Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

-10% na nákupy od 25€ s kupónom ABCDEF

Epos

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
 • Autor: Jozef Majoroš, Renáta Majorošová

  Zbrojný preukaz - Príprava na skúšku

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 19. októbra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 10 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 17,90 €
  Vaša cena: 15,77 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Táto publikácia bola spracovaná, aktualizovaná a doplnená s cieľom vytvoriť ucelenú a aktuálnu príručku, ktorá pomôže žiadateľovi o vydanie zbrojného preukazu pri príprave na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou policajného útvaru. Do prvej časti príručky sme zaradili aktualizované znenie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ľubomír Tvorík

  Testy pre autoškoly - Motocykle a osobné autá

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 1. januára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 5,90 €
  Vaša cena: 5,61 
  Odošleme ihneď
  Na preskúšanie vedomostí sú určené Testy pre autoškoly – Motocykle a osobné autá (140 strán, farebná tlač) vytvorené kombináciou 35 oficiálnych policajných testov pre skúšky vodičov motocyklov a osobných áut. Stačí publikáciu rozobrať a vyplniť. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný zákonník práce 23/2020

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 14. mája 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 5,40 €
  Vaša cena: 5,13 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Novelizovaný zákonník práce s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. Zákon z 2. júla 2001 č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z.z., zákona č. 408/2002 Z.z., zákona č. 210/2003 Z.z., zákona č. 461/2003 Z.z., zákona č. 5/2004 Z.z., zákona č. 365/2004 Z.z., zákona č. 82/2005 … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný správny súdny poriadok 8/2020

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 31. januára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 4,20 €
  Vaša cena: 3,99 
  Odošleme ihneď
  Novelizovaný správny súdny poriadok s aktualizovanými dôvodovými správami. ZÁKON Č. 162/2015 Z. Z. SPRÁVNY SÚDNY PORIADOK V ZNENÍ ZÁKONA Č. 88/2017 Z. Z., ZÁKONA Č. 344/2018 Z. Z. A ZÁKONA Č. 413/2019 Z. Z. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Vladimír Babčák

  Daňové právo na Slovensku a v EÚ

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 6. mája 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 10 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 29,70 €
  Vaša cena: 28,22 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Učebnica Daňové právo na Slovensku a v EÚ komplexne spracováva takmer všetky aspekty zdaňovania a ich právneho vyjadrenia nielen z pohľadu vnútroštátnej právnej regulácie, ale i v širšom, minimálne úniovom pohľade. Prvá časť sa zameriava na teoretické otázky daňového práva. Druhá časť, ktorá je vnútorne … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marek Čižmár, Ondrej Príbojský

  Odborná príprava na skúšky odbornej spôsobilosti pre SBS

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 1. augusta 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 12,90 €
  Vaša cena: 12,26 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Vedúci pracovníci Úradu súkromných bezpečnostných služieb MV SR aktualizovali úspešnú publikáciu pre prípravu členov súkromnej bezpečnostnej služby. Podstatnú časť aktualizovanej publikácie tvoria riešené otázky pre ústnu časť skúšky odbornej spôsobilosti. Publikácia obsahuje aj všetky testové otázky typu S a typu … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Vrecková Ústava, ústavné zákony a ústavný súd

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 15. mája 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 4,90 €
  Vaša cena: 4,66 
  Odošleme ihneď
  Úplné znenie ústavy SR a ostatných ústavných zákonov vrátane výkladov Ústavného súdu SR k jednotlivým ustanoveniam Ústavy. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný zákon o cestnej premávke 22/2020

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 14. mája 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 9,90 €
  Vaša cena: 9,41 
  Odošleme ihneď
  Novelizovaný zákon o cestnej premávke s vykonávacou vyhláškou a farebnými značkami v úplnom znení s aktualizovanou dôvodovou správou ZÁKON Č. 8/2009 Z.Z. Z 3. DECEMBRA 2008 O CESTNEJ PREMÁVKE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 84/2009 Z.Z., ZÁKONA Č. 188/2009 Z.Z., ZÁKONA … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný zákon o súkromnej bezpečnosti 6/2020

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 31. januára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 3,20 €
  Vaša cena: 3,04 
  Odošleme ihneď
  Novelizovaný zákon o súkromnej bezpečnosti s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení. ZÁKON Č. 473/2005 Z. Z. Z 23. SEPTEMBRA 2005 O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI SÚKROMNEJ BEZPEČNOSTI A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV (ZÁKON O SÚKROMNEJ BEZPEČNOSTI) V ZNENÍ ZÁKONA Č. 330/2007 Z. Z., … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný zákon o konkurze a reštrukturalizácii 4/2020

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 31. januára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 4,90 €
  Vaša cena: 4,66 
  Odošleme ihneď
  Novelizovaný zákon o konkurze a reštrukturalizácii s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení. Zákon č. 7/2005 Z.z. z 9. decembra 2004 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z.z., zákona č. 520/2005 Z.z., zákona č. 198/2007 … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ľubomír Tvorík, Dana Tvoríková

  Učebnica pre šoférov

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 30. januára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 13,70 €
  Vaša cena: 13,02 
  Odošleme ihneď
  Úspešná učebnica pre vodičov (schválené ministerstvom dopravy ako učebné pomôcky) vydávame už viac ako 20 rokov. Obsahuje kompletný študijný materiál nielen na skúšky žiadateľov o vodičské oprávnenie, ale aj na preskúšanie šoférov z povolania. Jej súčasťou sú príslušné všeobecne záväzné predpisy, a to vždy … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Vreckový trestný zákon

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 5. februára 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 5,10 €
  Vaša cena: 4,85 
  Odošleme ihneď
  Úplné znenie Trestného zákona (posledné novelizácie vykonané zákonom č. 321/2018 Z.z. a novým zákonom o finančnej správe) publikujeme vo veľmi obľúbenom vreckovom formáte. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný zákon o BOZP 24/2020

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 14. mája 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 3,30 €
  Vaša cena: 3,14 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Novelizovaný zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení ZÁKON Č. 124/2006 Z. Z. O BEZPEČNOSTI A OCHRANE ZDRAVIA PRI PRÁCI A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 309/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 140/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 132/2010 Z. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Vreckový zákonník práce

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 1. augusta 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 5,90 €
  Vaša cena: 5,61 
  Odošleme ihneď
  Obľúbená vrecková príručka pracovného práva obsahuje úplné znenie Zákonníka práce so štyrmi vykonávacími nariadeniami v prvej časti a súvisiace zákony (o kolektívnom vyjednávaní, o minimálnej mzde, o nelegálnej práci, o cestovných náhradách a antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Milan Kozár

  Kriminalistika pre školy a prax

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 14. mája 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 14,70 €
  Vaša cena: 13,97 
  Odošleme ihneď
  „Táto publikácia určite uľahčí štúdium predmetu „Kriminalistika“ na stredných školách a prípravu pracovníkov súkromných bezpečnostných služieb na kvalifikačné skúšky. Vedomosti nadobudnuté štúdiom tejto publikácie iste pomôžu pri skvalitňovaní práce v segmente súkromnej bezpečnosti. “ Ing. Imrich Vaváček, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný zákon o dani z príjmov 21/2020

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 10. marca 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 8,90 €
  Vaša cena: 8,46 
  Odošleme ihneď
  Novelizovaný zákon o dani z príjmov s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. ZÁKON Č. 595/2003 Z. Z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 43/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 177/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 191/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 391/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 538/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 539/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný autorský zákon 13/2020

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 20. februára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 3,70 €
  Vaša cena: 3,52 
  Odošleme ihneď
  Novelizovaný AUTORSKÝ ZÁKON s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. ZÁKON Č. 185/2015 Z. Z. AUTORSKÝ ZÁKON V ZNENÍ ZÁKONA Č. 125/2016 Z. Z., ZÁKONA Č. 215/2018 Z. Z. A ZÁKONA Č. 306/2018 Z. Z. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný zákon o policajnom zbore 10/2020

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 10. februára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 3,70 €
  Vaša cena: 3,52 
  Odošleme ihneď
  Novelizovaný zákon o policajnom zbore s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. zo 6. júla 1993 o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z., zákona … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný zákon o obetiach trestných činov 11/2020

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 4. februára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 2,90 €
  Vaša cena: 2,76 
  Odošleme ihneď
  Zákon o obetiach trestných činov s aktualizovanou dôvodovou správou. ZÁKON Č. 274/2017 Z. Z. O OBETIACH TRESTNÝCH ČINOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 231/2019 Z. Z. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný stavebný zákon 9/2020

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 4. februára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 4,20 €
  Vaša cena: 3,99 
  Odošleme ihneď
  Novelizovaný stavebný zákon s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. ZÁKON č. 50/1976 ZB. Z 27. APRÍLA 1976 O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ A STAVEBNOM PORIADKU (STAVEBNÝ ZÁKON) V ZNENÍ ZÁKONA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY č. 139/1982 ZB., ZÁKONA č. 103/1990 ZB., ZÁKONA č. 262/1992 ZB., ZÁKONA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný civilný mimosporový poriadok 7/2020

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 31. januára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 3,70 €
  Vaša cena: 3,52 
  Odošleme ihneď
  Nový civilný mimosporový poriadok. ZÁKON Č. 161/2015 Z. Z. CIVILNÝ MIMOSPOROVÝ PORIADOK V ZNENÍ ZÁKONA Č. 137/2019 Z. Z. A ZÁKONA 390/2019 Z. Z. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Igor Mráz

  Horár Sever 5.diel

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 1. januára 2001
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 8,90 €
  Vaša cena: 8,46 
  Odošleme ihneď
  Pestré zážitky horára okorenené liptovským nárečím a poľovníckym slangom. Poviedky zo sveta poľovníkov i pytliakov (niekedy humorné, inokedy kruto realistické) oslovia všetkých, ktorí majú radi prírodu. Piata časť príbehov horára Severa odráža lásku k prírode, zvieratám, no nielen k nim. .. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný občiansky zákonník 19/2019

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 10. decembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 4,70 €
  Vaša cena: 4,47 
  Odošleme ihneď
  Novelizovaný Občiansky zákonník s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení Zákon č. 40/1964 Zb. z 26. februára 1964 Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný obchodný zákonník 18/2019

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 10. decembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 8,30 €
  Vaša cena: 7,89 
  Odošleme ihneď
  NOVELIZOVANÝ OBCHODNÝ ZÁKONNÍK s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení ZÁKON Č. 513/1991 ZB. OBCHODNÝ ZÁKONNÍK V ZNENÍ ZÁKONA Č. 264/1992 ZB., ZÁKONA Č. 600/1992 ZB., ZÁKONA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 278/1993 Z.Z., ZÁKONA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 249/1994 Z.Z., ZÁKONA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný Zákoník práce 14/2019

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 22. októbra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 10 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 4,40 €
  Vaša cena: 4,18 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Novelizovaný Zákonník práce 14/2019 … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný Trestný poriadok 12/2019

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 6. augusta 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 10 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 6,80 €
  Vaša cena: 6,46 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Novelizovaný Trestný poriadok s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. ZÁKON Č. 301/2005 Z.Z. Z 24. MÁJA 2005 TRESTNÝ PORIADOK V ZNENÍ ZÁKONA Č. 650/2005 Z.Z., ZÁKONA Č. 692/2006 Z.Z., ZÁKONA Č. 342/2007 Z.Z., ZÁKONA Č. 643/2007 Z.Z., ZÁKONA Č. 61/2008 Z.Z., ZÁKONA Č. 491/2008 Z.Z., ZÁKONA Č. 498/2008 … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Milan Igor Chovan

  Čarovný prsteň

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 30. mája 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 7,80 €
  Vaša cena: 7,41 
  Odošleme ihneď
  Dostáva sa vám do rúk tretí diel edície Národné rozprávky nazvaný Čarovný prsteň. Prvý diel (z roku 2015) nazvaný Čarovné topánky ponúka výber z rozprávkovej tvorby mnohých národov. V bohato ilustrovanej knižke si môžete prečítať nemeckú, taliansku, lotyšskú, rusínsku, srbskú, bieloruskú, ukrajinskú, anglickú, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Tomáš Krivjanský

  Sokoliarstvo 1

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 1. januára 2007
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 14,90 €
  Vaša cena: 14,16 
  Odošleme ihneď
  Bohato ilustrovaná plnofarebná publikácia na 208 stranách veľkého formátu komentuje vznik, vývoj a renesanciu sokoliarstva vo svete i na Slovensku a jeho vplyv na hospodárstvo, politiku a umenie. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Jednoduché účtovníctvo podnikateľov na rok 2019

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 26. marca 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 10 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 8,00 €
  Vaša cena: 7,60 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Vydavateľstvo Epos každý rok spracováva aktuálne znenie opatrení MF SR upravujúcich jednoduché účtovníctvo podnikateľov [opatrenie MF SR upravujúce postupy účtovania a podrobnosti o účtovnej závierke pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré bolo koncom roka 2018 výrazne novelizované (18 … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný Trestný poriadok 6/2019

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 28. januára 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Odošleme ihneď
  Bežná cena: 6,80 €
  Vaša cena: 6,46 
  Odošleme ihneď
  Novelizovaný Trestný poriadok s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. Zákon č. 301/2005 Z.z. z 24. mája 2005 Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z.z., zákona č. 692/2006 Z.z., zákona č. 342/2007 Z.z., zákona č. 643/2007 Z.z., zákona č. 61/2008 Z.z., zákona č. 491/2008 Z.z., zákona č. 498/2008 … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný Trestný zákon 5/2019

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 28. januára 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 10 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 5,30 €
  Vaša cena: 5,04 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Novelizovaný Trestný zákon s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení. Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z.z., zákona č. 692/2006 Z.z., zákona č. 218/2007 Z.z., zákona č. 491/2008 Z.z., zákona č. 497/2008 Z.z., zákona č. 498/2008 Z.z., zákona č. 59/2009 Z.z., zákona č. 257/2009 Z.z., … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Novelizovaný zákon o policajnom zbore 10/2018

  Vydavateľstvo: Epos
  Dátum vydania: 23. apríla 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 10 dní
  U dodávateľa, termín orientačný
  Bežná cena: 2,20 €
  Vaša cena: 2,09 
  U dodávateľa, termín orientačný
  Novelizovaný zákon o policajnom zbore s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. zo 6. júla 1993 o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z., zákona … Zobraziť viac info ►