Czechwealth

vydavateľstvo

Price Action


Získáte praktické příklady reálných obchodů, žádné pochybné teorie. Co říká autor knihy Ludvík Turek? „V knize ukazuji své oblíbené nastavení obchodů, od prvotní analýzy, myšlenkového toku a rozhodování o vstupu, výstupu a řízení peněz. Uvidíte trady i s výpisy z obchodních účtů! Na burze obchoduji od roku 1997. Za tu dobu jsem vyzkoušel stovky přístupů na všech trzích. Většina ziskových obchodníků obchoduje dle čistého grafu, market profilu nebo toku objednávek. Vše základní strategie, první 3, 4 kapitoly z každé metody. Mé vlastní metody nejsou složité technicky. Používám vesměs support resist zony z Price Action, Market Profile® a pak pomocí velkých objednávek určím target a stop loss. Podobně obchoduje většina traderů, se kterými jsem kdy obchodoval v různých trading soutěžích u nás, v Itálii, Francii, či Německu. Larry Williams, Joe Ross, Davide Biocchi, Rob Hofman, John Person, Larry Pesavento a samozřejmě nespočet mých známých traderů. U všech je společný jmenovatel – jednoduchá znalost support resistence oblastí a tisíce hodin zkušeností s řízením peněz v nevyzpytatelném trhu.“
Vypredané
53,58 € 56,40 €

Jesse Livermore - Z nuly legendou Wall Street


Jestli se o nějaké knize dá prohlásit, že se stala biblí desetitisíců obchodníků, je to právě tato. Přesto nosnou části tohoto díla nejsou žádné zázračné systémy ani konkrétní postupy. To co jí dělá unikátní, je detailní sonda do myšlení, obchodní filosofie, triků a životního osudu legendy Wall Street - Jesse Livermore. Vysloužila si tak titul povinná četba pro všechny adepty tradingu. Finanční novinář Edwin Lefévre přináší ve své knize fascinující pohled do psychologie a strategie mistra tradingu Jesse Livermore. Série rozhovorů, obsažených v této knize, jsou ve finančním světě velmi ceněné, protože Livermore byl, co se jeho tržních aktivit týkalo, mlčenlivý samotář. Jesse Livermore je právem považován většinou profesionálních obchodníků za největšího akciového spekulanta-genia všech dob. Bezvýznamný poslíček utekl ve 14 letech z domova s pouhými 5 dolary v kapse a snem. Snem, že pokoří Wall Street. To se mu skutečně o pár let později podařilo. V dobách své největší slávy dokázal dosahovat denního zisku 3mil. dolarů (což dodnes nikdo nepřekonal). Tyto úspěchy však byly těžce zaplaceny. Několikrát přišel o veškeré jmění. Jako obchodník byl obdivovaný i nenáviděný. Nenáviděný především ze strany brokerů, které dováděl k nepříčetnosti stylem svého obchodování a schopností hýbat trhem. Jeho načasování vstupů a výstupů z obchodů a zvláště pak způsoby řízení peněz jsou stále uznávané a spousta obchodníků je aplikuje dodnes. Jako člověk, byl vnímán jako záhadný nespolečenský podivín, který se několikrát ocitl na úplném dně, ze kterého se neskutečnou vůlí dokázal vždy dostat až na vrchol. Na jeho jedinečnosti neubírá ani smutný konec jeho života, kulka vpálená do hlavy. Jeho životní příběh je jedna velká lekce pro každého adepta tradingu. Najdete v něm vše, co může potkat i vás. Kniha obsahuje obrovské množství nadčasových životních zkušeností, postřehů a myšlenek podaných dech beroucím způsobem, při kterém budete mít problém se od knihy odtrhnout.
Vypredané
26,98 € 28,40 €

Akcie a opce - Zábavná společenská hra o jednoduchém obchodování na burze


Princip Hry Vývoj cen akcií na světových burzách je přímým odrazem růstu a poklesu jednotlivých ekonomií. Akcie každé společnosti obchodované na kapitálovém trhu postupně procházejí čtyřmi fázemi trhu - Akumulací, Uptrendem, Distribucí a Downtrendem. Ať už jsou to akcie General Electric, Microsoft, Coca Cola, McDonalds, Ford, Nokia, Yahoo, Nestlé nebo tisíce jiných společností, na všech se dá dobře vydělat správným určením stadia trhu. Předtím než zvážíme investici do akcií, musíme vědět v jaké fázi trhu se dané akcie zrovna nacházejí. Není rozumné kupovat, když je trh v distribuci nebo v downtrendu, kde profesionálové prodávají nebo naopak prodávat, když je trh v akumulaci a v uptrendu, kde profesionálové kupují. Cíl hry Cílem hry je ovládnutí nejvíce společností v jednotlivých odvětvích zkupováním menšinových a většinových podílů (malé a velké žetony). Hráč, který vlastní nejvíce majetku ve společnostech, má stejně jako při reálném obchodování největší pravděpodobnost výhry. Podíly ve společnostech se kupují podle cen uvedených na jednotlivých políčkách společností. Cena na levé straně je nákupní/prodejní cena podílu, cena na pravé straně je návštěvní cena společnosti. V každé fázi trhu se ceny podílů výrazněji liší a hráči si tak uvědomí, kdy je výhodné akcie nakupovat a kdy prodávat. Hra je určena pro 2-6 hráčů, z nichž se zvolí jeden, který bude vykonávat funkci bankéře. Před začátkem hry se na hrací pole umístí, textem dolů, promíchané kartičky technické a fundamentální analýzy a také figurka určující trend. Hráči si před začátkem hry zvolí svou barvu, ve které jim bankéř přidělí hrací figurku, 50 malých žetonů, 15 velkých žetonů a hrací kostku. Každý hráč také obdrží $15000 v tomto rozdělení: $50.....4 bankovky $100......6 bankovek $200......6 bankovek $500......6 bankovek $1000....5 bankovek $5000....1 bankovka Hru zahajuje hráč, kterému před začátkem hry na kostce padne nejvyšší číslo a hra poté pokračuje ve směru hodinových ručiček. Každý hráč hází až na něj přijde řada a pouze jeden hod. Výjimkou je šestka, kdy hráč hází ještě jednou a body se sčítají. Při dvou po sobě jdoucích šestkách se hráč posune o 12 políček, ale už nehází. Fáze akciového trhu Správné určení fáze trhu napoví obchodníkovi kde a kdy je nejbezpečnější a nejvýnosnější místo pro nákup a prodej akcií. Hra začíná v akumulaci a figurka změny trendu je tedy umístěna na žluté ploše malého grafu s nápisem Fáze akciového trhu. Na tomto místě zůstane až do doby, dokud někdo z hráčů nevstoupí na odlišnou fázi trhu a nezmění trend např.na uptrend, distribuci či downtrend. Hráči kupují podíly ve společnostech za ceny, které odpovídají jednotlivým fázím trhu. V akumulaci jsou stejně jako v reálném obchodování ceny nejnižší, naopak v distribuci jsou ceny akcií nejvyšší. Pokud hráč vstoupí na společnost, kde ještě žádný jiný hráč nemá zakoupený podíl, může si sám jeden podíl koupit. Ceny podílů jsou vyznačeny na jednotlivých společnostech a odpovídají příslušným fázím trhu. Po zaplacení podílu bance, hráč umístí jeden ze svých malých žetonů přímo na zakoupenou společnost. Vstoupí-li tentýž hráč na tuto společnost v dalších kolech, může si vždy přikoupit jeden další podíl, až do doby, kdy vlastní tři podíly. Poté si v dalším kole, kdy vstoupí na stejnou společnost, může vlastnictví ve společnosti zakoupit celé, a zaplatí za něj stejně, jako kdyby kupoval čtvrtý podíl. Stáhne tři malé žetony a použije velký žeton, který opět umístí na svou společnost. Tento podíl, zajišťující kompletní vlastnictví celé společnosti však má tu výhodu, že jeho zakoupením hráč získá ve skutečnosti podílů pět. Ve hře tudíž není možnost vlastnit 4 podíly - buď 3 malé nebo jeden velký. Dostane-li se hráč během hry do finanční tísně a bude muset prodat své podíly, prodá je za cenu odpovídající fázi trhu bance, popř. za smluvní cenu jinému hráči. Za malý žeton obdrží hráč cenu jednoho podílu, za velký žeton obdrží hráč pět podílů. POZOR: POKUD HRÁČ VLASTNÍ PODÍLY V NĚKTERÉ ZE SPOLEČNOSTÍ, OSTATNÍ HRÁČI V TÉTO SPOLEČNOSTI NEMOHOU NAKUPOVAT PODÍLY TAKÉ. Vstoupí-li hráč na společnost, kde vlastní podíly jiný hráč, musí tomuto hráči zaplatit návštěvní cenu jeho společnosti. Ta odpovídá ceně uvedené vedle nákupní ceny jednotlivých fází trhu, vynásobenou počty podílů. Vlastní-li tedy hráč např. tři podíly v první společnosti na herním plánu, trh je v akumulaci a jiný hráč na tuto společnost vstoupí, zaplatí tento hráč vlastníkovi 50x3=$150. Pokud je na této společnosti umístěn velký žeton, zaplatí hráč, který vstoupí na toto políčko v akumulaci 50x5=$250. Zvláštním případem placení návštěv společností je fáze downtrendu, která je popsána níže. Akumulace Na hrací ploše vyznačena žlutě. Pokud je trh v akumulaci, hráči mají možnost kupovat akcie v nejnižší možné ceně. Jako příklad můžeme uvést např. první společnost na hracím plánu, kde kupní cena v akumulaci je $200, návštěvní cena pak $50. Uptrend (Býčí trh) Na hrací ploše vyznačen zeleně. Z pohledu malého obchodníka absolutně nejdůležitější a nejbezpečnější fáze trhu pro nákup akcií. Velká většina profesionálních obchodníků, kteří kdy zbohatli na obchodování s akciemi zbohatli právě v obchodování uptrendu. Z tohoto důvodu je fáze uptrendu ve hře zvýhodněna největší návštěvní cenou společností, což lze vidět na hracím plánu. Oproti akumulaci se ceny společností na hracím plánu v uptrendu zvýší a pro porovnání cen můžeme opět použít první společnosti, kde kupní cena v uptrendu je nyní $250, návštěvní cena pak $200. Distribuce Na hrací ploše vyznačena modře. Pro příklad je kupní cena první společnosti v distribuci $300, návštěvní cena pak $150. Downtrend (Medvědí trh) Na hrací ploše vyznačen červeně. Nákupní cena první společnosti v downtrendu je $300, návštěvní cena pak $150. Všichni držitelé akcií v downtrendu přicházejí o peníze a proto také hráč, který vstoupí na políčko nějaké společnosti v této fázi, zaplatí peníze ne vlastníkovi společnosti, ale bance. Výjimkou je pouze vlastnictví všech společností z jednoho odvětví, kdy se na majitele nevztahuje downtrend. Políčka ve hře Technická analýza Vstoupí-li hráč na toto políčko, musí otočit vrchní kartičku na hromádce nazvané Technická analýza a jednat dle textu na kartičce. Po splnění úkolu zasune kartičku naspod hromádky. Fundamentální analýza Vstoupí-li hráč na toto políčko, musí otočit vrchní kartičku na hromádce nazvané Fundamentální analýza a jednat dle textu na kartičce. Po splnění úkolu zasune kartičku naspod hromádky. Políčko Start Projetím startu obdrží každý hráč od banky $1 000 dividend. Políčko Finanční Úřad Na tomto políčku hráč musí zaplatit $200 daní za každý svůj podíl ve společnostech. Ve hře jsou kartičky daňových poradců, které Vám umožní zlegalizovat daně tak, že nebudete muset platit plnou výši. Příklad: Hráč v současné době vlastní 4 společnosti a v dalších 3 má dohromady 5 podílů. Vlastnictví jedné společnosti odpovídá 5 podílům, což spolu s podíly z ostatních společností dohromady činí 25 podílů. 25x200=$5 000 a toto je výsledná částka, kterou hráč zaplatí do banky na účet finančního úřadu. Pokud hráč vlastní kartičku daňového poradce a chce ji v tomto kole využít, musí ji ihned po zastavení na tomto políčku vrátit dospodu kartiček, odkud si ji v minulých kolech vytáhl. Políčko Vláda Na tomto políčku musí hráč zaplatit bance $300, jedno kolo nehraje a od ostatních hráčů ani nezískává peníze za návštěvy společností. Ve hře je kartička, která zruší stání na tomto políčku. Nechcete-li se zasedání vlády zúčastnit a zabránit tak ostatním hráčům, aby se vyhnuli případným poplatkům za návštěvu Vašich společností, musíte kartičku na zrušení zasedání vlády použít ihned po vstoupení na toto políčko a nečekat až hodí další hráč kostkou. Poplatek $300, Vás však nemine ani použitím kartičky. Políčko Kupónová Privatizace Pokud hráč zastaví na tomto políčku, obdrží od banky $1 000. Políčko Pojištění Na tomto políčku hráč zaplatí $1000 a koupí si tím dlouhodobé opce, které ho ochrání proti placení za více než jeden podíl ve společnosti. Stoupne-li tedy během dalších kol na společnost s více podíly, i přesto zaplatí pouze za jeden podíl. Tato výhoda zaniká projetím startu. Políčko Seminář Ocitne-li se hráč během hry na tomto políčku, obdrží od každého spoluhráče $1 000. Příklad zahájení hry se 4 hráči Hráč č.1 hodí 3 a posune svou figurku na políčko "Technická Analýza", otočí kartičku a přečte nahlas text na kartičce ostatním hráčům. Provede úkol z kartičky a hra pokračuje dále. Hráč č.2 sedící po levé straně hráče č.1, hodí 5 a posune svou figurku na políčko třetí společnosti ve finančnictví. Má zájem o koupi podílu, jehož cena v akumulaci odpovídá $250. Tuto cenu zaplatí bance a umístí si na tuto společnost jeden malý žeton. Hráč č.3 hodí rovněž 5 a posune svou figurku na políčko třetí společnosti ve finančnictví. Protože v této společnosti už vlastní jeden podíl hráč č.2, musí mu zaplatit návštěvní cenu za tento podíl. Ta odpovídá $100. Pokud by hráč č.2 měl podíly 2, obdržel by 2 x návštěvní cenu 2x100 = $200. Hráč č.4 hodí 4, posune svou figurku na políčko "Uptrend" a zároveň přemístí figurku v sekci "Fáze akciového trhu" z akumulace do uptrendu. Od teď až do další změny trendu se nákupní a návštěvní ceny společností uvádějí v uptrendových hodnotách. Věříme, že Vás naše hra pobaví a zároveň naučí náležitostem ziskového obchodování na akciových trzích. Přejeme Vám mnoho zábavy a úspěchů nejenom při hře, ale i později v reálném světě VELKÝCH PENĚZ.
Vypredané
22,91 € 24,12 €

Ziskové strategie pro Forex a Kryptoměny


První komplexní manuál pro Forex a kryptoměny v České Republice Nejzkušenější forexoví obchodníci se řídí jednoduchým pravidlem největší pozornost zaslouží obchody, které přinesou maximální výnos při minimálním úsilí. K rozpoznání podobných obchodů ovšem nestačí obyčejné free metody a indikátory, kterých je plný internet. K úspěchu vedou originální strategie a analýzy trhů měnových párů. Ty ale na internetu volně dostupné nejsou. Výběr našich nejlepších neveřejných strategií a analýz pro Forex a kryptoměny najdete v knize, která začátečníkům otevře oči a pokročilým ukáže méně vyšlapané (ale o to ziskovější) cesty k úspěšným obchodům na Forexu.
Na sklade 2Ks
39,74 € 41,83 €

Price Action II.


Po úspěšném vydání knihy Price Action – Jak vidět, co jiní nevidí přichází pokračování, ve kterém najdete spoustu vylepšení strategií z prvního dílu, ale také nové přístupy k obchodování právě na čistém cenovém grafu. Jaké praktické dovednosti s knihou získáte? Naučíte se číst trh: *Jak rozpoznat trend a jeho změnu. *Jak předpovědět budoucí vývoj ceny s vysokou přesností. Osvojíte si i méně známé (přitom důležité) metody Price Action: *Naučíte se je sami správně používat, a to ihned po dočtení knihy. *Přestanete tápat nad spoustou zpožděných indikátorů a bezcenných myšlenek. *Najdete na trhu důležité S/R úrovně. *Zjistíte, jak úspěšně pomocí čistého cenového grafu tyto S/R úrovně obchodovat. Inspirujete se příklady obchodů: *Dostanete léty prověřené know-how pojetí Fibonacciho prodloužení a korekcí. *Prohlédnete si na praktických příkladech, jak používat Fibo na SR zóny, predikce pohybu trhu, stop a target hodnoty. *Pokud už používáte Fibonacciho strategie, posunete tyto nástroje na vyšší level. Komu kniha pomůže? Začátečníci i zkušení tradeři – na své si přijdou všichni. Prvním dá mnoho praktických rad a návodů do prvních obchodů. Druzí si díky knize vylepší svoje obchodní plány a strategie. Jak začínající, tak pokročilí obchodníci začnou generovat konzistentní a pravidelný zisk. Stejně jako v případě první knihy Ludvíka Turka o Price Action, i tady lze všechny metody a setupy z knihy používat na jakémkoliv trhu na světě – akciový index S&P 500, Russell 2000, měnové páry FOREX, komodity (zlato, ropa, pšenice), komoditní spready, opce, akcie evropské, americké nebo jiné. K 100% využití knihy pro vlastní trading je vhodné mít přečtenou i knihu Price Action – Jak vidět, co jiní nevidí, na kterou volně navazuje. Dvojnásobná nálož praktických návodů = dvojnásobná šance na zisk. Ludvík Turek o své nové knize říká: „Za sebe mohu zaručit, ze v nové Price Action 2 knize najde každý, opakuji každý, originální myšlenku, kterou nikdy neviděl. Oproti první knize o Price Action jsme zařadili další, nikde nepublikované setupy, vstupy a výstupy dle čistého cenového grafu. Novou knihu jsem psal pro pokročilejší začátečníky a zkušené tradery – s důrazem na názornost, bez zbytečných textů a vaty, která se běžně do knížek dává kvůli zásahu co největšího publika. Zařadil jsem spoustu grafů s přesným vysvětlením různých tržních formací, které já i spousta mých známých denně využíváme. Koncepty a strategie v knize vycházejí z našich osobních zkušeností a tisíců hodin strávených nad grafy. Nejde o stokrát přebrané, nefunkční metody, ale o naše vlastní originální setupy s logikou pro obrat i pokračování trendů, které se nevešly do mé první knížky o Price Action.“
U dodávateľa
58,94 € 62,04 €

Price Action II.


Po úspěšném vydání knihy Price Action – Jak vidět, co jiní nevidí přichází pokračování, ve kterém najdete spoustu vylepšení strategií z prvního dílu, ale také nové přístupy k obchodování právě na čistém cenovém grafu. Jaké praktické dovednosti s knihou získáte? Naučíte se číst trh: *Jak rozpoznat trend a jeho změnu. *Jak předpovědět budoucí vývoj ceny s vysokou přesností. Osvojíte si i méně známé (přitom důležité) metody Price Action: *Naučíte se je sami správně používat, a to ihned po dočtení knihy. *Přestanete tápat nad spoustou zpožděných indikátorů a bezcenných myšlenek. *Najdete na trhu důležité S/R úrovně. *Zjistíte, jak úspěšně pomocí čistého cenového grafu tyto S/R úrovně obchodovat. Inspirujete se příklady obchodů: *Dostanete léty prověřené know-how pojetí Fibonacciho prodloužení a korekcí. *Prohlédnete si na praktických příkladech, jak používat Fibo na SR zóny, predikce pohybu trhu, stop a target hodnoty. *Pokud už používáte Fibonacciho strategie, posunete tyto nástroje na vyšší level. Komu kniha pomůže? Začátečníci i zkušení tradeři – na své si přijdou všichni. Prvním dá mnoho praktických rad a návodů do prvních obchodů. Druzí si díky knize vylepší svoje obchodní plány a strategie. Jak začínající, tak pokročilí obchodníci začnou generovat konzistentní a pravidelný zisk. Stejně jako v případě první knihy Ludvíka Turka o Price Action, i tady lze všechny metody a setupy z knihy používat na jakémkoliv trhu na světě – akciový index S&P 500, Russell 2000, měnové páry FOREX, komodity (zlato, ropa, pšenice), komoditní spready, opce, akcie evropské, americké nebo jiné. K 100% využití knihy pro vlastní trading je vhodné mít přečtenou i knihu Price Action – Jak vidět, co jiní nevidí, na kterou volně navazuje. Dvojnásobná nálož praktických návodů = dvojnásobná šance na zisk. Ludvík Turek o své nové knize říká: „Za sebe mohu zaručit, ze v nové Price Action 2 knize najde každý, opakuji každý, originální myšlenku, kterou nikdy neviděl. Oproti první knize o Price Action jsme zařadili další, nikde nepublikované setupy, vstupy a výstupy dle čistého cenového grafu. Novou knihu jsem psal pro pokročilejší začátečníky a zkušené tradery – s důrazem na názornost, bez zbytečných textů a vaty, která se běžně do knížek dává kvůli zásahu co největšího publika. Zařadil jsem spoustu grafů s přesným vysvětlením různých tržních formací, které já i spousta mých známých denně využíváme. Koncepty a strategie v knize vycházejí z našich osobních zkušeností a tisíců hodin strávených nad grafy. Nejde o stokrát přebrané, nefunkční metody, ale o naše vlastní originální setupy s logikou pro obrat i pokračování trendů, které se nevešly do mé první knížky o Price Action.“
U dodávateľa
58,94 € 62,04 €