Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Aktuálne: E-shop funguje na 100%, všetko stíhame, no zaviedli sme bezpečnostné opatrenia. Pozrieť →

Didaktis

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
 • Autor: Marika Benešová

  Zmaturuj! z chémie

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 8,99 €
  Vaša cena: 8,54 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Publikácia podáva prehľadne usporiadané učivo chémie v rozsahu osnov strednej školy. Čitateľa postupne zoznámi s poznatkami zo všeobecnej chémie, anorganickej a organickej chémie, biochémie a tiež termochémie. Porozumenie a zapamätanie učiva podporujú prehľadné tabuľky a názorné schémy, text je doplnený … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Zmaturuj! z biológie

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 8,99 €
  Vaša cena: 8,54 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Učivo je rozdelené do logických celkov a zahŕňa široké spektrum poznatkov od všeobecnej biológie až po ochranu životného prostredia. Prvá kapitola sa zaoberá vlastnosťami a taxonómiou živých sústav, základným rozdelením organizmov. Venuje sa bunke ako základnej stavebnej a funkčnej jednotke živých organizmov, ako aj … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petra Červinková

  Zmaturuj z matematiky

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 8,99 €
  Vaša cena: 8,54 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Kniha poskytuje kompletný prehľad stredoškolského učiva matematiky. Výstižné zhrnutie teoretických poznatkov dopĺňajú názorné obrázky podporujúce porozumenie a tiež vzorové riešené príklady. Používatelia ocenia prehľadné grafické spracovanie, ktoré uľahčuje orientáciu – spracovanie do kapitol a menších tematických … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Tarábek, Milada Caltíková

  Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Dátum vydania: 1. januára 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 10,85 €
  Vaša cena: 10,31 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka je obľúbená doplnková učebnica pre 2. stupeň ZŠ a všetky typy stredných škôl … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Pavol Tarábek

  Zmaturuj z fyziky

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Dátum vydania: 21. mája 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 10,49 €
  Vaša cena: 9,97 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Čitateľa postupne zoznámi s poznatkami fyzikálnych disciplín od základov klasickej fyziky až po najnovšie poznatky modernej fyziky. Zahŕňa učivo z mechaniky, termiky, termodynamiky a molekulovej fyziky, elektriny, magnetizmu, optiky, teórie relativity, fyziky mikrosveta a astrofyziky. Moderná fyzika, najmä fyzika elementárnych … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Tarábek

  Zmaturuj zo slovenského jazyka

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Dátum vydania: 23. októbra 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 12,95 €
  Vaša cena: 12,30 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Šikovný sprievodca učivom slovenského jazyka pre každého študenta, ktorý chce úspešne zmaturovať Publikácia jedinečným spôsobom podáva učivo a vzájomné súvislosti medzi témami. Obsahuje učivo slovenského jazyka 1. – 4. ročníka gymnázií, stredných škôl a 5. – 8. ročníka gymnázií s osemročným štúdiom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Nataša Galková

  Cvičebnica slovenského jazyka pre stredoškolákov

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Dátum vydania: 31. decembra 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 8,95 €
  Vaša cena: 8,50 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Príručka obsahuje:vstupný test na overenie zručnosti práce s gramatickými úlohami, pracovné listy, korektorské cvičenia, dopĺňacie cvičenia, v ktorých žiaci získajú zručnosti v rámci jednotlivých jazykových rovín: hláskoslovie, morfológia aj syntax, záverečné testy z hláskoslovia, morfológie a syntaxe; testy … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Renáta Lukačková

  Budem vedieť pravopis pre 6. ročník ZŠ

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 5,89 €
  Vaša cena: 5,60 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Budem vedieť pravopis obsahuje rôzne typy cvičení: 62 cvičení na doplňovanie, 46 cvičení na precvičovanie, 38 nácvičných diktátov, 36 kontrolných diktátov a 56 cvičení so zámernými chybami (v ktorých žiaci majú nájsť chyby a texty prepísať správne). V závere sú uvedené správne vyplnené doplňovacie cvičenia a opravené … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Zmaturuj! z literatúry 1

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 8,99 €
  Vaša cena: 8,54 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Vývoj literatúry je zachytený chronologicky, od staroveku po 20. storočie a zahŕňa slovenskú i svetovú literatúru. V každej kapitole sa nachádza charakteristika spoločensko-historických pomerov a umeleckých smerov, čo umožňuje zaradiť literárne diela do širších súvislostí. Hodnotu knihy zvyšujú ukážky a stručné … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Osvetľovník z matematiky 2. - zlomky

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 6,95 €
  Vaša cena: 6,60 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Druhá časť matematky pre ZŠ nadväzuje na Osvetľovník matematiky 1. Podobne ako prvá časť osvetľovníka, aj druhá časť pomáha spriateliť sa s matematikou aj slabším žiakom, pretože veľmi zrozumiteľne vysvetľuje pojmy a operácie a učí žiaka prakticky ich použiť. Knihu uvítajú žiaci šiestych, ale aj vyšších ročníkov … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Zbierka testov pre 6. ročník ZŠ

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Dátum vydania: 15. júna 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 8,48 €
  Vaša cena: 8,06 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Moderná učebná pomôcka na precvičenie vedomostí zo slovenského jazyka, slohu a literatúry podporuje praktické zvládnutie učiva v súlade so školskou reformou a novými vzdelávacími plánmi. Nové učivo aj opakovanie precvičuje v nadväznosti na kapitoly v novej učebnici Slovenský jazyk pre 6. ročník základných škôl … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ľubomír Stískal

  Testy testmonitor matematika 2. prepracované vydanie

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Dátum vydania: 10. decembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 7,89 €
  Vaša cena: 7,50 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Nové prepracované vydanie zbierky riešených príkladov usporiadaných do testov pre žiakov základných škôl (prípadne pre kvartu a kvintu 8-ročných gymnázií) na preverenie a upevnenie vedomostí z matematiky. Mnohé úlohy a príklady boli vymenené či prepracované tak aby boli v súlade s učivom matematiky podľa … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Testy do prímy - matematika 2. vydanie

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Dátum vydania: 21. novembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 5,78 €
  Vaša cena: 5,49 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Nové vydanie testov obsahuje 15 modelových testov, každý s 11 až 12 úlohami na prípravu na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá. Všetky úlohy sú vzorovo vyriešené. Aktuálne vydanie vychádza z obsahu predchádzajúceho vydania, nájdete v ňom však už príklady na počítanie v eurách. Dvojfarebný dizajn prispieva … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Renáta Lukačková

  Zbierka testov pre 7. ročník ZŠ slovenský jazyk a literatúra s podrobnými rozbormi

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Dátum vydania: 31. januára 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 8,48 €
  Vaša cena: 8,06 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Moderná učebná pomôcka na precvičenie vedomostí zo slovenského jazyka, slohu a literatúry podporuje praktické zvládnutie učiva v súlade so školskou reformou a novou učebnicou Slovenský jazyk pre 7. ročník základných škôl/2. ročník 8-ročných gymnázií.Zbierka úloh rozvíja a zdokonaľuje zručnosti a schopnosti … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Beata Solčanská, Renáta Lukačková

  Budem vedieť pravopis pre 7. ročník ZŠ

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Dátum vydania: 3. februára 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 5,89 €
  Vaša cena: 5,60 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  191 pravopisných cvičení a diktátov na precvičovanie a upevňovanie vedomostí z pravopisu. Kniha rešpektuje nový obsahový štandard podľa Štátneho vzdelávacieho programu zavedeného školskou reformou v r. 2008, čím vychádza v ústrety učiteľom a žiakom a uľahčuje im zavedenie reformy obsahu vzdelávania … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Daniela Baničová

  Testy 2010 Slovenský jazyk a literatúra

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 100 dní
  Nedoručíme pre obmedzenia
  Bežná cena: 7,99 €
  Vaša cena: 7,59 
  Nedoručíme pre obmedzenia
  Modelové testy na prijímacie skúšky na stredné školy Publikácia prináša 10 modelových cvičných testov na prípravu na prijímacie skúšky na stredné školy zo slovenského jazyka a literatúry. Počet úloh v testoch sa pohybuje od 15 do 25. Žiak si v nich preveruje nielen svoje znalosti, ale zároveň si zlepšuje svoje študijné … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ľudmila Bistáková

  Slovné hodnotenie žiakov dobrým slovom

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 100 dní
  Nedoručíme pre obmedzenia
  Bežná cena: 9,99 €
  Vaša cena: 9,49 
  Nedoručíme pre obmedzenia
  Publikácia má formu praktickej príručky a obsahuje veľa cenných rád zásad a odporúčaní, ako postupovať pri tvorbe slovného hodnotenia na 1. stupni základnej školy. Autorkou je učiteľka na 1. stupni ZŠ s dlhoročnou praxou a bohatými skúsenosťami v modernizácii vzdelávania. Jedinečný je predovšetkým nápad … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Nemecká gramatika pre základné a stredné školy

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 100 dní
  Nedoručíme pre obmedzenia
  Bežná cena: 11,99 €
  Vaša cena: 11,39 
  Nedoručíme pre obmedzenia
  Učebnica podáva zákonitosti gramatiky nemeckého jazyka novým, netradičným spôsobom. Okrem vysvetľovania známych gramatických pravidiel ukazuje aj podstatu používania gramatických javov tak, ako ich vnímajú samotní Nemci. Tento prístup je zjavný napríklad pri vysvetľovaní používania určitého a neurčitého člena. Namiesto vymenovania … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Andrea Havlínová

  Prvouka pro 2.ročník ZŠ

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 3,59 €
  Vaša cena: 3,41 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Ilustrovaný pracovní sešit se zábavně zpracovanými úlohami. Pracovní sešit určený pro žáky 2. ročníků základní školy. Obsahuje množství zábavně zpracovaných úloh z prvouky. Úlohy jsou motivovány krátkými texty, které tvoří v publikaci ucelený pohádkový příběh, a umožňují tak dětem procvičit si čtení. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Štefan Konkol

  1001 English Phrasal Verbs 1001 anglických frázových slovies

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Dátum vydania: 31. januára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedoručíme pre obmedzenia
  Bežná cena: 9,39 €
  Vaša cena: 8,92 
  Nedoručíme pre obmedzenia
  Frázové slovesá tvoria jednu z najživších a významovo najrozsiahlejších častí anglickej slovnej zásoby, v bežnej komunikácii sa frázové slovesá používajú veľmi často. Ich ovládanie je nevyhnutné na to, aby ste dokázali porozumieť najmä hovorovému jazyku (pretože ľudia, ktorí tieto zvraty nepoznajú, často nevedia, o čom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Andy Marková

  Cesta k spokojnej rodine

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Dátum vydania: 1. januára 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 9,98 €
  Vaša cena: 9,48 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Cesta k spokojnej rodine – Nekonvenčný pohľad na materstvo Reformný pohľad na materstvo odhaľujúci pravú podobu výchovy detí, rodinného života a partnerského vzťahu V dnešnej dobe zažívame množstvo ekonomických, pracovných a rodinných tlakov. Mnohé oblasti nášho života prežívajú krízu, vrátane spoločnosti a jej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Renáta Lukačková, Beata Solčanská

  Budem vedieť pravopis pre 8. ročník ZŠ

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Dátum vydania: 10. decembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 7,39 €
  Vaša cena: 7,02 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Kniha rešpektuje nový obsahový štandard podľa Štátneho vzdelávacieho programu zavedeného školskou reformou, čím vychádza v ústrety učiteľom a žiakom a uľahčuje im zavedenie reformy obsahu vzdelávania do praxe. Nová zbierka pre 8. ročník ZŠ/terciu 8-ročných gymnázií sa zameriava na nové učivo aj na opakovanie z predchádzajúcich … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  MemoMapka prírodovedy

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Dátum vydania: 16. novembra 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 100 dní
  Nedoručíme pre obmedzenia
  Bežná cena: 4,99 €
  Vaša cena: 4,74 
  Nedoručíme pre obmedzenia
  MemoMapka prírodovedy obsahuje všetky dôležité pojmy a poznatky usporiadané v tematických blokoch. Moderné spracovanie vychádza z praktického uplatnenia pojmových máp. Hlavnou prednosťou tohto inovatívneho prístupu je nielen vzájomné prepojenie znalo stí z jednotlivých ročníkov, ale aj zdôraznenie vzájomných súvislostí … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  MemoMapka informatiky 1

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Dátum vydania: 16. novembra 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 4,99 €
  Vaša cena: 4,74 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  MemoMapka informatiky obsahuje všetky dôležité pojmy a poznatky usporiadané v tematických blokoch. Moderné spracovanie vychádza z praktického uplatnenia pojmových máp. Hlavnou prednosťou tohto inovatívneho prístupu je vzájomné prepojenie znalostí z j ednotlivých ročníkov. MemoMapka zároveň vysvetľuje dôležité pojmy, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  MemoMapka matematiky 2

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Dátum vydania: 31. októbra 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 100 dní
  Nedoručíme pre obmedzenia
  Bežná cena: 6,29 €
  Vaša cena: 5,98 
  Nedoručíme pre obmedzenia
  MemoMapka obsahuje všetky dôležité pojmy a poznatky usporiadané v tematických blokoch. Moderné spracovanie vychádza z praktického uplatnenia pojmových máp. Hlavnou prednosťou tohto inovatívneho prístupu je vzájomné prepojenie znalostí z jednotlivých ročníkov. Memomapka zároveň vysvetľuje dôležité matematické … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Zuzana Gahérová

  Čítajme s porozumením - hráme sa s textami

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Dátum vydania: 12. júla 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 7,98 €
  Vaša cena: 7,58 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Pracovný zošit sa zameriava na oblasť porozumenia čítaných textov. Vedie deti k čítaniu, uvažovaniu nad skladbou vety, postupnosťou deja pri skladaní príbehu a schopnosti vybrať z textu dôležité informácie. Aktivity sú zostavené tak, aby deťom posky tli nielen poučenie, ale aj zábavu a potešenie z tvorivej činnosti. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  MemoMapka slovenčiny 1

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 100 dní
  Nedoručíme pre obmedzenia
  Bežná cena: 4,99 €
  Vaša cena: 4,74 
  Nedoručíme pre obmedzenia
  MemoMapka slovenčiny 1 obsahuje všetky dôležité pojmy a poznatky zo slovenského jazyka v rozsahu 1. až 4. ročníka základnej školy. Je to praktická pomôcka pre žiakov, učiteľov a rodičov, pretože umožní lepšie pochopenie a osvojenie si učiva slovenčiny … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  MemoMapka matematiky 1

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 100 dní
  Nedoručíme pre obmedzenia
  Bežná cena: 4,99 €
  Vaša cena: 4,74 
  Nedoručíme pre obmedzenia
  MemoMapka matematiky 1 obsahuje všetky dôležité pojmy a poznatky z matematiky v rozsahu učiva 1. až 4. ročníka ZŠ. Je to praktická pomôcka pre žiakov, učiteľov a rodičov, pretože umožní lepšie pochopenie a osvojenie si učiva matematiky. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Renáta Lukačková

  Zbierka testov - Slovenský jazyk a literatúra pre 5. ročník ZŠ

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 7,99 €
  Vaša cena: 7,59 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Kniha prichádza na pomoc učiteľom a žiakom 5. ročníka, ktorý je zároveň jedným z prvých ročníkov uplatňovania školskej reformy. Vychádza z požiadaviek aktuálnych obsahových a výkonových štandardov pre tento ročník - obsahuje nové typy úloh založené na rozvíjaní požadovaných kompetencií. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: B. Kamenská

  Testy 2010 matematika

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Bežná cena: 7,99 €
  Vaša cena: 7,59 
  Skladom, odošleme do 4 dní
  Modelové testy na prijímacie skúšky na stredné školy Publikácia prináša 10 modelových cvičných testov z matematiky na prijímacie skúšky na stredné školy. Zároveň je užitočnou zbierkou riešených príkladov z matematiky na preverenie vedomostí a schopnosti žiakov ZŠ využiť poznatky nadobudnuté počas štúdia na základnej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Slavomír Koyš, neuvedený

  Veselá periodická tabulka

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Nedoručíme pre obmedzenia
  Bežná cena: 1,79 €
  Vaša cena: 1,70 
  Nedoručíme pre obmedzenia
  Farebne ilustrovaná tabuľka humornou formou podáva vlastnosti jednotlivých prvkov. Animované postavičky prvkov sa navzájom rozprávajú a vtipne komentujú svoje fyzikálne a chemické vlastnosti. Veselá forma zaujme aj žiakov, ktorí sa s chémiou veľmi nekamarátia. Všetkým žiakom a študentom pomôže v učení a pamätaní … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jana Pavúková

  Testy 2006 slovenský jazyk

  Vydavateľstvo: Didaktis
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Nedoručíme pre obmedzenia
  Bežná cena: 3,35 €
  Vaša cena: 3,18 
  Nedoručíme pre obmedzenia
  V knižke nájdete najnovšiu zbierku 51 autentických testov zo slovenského jazyka, diktáty, pravopisné cvičenia a otázky zo slovenského jazyka, slohu a literatúry z prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2005/2006. Publikácia obsahuje aj riešenia, čas na vypracovanie testov, bodovanie a hodnotenie úloh. … Zobraziť viac info ►
Doručenie zadarmo

do 15. 4. na nákupy od 15€

×