Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Heuréka

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
 • Autor: neuvedený

  Trestný poriadok Úzz, 8. vydanie, 2021

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 15. januára 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,65 
  Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného poriadku č. 301/2005 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2020, s výraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 312/2020 Z. z. a zákona č. 423/2020 Z. z. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Trestný zákon + ZoTZPO Úzz, 5. vydanie, 2021

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 1. januára 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 6,40 €
  Vaša cena: 6,08 
  Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. a zákona č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnikých osôb s účinnosťou od 1. januára 2020, s výraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 312/2020 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2020. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Zákonník práce Úzz, 14. vyd. 2021

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 1. januára 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 5,30 €
  Vaša cena: 5,04 
  Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce s účinnosťou k 1. januáru 2021, so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 294/2020 Z.z. a  zákona č. 326/2020 Z.z. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Obchodný zákonník, Obchodný register - Úzz (2021)

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 1. januára 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 8,30 €
  Vaša cena: 7,89 
  Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri s právnym stavom k 1. januáru 2021, so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 198/2020 Z. z. a zákona č. 312/2020 s účinnosťou od 1. januára 2021. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Exekučný poriadok Úzz, 6. vydanie, 2021

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 1. januára 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 4,80 €
  Vaša cena: 4,56 
  Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Exekučného poriadku, zákona č. 233/1995 Z. z. s právnym stavom k 1. januáru 2021, so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 296/2020 Z. z. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ingrid Mencerová, Kolektív autorov

  Trestné právo hmotné - Všeobecná časť, 3. vydanie

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 18. januára 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Predpredaj
  Bežná cena: 35,00 €
  Vaša cena: 33,25 
  Autorský kolektív predkladá 3. aktualizované a doplnené vydanie vysokoškolskej učebnice Trestné právo hmotné, ktorej obsahom je všeobecná časť Trestného zákona. Predmetom spracovania je systematicky usporiadaný súbor najnovších poznatkov o základných otázkach teórie trestného práva hmotného, ako aj analýza konkrétnych … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Zákon o verejnom obstarávaní Úzz, 2. vydanie, 2021

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 1. januára 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 5,80 €
  Vaša cena: 5,51 
  Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 1. januára 2020, so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 62/2020 Z.z. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Civilný mimosporový poriadok Úzz, 3. vydanie, 2020

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 26. februára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 4,00 €
  Vaša cena: 3,80 
  Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok s novelizáciou účinnou od 1. januára 2020 a od 1. októbra 2020, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 390/2019 Z. z. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Zákon o rodine Úzz, 6. vydanie, 2020

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 1. januára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 4,00 €
  Vaša cena: 3,80 
  Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákonov s právnym stavom k 1. januáru 2020: Zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine, Zákona č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku a Zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Občiansky zákonník Úzz, 9. vydanie, 2020

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 1. januára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 4,70 €
  Vaša cena: 4,35 
  Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s právnym stavom k 1. januáru 2020, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 394/2019 Z. z. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Trestný poriadok Úzz, 7. vydanie, 2020

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 1. januára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 6,50 €
  Vaša cena: 6,18 
  Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného poriadku č. 301/2005 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2020, s výraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 231/2019 Z. z. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Správny súdny poriadok Úzz 3. vydanie, 2019

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 19. septembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 4,20 €
  Vaša cena: 3,99 
  Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku s právnym stavom k 16. septembru 2019, s výraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 334/2018 Z.z. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Exekučný poriadok Úzz, 5. vydanie, 2020

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 1. januára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 4,50 €
  Vaša cena: 4,28 
  Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Exekučného poriadku, zákona č. 233/1995 Z. z. s novelizáciou účinnou od 1. januára 2020, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákonov č. 233/2019 Z. z., zákona č. 389/2019 Z. z. a zákona č. 420/2020 Z. z. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Lucia Kurilovská

  Základné zásady trestného konania

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 14. októbra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 11,00 €
  Vaša cena: 10,45 
  Trestné konanie a postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov predstavuje najzávažnejsí zásah do práv a záujmov subjektov, ktoré sa testného konania zúčastňujú. Limitácia trestného onania a limitácia zásahov vo ľudských práv je tvorená zásadami trestného konania. Medzi zásadami trestného konania zaujímajú … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Autorský zákon Úzz, 3. vydanie, 2020

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 1. februára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 3,60 €
  Vaša cena: 3,42 
  Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Autorského zákona č. 162/1995 Z.z. s právnym stavom k 1. februáru 2020, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Zákon o správnom konaní Úzz 10. vydanie 2018

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 28. septembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 2,20 €
  Vaša cena: 2,09 
  Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Zákona o správnom konaní č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) s účinnosťou od 1. Septembra 2018, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 177/2018 Z. z. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Ústava SR, Listina základných práv a slobôd. Úzz, 2019

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 3. júna 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 3,50 €
  Vaša cena: 3,33 
  Publikácia obsahuje alktualizované úplné znenie Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. s výraznenými zmenami poslednej novelizácie ústavného zákona č. 99/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2019 a Listinu základných práv a slobôd. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom Úzz, 3. vydanie, 2020

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 1. januára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 2,20 €
  Vaša cena: 2,09 
  Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom s právnym stavom k 1. januáru 2020, so zmenami poslednej novelizácie. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marián Vrabko, Kolektív autorov

  Správne právo procesné - Osobitná časť. 2. vydanie

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 5. januára 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 22,00 €
  Vaša cena: 20,90 
  V čase od vydania učebnice Správneho práva procesného, osobitnej časti, boli niektoré právne predpisy v oblasti správneho práva procesného novelizované a boli prijaté nové právne predpisy. Vzhľadom na tieto zmeny, najmä v súvislosti s účinnosťou Správneho súdneho poriadku, ako aj s ohľadom na to, že sa učebnica … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Zuzana Macková

  Právo sociálneho zabezpečenia. Všeobecná časť 2. vydanie

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 24. októbra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 13,00 €
  Vaša cena: 12,35 
  Predložená publikácia podáva ucelený základný teoretický pohľad na právo sociálneho zabezpečenia. Vzhľadom k tomu, že ono je v neustálom pohybe, legislatívne zmeny permanentne prebiehajú, narúša to kompaktné usporiadanie jednotlivých právnych inštitútov z hľadiska ich obsahového naplnenia, ale aj systémových väzieb. Mimoriadne … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Katastrálny zákon - Úzz, 2. vydanie (2019)

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 3. septembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 2,50 €
  Vaša cena: 2,38 
  Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Katastrálneho zákona č. 162/1995 Z.z. s výraznenými zmenami poslednej novelizácie - zákona č. 212/2019 Z.z. s účinnosťou od 1. októbra 2019 a - zákona č. 225/2019 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2019. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jana Drgoncová

  Spotrebiteľské právo v Slovenskej republike a v Európskej únii

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 1. decembra 2007
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 13,00 €
  Vaša cena: 12,35 
  Dielo ako prvé na Slovensku spracúva problematiku právnej ochrany spotrebiteľa v jej celej šírke, ako súbor verejnoprávnych a súkromnoprávnych vzťahov, ktoré usporadúva do systému. Právna úprava platná na Slovensku sa v diele prezentuje ako zmes zákonov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov prijatých … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Eduard Burda

  Trestné činy proti životu a zdraviu

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 1. júna 2006
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,68 €
  Vaša cena: 9,20 
  Publikácia je zameraná na komplexné porovnanie trestných činov proti životu a zdraviu v starom a v rekodifikovanom Trestnom zákone. Prichádza v období, keď väčšina odbornej verejnosti ešte nie je v rekodifikácii tejto problematiky úplne zorientovaná. Preto kladie dôraz na nové trestnoprávne inštitúty, akým je … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Zákon o konkurze a reštrukturalizácii Úzz, 2. vydanie, 2020

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 1. januára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 4,40 €
  Vaša cena: 4,18 
  Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii s účinnosťou od 1. januára 2020, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 390/2019 Z.z. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Stavebný zákon - Úzz, 3. vydanie, 2019

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 5. novembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 3,50 €
  Vaša cena: 3,33 
  Publikácia obsahuje: - aktualizované úplné znenie zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) s  právnym stavom k 1. novembru 2019, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 279/2019 Z. z. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Radovan Blažek

  Kriminalistika

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 1. januára 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 16,00 €
  Vaša cena: 15,20 
  Publikácia prináša ucelený pohľad na problematiku kriminalistiky prehľadnou a prístupnou formou. Predstavuje kriminalistiku ako vednú disciplínu založenú na prírodných zákonitostiach, ktoré je možné sledovať okolo nás, a ktoré sa dajú logicky odvodiť a definovať na základe použitia myšlenkových postupov. Kniha obsahuje … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Čentéš, Kolektív autorov

  Trestné právo procesné - Všeobecná časť

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 13. apríla 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 30,00 €
  Vaša cena: 28,50 
  Učebnica trestného práva procesného je dielom renomovaných vysokoškolských pedagógov a významných odborníkov v oblasti trestného práva procesného. Vychádza z právnej úpravy trestného procesu po jeho rekodifikácii vykonanej v roku 2005 a reaguje na nasledujúce zmeny a doplnenia Trestného poriadku v nasledujúcich … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Lucia Kurilovská

  Praktikum trestného práva procesného

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 14. októbra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 11,00 €
  Vaša cena: 10,45 
  Kniha slúži ako pomôcka pri orientovaní sa v rozsiahlej trestnoprávnej matérii. Obsahuje nielen text, ktorý vysvetľuje ťažiskové otázky trestného práva procesného, ale aj súbor otázok, ktoré sú formulované spôsobom, že čitateľa nútia hľadať odpovede a používať rôzne pramene trestného práva a literatúru renomovaných … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Cirák, Svetlana Ficová

  Občianske právo - Všeobecná časť

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 1. októbra 2009
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 10,00 €
  Vaša cena: 9,50 
  Publikácia podáva celkové vyjadrenie všetkých zmien, ktoré v nadväznosti na zásadné spoločenské zmeny nastali v koncepcii, princípoch aj systéme súkromného práva; v podstate predstavuje nové chápanie Občianskeho práva ako všeobecného súkromného práva v právnom systéme Slovenskej republiky. Autori v jednotlivých … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ján Drgonec

  Konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, 2. vydanie

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 30. júla 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 22,00 €
  Vaša cena: 20,90 
  V publikácii autor využíva svoje široké teoretické zázemie, bohaté praktické skúsenosti bývalého sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky a advokáta, ktorý často zastupuje účastníkov v konaní pred Ústavným súdom SR. Vo všeobecnej časti publikácie autor analyzuje podstatné teoretické otázky spojené s účinnosťou … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Soňa Košičiarová

  Repetitórium správneho práva procesného

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 24. októbra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 22,00 €
  Vaša cena: 20,90 
  Autorka, profesorka Trnavskej univerzity v Trnave, predkladá Repetitórium správneho práva procesného ako doplnok k učebniciam správneho práva. Venuje sa aj témam, ktoré sú predmetom postupovej skúšky a štátnej skúšky zo správneho práva a jeho zmyslom je opakovanie študijných materiálov. Repetitórium je tak určené predovšetkým … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Radovan Blažek

  Trestnoprávne aspekty držania strelných zbraní v Slovenskej republike

  Vydavateľstvo: Heuréka
  Dátum vydania: 3. októbra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 18,00 €
  Vaša cena: 17,10 
  Na slovenskom knižnom trhu doposiaľ nebola vydaná kniha, ktorá by sa problematikou strelných zbraní zaoberala komplexne z pohľadu trestného práva. Na trhu sú dostupné príručky zamerané jednostranne na prípravu na skúšky pre žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu. Žiadna z týchto dostupných publikácií nie je špecificky … Zobraziť viac info ►