% Zľavy na hry %

Bens

vydavateľstvo

Evanjelium na každý deň II.


Knižočka Evanjelium na každý deň 2018 je pokračovaním obľúbenej série Každý deň s Božím slovom, ktorá vychádza už niekoľko rokov a teší sa mimoriadnej obľube.Prečo taký záujem a toľká popularita? Možno preto, že tak, ako kedysi Ježiš na kríži povedal: „Žíznim!“, rovnako aj dnes jeho ľud žízni po Božom slove.Evanjelium ja každý deň 2018 je kniha na celý rok a obsahuje denné evanjeliá s krátkym zamyslením. Takto umožní byť denne s Ježišom prítomným v Jeho slove a naučiť sa počúvať Jeho hlas.Rozsah knihy je od 1. januára do 31. decembra 2018.
Vypredané
4,18 € 4,40 €

Evanjelium na každý deň III (2019)


Knižočka Evanjelium na každý deň III je pokračovaním obľúbenej série Každý deň s Božím slovom, ktorá vychádza už niekoľko rokov a teší sa mimoriadnej obľube.Prečo taký záujem a toľká popularita? Možno preto, že tak, ako kedysi Ježiš na kríži povedal: Žíznim!, rovnako aj dnes jeho ľud žízni po Božom slove. Evanjelium na každý deň III je kniha na celý rok a obsahuje denné evanjeliá s krátkym zamyslením. Takto umožní byť denne s Ježišom prítomným v Jeho slove a naučiť sa počúvať Jeho hlas. Rozsah knihy je od 01.01. do 31.12.2019.
Vypredané
4,18 € 4,40 €

So sv. Jozefom, jej ženíchom


Svätý Otec František začal svoj pontifikát na sviatok sv. Jozefa, patróna Cirkvi 19.03.2013, ktorému sa zveril vo svojej službe tak ako aj cez celý svoj predchádzajúci život. Sv. pápež Ján Pavol II. napísal na začiatku svojej služby v Cirkvi apoštolskú exhortáciu Redemptoris custos - Ochranca Vykupiteľa a jeho nástupca Benedikt XVI. prijal pri svätom krste meno Jozef a vsunul jeho meno aj do všetkých kanónov - omšových modlitieb podľa starobylých liturgických kníh, tak ako to vložil sv. Ján XXIII. do rímskeho kanóna - tak je aj pre tento čas dané, kde sa modlíme: so sv. Jozefom, jej ženíchom... Pred niekoľkými rokmi bol 19. marec v bežnom roku nazývaný aj dňom mužov, lebo mnohí muži boli nositeľmi tohto mena. Už menej býva spomienka sv. Jozefa robotníka na začiatku mesiaca mája. Meno Jozef je v súčasnosti málo dávané deťom. Môj otec mal meno Jozef, ktorému aj chcem venovať túto teologickú štúdiu ako poďakovanie za živé svedectvo kresťanského života a v poslednom zámere aj povďačnosti môjmu nebeskému patrónovi, ktorý dostal výsadu spravovať najväčšie poklady Cirkvi, Pána Ježiša a Pannu Máriu. Z týchto dôvodov, ale aj so skromných publikácií, ktoré boli venované na Slovensku sv. Jozefovi, som našiel motív ku spracovaniu tejto teologickej štúdie.Cieľom tejto teologickej práce je z príhovorov a dokumentov pápeža Jána Pavla II. a tiež jeho nástupcov predstaviť ochrancu Vykupiteľa, ale aj celej Cirkvi ako vzor človeka, ktorý verne plnil a plní svoje poslanie bez nejakých avantúr a bulvárnych excesov, ale ostal v tichosti verný svojmu poslaniu a úlohe aj vo veľmi hraničných situáciách života. Prototyp muža pre súčasnosť. Aj súčasná spoločnosť potrebuje vzory jednoduchosti, vernosti a spravodlivého života. Nie každý môže byť lídrom, ani stále na popredných priečkach spoločenského záujmu, popularity a úspechu, ale každý môže byť dobrým človekom, ktorý urobí to, čo je pre spoločnosť potrebné so zameraním zodpovedne obstať aj pred svojím Bohom.
Na sklade 1Ks
3,33 € 3,50 €

Ty a utrpenie


Ty a utrpenie 1 .časť Tajomstvo svätých rán Kristových (meditácie) Kiež príde Izraelu spása zo Siona! Miluješ obetu Lásky? A miluješ cestu Lásky? Skrze vodu a krv Pribil si na kríž moje ruky ... aj nohy Každá z mojich svätých rán Každá moja rana je otvorená láska Tajomstvo mojich svätých rán Čím sú vyplnené rany môjho umučenia? Ako som spojil žriedlo mojej lásky s najväčším žriedlom milostí Plnosť lásky zrodila Plnosť bolestí, Čo je víťazstvom odhalenia a pochopenia tajomstva mojich svätých rán? Skrze lásku a úctu k mojim svätým ranám odhalíš tajomstvo kríža Moja láska nasmerovala tvoju kopiju tak, aby jej hrot roztrhol moje srdce Na spodine mojej poslednej rany... nachádzaš Odpustenie! Ty sám - so svojím egoizmom - dôjdeš do ničoty bytia Ovil si moje rany svojou láskou? Srdce, ktoré nemiluje, netúži Roztop tvrdosť svojho srdca v láske mojich svätých rán! O svätých ranách Kristových Môj milovaný! Ako som ťa očistil Modlitba pod krížom Modlitba pred Pietou Ty a utrpenie 2. časť Prečo trpíš, človek? To hriechy tela ťa zbavili čistého pohľadu na nahotu Pre pýchu svojej duše odmietaš Slovo, ktoré sa stalo telom Túžim po tvojej láske, človek! ... tvár som si neskryl pred potupou a slinou. Čo je to sloboda prijatia kríža? Prečo máš túžiť po láske? Skrze moje telo dal som ti možnosť stať sa láskou Keď chceš objať Mňa, musíš objať aj kríž Moja láska sa ti zdá byť príliš pokorná...a to len preto, lebo ty si príliš pyšný ... Milujem ťa, človek! Prečo trpíš, človek? Lebo neprijímaš moju lásku
Na sklade 1Ks
2,76 € 2,90 €

Evanjelium na každý deň (2020)


Kniha Evanjelium na každý deň 2020 bola pripravená ako dennodenná pomôcka pre tých, ktorí chcú byť v kontakte s evanjeliom.Je pokračovaním úspešnej série Každý deň s Božím slovom, Denne s Božím slovom a Božie Slovo na každý deň. Obsahuje úryvok z denného Evanjelia v kalendárnom roku 2020 a takisto krátke zamyslenie, ktoré pomôže každému k osobnému dialógu s Pánom.
Vypredané
4,18 € 4,40 €

Evanjelium na každý deň (2021)


Knižočka Evanjelium na každý deň 2021 je pokračovaním obľúbenej série Každý deň s Božím slovom, ktorá vychádza už niekoľko rokov a teší sa mimoriadnej obľube.Kniha na celý rok obsahuje denné evanjeliá s krátkym zamyslením. Má veľmi praktický malý formát, ktorý sa zmestí do každej tašky, takže ho môžete mať vždy pri sebe a kedykoľvek sa nechať inšpirovať či povzbudiť Božím slovom. Rozsah knihy je od 01.01. do 31.12.2021.
Vypredané
4,18 € 4,40 €

Evanjelium na každý deň. Rok 2022


Kniha Evanjelium na každý deň (rok 2022) bola pripravená ako dennodenná pomôcka pre tých, ktorí chcú byť v kontakte s evanjeliom.Je pokračovaním úspešnej série Každý deň s Božím slovom, Denne s Božím slovom a Božie Slovo na každý deň. Obsahuje úryvok z denného Evanjelia v kalendárnom roku 2021 a takisto krátke zamyslenie, ktoré pomôže každému k osobnému dialógu s Pánom.
Vypredané
4,18 € 4,40 €

Evanjelium na každý deň. Rok 2023


Kniha Evanjelium na každý deň (rok 2023) je pripravená ako dennodenná pomôcka pre tých, ktorí chcú byť v kontakte s evanjeliom.Je pokračovaním úspešnej série Každý deň s Božím slovom, Denne s Božím slovom a Božie Slovo na každý deň. Obsahuje úryvok z denného evanjelia v kalendárnom roku 2023 a takisto krátke zamyslenie, ktoré pomôže každému k osobnému dialógu s Pánom.
Vypredané
4,74 € 4,99 €