Juvenia Education

vydavateľstvo

Busy Bee 4 Učebnica + online vstup (Online CD)


Busy Bee 4 je súčasťou súboru učebníc anglického jazyka, určeného pre I. stupeň ZŠ. Obsahuje 16 zaujímavých lekcií. Témy, slovná zásoba a gramatika sú primerané schopnostiam detí mladšieho školského veku. Učenie hrou - publikácia obsahuje veľa zábavn ých a tvorivých aktivít na upevnenie slovnej zásoby, veselé pesničky, komiksy a rozprávky. Pomoc pre žiakov aj rodičov - v závere sú zoradené slovíčka a frázy podľa jednotlivých lekcií s výslovnosťou a prekladom do materinského jazyka.
Na sklade > 5Ks
5,61 € 5,90 €

Busy Bee 4 pracovný zošit


K učebnici Busy Bee 4. Obsahuje 40 čiernobielych strán formátu A4. Pracovný zošit rozširuje a upevňuje prebraté lekcie z učebnice Busy Bee 4.Obsahuje rôzne doplňovačky, hry, krížovky a iné aktivity prispôsobené slovnej zásobe a gramatickýcm štruktúram učebnice. Možno ho používať podľa potreby a podmienok vyučovania v škole alebo aj doma. Úlohy sú vyberané tak, aby ich žiaci zvládli aj samostatne.
Vypredané
3,04 € 3,20 €

Busy Bee 3 Učebnica + online vstup (Online CD)


Anglický jazyk pre mladších školákov. Obsahuje 16 lekcií, má 68 strán formátu A4, v laminovanom obale. Učebnica je určená pre žiakov III. ročníka ZŠ. Tematicky i gramaticky rozširuje učivo I. a II. dielu, avšak jej obsahová štruktúra umožňuje učebnicu používať aj bez nadväznosti na predchádzajúce diely. Deti sa naučia čítať, písať a základy jednoduchej konverzácie z prostredia blízkeho detskému svetu.
Na sklade > 5Ks
5,61 € 5,90 €

Busy Bee 3 pracovný zošit


Obsahuje 40 čiernobielych strán formátu A4. Pracovný zošit upevňuje prebraté lekcie z učebnice Busy Bee 3.Obsahuje rôzne doplňovačky, hry, krížovky, puzzles, revision work a iné aktivity. Možno ho používať podľa potreby a podmienok vyučovania v škole alebo aj doma. Úlohy sú vyberané tak, aby ich žiaci zvládli aj samostatne.
Vypredané
3,04 € 3,20 €

Busy Bee 2 pracovný zošit


Kniha Busy Bee 2 pracovný zošit: Pracovný zošit Busy Bee 2 rozširuje a upevňuje prebraté lekcie z učebnice Busy Bee 2. Obsahuje rôzne doplňovačky, hry, krížovky, puzzles, revision work a iné aktivity. Možno ho používať podľa potreby a podmienok vyučovania v škole alebo aj doma. Úlohy sú vyberané tak, aby ich žiaci zvládli aj samostatne.
Vypredané
2,28 € 2,40 €

Busy Bee 2 Učebnica + online vstup (Online CD, Interactive Flashcards)


Učebnica je určená pre žiakov II. ročníka ZŠ. Tematicky i gramaticky rozširuje učivo I. dielu, avšak jej obsahová štruktúra umožňuje učebnicu používať aj bez nadväznosti na prvú časť. Deti sa naučia čítať a základy jednoduchej konverzácie z prostredia blízkeho detskému svetu.
Vypredané
4,66 € 4,90 €

Busy bee 1 Pracovný zošit


Pracovný zošit Busy Bee1 rozširuje učivo k učebnici Busy Bee1. Zošit obsahuje doplňovačky, spájačky, maľovanky a mnoho daľších.
Vypredané
2,28 € 2,40 €

Busy Bee 1 Učebnica + online vstup (Online CD, Interactive Flashcards)


Učebnica bola schválená MŠ SR č. 586/2001-46 pre vyučovanie anglického jazyka ako nepovinného predmetu pre ZŠ.- Dva v jednom - kniha obsahuje učebnicu pre žiaka aj pracovné listy. - Učenie hrou - veľa zábavných a tvorivých aktivít, veselé pesničky a rýmovačky na upevnenie slovnej zásoby. - Deti sa naučia - slovíčka a základy jednoduchej konverzácie z prostredia blízkeho detskému veku - Pomoc pre žiakov aj rodičov - v závere učebnice sú uvedené všetky slovíčka a frázy s výslovnosťou a prekladom
Vypredané
4,66 € 4,90 €

Busy Bee Jazykové pexeso


Pexeso obsahuje 19 obrázkov v angličtine s výslovnosťou a ich páry s prekladom do slovenčiny.Doplnkový materiál, ktorý rozvíja u detí pamäť a postreh. Navyše tieto jazykové pexesá upevňujú a rozširujú hravou formou slovnú zásobu anglického jazyka. Každé pexeso obsahuje 19 obrázkov v angličtine s výslovnosťou a ich páry s prekladom do slovenčiny. Pexesá môžu byť použité ako podporný materiál na spestrenie výučby.Pexesá sú vydané v 10 tematických celkoch: Animals I, Animals II, Clothes, Colours and Shapes, Fairy Tales, Food and Drinks, Fruit, Sport, Transport, Vegetables.
Vypredané
1,28 € 1,35 €

Anglicko-slovenský obrázkový slovník


Nový farebne ilustrovaný slovník obsahuje 32 tém s bohatou slovnou zásobou (takmer 1000 slov).Na konci knihy je slovníček s výslovnosťou a prekladom do slovenčiny.Nový obrázkový slovník Busy Bee je určený pre deti vo veku 6 – 12 rokov, je vhodnou doplnkovou pomôckou k výučbe angličtiny. Pomáha deťom rozširovať ich slovnú zásobu. Obsahuje takmer 1000 slov z tém blízkych detskému svetu a okolitého prostredia. Na konci knihy je slovníček s výslovnosťou a prekladom do materinského slovníka.
Vypredané
5,23 € 5,50 €

Busy Bee 3 CD


CD obsahuje nahrávky k učebnici Busy Bee 3. Texty a časť piesní sú nahrané rodeným Angličanom, ostatné piesne spievajú deti slovenských škôl.
Vypredané
4,75 € 5,00 €

Busy Bee Starter učebnica


Učebnica je určená pre deti začínajúce s angličtinou vo veku 5 - 7 rokov, ktorí ešte nevedia čítať a písať. Ich veku prístupnou formou sa naučia formulovať jednoduché otázky a odpovede, rôzne veselé básničky a pesničky, asi 150 slov z im blízkeho pro stredia. Prebraté témy si deti precvičujú v pracovných listoch, ktoré sú súčasťou učebnice.
Vypredané
4,28 € 4,50 €

Busy Bee 3 Miniset (Uč. + online vstup a PZ)


Anglický jazyk pre mladších školákov.Obsahuje 16 lekcií, má 68 strán formátu A4, v laminovanom obale. Učebnica je určená pre žiakov III. ročníka ZŠ. Tematicky i gramaticky rozširuje učivo I. a II. dielu, avšak jej obsahová štruktúra umožňuje učebnicu používať aj bez nadväznosti na predchádzajúce diely. Deti sa naučia čítať, písať a základy jednoduchej konverzácie z prostredia blízkeho detskému svetu.Obsahuje 40 čiernobielych strán formátu A4. Pracovný zošit upevňuje prebraté lekcie z učebnice Busy Bee 3.Obsahuje rôzne doplňovačky, hry, krížovky, puzzles, revision work a iné aktivity. Možno ho používať podľa potreby a podmienok vyučovania v škole alebo aj doma. Úlohy sú vyberané tak, aby ich žiaci zvládli aj samostatne.
Na sklade 1Ks
7,51 € 7,90 €

Busy Bee 4 CD


CD obsahuje audionahrávky k učebnici Busy Bee 4. Texty a časť piesní sú nahrané rodeným Angličanom, ostatné piesne spievajú deti slovenských škôl.
Vypredané
4,75 € 5,00 €

Busy Bee 4 Miniset (Uč. + online vstup a PZ)


Obsahuje 16 lekcií, má 68 strán formátu A4, v laminovanom obale a samozrejme aj anglicko-slovenský slovník na konci učebnice. Učebnica je určená pre žiakov IV. ročníka ZŠ. Tematicky aj gramaticky naväzuje na BUSY BEE III. Žiaci si upevnia zručnosť čítania, písania, posluchu a konverzácie. Témy jednotlivých lekcií sú aktuálne a zároveň pre žiakov zaujímavé.K učebnici Busy Bee 4. Obsahuje 40 čiernobielych strán formátu A4. Pracovný zošit rozširuje a upevňuje prebraté lekcie z učebnice Busy Bee 4.Obsahuje rôzne doplňovačky, hry, krížovky a iné aktivity prispôsobené slovnej zásobe a gramatickýcm štruktúram učebnice. Možno ho používať podľa potreby a podmienok vyučovania v škole alebo aj doma. Úlohy sú vyberané tak, aby ich žiaci zvládli aj samostatne.
Na sklade 3Ks
7,51 € 7,90 €

Busy Bee 2 CD


CD obsahuje nahrávky k učebnici Busy Bee 2. Texty sú nahrané rodeným Angličanom, piesne spievajú deti slovenských škôl.
Vypredané
4,75 € 5,00 €