K4K Publishing

vydavateľstvo

Průvodce rodinnými konstelacemi (s novými podpůrnými metodami)


Tato unikátní kniha je pro ženy, kterým dává možnost nahlédnout hluboko do vlastní duše i nevědomí.Průvodce rodinnými konstelacemi s novými podpůrnými metodami*čtivý průvodce pro samostatné úvahy s léčivou silou*hledání řešení a nadhledu nad životem*ujasnění psychologie vztahů a jejich vlivu na myšlení a jednání*člověka a také na jeho zdraví*odtajnění a popis užívaných metod*nové vnímání životních situaci*kniha vás vtáhne do děje, připomene vám osobní prožitky, zkušenosti a vlivy, do kterých jste se dostali vy nebo vaši přátelé. Zároveň vám ukáže, jak jednoduše se z těchto problémů můžete dostat.
Vypredané
5,14 € 5,41 €

Tajemství kříže


TAJEMSTVÍ KŘÍŽE transformace vědomíPrávě vyšlo již páté vydání, které obsahuje kompletně zrevidovaný text.Kniha uvádí čtenáře do problematiky transformace vědomí a zavádí nová vysvětlení pojmů jako jsou rozum, ego, lidská bytost, nebo přítomné bytosti, emoce, tvorba reality apod. Umožňuje základní vhled do učení o transformaci vědomí, stejně jako nabízí mnoho vysvětlení a způsobů pohledu na skutečnost, probíhající děje a následné konsekvence. Obsahuje popis citů, pocitů a emocí, vysvětlení jejich vlivů a objasnění vzniku i přeměny těchto frekvencí. Zcela nový způsobem se zabývá emocemi, vírou a strachem. Nabízí příklady a techniky umožňující odhalení těchto pro mnohé dosud skrytých sil, které působí na lidskou bytost. Na příkaldech vysvětluje, že emoce je alergická reakce těla na rozum a především prostředek k ovládání lidí. Přináší návody jak si všímat manipulace, jak rozpoznat emoce a nenechat se jimi ovlivňovat. Vnímavý čtenář má také možnost nahlédnout do základů kosmologie, nalézá vysvětlení skryté symboliky kříže a symboliky židovského sedmiramenného svícnu.
Vypredané
19,67 € 20,70 €

Vyšší dívčí


Právě vyšlo třetí vydání knihy s názvem VYŠŠÍ DÍVČÍ transformace vědomí. Původní text byl podroben kompletní autorské revizi. Titul knihy naznačuje zásadní přínos a souvislost s využitím ženského principu.Druhá kniha o transformaci vědomí je věnována především mimosmyslovému vnímání. Komplexní výklad základních pojmů a technik se zaměřuje na vysvětlení smyslového a mimosmyslového vnímání. Popis jednotlivých způsobů využití dává návod, jak hlouběji vstoupit do tématu emocí a pochopit jejich vliv na rozhodování člověka stejně jako možnost nenechat se jimi ovládat. Na konkrétních příkladech je popsána technika regrese a práce s emocemi v minulosti. Představy a sny, symbolika čísel a popis bran prostoru a času jsou témata, která dokreslují již rozšířený pohled na svět lidské bytosti. Symbolika druhého příchodu duše příchodu skrze Otce je popisem, který umožňuje zorientovat se v dualitním systému a představuje smysl celistvosti lidské bytosti.
Vypredané
19,67 € 20,70 €