% Zľavy na hry %

DryCom

vydavateľstvo

Gyulladáspontok


Egy jelentős könyv a New York Times bestseller szerzőjétől, George Friedman geopolitikai elemzőtől (A következő évszázad), aki merész jövendölésekbe bocsátkozik az Európában várható eseményekről. Ez a provokatív mű azokat a gyulladáspontokat, különleges geopolitikai forrongó pontokat vizsgálja, ahol a történelem során már többször is a robbanásig fokozódott a feszültség, s ahol a konfliktusok felszínre törhetnek újra. George Friedman figyelemre méltó pontossággal jósolta meg a geopolitika, a technológia, a népesség alakulása és a kultúra területén bekövetkező tendenciákat. Gyulladáspontok című művében Friedman arra az Európára koncentrál, amley a világ kulturális és hatalmi központja volt az elmúlt ötszáz évben...mostanáig. Az Európa és Oroszország közötti legbizonytalanabb, legmeglepőbb és legelbűvölőbb határividékek helyzetét elemezve - és azokat a törésvonalakat, amelyek már évszázadokon át léteztek, és több katasztrofális háború epicentrumai voltak - Friedman példátlanul személyes módon hívja fel a figyelmet azokra a tűzfészkekre, amelyek felparázslottak újra. Napjaink Európai Unióját nagyrészt azért hozták létre, hogy minimálisra csökkentsék azokat az eleve benne rejlő geopolitikai feszültségeket, amelyek szétszaggatták a történelem során. A Gyulladáspont Európa élő történelmét beszéli el, és nagyon világos helyzetelemzést ad legingatagabb régióiról: arról a forrongó és állandóan változó térségről, amely a Nyugatot választja el Oroszországtól (ez egy hatalmas terület, amely jelenleg Ukrajnát, Fehéroroszországot és Litvániát foglalja magába); a Franciaország és Németország közötti ősi határvidékről; és a Földközi-tenger térségéről, ahonnan a judaizmus és a kereszténység ered, és amely az iszlám élet központjává vált.
Vypredané
13,23 € 13,93 €

A következő évtized


"Egy évszázad a történésekről szól. Egy évtized az emberekről. Ez a könyv a következő tíz évről szól: a tényekről, amelyekkel szembesülnünk kell, a döntésekről, amelyeket meg kell hoznunk, valamint e döntések vélhető következményeiről." (George Friedman) Nagysikerű könyvében, a New York Times bestseller listájára is felkerült A következő évszázadban George Friedman, a geopolitikai jóslatok szakértője és a STRATFOR alapítója, lebilincselő képet festett a következő évszázadot meghatározó eseményekről és sajátosságokról. Párját ritkító szakértelme és történelmi tudása - amelyek a médiában, valamint akadémiai és politikai körökben is ismertté tették - e könyvében a következő tíz évre vonatkozó jóslatokban csúcsosodnak ki, egész pontosan abban, hogy Amerikára és a világra milyen kihívások várnak. A következő tíz év a nagy változások korszaka lesz. Bár jelenleg nehéz elképzelni, a muszlim világban dúló háborúk el fognak csitulni, megtanulunk együtt élni a terrorizmussal, és a technológia, illetve az energiaellátás terén váratlan fordulatokra számíthatunk. A machiavelliánus hatalmi sakkjátszmákba bonyolódó Egyesült Államok kiegyezésre jut Iránnal, míg Kína a jelenleg a láthatáron ólálkodó válsággal fog küzdeni. Az Egyesült Államok és Izrael viszonyában fundamentális változások várhatóak, míg a gazdaságot a krízisek helyett a munkaerőhiány fogja uralni. A legfontosabb, hogy az Egyesült Államok elnöke ebben az átvezető évtizedben felismerje és megfelelő módon kezelje azt a tényt, mely szerint Amerika birodalommá fejlődött. A következő évtizedben George Friedman az előttünk álló tíz évre vonatkozó, provokatív jóslatait ismerteti, górcső alá véve a történelmet, továbbá kristálytisztán kielemezve azokat a bonyolult és gyakran ellentmondásos kultúrákat, politikai döntéseket és eseményeket, amelyek a jelenlegi helyzet kialakulásához vezettek. Ezzel nem csupán a következő tíz évbe enged bepillantást, hanem az elmúlt évtized során a világ vezetőinek - kiváltképp az amerikai elnöknek - aspektusából vizsgálja az előttünk álló eseményeket, előrevetítve a várható konfliktusokat és lehetőségeket. Mindezek összege egy lebilincselő körutazás a közeljövőben egy nagytudású idegenvezető kalauzolásával.
Vypredané
13,23 € 13,93 €

A következő 100 év


Lenyűgöző, elgondolkodtató és sokkoló könyv az egyik legélesebb tollú futuristától arról, mi vár az Amerikai Egyesült Államokra és a világra. A gondolatébresztő új művében George Friedman, a STRATFOR - az egyik legkiemelkedőbb amerikai hírszerző és elemző cég - alapítója arra összpontosít, amit a legjobban ismer: a jövőre. Úgy véli, a civilizáció egy új korszak hajnalán áll. A 21. századi világban várható változásokra tiszta, könnyen értelmezhető előrejelzéseket ad, melyek alapját saját alapos elemzési és kutatásai adják. Az USA és a dzsihádisták háborúját például egy új, Oroszországgal vívott hidegháború váltja fel, Kína világhatalmi szerepe csökken, Mexikó fontos hatalommá lép elő a geopolitikai színtéren, az új technológiák és a kulturális trendek pedig gyökeresen megváltoztatják életmódunkat (és háborúinkat). Lebilincselő olvasmány az első szótól az utolsóig. A következő 100 év a ránk váró jövő magával ragadó feltárása.
Vypredané
13,23 € 13,93 €