ICM Agency

vydavateľstvo

Teória športu a didaktika športového tréningu


Kniha TEÓRIA ŠPORTU A DIDAKTIKA ŠPORTOVÉHO TRÉNINGU je učebnica pre študentov vysokoškolského štúdia na FTVŠ UK študijného odboru šport. Učebnica obsahuje iba najdôležitejšie teoretické a praktické východiská teórie športu, výberu talentov na šport, riadenia športového tréningu a súťaženia na rozličnej výkonnostnej úrovni. Sú v nej zachytené odkazy na najnovšie výskumné sledovania a skúsenosti z vedných disciplín o športe. Tieto odkazy sú z oblasti realizovaných výskumných sledovaní v jednotlivých vedných disciplínach ako sú športová medicína, fyziológia, biomechanika, psychológia, sociológia, manažment a iné. Do prvých troch kapitol autori zaradili základné pojmy ako šport, športový výkon, výber talentov na šport a súťaženie. Obsahom didaktiky športu sú operatívne a materiálne prvky (metódy, formy, prostriedky, pomôcky, podmienky, atď.) športového tréningu a problematika riadenia.
Vypredané
22,32 € 23,49 €

Judo


Odborník na Judo Miloš Štefanovský a jeho kolektív autorov sa v publikácii Judo venujú rozohriatiu a rozvcičeniu v Jude, tréningu detí, mládeže a dospelých, Randori - charakteristika, členenie a príklady, ako byť silným a rýchlym džudistom, strave, pitnému režimu, úprave hmotnosti, výžive a doplnkom, zraneniam v džude a strečingu po tréningu a výkone. Kniha je taktiež syntézou vedeckých poznatkov a vlastných skúseností autorov a ponúka odpovede na niektoré problémy, ktoré môžu zaujímať široký okruh čitateľov, či už trénerov alebo pretekárov. Cenným spestrením publikácie sú farebné ilustrácie, či prehľadné tabuľky ktoré napomáhajú jej prehľadnosti.
Vypredané
25,58 € 26,93 €

Hodnotenie športovej techniky z aspektu biomechaniky


Kniha Hodnotenie športovej techniky z aspektu biomechaniky je výberom metód, ktoré umožňujú popis a analýzu jedného podstatného faktoru športového pohybu – športovej techniky. Význam výsledkov použitia biomechanických metód je v následnej možnosti riadiť pohyb tak, aby bol vykonávaný v čo najlepšej forme v závislosti od účelu. V úvode autor popisuje vývoj a druhy športovej techniky a základné biomechanické metódy. Tieto metódy aplikuje na analýzu individuálnych aj kolektívnych športov a v závere nasleduje modelovanie športovej techniky vo vybraných športoch. Každá metóda je doplnená po grafickej stránke obrázkami, grafmi, matematickými a fyzikálnymi výpočtami pôsobenia síl. Zlepšenie aj malých detailov pomocou trojrozmernej biomechanickej analýzy, ktorá je momentálne vrcholnou metódou hodnotenia, spôsobuje veľké zmeny v úrovni a kvalite športovej techniky.
Na sklade 1Ks
27,64 € 29,09 €

Herný výkon v športových hrách


Kniha Herný výkon v športových hrách je vedecká monografia zameraná pre potreby trénerov, herných analytikov ale aj vedeckých pracovníkov zaoberajúcich sa problematikou skúmania herného výkonu a jeho diagnostiky v rôznych športových hrách. V úvode autor vysvetľuje pojmy ako výkon, športový výkon a herný výkon. Herný výkon je ďalej delený na výkon jednotlivca a družstva. V druhej časti publikácie je podrobne vysvetlená štruktúra, diagnostika a hodnotenie herného výkonu. Odborné texty sú podporené množstvom grafov, náčrtov a tabuliek k jednotlivým prikladom.
Vypredané
7,32 € 7,70 €

Doping v športe


Publikácia je prvým učebným textom svojho druhu na Slovensku, pripraveným v spolupráci s Antidopingovou agentúrou Slovenskej republiky (SADA). Je určená predovšetkým pre prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia vo vedách o športe a im príbuzným študijným odborom.
Na sklade 1Ks
13,97 € 14,70 €