! Doprava ZADARMO už od 20 € !

DaliBB

vydavateľstvo

Ošklbané detstvo


Kniha Ošklbané detstvo má dve časti. V prvej autorka spomína na detstvo uprostred východného frontu v dramatických udalostiach druhej svetovej vojny. Druhá časť ponúka stretnutia autorky s ľuďmi, ktorí jej svojou pozitívnou energiou pomohli hlbšie a citlivejšie vnímať filozofické kategórie, ktoré permanentne zamestnávajú ľudstvo – boj dobra so zlom.
Na sklade 1Ks
8,32 € 8,76 €

Váhy osudu


Je to príbeh zrelej ženy, ktorá zhodou tragických okolností prichádza o svoju dcéru. Len s ťažkosťou si nachádza miesto vo svojom živote a lásku, s ktorou sa rozhodne ďalej žiť.
Vypredané
4,10 € 4,32 €

Detské zubné lekárstvo


Kniha je ilustrovaná farebne/čiernobielo. Odborná stomatologická pospolitosť na Slovensku dostala do rúk novú učebnicu detského zubného lekárstva. Kniha je bohato ilustrovaná farebnými/čiernobielymi (na výber) fotografiami a nemala by chýbať v knižnici žiadneho stomatológa.
Vypredané
17,02 € 17,92 €

Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu I. (1941 – 1944)


Kniha sa zaoberá účasťou slovenskej armády na operácii BARBAROSSA, čo bol krycí názov pre nemeckú inváziu do Sovietskeho zväzu. Tá sa začala 22. júna 1941 a jej cieľom bola porážka Sovietskeho zväzu v priebehu necelých troch mesiacov. Po piatich mesiacoch, keď Wehrmacht dosiahla Leningrad, Moskvu a dobyla Rostov, sa však nemecký útočný potenciál vyčerpal. Na konci novembra 1941 prešla Červená armáda na juhu frontu do protiútoku a 29. novembra získala späť Rostov. Onedlho sa začala protiofenzíva pri Moskve, ktorá vrhla Wehrmacht o 150–300 km späť. Bolo jasné, že operácia BARBAROSSA skrachovala. Cieľom tejto práce je podľa možností podať čo najsystematickejší a najkomplexnejší obraz o účasti slovenskej armády na nemeckej invázii z pohľadu generácie, ktorá už k opisovaným udalostiam nemá emotívny vzťah a nie je vo svojej práci limitovaná žiadnymi ideologickými smernicami. Práca nie je iba "vojenskou štatistikou" s počtami vojakov, zbraní, padlých a ranených, i keď obsahuje aj tieto údaje. Je predovšetkým o ľuďoch. Od ministra národnej obrany, ktorý posielal vojakov do pekla vojny, až po posledného pešiaka, ktorý s puškou a granátom v ruke útočil na sovietske obranné pozície. Je o ich názoroch a konkrétnych činoch, ktoré Slovákov na jednej strane ukazujú ako národ s negatívnym postojom k vojne, ale na strane druhej ako statočných vojakov keď majú motiváciu k boju.
Na sklade 1Ks
14,35 € 15,10 €

Slovenská armáda v ťažení proti Sov.z.II


Táto kniha zvíťazila v čitateľskom hlasovaní o Cenu Druhej svetovej.sk za rok 2008! Druhá, pútavá monografia venovaná problematike účasti slovenskej pozemnej armády na vojne proti Sovietskemu zväzu v rokoch 1941-1944. Kniha bude určite najpodrobne jšou odbornou prácou o ZD napísanou dosiaľ a teda nepochybne prínosom. ...môžeme ju pokladať za sumarizáciu, ba rozšírenie a teda celkovo syntézu doterajšieho stavu poznania historiografie o vytýčenej problematike. Súčasne som presvedčený, že čitateľ sky prístupný jazyk spolu s množstvom príloh knihe dávajú veľkú šancu na ,uchytenie sa aj v radoch laickej verejnosti. PhDr. Martin Lacko, PhD.
Vypredané
22,08 € 23,24 €

Atopický ekzém


Kniha je venovaná pacientom s atopickým ekzémom, ich rodičom a ošetrujúcim lekárom. Obsahuje užitočný prehľad moderných trendov vo výskume atopického ekzému a usmernenie, ako skvalitniť starostlivosť o pacientov. Táto kniha obsahuje informácie získané z pôvodných a renomovyných zdrojov, ktoré sú citované. Autor vynaložil primerané úsielie, aby sa publikovali spoľahlivé údaje a informácie. Kniha je farebná, ilustrovaná obrázkami, schémami.
U dodávateľa
22,08 € 23,24 €

Digitálna televízia. Príručka pre televíznych používateľov


Prehľadné vysvetlenie pojmov pre bežných aj náročnejších užívateľov: • o súčasných zmenách analógového signálu na digitálny, • čo je nutné vedieť pri kúpe nového televízneho prijímača, • porovnanie LCD a plazmových obrazoviek, • iné spôsoby sledovania televíznych programov, • perspektívne trendy v televíznych prijímačoch 3D.
Na sklade 1Ks
6,18 € 6,50 €

Haló, this is Jamajca! 1. diel


Črty a postrehy mladej Slovenky z ciest po Jamajke. Autorkine upozornenie v úvode knihy: Kniha podáva opis života na súčasnej Jamajke, ale nie je cestopisom v pravom zmysle. Uprednostnila som pohľad na jednoduchých ľudí, ich každodenný život, pocity a myšlienky - pretože len ľudia sú skutočným meradlom krásy a hodnôt. Tento príbeh je pravdivý a osoby, ktoré v ňom vystupujú, sú skutočné.
Na sklade 1Ks
6,65 € 7,00 €

Fraktúra duše


Máloktorý súčasný autor dokáže tak hlboko a zároveň citlivo vniknúť do duše človeka ako František Piljar. Po Obručiach a Chráme zkazy sa vám do rúk dostáva jeho tretia próza Fraktúra duše - prozaická próza o súčasníkovi a súčasnosti. Bez pozlátka a medových motúzov, bez zjemňovania a zahmlievania v nej autor rozpráva príbeh jedného z tých, ktorých určite stretávate aj vy vo svojom okolí a na korých hľadíte s nechápajúcim takmer dešpektom - kedysi nádejných, úspešných, sľubných, dnes zlomených, utiahnutých, ustráchaných... Ale naozaj sú takí? Naozaj v nich sídlia navždy zlomené duše? Siahnite po ďalšom z románov banskobystrického autora a - pochopíte mnohé, čo vám inak nepomôže odhaliť ani vaša vycibrená empatia...
Na sklade 1Ks
9,50 € 10,00 €

Detské zubné lekárstvo, 2. vydanie


Za relatívne krátky čas od vydania beznádejne vypredanej prvej učebnice sa táto ojedinelá slovensko-česká publikácia detského zubného lekárstva stretla s veľkým záujmom. Stala sa nielen odporúčanou učebnicou pre študentov lekárskych fakúlt, ale aj nevyhnutnou pomôckou praktických stomatológov a zubných lekárov pre každodennú prax. Predkladané druhé vydanie Detského zubného lekárstva predstavuje doplnené vydanie predchádzajúcej publikácie.
Vypredané
33,25 € 35,00 €

Spomienky a dokumenty


Prof. MUDr. Ján Ležovič, DrSc., ktorý vstúpil do desiateho decénia svojho bohatého života, predkladá svojim priateľom, kolegom, študentom a ostatným priaznivcom stomatológie a športu skvostnú publikáciu, v ktorej opisuje svoje kľúčové zážitky od detstva, v študentských rokoch, aj ako mladý lekár, až po súčasnosť. Kniha je prierezom jeho osobného, lekárskeho, športového života. Je zároveň spomienkou na mnohých spolužiakov, kolegov i pacientov. Obsahuje množstvo ocenení, diplomov, článkov, osobných listov, fotografií a utvára takto celkový obraz lekára, vedca, pedagóga, športovca, priateľa – univerzitného profesora, MUDr. Jána Ležoviča, DrSc.
Na sklade 1Ks
38,00 € 40,00 €

Len smrť nás prežije


Do pozornosti slovenských čitateľov vchádza František Piljar v poradí už piatou knihou - psychologickým románom s detektívnou zápletkou Len smrť nás prežije. Príbeh Miloša Kuchára a dvoch žien jeho života - Elišky a Ľudmily - má všetky predpoklady na to, aby ste sa s ním nerozlúčili skôr, než jedným dychom dočítate aj posledný riadok. Náhla tragická smrť manželky uprostred hlbokej krízy spolužitia otvorí hrdinovi už v prvej tretine deja cestu k plnohodnotnému prežívaniu vzťahu s vydatou psychologičkou Mrázovou, ktorá vstúpila do jeho života ako možná nádej na záchranu pred sebazničením. Lenže Ľudmila zmizne bez stopy... Mužský pohľad na spolužitie dvoch pohlaví nie je v súčasnej literatúre častý. Aj v tom je vzácny prínos Piljarovho románu - odhaľuje nežnejšej časti čitateľov svet tých, ktorým tak často vlastne ani nerozumie...
U dodávateľa
9,50 € 10,00 €

Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu IV. (1941-1944)


Čitateľ dostáva do rúk štvrtý, a zároveň posledný diel série monografií Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu (1941 1944). Tematicky nadväzuje na záverečnú kapitolu tretieho dielu, ktorá zachytila reorganizáciu Rýchlej divízie na 1. peš iu divíziu uskutočnenú na Kryme v lete 1943. Štvrtý diel je netradičný v tom, že má dve samostatné časti. Prvá časť je venovaná sformovaniu a nasadeniu 1. pešej divízie v rokoch 1943 1944. Táto divízia prešla všestranným výcvikom na Kryme v lete a na jeseň 1943. Už tam však došlo k rozdeleniu na dve časti. Autor ďalej opisuje osud divízie až po jej ukončenie existencie v júni 1944. Druhá časť monografie je svojím obsahom a formou celkom iná ako prvá časť a tiež ako predchádzajúce tri knihy. J e obsiahlym záverom a zároveň doplnením celej štvorzväzkovej série monografií o ťažení Slovenskej armády proti Sovietskemu zväzu. Približuje osud tých vojakov, ktorí v rokoch 1941 1944 padli do sovietskeho zajatia. Ďalej autor opisuje bezprostredné skúsenosti a názory slovenských vojakov na každodenný život na fronte, ich vzťahy s príslušníkmi spojeneckých armád a s civilným obyvateľstvom a napokon aj názory na bežný život obyvateľov Sovietskeho zväzu a na vojnu samotnú. Štyri záverečné kapito ly sú postavené predovšetkým na vojnových denníkoch, spomienkach a svedectvách slovenských vojakov, ktorí sa v rokoch 1941 1944 zúčastnili ťaženia proti ZSSR. Najautentickejším prameňom sú vojnové denníky, ktoré si vojaci písali priamo na fronte. Táto posledná kniha je venovaná predovšetkým slovenským vojakom a dôstojníkom, ktorí so cťou prešli východným frontom v rokoch 1941 1944. Tým, ktorí zahynuli, i tým, ktorí prežili. Je ale venovaná aj ich potomkom a všetkým, ktorí chcú poznať vlastn ú minulosť.
Na sklade 3Ks
31,35 € 33,00 €

Čipka z banskobystrického regiónu


Čipka z banskobystrického regiónu. Lace from the region of Banská Bystrica. Klöppelspitze aus der Region Banská Bystrica.
Vypredané
38,00 € 40,00 €

Čilské poludníky


Autor precestoval Čile krížom-krážom počas piatich výprav. Každá výprava mala svoje poslanie. Popri zvláštnostiach južnej pologule opisuje najkrajšie a najzaujímavejšie zákutia krajiny, pripomína históriu, začiatky osídľovania, mestá - ako vnímal ich atmosféru v dnešnej dobe. Navštívil Antarktídu - miesto, kde už nestihol pricestovať M.R.Štefánik.
U dodávateľa
10,36 € 10,90 €