D plus gallery

vydavateľstvo

Čas v súvislostiach - Slovenská kresba a grafika 20. storočia


ČAS V SÚVISLOSTIACH - Slovenská kresba a grafika 20. storočia. CHAIN OF EVENTS AND CIRCUMSTANCES IN TIME - Slovak Drawing and Graphic Art in 20th Century.
U dodávateľa
28,41 € 29,90 €

Čas v súvislostiach - Slovenské výtvarné umenie dvoch storočí


ČAS V SÚVISLOSATIACH - Slovenské výtvarné umenie dvoch storočí - Absolventi a poslucháči vysokých umeleckých škôl v Bratislave, Viedni a Budapešti. TIME IN RELATIONS - Slovak Visual Art of Two Centuries - The Graduates and Students od the Universities of Fine Arts in Bratislava, Vienna and Budapest.
Na sklade 1Ks
28,41 € 29,90 €

Jana Reháková - Lalová


Jana Reháková - Lalová vstúpila na slovenskú výtvarnú scénu ako celá generácia druhej polovice osemdesiatych rokov v období, kedy po prvopočiatočnej eufórii z " nežnej revolúcie", z absolútne slobodnej umeleckej tvorby, z neohraničených možností cestovania a štúdií nastal zlom. Mala možnosť i príležitosť veľa cestovať, študovať , poznávať. A pochopila, že len spojenie talentu s veľkou pracovitosťou dáva predpoklad v súčasnom silne konkurenčnom prostredí vydržať a byť úspešný.
U dodávateľa
13,21 € 13,90 €

Kalendář 2016-z cyklu Moje Sicílie - stolový


Stolový kalendár na rok 2016 z cyklu Moje Sicílie.
Vypredané
1,43 € 1,50 €

M. R. Štefánik a jeho múzy - Noémi Kolčáková-Szakállová


Publikácia predstavuje obrazový cyklus slovenskej výtvarníčky Noémi Kolčákovej Szakállovej, ktorý venovala osobnosti Milana Rastislava Štefánika. Inšpirovala sa Štefánikovou cestou na Tahiti v roku 1910.
U dodávateľa
4,66 € 4,90 €

Otroci třetí říše


Na 38 pobočných koncentračních táborů postupně vzniklo na území dnešní ČR během druhé světové války. Spadaly pod koncentrační tábory: Flossenbürg, Gross-Rosen a Osvětim a pracovali v nich vězňové z mnoha států Evropy, židovští i političtí vězni. V převážné většině se tábory nacházely v župě Sudety. Mezi podniky zaměstnávajícími vězně a koncentračními tábory fungoval propracovaný systém spolupráce. Nucené práce v pobočných koncentračních táborech byly součástí proměny župy ve výrobní prostor Říše a nekompromisním způsobem změnily celkovou atmosféru v regionu.
Na sklade 2Ks
14,29 € 15,04 €

S oštiepkami do Povstania


Nová kniha Petra Colotku „S oštiepkami do Povstania“ voľne nadväzuje na predchádzajúcu „Vo víre času“. Prvá časť je spomienkovo – poviedková a ako hovorí jazyková redaktorka Dr. Mária Dudáková „...je to kus oravskej j histórie, neprikrášlených spomienok, ktoré majú svoju výpovednú hodnotu, čo dokumentuje aj výber jazykových prostriedkov. Niektoré sa už aj vytratili zo slovenského jazyka, ale dávajú dielu ten pravý punc. Skláňam sa pred autorovou slovnou zásobou, pamäťou a zmyslom pre detaily“. Bodkou za touto časťou je rozhovor Pavla Dinku, šéfredaktora Literárneho týždenníka o takmer tridsaťročnom pôsobení Petra Colotku v politike a diplomacii. Druhá – básnická časť nikoho neprekvapí. Akcentuje témy zmyslu života, lásky, vzťahu k rodine i ku krajine, v ktorej prežil svoj tvorivý život. Posledná časť je návratom k oslavám autorovej deväťdesiatky v roku 2015 vybranými listami známych osobností politického a kultúrneho života. Fotografie len dokresľujú atmosféru autorovho bohatého spoločenského života od začiatku roku 2015 doposiaľ. Z pera talentovanej mladej slovensko - maďarskej autorky Noémi Kolčákovej Szakállovej pochádzajú pôvabné ilustrácie, tematicky zamerané na jednotlivé udalosti rozprávača Colotku. Veríme, že autorove návraty do minulosti zaujmú čitateľov rovnako ako editorov knihy.
U dodávateľa
11,31 € 11,90 €

dostupné aj ako:

Čas v súvislostiach


V poradí štvrtá kniha série o slovenskom výtvarnom umení z pera Jiřiny Diváckej Čas v súvislostiach má podtitul Slovenská postmoderna a jej výtvarné fenomény. Opäť v slovensko-anglickej mutácii predstavuje verejnosti 17 predstaviteľov súčasnej maliarskej a sochárskej slovenskej scény. Žiaľ, i keď ide o súčasných autorov, jeden z nich, profesor Jozef Jankovič nás pred niekoľkými mesiacmi opustil a vydania knihy, ktorú podporoval, sa nedožil. Profesor Ivan Csudai a jeho žiaci, docent Milan Lukáč, významný predstaviteľ súčasného sochárstva - či najmladší - sochárka Jana Brisudová, maliarka Noémi Kolčáková- Szakállová, alebo Júlia Haluzová a ich tvorba – to všetko sú fenomény dnes už nielen doma, ale aj za hranicami. Zaradili sme aj fotografickú tvorbu Antona Diváckého, nakoľko fotografia ako fenomén postmoderny vo fotografii nielen u nás, ale aj vo svete pomerne absentuje. Kniha má 170 farebných fotografií výtvarných diel, portrétov autorov a návštev v ich ateliéroch či na spoločne uskutočnených výstavách.
Na sklade 2Ks
25,65 € 27,00 €

dostupné aj ako:

August 1968 a iné spomienky


Profesor Peter Colotka takmer v 94 rokoch vydáva ďalšiu , za posledné tri roky v poradí tretiu knihu. Kniha má názov „August 1968 a iné spomienky“. Ide o autentický záznam udalostí dramatického roku 1968 zapísaných rukou človeka, ktorý sa nechtiac ocitol v ich strede. Na klasickom retro písacom stroji, na ktorom doposiaľ Peter Colotka písal všetky svoje knihy, s odstupom päťdesiatich rokov zaznamenáva i ďalšie životné zážitky politika, ktorý takmer 20 rokov stál na čele Slovenska ako premiér. Niektoré, ako je už jeho zvykom, formou básní. Knihu dopĺňajú ozveny čitateľov i odborníkov, uzatvárajú fotografie zo stretnutí autora posledného obdobia.
Na sklade 1Ks
10,36 € 10,90 €

Vo víre času


U dodávateľa
11,31 € 11,90 €

Lacná kniha Čas v súvislostiach (-70%)


V poradí štvrtá kniha série o slovenskom výtvarnom umení z pera Jiřiny Diváckej Čas v súvislostiach má podtitul Slovenská postmoderna a jej výtvarné fenomény. Opäť v slovensko-anglickej mutácii predstavuje verejnosti 17 predstaviteľov súčasnej maliarskej a sochárskej slovenskej scény. Žiaľ, i keď ide o súčasných autorov, jeden z nich, profesor Jozef Jankovič nás pred niekoľkými mesiacmi opustil a vydania knihy, ktorú podporoval, sa nedožil. Profesor Ivan Csudai a jeho žiaci, docent Milan Lukáč, významný predstaviteľ súčasného sochárstva - či najmladší - sochárka Jana Brisudová, maliarka Noémi Kolčáková- Szakállová, alebo Júlia Haluzová a ich tvorba – to všetko sú fenomény dnes už nielen doma, ale aj za hranicami. Zaradili sme aj fotografickú tvorbu Antona Diváckého, nakoľko fotografia ako fenomén postmoderny vo fotografii nielen u nás, ale aj vo svete pomerne absentuje. Kniha má 170 farebných fotografií výtvarných diel, portrétov autorov a návštev v ich ateliéroch či na spoločne uskutočnených výstavách.
Na sklade 1Ks
8,10 € 27,00 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha S oštiepkami do Povstania (-50%)


Nová kniha Petra Colotku „S oštiepkami do Povstania“ voľne nadväzuje na predchádzajúcu „Vo víre času“. Prvá časť je spomienkovo – poviedková a ako hovorí jazyková redaktorka Dr. Mária Dudáková „...je to kus oravskej j histórie, neprikrášlených spomienok, ktoré majú svoju výpovednú hodnotu, čo dokumentuje aj výber jazykových prostriedkov. Niektoré sa už aj vytratili zo slovenského jazyka, ale dávajú dielu ten pravý punc. Skláňam sa pred autorovou slovnou zásobou, pamäťou a zmyslom pre detaily“. Bodkou za touto časťou je rozhovor Pavla Dinku, šéfredaktora Literárneho týždenníka o takmer tridsaťročnom pôsobení Petra Colotku v politike a diplomacii. Druhá – básnická časť nikoho neprekvapí. Akcentuje témy zmyslu života, lásky, vzťahu k rodine i ku krajine, v ktorej prežil svoj tvorivý život. Posledná časť je návratom k oslavám autorovej deväťdesiatky v roku 2015 vybranými listami známych osobností politického a kultúrneho života. Fotografie len dokresľujú atmosféru autorovho bohatého spoločenského života od začiatku roku 2015 doposiaľ. Z pera talentovanej mladej slovensko - maďarskej autorky Noémi Kolčákovej Szakállovej pochádzajú pôvabné ilustrácie, tematicky zamerané na jednotlivé udalosti rozprávača Colotku. Veríme, že autorove návraty do minulosti zaujmú čitateľov rovnako ako editorov knihy.
Na sklade 1Ks
5,95 € 11,90 €

dostupné aj ako: