D.M.J. Projekt

vydavateľstvo

Zákon o ochrane osobných údajov, komentár


Zorientovať sa v oblasti ochrany osobných údajov nie je vždy jednoduché. Kniha približuje dôležitosť tejto problematiky a jej uvedenie do praxe správnym smerom. Komentár od autorov nového zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predstavuje ucelený výklad k jednotlivým ustanoveniam tohto predpisu a jeho praktické uplatnenie pri spracúvaní osobných údajov. V závere knihy sú doplnené aj vyhlášky:Vyhláška č 164/2013 Z.z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení. Vyhláška č.165/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby.
U dodávateľa
28,50 € 30,00 €