Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Osobný odber už na 728 miestach na Slovensku

Kalligram

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
 • Autor: Ľudovít Štúr

  Dielo - Ľudovít Štúr

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 11,62 €
  Vaša cena: 11,04 
  Napriek nesmiernej popularite jeho osobnosti je dielo Ľudovíta Štúra (1815-1856) v kultúrnom vedomí našej spoločnosti ešte stále nedostatočne zakotvené. Jeho historický a kultúrno-politický význam sa často stráca v spleti tradičných školských schém. Zámerom editora preto bolo predstaviť všestrannú Štúrovu tvorbu a popri … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ivan Krastev

  Čo príde po Európe?

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Dátum vydania: 30. novembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,99 €
  Vaša cena: 9,69 
  Európa sa akoby otriasa v základoch a zdá sa, že každým dňom sa ponárame do väčšej a väčšej neistoty. Čo nás čaká v najbližších rokoch? Rozpadne sa Európska únia rovnako, ako sa rozpadla habsburská monarchia? A aká bude príčina? Vzostup radikálnych strán? Alebo migračná kríza? Možno to bude Brexit, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Paul Lendvai

  Maďari víťazstvá a prehry

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Dátum vydania: 24. októbra 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 14,20 €
  Vaša cena: 13,49 
  Provokujúca kniha, za ktorú si autor vyslúžil veľa odsudkov, ale aj nemálo uznania. Kniha o tisícročnom premenlivom osude Maďarov, o ich histórii od najstarších čias po súčasnosť, fascinujúca prehliadka víťazstiev a prehier napísaná priateľsky, no s kritickým odstupom. Text je prepracovanou a doplnenou verziou pôvodného … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Samo Chalupka

  Samo Chalupka - Básne a starožitnosti

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Dátum vydania: 26. augusta 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 11,62 €
  Vaša cena: 11,04 
  Samo Chalupka (1812 - 1883) je známy predovšetkým ako básnik, autor skladby Mor ho! a ďalších hrdinských básní - "spevov", ako ich nazval v titule jediného knižného výberu zo svojej básnickej tvorby. Jeho prózy, rozprávky, historické astate, etnologické, etnografické a jazykovedné poznámky, ktoré (okrem rozprávok) v druhom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Margita Figuli

  Výber z diela - Margita Figuli

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Dátum vydania: 22. novembra 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 11,62 €
  Vaša cena: 5,00 
  Výber z diela Margity Figuli (1909 – 1995) sa sústreďuje na tú časť spisovateľkinej tvorby, ktorá zohrala dôležitú rolu vo vývine modernej slovenskej prózy. V tridsiatych a štyridsiatych rokoch 20. storočia bolo jej dielo neoddeliteľnou súčasťou generačného úsilia mladších slovenských literátov o nový pohľad na človeka … Zobraziť viac info ►
 • Autor: John Finnis

  Prirodzený zákon a prirodzené práva

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Dátum vydania: 16. júla 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 16,00 €
  Vaša cena: 15,52 
  John Finnis je austrálsky filozof a právny vedec, ktorý sa zameriava na filozofiu práva, právnu vedu, ako aj na ústavné právo. Jeho najvýznamnejším dielom je kniha Prirodzený zákon a prirodzené práva, ktorá po prvý raz vyšla v roku 1980. Týka sa prirodzeného práva a obsahuje predovšetkým výklad o tom, prečo sa niektoré pravdy … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Paul Lendvai

  Moje tri životy - Rozhovory so Zsófiou Mihancsik

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Dátum vydania: 13. mája 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 10,00 €
  Vaša cena: 5,00 
  Pre generáciu, ktorá zažila bipolárny svet, je rakúsky komentátor Paul Lendvai, rodák z Budapešti, legendou. Východ mu v mnohom vďačí za to, že nebol v období studenej vojny Západom zabudnutý a jeho prenikavé postrehy boli majákom objektívnej žurnalistiky aj po páde železnej opony. Kniha rozhovorov s novinárkou … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Arkadij Buchov

  Umenie klamať

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Dátum vydania: 5. októbra 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 8,00 €
  Vaša cena: 7,60 
  Výber z humoristických poviedok Arkadija Buchova (1889 - 1937), ktorý publikoval v ruských predrevolučných humoristických časopisoch Satirikon a Nový Satirikon satirické verše, humoresky a fejtóny. V roku 1937 sa stal obeťou stalinských represálií. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Miloslav Hurban

  Prózy a články - Jozef Miloslav Hurban

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Dátum vydania: 19. marca 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 11,62 €
  Vaša cena: 11,04 
  Usporiadanie Próz a článkov Jozefa Miloslava Hurbana a doslov editora Reného Bílika poukazuje na základné vlastnosti Hurbanovej celoživotnej tvorby. Hurbanova filozofia bola založená na preverovaní idey predmetnosťou, realizovanou prozaickým dianím. Pritom v nich neepicky ideologizoval, čo mu vyčítal už Janko Kalinčiak. Hurbanove … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Citara svätých

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Dátum vydania: 17. marca 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 11,62 €
  Vaša cena: 5,00 
  Po prvýkrát má náš čitateľ možnosť zoznámiť sa s výberom cirkevnej a duchovnej poézie 16. – 18, storočia z protestantského okruhu v takej rozsiahlej podobe, ako ho predstavuje antológia. Editorka zozbierala známy i menej známy materiál z rukopisných i tlačených prameňov, i starších edícií. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Dana Hučková

  Kontexty Slovenskej moderny

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Dátum vydania: 1. januára 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 11,62 €
  Vaša cena: 11,04 
  Kniha Kontexty Slovenskej moderny nadväzuje na monografiu Hľadanie moderny: podobne ako v nej aj tu je modernistická literárna tvorba z prelomu 19. a 20. storočia situovaná do širších súvislostí – tentoraz so zameraním na dobový literárny život, autorské rozvrstvenie, jednotlivé tematické podoby a žánrové preferencie, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Peter Juščák

  a nezabudni na labute!

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Dátum vydania: 14. októbra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 13,00 €
  Vaša cena: 12,35 
  Toto zvolanie síce predstavuje názov románu, ale rovnako je v ňom cítiť nenútené pobádanie čitateľa. Veď čo iné ako dobrá pamäť dokáže ochrániť ľudí pred opakovaním skúseností, akými museli prejsť ženy z kolymského Eľgenu? Nevšedný príbeh statočnej Ireny Kalaschovej a mnohých iných žien z okolitých krajín … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Pavel Vilikovský

  Príbeh ozajského človeka

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Dátum vydania: 14. októbra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 10,00 €
  Vaša cena: 9,50 
  Príbehom ozajského človeka pokračuje Pavel Vilikovský v skicovaní ďalšieho Slováka; tentoraz sa hrdina profesionálne vyvíja, stúpa po socialistickom zamestnaneckom rebríčku. Začína ako dozorca na stavbe budovy akéhosi podniku, stáva sa správcom pos tavenej budovy, neskôr podnikovým kontrolórom až sa nakoniec sa presunie na tretie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Friedrich Nietzsche

  Vôľa k moci ako poznanie

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Dátum vydania: 21. mája 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 6,00 €
  Vaša cena: 5,70 
  Vďaka výbornému prekladu Teodora Münza sa ku slovenským čitateľom dostáva časť diela Vôľa k moci nemeckého filozofa Friedricha Nietzscheho. V časti Vôľa k moci ako poznanie aplikuje autor koncept vôle k moci na oblasť teórie poznania. Nietzsche tu zaujíma nový postoj k výkladu teórie poznania, ktorý ho napokon vedie k popretiu možnosti … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ivana Taranenková

  Podoby autobiografickej literatúry 19. storočia

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Dátum vydania: 10. marca 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 11,62 €
  Vaša cena: 5,00 
  Antológia Podoby autobiografickej literatúry 19. storočia (pripravená Ivanou Taranenkovou) prináša memoáre a prozaické texty s autobiografickou intenciou, ktoré špecifickým spôsobom komplementarizujú vývin slovenskej romantickej a relistickej literatúry 19. storočia. Autentickú memoárovú literatúru predstavujú spomienky … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Sándor Márai

  Hosťovanie v BOLZANE

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Dátum vydania: 7. februára 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 10,00 €
  Vaša cena: 9,50 
  Voľne spracovaný príbeh známy z Pamätí Giacoma Casanovu – dobrodružstvo, aké čakalo na vychýreného zvodcu po úteku z olovených komôr benátskych. V tomto príbehu sa autor pokúša nahliadnuť do vnútorných pochodov presláveného milovníka, ktorý postupom rokov ako bezzubý lev stojí zoči-voči otázke zmyslu lásky v živote … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Sándor Márai

  Denníky 2.

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Dátum vydania: 15. novembra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 14,00 €
  Vaša cena: 13,30 
  Pravda je, že spisovateľ sa dokáže úplne a bezvýhradne vyjadriť iba v rodnom jazyku. Do emigrácie si ho berie ako dajakú tajnú zmluvu, ktorá je zmyslom jeho života, a preto ju musí do cudziny prepašovať v podšívke kabáta. Tam si ju za každú cenu a všetkými možnými spôsobmi chráni, lebo inak nedokáže písať, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Janko Jesenský

  Verše a Próza - Janko Jesenský

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Dátum vydania: 5. marca 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 11,62 €
  Vaša cena: 11,04 
  Predkladaný výber z poetickej a prozaickej tvorby Janka Jesenského, ktorý zostavili Marcela Mikulová a Valér Mikula, predstavuje popri známych Jesenského textoch (Slnečný kúpeľ, Štvorylka, Pani Rafiková) aj doteraz menej povšimnuté, no nie menej dôležité texty. Profil autora dokresľujú prehľadne spracované časti, v ktorých … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Erika Brtáňová

  Na margo

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 11,62 €
  Vaša cena: 5,00 
  Zo všetkých štúdií, úvah a glos Eriky Brtáňovej je zjavné, že staršiu slovenskú literatúru vníma a reflektuje ako rovnocennú komplementárnu súčasť celku národnej literatúry. Presvedčivosť takéhoto komplexného chápania u nej vychádza predovšetkým zo skúsenosťami potrvdeného poznania, že estetická funkcia literatúry, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Paul Lendvai

  Premrhaná krajina

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Dátum vydania: 26. apríla 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 10,00 €
  Vaša cena: 5,00 
  Vo svojej novej knihe ponúka Paul Lendvai predsudkami nezaťažený, nezáviský pohľad na to, akým smerom sa uberalo vnútropolitické a spoločenské dianie v Maďarsku po roku 1990. Ako vynikajúci znalec dejín strednej a východnej Európy a tiež ak rodený Maďar, ktorý sa po polstoročí vo Viedni stal Rakúšanom, analyzuje Lendvai … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Milan Hrabovský

  Rasová mytológia

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Dátum vydania: 27. októbra 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,65 
  Kniha Milana Hrabovského "Rasová mytológia" približuje históriu i používanie pojmu rasa a zároveň ponúka nezvyčajný pohľad na samotnú teóriu rasy. Ako sám autor vysvetľuje: "Štúdium rasy, a pevne dúfam, že i táto kniha, nám môže dať jednu neoceniteľnú skúsenosť. Poukazuje na jedinečnosť človeka. .. .Nakoniec … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Raffaele Cantone

  V mene spravodlivosti

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Dátum vydania: 30. augusta 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,00 €
  Vaša cena: 8,55 
  V mene spravodlivosti je autobiografický príbeh zanieteného bojovníka s cammorou Raffaela Cantoneho. Cantone (1963, Neapol) vyrastal v regióne, ktorý bol pod silným vplyvom camorry. Vyštudoval právo a v rokoch 1999 - 2007 pôsobil ako vedúci štátny zá stupca v oddelení boja s mafiou v Neapole. Cantone podáva svedectvo … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Cardozo N. Benjamin

  Podstata súdneho procesu

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Dátum vydania: 28. júna 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 12,00 €
  Vaša cena: 11,40 
  Benjamin Nathaniel Cardozo (1870 – 1938) po skončení právnického štúdia na Columbijskej univerzite (1891) začal pôsobiť ako advokát v New Yorku a pomerne zavčasu aj ako sudca. Predstavy o úlohe sudcu a o pochopení toho, čím sa sudca riadi pri rozhodovaní prípadov, zhrnul v mimoriadne úspešnej sérii prednášok … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Pavel Vilikovský

  Pes na ceste

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 8,00 €
  Vaša cena: 7,60 
  „Táto kniha je o jednom Slovákovi, lebo tak o tom rozhodli jazyk a kultúra. Je aj o jednom mužovi, lebo tak to zariadila príroda. Byť Slovákom a súčasne mužom nie je ťažké, najmä keď človek nemá na výber, ale rozprávať o tomto odľahčenom bytí až také ľahké nie je. A tak si Vilikovského textové … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Daniel Škoviera

  Latinský humanizmus

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Dátum vydania: 1. decembra 2009
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 11,62 €
  Vaša cena: 5,00 
  Kniha odráža aktuálny stav výskumu a popularizácie literatúry renesančného humanizmu na našom území. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Alexander Bröstl

  Frontisterion

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Dátum vydania: 1. januára 2009
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 11,00 €
  Vaša cena: 10,45 
  Kniha je venovaná mysliteľom, ktorí sú autormi alebo pripravovateľmi koncepcií. „Len nemnohí sú schopní navrhnúť a uskutočniť určitú politickú koncepciu, ale my všetci sme schopní hodnotiť ju,“ cituje autor v úvode Perikla. A práve so zámerom umožniť hodnotenie, objaviť zmysel úvah veľkých európskych a svetových … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Friedrich W.J. Schelling

  Filozofické skúmania podstaty ľudskej slobody a s tým súvisiacich predmetov

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Dátum vydania: 1. januára 2005
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 4,48 €
  Vaša cena: 4,26 
 • Autor: Aristoteles

  Aténska ústava

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 13,00 €
  Vaša cena: 12,35 
  Diogenes Laertios vo svojom známom diele Životy, názory a výroky slávnych filozofov zaradil do zoznamu Aristotelových prác aj spis Ústavy 158 obcí, ktorý skúma demokratické, oligarchické a aristokratické zriadenie, kráľovstvo i tyraniu. Objavenie textu Aténskej ústavy koncom 19. storočia v Britskom múzeu na zvitkoch kúpených … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Pavel Hrúz

  Okultizmus a iné prózy

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,63 €
  Vaša cena: 9,15 
  Banskobystrický rodák Pavel Hrúz (1941) patrí k významným predstaviteľom mimoriadne silnej spisovateľskej generácie. Autor napriek dlhému publikačnému zákazu už viac ako štyridsať rokov podstatným spôsobom utvára "prozaickú tvár" Slovenska. Prostredníctvom beletristických a publicistických textov Hrúz odhaľuje ničivý a deformujúci … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Nadrealizmus Avantgarda 38

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,63 €
  Vaša cena: 9,15 
  Antológia podáva obraz jedinej básnickej avantgardy v slovenskej literatúre prvej polovice 20. storočia – surrealizmu, ktorý bol neskôr premenovaný na nadrealizmus. Básnickú tvorbu nadrealistov sprevádzala bohatá literárnokritická a teoretická aktivita, ktorú zbierka sprostredkúva v jej neopakovateľnej intenzite. Medzi avantgardnými … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Karl Jaspers

  Šifry transcendencie

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Dátum vydania: 26. januára 2006
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 4,98 €
  Vaša cena: 4,73 
  Táto knižka obsahuje texty posledných Jaspersových prednášok z letného semestra v roku 1961. . .. Keď sa teraz zamyslíme nad tisícročiami, nad tým, čo človeka stretlo, a potom sa opýtame, tak čo je teda človek, výsledok je nesporný: každý obraz človek a je nedostatočny. Máme hojnosť obrazov človeka, ktoré sa dajú načrtnúť, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Aristoteles

  Etika Nikomachova

  Vydavateľstvo: Kalligram
  Dátum vydania: 28. júna 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 8,50 €
  Vaša cena: 8,08 
  Aristoteles napísal spolu tri etiky: Veľkú etiku, Etiku Nikomachovu a jej inú verziu - Etiku Eudémovu. Aristoteles zakladá delenie spravodlivosti na zákonnú spravodlivosť a na spravodlivosť etickú. A práve etickej spravodlivosti sa venuje v diele Etika Nikomachova. Aristoteles ju považuje za spravodlivosť vo vlastnom zmysle … Zobraziť viac info ►