Elfa

vydavateľstvo

Šance pro oči


Autor předkládá veřejnosti vlastní zkušenost s nabytím zraku speciálními cviky. Narodil se jako nevidomý a po létech hledání a zkoušení vyvinul speciální techniky, které mu pomohly k tomu, že dnes vidí, řídí auto, čte. Svoje poznatky nabízí všem lidem, kteří mají jakékoliv potíže se zrakem. Poškozený zrak se dá vždy vylepšit, a to každodenním cvičením podle autorových doporučení. Pokrok lze zaznamenat nad očekávání brzy. Doporučujeme všem, kteří chtějí lépe vidět, odložit brýle či napravit šilhání a jiné očí vady.
Na sklade 1Ks
17,33 € 18,24 €

Teorie morfické rezonance


Autor, britský biolog a filozof, předkládá v tomto svém stěžejním díle svou, dá se říci revoluční teorii ,morfické rezonance‘, podle níž jsou současné formy a chování tvorů (včetně lidí) ovlivněny jejich formami a chováním v minulosti, a to prostřednictvím tzv. ,morfogenetických polí‘ překonávajících prostor a čas. Sheldrake zpochybňuje mnohé ze současných vědeckých představ o životě a vědomí s velkou vědeckou erudicí sobě vlastní analyzuje některé přírodní jevy a zákonitosti, které interpretuje velmi neortodoxním způsobem.
Vypredané
14,60 € 15,37 €

Co možná nevíte o očkování


V USA je povinný očkovací kalendář podobný českému. Odmítání očkování má i tam neblahé následky (vyhrožování rodičům, upírání sociálních dávek apod.). Všechny státy USA však určité výjimky umožňují (zpravidla jde o odmítnutí prohlášením písemnou formou), podle právních předpisů toho kterého státu. Kongres USA vytvořil na odškodňování za zdravotní poškození či úmrtí způsobená očkováním zvláštní fond, z kterého byla v posledních letech vyplacena postiženým či pozůstalým více než miliarda dolarů.
Vypredané
8,30 € 8,74 €

Mystikové a mágové Tibetu


Kniha je autentickým vyprávěním jediné Evropanky, která kdy byla v Tibetu vysvěcena na lamu. A. David-Neelová procestovala celý, tehdy Evropanům zapovězený, Tibet a učila se nejrůznějším duchovním a tantrickým cvičením, ale i magickým praktikám všude , kam přišla: v klášterech od lamů, v horách od svatých mužů a na venkově od místních šamanů. Své zážitky z magických zasvěcení i popis některých zvláštních technik, jako je třeba slavné ,tumo' (vytváření vnitřního tepla), zaznamenala velmi poutavým a čtivým způsobem.
Vypredané
8,40 € 8,84 €

Duše zvířat a lidí


Jak zvířata prožívají svůj odchod z tohoto světa? Jak k nám promlouvají po své smrti? Jak se můžeme s jejich duchem spojit? Ztráta zvířecího společníka může být velice bolestivým zážitkem. Pokud se však na smrt zvířete podíváte z duchovního hlediska, a navíc z jeho perspektivy, jak činí kniha Duše zvířat a lidí, možná svůj názor na proces umírání trochu pozměníte. Komunikátorka a lektorka kurzů komunikace se zvířaty Penelope Smith v knize rozebírá motivy jednání zvířat, i to, jakým způsobem může zvíře dovést svého člověka k vyššímu poznání, pokud mu člověk naslouchá.
Vypredané
10,67 € 11,23 €

Homeopatie-medicína 21. století


"Nic nepřináší takovou životní změnu jako zdravotní krize vlastního dítěte," říká v úvodu autorka, vědkyně pracující pro NASA, jejíž malý syn onemocněl autismem. Osud tomu chtěl, že se po neúspěšných pokusech o jeho léčbu dočetla o homeopatii a rozhodla se najít homeopata, který by se léčení jejího syna ujal. K jejímu překvapení se stav dítěte začal postupně zlepšovat a po dvou letech léčby matka konstatuje: "Max je bavič. Přátelský a citlivý. Ve školce dokonce začal být populární." Zázrak? Ne. Trpělivost rodičů a profesionalita homeopata. Co je to za sílu, která tohle dokázala? Matka dítěte se, jako pravá vědkyně, rozhodla věc důkladně prozkoumat. Zapsala se do homeopatické školy a po jejím absolvování dala NASA sbohem. Našla v homeopatii mnohem zajímavější vědu a věnuje se jí nyní celou duší. Kniha, kterou napsala, je vynikajícím zasvěcením do tajů homeopatie. Jednoduchým a srozumitelným způsobem vysvětluje základy tohoto umění a v tomto smyslu je v homeopatické literatuře ojedinělá. Je vhodná jako základní četba pro studenty prvních ročníků homeopatických škol a pro ty laické zájemce, kteří se s homeopatií setkali nebo míní setkat a chtějí rozumět tomu, co se to vlastně děje.
Vypredané
23,22 € 24,44 €

Fyzikálne merania


Obsahom predkladanej učebnice sú návody na merania laboratórnych úloh zo základného kurzu fyziky. Učebný text je doplnený úvodnými časťami, v ktorých sú rozpracované zásady a návody potrebné na vykonanie a na numerické spracovanie laboratórneho cvičenia. V učebnici sa chcem podeliť s mojimi skúsenosťami jednak z čítania prác iných autorov z oblasti numerického spracovania experimentálnych dát a jednak z aplikovania experimentálnych metód v základnom kurze fyziky. Učebný text je určený aj širokému okruhu čitateľov, študentom a doktorandom vysokých škôl prírodovedného aj technického zamerania a taktiež dobre poslúži učiteľom vysokých aj stredných škôl.
U dodávateľa
11,50 € 12,10 €

Pachute politiky plus


Obsah: 1. Aforizmy 2. Absolútnosti 3. poradňa 4. Definície 5. Opravené príslovia a výroky 6. Naj 7. Paradox je
Vypredané
7,60 € 8,00 €

Základy inžinierstva materiálov


Základy inžinierstva materiálov
U dodávateľa
12,90 € 13,58 €

Pravdivý obraz o živote a postavení cigánskych komunít na (východnom) Slovensku


Publikácia ponúka čitateľovi realistický, t.j. pravdivý a neprikrášlený pohľad na život a stav cigánskych komunít žijúcich na území náško štátu.
Vypredané
5,99 € 6,30 €

Vzájomnosť teoreticko-praktických problé


V monografii sú riešené problémy vyplývajúce z prognózovania spoľahlivosti špeciálneho zložitého termodynamického systému (ZTS),ktorý je reprezentovaný malým prúdovým motorom (MPM). Vstupom do riešenia sú údaje z meraní faktov, ktorých prejavy sú posudzované metódami matematickej štatistiky.... Predkladaná publikácia môže inšpiratívne zapôsobiť aj na odborníkov, ktorí pracujú s podobnými zložitými technickými systémami, resp. na náze analógie uvedené konkrétne metódy modifikovať a využiť v príbuzných oblastiach.
U dodávateľa
16,15 € 17,00 €

Kryptografia a bezpečnosť komunikačných sietí


Knižná publikácia Kryptografia a bezpečnosť komunikačných sietí vznikla prepracovaním a doplnením knižnej publikácie Kryptografia v komunikačnej bezpečnosti vydanej v roku 2014. Autor tu zhrnul problematiku, ktorej sa venoval v rámci svojej vedeckovýskumnej činnosti a prednášok z predmetu Aplikovaná kryptografia, zaradeného do študijných plánov odboru Telekomunikácie na Fakulte elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach. Rešpektoval sa aj trend, že ťažisko aplikácií kryptografie je najmä v kryptografii a v bezpečnosti komunikačných sietí.
Vypredané
16,44 € 17,30 €

Slovenčina interkultúrne + CD


Slovenčina interkultúrne + CD: Učebnica slovenčiny pre študentov hovoriacich po nemecky vznikla v rokoch 2008-2009 v rámci medzinárodného európskeho projektu ? Interkultuller Dialog und regionalisierte Lehrwerke". Učebnica podľa európskeho referenčného rámca zodpovedá úrovni B1. Je určená vysokoškolským študentom (slovakistom i neslovakistom).Svojím obsahom však môže osloviť aj ďalších záujemcov, u ktorých sa predpokladá znalosť slovenského jazyka na úrovni A2. Súčasťou učebnice je aj CD s nahranými textami a výslovnostnými cvičeniami. Slovenský text
Vypredané
30,40 € 32,00 €

Automatizácia výroby


Vysokoškolská učebnica
Vypredané
14,73 € 15,50 €

Sebeléčení


Pozoruhodné vyprávění o životě a práci Meira Schneidera, jenž se narodil s těžkým poškozením zraku prakticky slepý, ale sám sebe vyléčil pomocí skrytých zdrojů a možností lidského těla. Dokázal to navzdory názoru lékařů, kteří prohlásili stav jeho očí za nevyléčitelný, a zcela bez podpory rodiny, jež považovala jeho úsilí za ztrátu času. Meirův vlastní pokrok je v této knize popisován souběžně s příběhy lidí, jimž pomáhal se uzdravit. Když líčí svou práci s obrnou, očními problémy či roztroušenou sklerózou, nevypráví ani tak příběhy zázračného vyléčení, jako spíš z hloubi uzdravující proces každého jedince. V knize najdete také konkrétní, jednoduché návody k sebeléčebné terapii podle metody Meira Schneidera, například: jak se zbavit bolestí zad jak si léčit artritidu jak si zlepšit zrak
U dodávateľa
12,42 € 13,07 €

Strojárska výroba a životné prostredie II.


Riešenie súčasných enviromentálnych prostriedkov je nie len otázkou technického riešenia, ktoré donedávna bolo vyvolané buď ako reakcia na vzniknutý enviromentálny problém alebo v rámci progresívnejšieho prístupu ako preventívny prístup. Mala by to byť zmena hodnotovej orientácie človeka, ako jedinca, ale aj spoločnosti i celého ľudstva.
Na sklade 1Ks
24,37 € 25,65 €