Göncöl Kiadó

vydavateľstvo

Kalandozás a művészet történetében


Ki volt az a szigorú ember, akit zavart, hogy a róla készült képen egy szigorú embert lát? -Miért kötteti magát a viharos tengeren hányódó hajó árbocához egy festőművész? -Mikor kell a művésznek az öszvéren baktató császár alá ágaskodó paripát varázsolni?Ilyen és hasonló kérdésekre is választ ad ez a fiataloknak íródott könnyed és élvezetes stílusú, mégis átfogó ismereteket adó könyv. Magával visz egy időutazásra, amelynek során bepillanthatunk a művészettörténet húsz kiemelkedő mesterének mindennapi életébe. Megidézve a helyszínt, a kort és a szereplőket, visszarepít a remekművek születésének pillanatába. Érdekes történeteken keresztül ismerjük meg a képzőművészet hétszáz éves fejlődésének fontos állomásait, és az egyes stílusok legjelesebb képviselőit. A számos anekdotával színesített leírást közel száz festmény és szobor bemutatása teszi látványossá, és függelékként időrendi áttekintés, képjegyzék és szómagyarázat is kiegészíti.
U dodávateľa
14,58 € 15,35 €

Spinoza A gondolkodás fizikája


A szerző megismerteti az olvasót a spinozai testi fizikával, az Etika forma-fogalmával hogy aztán e fogalom filológiai és filozófiai elemzésétől elvezesse a transzformáció gondolatáig. Spinoza filozófiája ezzel váratlanul gyökeresen új megvilágításba kerül: úgy tűnik, hamis az a Hegel óta rögzült képünk, hogy a monolit spinozai szubsztanciától idegen a mozgás, hiszen a spinozizmus valójában a változás, az átalakulás, a transzformáció filozófiája...
Vypredané
9,13 € 9,61 €

A színek művészete A szubjektív élmény és az objek


Johannes Itten (1888-1967) egész életében a színek problémájával foglalkozott. A tanári képesítés megszerzése után 1913-1916 között Stuttgartban, Adolf Hölzel környezetében gyűjthette első színelméleti ismereteit, amelyeket minden számára hozzáférhető tanulmánnyal kiegészített, hogy később saját művészi munkájában és intenzív stúdiumaiban elemezze és módosítsa azokat. A színek fizikai és kémiai tulajdonságait úgy kutatta, mint egy természettudás, művészeti hatásukat festőként, hétköznapi vonatkozásukat pedig az átlagember szemszögéből vizsgálta. Ez a kötet az életmű összefoglalásának tekinthető, a színek szubjektív észlelése és objektív törvényszerűségei képezik azt az izgalmas területet, amelyet sok színes példával szemléltet. Ahhoz, hogy a szubjektív megkötöttségből kinőhessünk, az élet és a művészet területén felmerülő valamennyi színes jelenségről és azok jelentőségéről - mindenekelőtt a színek objektív törvényeiről - átfogó ismeretet kell szereznünk.
Vypredané
26,86 € 28,27 €

Waltenberg


A bonyolult történet egy francia újságíró, egy német író, egy amerikai énekesnő, egy berlini kémfőnök és egy felettébb titkos francia ügynök lépten-nyomon kereszteződő sorsát követi az első világháború lövészárkaitól a berlini fal leomlásáig... Az események során briliánsan szövődnek egymásba a politika, a szellemi és művészeti mozgalmak, a háborúk és a diplomáciai manőverek szálai. A történelemről, barátságról és szenvedélyekről festett részletgazdag tabló és az izgalmas kémregény kettőse erőteljesen költői megfogalmazásban tárul elénk.
Na sklade 1Ks
2,85 € 3,00 €

A hadviselés tudománya


A nyugati világ néhány évtizede fedezte fel Szun Cét, akinek két és fél ezeréves hadtudományi műve mára filozófiává nemesedett. Egyre gyakrabban idézik hétköznapi életben, az üzleti "hadviselés" területén pedig már alapismeretnek számít. Logikát és stratégiai gondolkodást tükröző meglátásai, és az emberi természetről szerzett tapasztalatai éppen olyan érvényesek napjainkban, mint megírásuk idején. A mindennapi csatákban most is az arathat sikert, aki pontosan ismeri csapattársait és ellenfeleit, körültekintő a tervezésben, és döntései megfontoltak, ám határozottak. Igaz, a küzdelem eszközei már nem nyilak, alabárdok és harci szekerek, de a győzelem megszerzésében ma is segítenek Szun Ce évezredes tanácsai.
Na sklade 1Ks
6,14 € 6,46 €

Vaktérkép


Egy utazás, vélhetően az utolsó... A fiú elindul kerekes székhez kötött, beszédképtelen apjával, hogy annak útmutatása szerint felkeressék egy befejezéséhez közeledő élet fontos állomásait, szereplőit. Az apa egykor szónoki képességeiről híres politi kus, akinek egész életét a szavak, a beszéd tisztelete és szeretete határozta meg. Az agyvérzés azt vette el, ami a legfontosabb volt számára, a gondolatok átadásának lehetőségét. Csak a gesztusok szegényes jelrendszere maradt, ami legfeljebb arra el ég, hogy útjuk állomásait kijelölje, de indoklás és magyarázat már nem várható. Vajon a szavak elapadása után érkezhet-e még válasz a régóta nyitott kérdésekre? Tizenegy nap minden történése egy-egy beavatásszerű stáció, melyek során egy apa gyermekk é válva araszol az előre megírt vég felé, és egy fiú utoljára szembenéz apjával.
U dodávateľa
7,29 € 7,67 €

Napraforgóerdő


A tizenhét éves Lesley átlagos tinédzser: gondolatai a fiúk körül keringnek, a továbbtanulás foglalkoztatja, és folyamatosan gyötrik egymást húgával, Megannal. Rajongva szereti elbűvölő édesanyját, Marát, aki szívesen meséli gyermekkori történeteit a háború előtti Magyarországról ... Folytatás ›› és Németországról. Van azonban egy emlék a múltból, amit Mara nem tud megosztani gyermekeivel... Amikor Lesley számára kezd lelepleződni a borzasztó titok, a családi idill élete összeomlik, ő pedig döbbenten látja, hogy anyja más ember, mint akinek korábban ismerte.A szerző ebben az izgalmasan megírt fiktív történetben különleges feszültségteremtő képességgel mutatja be egy eltitkolt lelki trauma két generációra kifejtett hatását. A(z) Napraforgóerdő (Könyv) szerzője Torey Hayden.
Na sklade 1Ks
10,74 € 11,31 €

Konteó 1


Ez a könyv nem állítja, hogy földön kívüliek járkálnak közöttünk, és azt sem, hogy dimenziók közötti átjáró van a Bermuda-háromszögben, vagy, hogy világuralomra törne néhány tucat titokzatos ember, de ezek ellenkezőjét sem bizonygatja. A megmagyarázhatatlan vagy megmagyarázatlan (eltitkolt) események, jelenségek mindig vonzották a gondolkodó ember fantáziáját. Ebben a könnyed stílusú, de tárgyilagos és alapos könyvben a szerző harminc különösen érdekes, máig tisztázatlan témával kapcsolatban szedi csokorba azt, ami tudható, és teszi mellé azokat a teóriákat, amikkel a képzelet kipótolta a hiányzó részleteket. Tisztességes gyűjtőként nem minősít és nem válogat, hanem a legátfogóbb képre törekszik, így a hipotézisek közé kerül bizony mosolyogtató is - az olvasó feladata, hogy eldöntse, mit vesz komolyan belőle. Mielőtt azonban elhamarkodottan véleményt alkotna, gondoljon vissza, hogyan vélekedhettek a kortársak az első emberről, aki azt mondta, hogy a Föld nem áll, hanem minden addig elképzelhető sebességnél gyorsabban száguld. Mennyivel volt az hihetőbb akkor, mint ma egy időutazás?
U dodávateľa
10,74 € 11,31 €

Rabinovich album


A "Rabinovich-album" nem egy, inkább több, egymásba illeszkedő regény. Minden fejezetben egy újabb családtag veszi át szót, hogy saját stílusában elmesélje életét, miközben a maga szájíze szerint beszél a többiek történetéről is: a lengyel faluban végigélt komor napokat követő meneküléstől, a négy nemzedék évszázadnyi útkeresésén keresztül, a brüsszeli egymásra találásig. A könyv, mintegy kaleidoszkóp jeleníti meg a különböző nézőpontokat, így adva különös minőséget a családtörténetnek, amely éppen attól hiteles, hogy annyira emberi, azaz gyakran ellentmondásos, zavaros és felkavaró. A Rabinovichok jóságukkal, szeretetvágyukkal, gyarlóságaikkal és félelmeikkel együtt válnak régi ismerőseinkké, barátainkká, családtagjainkká. Innen pedig csak egy lépés kimondani azt, ami úgyis nyilvánvaló: a Rabinovichok mi magunk vagyunk!
U dodávateľa
10,74 € 11,31 €

Konteó 2


Harminc különösen izgalmas történet, amik napokig nem hagynak nyugodni. Harminc máig megfejtetlen rejtély, ahol az ismeretlen részleteket kipótolta az emberi fantázia és az összeesküvés-elméletek sokasága kapott szárnyra. Ez a könyv nem akar eldönteni régóta dúló vitákat és nem hirdet igazságot kideríthetetlen eseményekről. Szerzője sokoldalú és rendkívül alapos adatgyűjtéssel abban segít, hogy mindenki kialakíthassa a saját véleményét számos olyan kérdésről, amelynél a hivatalos magyarázat gyanakvásra ad okot. Nem minősíti a felvonultatott nézeteket, igyekszik minden elképzelést bemutatni, ezzel is gondolkodásra, szellemi párbeszédre ösztönözve az olvasót. A konteózás, vagyis az összeesküvés-elméletek boncolgatása, elemzése, szembeállítása ugyanis olyan intellektuális játék, amely egyrészt szórakoztat, másrészt segíti egy egészséges kritikai szemlélet kialakítását. Eredjünk hát a titkok nyomába.
U dodávateľa
11,51 € 12,12 €

Az igazság a Harry Quebert ügyben


Váratlan esemény dúlja fel az amerikai közvéleményt. A híres író Harry Quebert kertjében megtalálják a három évtizede eltűnt Nola Kellergan holttestét. A gyanúsított Harry Quebert, aki bevallja, hogy annak idején, harmincnégy évesen szerelmes volt a tizenöt éves lányba. Marcus, a sikeresen induló fiatal író, aki mesterének és példaképének tekinti Quebertet, képtelen elhinni a vádat és nyomozni kezd. A kisváros lakóinak beszámolói alapján szinte elképzelhetetlen, hogy bármelyikük meggyilkolta volna a kedves és segítőkész Nolát. Valakit mégis érzékenyen érint az ügy, Marcus eleinte csak figyelmeztető levélkéket kap, később felgyújtják a kocsiját, végül Quebert házát is, ahova öreg barátja engedélyével beköltözött a nyomozás idejére. Ahogy halad az egyre szövevényesebb ügy feltárása, úgy bontakozik ki egy megható szerelmi történet, közben pedig gyanúba keveredik szinte mindenki. Az utolsó pillanatig izgalmas és fordulatos regény végén, ahogy illik, egészen meghökkentő megoldáshoz jutunk.
Vypredané
13,04 € 13,73 €

Kémek krémje - Szórakoztató hírszerzéstörténet kezdőknek és haladóknak


A méltán népszerű Konteó 1-2 szerzőjének újabb sikerkönyve. Könnyed stílusban megírt, de pontos és alapos szakmai háttérrel rendelkező összefoglalás a kémkedés történetének legismertebb, legjelentősebb alakjairól.Kamaszkorom óta foglalkoztat a kérdés: hogyan lesz valakiből mesterkém? Noha az elmúlt évtizedekben mindent elolvastam ezzel kapcsolatban, ami a kezembe került, az egyértelmű válaszra azóta is várok. A csúcsra vezető út megismerését biztosan segíti a legjobbak életrajzának olvasása. Esetleg írása. Összeválogattam tehát a kémszakma néhány kiemelkedő alakját, és történetüket szórakoztató szándékkal elmesélem Önöknek. Az oldott hangvétel miatt a könyv olvasása krónikus humorhiányban szenvedő történészprofesszorok számára akár veszélyes is lehet, a krimik és kémregények rajongói viszont bátran belemerülhetnek – rá fognak jönni, hogy az írói fantáziánál érdekesebbet és izgalmasabbat csak az élet tud produkálni
Vypredané
9,98 € 10,50 €

Vándorbab


Az élet többnyire az evés-ivás körül folyik. Van, aki megadja a módját, másoknak mindegy, mit és hogyan esznek. Az, ahogyan elkészül egy étel, annyi mindentől függ. Nemcsak attól, hogy mi van kéznél, hogy ki főzi, süti, de nagyban befolyásolja a fantázia gazdagsága, a körülmények, sőt a múltbeli, no meg az eljövendő események is. Enni pedig kell. Lehetőleg mindennap.Bächer Iván legnépszerűbb írásai az ételekhez kapcsolódó, gyakran vidám, néha tragikus történetek. Ez a válogatás 1999-ben jelent meg először, ez az ötödik kiadás.
U dodávateľa
9,98 € 10,50 €

Konteó 3


A sikerlistákra felkerült első két könyv után, íme további harminc érdekes, izgalmas, máig megfejtetlen rejtély. Titokzatos halálesetek, különös eltűnések, megmagyarázatlan katasztrófák - csupa olyan történet, amelyeknél az ellentmondások és az elhallgatott részletek összeesküvés-elméletek kialakulását eredményezték. A szerző természetesen nem adja kezünkbe a megoldásokat, de összegyűjt és megoszt velünk mindent, ami tudható, ezzel késztetve gondolkodásra, önálló értékelésre az olvasót, aki így a nyomozás aktív szereplőjévé válik. Egy trilógia utolsó darabjaként ez a könyv kicsit más, mint az elődei. A kötet vége egyfajta összegzés, az itt található írások azok számára lesznek különösen érdekesek, akik megpróbálják napjaink valóságát értelmezni, elemezni. Veszélyes terület ez, ugyanis a konteók keletkezését általában kiváltó információhiány okait és okozóit keresve bizony néhány kellemetlen összefüggésre is rá kell jönnünk.
U dodávateľa
10,69 € 11,25 €

A színek művészete - Tanulmányi kiadás


Léteznek-e vajon olyan színbeli törvények és szabályok, amelyek a képzőművészek alkotómunkájára és az esztétikára nézve egyaránt érvényesek, vagy pusztán szubjektív vélekedésünk függvénye a színek esztétikai megítélése? (...) Remélem, ebben a könyvben tisztázni tudok majd számos, a színekkel kapcsolatos problémát. Nem csupán néhány objektív alaptörvényt és szabályt akarok kifejezni, hanem foglalkozom a szubjektív megkötöttséggel is és ezt törekszem majd közelebbről meghatározni, hogy ne börtön legyen a formálás törvényeinek ismerete, hanem szabadítsa meg az embert a bizonytalanságtól, az ingatag érzésektől. (Johannes Itten)
Vypredané
8,96 € 9,43 €

Útmutató a forradalomhoz


Ez a könyv a forradalmakról szól. De nem az erőszakos fajtájúakról, azok többnyire ártatlan emberek halálával végződnek. Az itt bemutatott mozgalmakat hétköznapi emberek indították, akik úgy gondolták, hogy összefogva és kreatívan gondolkodva megbuktathatják diktátorukat vagy megszüntethetik a jogtalanságokat. Történetükből kiderül, hogy milyen kulcsfontosságú tényezők tesznek egy mozgalmat képessé a társadalom megváltoztatására. A könyv második része gyakorlati tanácsokat tartalmaz, amelyek segítségével az erőszakmentes módszerek eredményesen alkalmazhatók. Remélem, a megismert példák mindenkit arra ösztönöznek majd, hogy próbáljon változtatni azon, amivel elégedetlen. Meg akarom győzni Önöket, hogy bár a hatalmon lévők, a pöffeszkedők és kiszolgálóik sokasága legyőzhetetlennek látszik, de uralmuk megdöntéséhez nem kell más, mint lelkesedés.
U dodávateľa
6,77 € 7,13 €