie námety ako spoznať a zažiť Slovensko
Vypredané
18,05 € 19,00 €

Cestovný lexikón Slovenskej Republiky 2016/2017


Slovenská, nemecká a anglická jazyková verzia najznámejšej ročenky o slovenskom cestovnom ruchu.Aktualizované informácie o krajine: • samosprávne kraje, mestá, obce • krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu • produkty cestovného ruchu • pamiatky v Zozname UNESCO • národné kultúrne inštitúcie – SNM, SND, SNG, SF • prírodné jedinečnosti a unikáty národných parkov • osobnosti slovenskej vedy a kultúry • medicínska turistika a kúpeľníctvo • slovenský gastronomický zážitok • lyžiarske a golfové centrá a ďalšie námety ako spoznať a zažiť
Na sklade 1Ks
18,05 € 19,00 €

Autoatlas Slovenská republika 1:200 000 + cyklotrasy


Autoatlas Slovenská republika 1:200 000 + cyklotrasy
Vypredané
9,50 € 10,00 €

Cestovný lexikón Slovenskej republiky 2017/2018


Na začiatku novej turistickej sezóny vám prinášame v poradí už 19. ročník nášho multimediálneho projektu. Získal si priazeň a rešpekt odbornej verejnosti ako nástroj zjednocovania a návod na spoluprácu v cestovnom ruchu. Jeho súčasťou je aj spoznávanie vlastnej histórie a jej prezentácie pred svetom. Cestovný lexikón Slovenskej republiky vzniká v spolupráci s viacerými inštitúciami a subjektmi. Všetkým vedno by malo záležať, aby sa aj naša vlasť dokázala dôstojne začleniť medzi turisticky vyspelé krajiny, ktorým nie je ľahostajná propagácia možností turizmu ako hospodárskeho odvetia, prispievajúceho k rozvoju ekonomiky krajiny.
Na sklade 1Ks
18,05 € 19,00 €

Cestovný lexikón Slovenskej republiky 2018/2019


Jubilejné 20. vydanie ročenky venuje pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR osobitnú pozornosť významným dejinným udalostiam a osobnostiam (M. R. Štefánik, D. S. Jurkovič). Publikácia má viacero príspevkov pod jednotným mottom Spoločné storočie. Upozorňuje na unikátne pamiatky v Zozname svetového dedičstva UNESCO a raritné zbierky svetového významu Univerzitnej knižnice v Bratislave, vyzdvihuje dôležitosť ochrany prírody a krajiny. Prináša tiež ako novinku k rastúcemu záujmu o vojenský turizmus základné informácie o pamätných miestach významných bojov a bitiek na našom území. Mapuje slovenské možnosti pútnických miest a venuje pozornosť aj montánnemu turizmu a geoturizmu.
Na sklade 1Ks
19,00 € 20,00 €

Cestovný lexikón Slovenskej republiky 2019/2020


Spoločnosť Astor Slovakia Welcome Service prináša od roku 1998 informácie o cestovnom ruchu prostredníctvom ročenky Cestovný lexikón Slovenskej republiky.Jej zámerom je prispieť k prezentácii krajiny a predstaviť ju ako cieľovú destináciu s výnimočnou prírodou, historickými pamiatkami, tradičnými regionálnymi ľudovými tradíciami a folklórom, bohatú na liečivé pramene a minerálne vody, regionálne kulinárske špeciality, adrenalínové športové zážitky.Publikácia ako prézent a výborný nosič informácií o krajine aj z pohľadu medzinárodnej spolupráce - prináša charakteristiku Slovenskej republiky, kontakty na slovenské zastupiteľské úrady v zahraničí, adresy zahraničných zastupiteľských úradov v SR, profil inštitúcií súvisiacich s rezortom cestovného ruchu, množstvo námetov a podnetov pre rozvoj tejto ekonomickej aktivity, ale aj praktické rady pre verejnosť.Informácie sú utriedené v platnom územnosprávnom členení s originálnou charakteristikou výnimočnosti každého vyššieho územného celku.Aktuálna edícia je obohatená o zaujímavé novinky, ak napríklad tipy na spoznávanie pamätných miest histórie v časti vojenský turizmus, príspevok o montánnom dedičstve, žiadané informácie o včelárstve, či tradíciách slovenského vinohradníctva. Nesmieme zabudnúť na životné prostredie, ktorého ochrana je významnou celospoločenskou témou. Láska k prírode je výbornou príležitosťou na systematickú a cieľavedomú výchovu v školách všetkých stupňov.
U dodávateľa
19,00 € 20,00 €

Autoatlas cestovného lexikónu Slovenskej republiky


Autoatlas Cestovného lexikónu SR je integrálnou súčasťou ročenky Cestovný lexikón SR. S publikáciou je prepojený tak, že každý inzerovaný subjekt má odvolávku, kde ho čitateľ v Autoatlase , teda aj reálne na Slovensku nájde. Napr.: SNM - Múzeum Bojnice ( str. 228 ) má v hlavičke uvedený aj údaj / 44 C1 / , t.j. nachádza sa v Autoatlase na str. 44 v štvorci C1.
Vypredané
4,42 € 4,65 €