DonauMedia

vydavateľstvo

Vreckový atlas vinárstiev/ Kapesní atlas vinařství Čech Moravy Slovenska 2009


Průvodce na cesty za vinaři a při nákupech vína: Knížka kapesního formátu zahrnující na více než 400 stranách aktuální a kompletní informace o více než 320 výrobcích vína. Publikace je současně koncipována jako degustační deník - u každého vinařství je místo na vlastní poznámky k ochutnaným vínům. Každému vinařství je věnována jedna strana, která obsahuje přehledné kontaktní údaje, srovnávací informace o objemu produkce, prodeji, cenách a text o historii, současnosti a zajímavostech jednotlivých firem. Spodní polovinu každého profilu doplňuje degustační tabulka. Vinařství jsou setříděna podle oblastí a v nich abecedně podle obcí. `Kapesní/vreckový atlas...` je jedinou knížkou na trhu zahrnující širokou škálu vinařství od velkých podniků až po malé rodinné sklípky Čech, Moravy a Slovenska s osobně ověřenými nejnovějšími údaji. Poslouží jako spolehlivý společník na cestách za vínem, ať už vedou do vinařských regionů nebo do vinoték.
Vypredané
14,24 € 14,99 €

Oceňování majetku v praxi


Oceňování majetku patří mezi ekonomické disciplíny, jejichž význam neustále roste a s jeho závěry pracuje celá řada profesí a institucí. Příkladem mohou být soudy všech úrovní, Policie ČR, exekutoři, advokáti, notáři, úředníci mnoha státních úřadů, zaměstnanci bank a pojišťoven a samozřejmě podnikatelé i běžní občané při zcela obvyklých majetkových transakcích. Všem jmenovaným, a nejen jim, je určena tato publikace, která poskytuje zájemcům o oceňování majetku jednoduché a jasné odpovědi na otázky související s praxí, informace o principech oceňování i popisy zcela konkrétních metod stanovení ceny jednotlivých druhů majetku (včetně nemovitostí, movitého majetku, cenných papírů, nehmotného majetku, práv, pohledávek i celých podniků). Vše je navíc doplněno srozumitelnými a názornými příklady ocenění zcela konkrétního majetku.
Vypredané
12,54 € 13,20 €

Marketing


Kniha určená nejširším podnikatelským vrstvám stejně jako studentům škol ekonomických a obchodních oborů měla ve svých třech předchozích slovenských vydáních velký ohlas. Není totiž ani klasickou učebnicí, ani teoretickou publikací o marketingu - její koncept i zaměření jsou zcela jiné. V několika kapitolách věnovaných konkrétním nadnárodním firmám nebo hospodářským odvětvím (od filmu po automobilový průmysl) ukazuje marketingové principy obecně použitelné při jakémkoliv podnikání, zejména takovém, které usiluje o získání nových trhů na domácí půdě i v zahraničí. Činí tak zajímavou formou, ve které se stovky detailních, zdánlivě nepodstatných informací a údajů, slévají do širokého proudu hlavních trendů. Navíc nejde o suché výčty faktů, ale o mimořádně čtivé texty podané beletristickým způsobem a ilustrované velkým počtem grafů, tabulek a přehledů. Kniha je vhodná jako doplňková učebnice. Kniha je vhodná pro prodejny odborné literatury a velká knihkupectví s oddělením ekonomické literatury.
Vypredané
12,75 € 13,42 €

Daňové zákony 2010 XXL Profi


Základní vydání tradičních Daňových zákonů bude pro rok 2010 doplněno profesionální verzí pro nejnáročnější uživatele - formát širší než A4 a větší počet stran umožní nejen použití velkorysejší a ještě přehlednější grafické úpravy, ale zároveň dostatečně širokých okrajů s naznačeným řádkováním pro vlastní poznámky. Vydání je určeno pro ekonomické a daňové poradce, účetní pracovníky, top management, právníky, školicí firmy a jejich frekventanty, studenty a další okruh uživatelů, kteří potřebují publikaci s daňovou legislativou pro celoroční denní užití v praxi. Žádný novinový nebo recyklovaný papír, žádné drobné písmo! Profesionální provedení pro profesionály.
Vypredané
5,14 € 5,41 €

Kapesní atlas vinařství


Nový ročník právě přichází na trh: Nová doporučená vína, nově zařazená vinařství, aktualizované kontakty a kompletní ověřené informace o prodeji a službách. Nové vydání kompaktního praktického průvodce na cesty za vinaři, při nákupech vína a současně pracovní pomůcky pro sommeliéry a degustátory. Nejobsažnější publikace na trhu z hlediska zastoupených firem a vinařů. Knížka kapesního formátu zahrnuje aktuální a kompletní informace o několika stovkách výrobců vína v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Publikace je zároveň koncipována jako degustační deník - u každého vinařství je místo na vlastní poznámky k ochutnaným vínům. Firmy jsou setříděny podle oblastí a v nich abecedně podle obcí. Každému vinařství je v jednotném grafickém zpracování věnována jedna strana, která obsahuje přehledné kontaktní údaje, srovnávací informace o objemu produkce, prodeji, cenách a věcně pojaté informace o historii, současnosti a zajímavostech jednotlivých firem. Veškeré informace uvedené v publikaci jsou osobně ověřeny. Vzhledem k několikaleté historii vydávání "Kapesního atlasu..." publikace umožňuje odborné veřejnosti porovnávat a sledovat přehledným způsobem vývoj jednotlivých vinařských firem - například úspěšné ročníky, úspěšné odrůdy, růst či pokles ploch vinohradů, růst či pokles výroby, změny cen vín, technologické inovace a další důležité parametry Spodní polovinu každého profilu doplňuje degustační tabulka určená pro zapisování vlastního hodnocení degustovaných vín a vinařství. "Kapesní atlas..." je jedinou pravidelně vycházející knížkou na trhu zahrnující širokou škálu vinařství od velkých podniků až po malé rodinné sklípky Čech, Moravy a Slovenska. Poslouží jako spolehlivý společník pro milovníky vína na cestách za vínem (ať už vedou přímo do jednotlivých vinařských regionů nebo do vinoték) a pro profesionály z oblasti gastronomie a obchodu s vínem.
Vypredané
13,78 € 14,51 €

Daňové zákony 2012


Profi XL verze - jediná tohoto typu na českém trhu: zahrnuje komplet tištěné publikace s celoroční bezplatnou aktualizací! včetně novel zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a dalších zákonů schválených v závěru roku 2011.
Vypredané
5,58 € 5,87 €

Daňové zákony 2013


Tradičná obľúbená publikácie zhrňujúca aktuálne platné znenie slovenských daňových zákonov pre rok 2013 s grafickým zvýraznením zmien, v prehľadnej úprave, na kvalitnom papieri. Jedna z najrozšírenejších príručiek tohto typu na slovenskom trhu už po mnoho rokov. Určené pre živnostníkov, management firiem a pracovníkov štátnej správy. Obsahuje všetky zmeny v daňovej legislatíve prijatej v priebehu a závere roka 2012, vrátane veľkej novely zákona o dani z pridanej hodnoty a ďalších významných noviel! Špičkové grafické a polygrafické vyhotovenie, žiadny novinový papier, vlastná servisná internetová stránka www.danovezakony.eu s bezplatným prístupom k aktualizáciám.
Vypredané
6,64 € 6,99 €

Daňové zákony 2013


Verze pro náročné profesionální použití - jediná tohoto typu na českém trhu: zahrnuje komplet tištěné publikace s celoroční bezplatnou aktualizací z webových stránek! - včetně novel zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty, daňového řádu a dalších zákonů schválených v závěru roku 2012 - barevné rozlišení změn pro větší přehlednost - širší formát než A4 - stručné komentáře novel - kvalitní papír - vyšší počet stran - ZDARMA aktualizace po celý rok 2013 ve formátu pdf - NOVINKA: pohodlná registrace - stačí načíst mobilním telefonem QR kód na obálce! - možnost registrace pro výhodný balík doplňkových služeb (průběžná úplná znění novelizovaných zákonů po celý rok 2013 ve formátu pdf, stručné komentáře novel, informace o připravovaných změnách a průběhu jejich schvalování) - servisní internetová stránka www.danove-zakony.cz s informacemi o novelách on-line
Vypredané
5,76 € 6,06 €

Daňové zákony 2014


Verze pro náročné uživatele - jediná tohoto typu na českém trhu: barevně zvýrazněné novely pro lepší přehlednost + speciální bonus: celoroční základní aktualizační servis zdarma! včetně velkých novel všech zákonů v souvislosti s novým občanským zákoníkem: kolem 1 600 změn platných od 1. ledna 2014, barevné rozlišení novel pro větší přehlednost, širší formát než A4 - stručné komentáře novel, pravidelný aktualizační servis po celý rok 2014 zdarma, pohodlná registrace - stačí načíst mobilním telefonem QR kód na obálce!, servisní internetová stránka www.danove-zakony.cz s informacemi o novelách on-line
Vypredané
5,76 € 6,06 €

Daňové zákony 2014


Verzia pre náročných užívatelov - komplet publikácie a on-line aktualizačného servisu ZADARMO! Tradičná obľúbená publikácia zahrnujúca aktuálne platne znenia slovenských daňových zákonov pre rok 2014 s grafickým zvýraznením novel, v prehľadnej úprave, na kvalitnom papieri. Jedna z najrozšírenejšich příručiek tohto typu na slovenskom trhu. Určené pre živnostníkov, management firiem a pracovníkov štátnej správy. Obsahuje všetky novely daňovej legislatívy schválené v priebehu a záveru roka 2013 vrátanie veľkej novely zákona o dani z pridanej hodnoty a ďalších významnych novelizačných zákonov! Špičkové grafické a polygrafické prevedenie, kvalitný biley papier, vlastná servisná internetová stránka www.danovezakony.eu s bezplatným prístupom k aktualizáciam on-line.
Vypredané
6,64 € 6,99 €

Daňové zákony 2015


Tlačená publikácia so slovenskou daňovou legislatívou platnou k 1. 1. 2015 (vrátanie nového zákona o dani z motorových vozidiel). Prostredníctvom QR kódu na obálke si budete môcť objednať komfortnú bezplatnú celoročnú aktualizáciu, úplné znenia po každej novele a bezplatný e-book. Všetky aktualizácie, úplné znenia a e-booky vo formáte pdf majú zhodnú grafickú úpravu s tlačenými verziami a sú prispôsobené na tlač v domácich a kancelárskych tlačiarňach. Unikátny systém Biele linky prvýkrát v publikáciách radu Daňové zákony 2015! Oznamovanie, spracovanie a archivácia ručne písaných poznámok nebolo nikdy jednoduchšie. Priestor na ručne písané poznámky je vo všetkých tituloch prispôsobený na snímanie fotoaparátmi tabletov a smartfónov. Biele linky a sivá plocha zmiznú, zostane len váš text bez rušivých prvkov. Poznámky môžete zdieľať so spolupracovníkmi, spracovávať, priraďovať k denným úlohám a archivovať. Presvedčte sa o výhodách Bielych liniek v Daňových zákonoch 2015. Aktualizačný servis ZADARMO na stránke www.danovezakony.eu – preberanie jednotlivých vydaní servisu, e-bookov, úplných znení zákonov a pod.
Vypredané
5,22 € 5,49 €

Daňové zákony 2016


Komplet tlačené publikácie, e-booku a celoročného aktualizačného servisu so slovenskou daňovou legislatívou. Nové vydanie tradičnej príručky pre profesionálnych používateľov - jednej z najrozšírenejších na trhu - v novom vyhotovení. Extra široký formát, kvalitný biely papier, prehľadná úprava, orientačné prvky pre jednoduchú prácu s textom, zvýraznenie noviel, miesto na vlastné poznámky prispôsobené na zdieľanie v unikátnom systéme "Biele linky", servisná webová stránka s najnovšími informáciami a možnosťou sťahovania noviel a aktualít. Právny stav k 1. 1. 2016. Prostredníctvom QR kódu na obálke si budete môcť objednať bezplatnú celoročnú aktualizáciu a bezplatný e-book. Všetky e-booky vo formáte pdf majú zhodnú grafickú úpravu s tlačenými verziami a sú prispôsobené na tlač v domácich a kancelárskych tlačiarňach. Pre vlastné poznámky: unikátny systém Biele linky v publikáciách radu Daňové zákony 2016! Oznamovanie, spracovanie a archivácia ručne písaných poznámok nebolo nikdy jednoduchšie. Priestor na ručne písané poznámky je vo všetkých tituloch prispôsobený na snímanie fotoaparátmi tabletov a smartfónov. Biele linky a sivá plocha zmiznú, zostane len váš text bez rušivých prvkov. Poznámky môžete zdieľať so spolupracovníkmi, spracovávať, priraďovať k denným úlohám a archivovať. Presvedčte sa o výhodách Bielych liniek v Daňových zákonoch 2016. Aktualizačný servis ZADARMO na stránke www.danovezakony.eu - preberanie jednotlivých vydaní servisu, e-bookov, úplných znení zákonov a pod.
Vypredané
1,89 € 1,99 €

Daňové zákony 2016


Univerzální publikace pro náročné uživatele - jediná tohoto typu na českém trhu: tištěná příručka + e-book v pdf + zákony v podobě e-booků pro tablety a čtečky + celoroční aktualizační servis + on-line přístup k aktuálním úplným zněním. Včetně všech novel schválených v závěru roku 2015, právní stav 1. 1. 2016. Barevné rozlišení novelizovaných pasáží, extra široký formát, přehledná grafická úprava s výraznými orientačními prvky pro pohodlou a přesnou práci s textem, stručné komentáře novel, místo na vlastní poznámky přizpůsobené ke sdílení. NOVINKY pro rok 2016: - servisní webová stránka www.danovezakony365.cz s možností volného stahování novel a informacemi o aktualitách - celoroční aktualizační servis zasílaný mailem - e-booky ve formátech pdf, mobi, epub - volný on-line přístup k aktuálním platným zněním zákonů a dalším bonusům - velkorysé místo pro vlastní poznámky přizpůsobeno pro sdílení a zpracování v mobilních zařízeních (systém White Lines)
Vypredané
5,76 € 6,06 €

Elektronická evidence tržeb pro gastronomii


Zákon o elektronické evidenci tržeb s praktickým komentářem pro zvládnutí problwmatiky v pěti minutách, uživatelské rady a tipy pro gastronomické provozy a ubytovací zařízení, informace o souvisejích novelách daňových zákonů. Publikace shrnuje základy k tématu elektronické evidence tržeb pro podnikatele, na které se nová povinnost vztahuje v první fázi od 1. prosince 2016 a kteří se tak potřebují v spolehlivě zorientovat v nově přijatém zákoně a souvisejících novelách. Komplet zahrnuje tištěnou příručku + e-book v pdf + aktualizační servis + on-line přístup k aktuálním úplným zněním. Extra široký formát, přehledná grafická úprava s výraznými orientačními prvky pro pohodlou práci. Čtenáři využijí: - servisní webovou stránku s možností volného stahování novel a informacemi o aktualitách - aktualizační servis zasílaný mailem - e-booky ve formátech pdf, e-pub - volný on-line přístup k aktuálnímu platnému znění zákona a dalším bonusům
U dodávateľa
2,63 € 2,77 €

Elektronická evidence tržeb


Zákon o elektronické evidenci tržeb s praktickým komentářem pro zvládnutí problematiky v pěti minutách, uživatelské rady a tipy, informace o souvisejících novelách daňových zákonů (slevách na dani, změně sazby DPH). Publikace shrnuje základy k tématu elektronické evidence tržeb pro podnikatele a účetní a daňové profesionály - pro všechny, kdo se potřebují v denní praxi spolehlivě zorientovat v nově přijatém zákoně a souvisejících novelách. Komplet zahrnuje tištěnou příručku + ebook v pdf + aktualizační servis + on-line přístup k aktuálním úplným zněním. Extra široký formát, přehledná grafická úprava s výraznými orientačními prvky pro pohodlou práci. Čtenáři využijí: - servisní webovou stránku s možností volného stahování novel a informacemi o aktualitách - aktualizační servis zasílaný mailem - e-booky ve formátech pdf, e-pub - volný on-line přístup k aktuálnímu platnému znění zákona a dalším bonusům
Na sklade 1Ks
2,63 € 2,77 €

Manuál elektronické evidence tržeb


Komplet tištěné publikace s e-bookem a aktualizačním servisem. Praktická příručka pro všechny uživatele, kteří přicházejí o styku s evidencí tržeb ať už v pozici provozovatelů zařízení, na které nová povinnost dopadá, nebo v pozici zástupců v daňovém řízení, daňových poradců nebo správců daně a kontrolních orgánů. V publikaci jsou přehledným způsobem po jednotlivých tématických okruzích vysvětleny a na příkladech dokumentovány základní zásady evidence, definice povinných osob, registrace k evidenci, průběh evidence a vše, co souvisí s kontrolou. Teoretický text je vyčerpávající z pohledu zákona i metodiky Finanční správy a shrnuje všechny dosavadní rozbory a poznatky, které byly dosud na toto téma publikovány. Příručka není určena pouze pro zavádění evidence v první až třetí vlně v roce 2016 a 2017, ale především jako praktický rádce pro různé případy, které mohou nastat v praxi.
U dodávateľa
5,31 € 5,59 €