Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Linde

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
 • Autor: neuvedený

  Pracovní diař 2013

  Vydavateľstvo: Linde
  Dátum vydania: 29. októbra 2012
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 12,70 €
  Vaša cena: 12,07 
  Pracovní diář opět přináší mnoho praktických informací. Obsahuje kalendárium, vybrané údaje a právní předpisy a dostatek volných stran pro Vaše záznamy, poznámky, výpočty apod. Diář v reprezentativní úpravě má praktický formát 14 x 20 cm, záložku a odtrhávací růžky a je vázán v kvalitní omyvatelné … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Tomáš Kotrlý

  Pohřebnictví

  Vydavateľstvo: Linde
  Dátum vydania: 8. januára 2013
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 21,05 €
  Vaša cena: 20,00 
  Příručka je psána z pozice úředníka Ministerstva pro místní rozvoj na danou agendu specializovaného, který měl a má možnost některé z veřejností bedlivě sledovaných případů projednávat a navrhovat změny v legislativě. Snaží se přitom o kombinaci systematického a analytického náhledu na tuto oblast … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Pracovní diář 2011 + Telefonní registr

  Vydavateľstvo: Linde
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 13,60 €
  Vaša cena: 12,92 
  Pracovní diář opět přináší mnoho praktických informací. Na 512 stran obsahuje kalendárium, vybrané údaje a právní předpisy a dostatek volných stran pro Vaše záznamy, poznámky, výpočty apod. Diář v reprezentativní úpravě má praktický formát 14 x 20 cm, záložku a odtrhávací růžky a je vázán v kvalitní … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jakub Chromý

  Kriminalita páchaná na mládeži

  Vydavateľstvo: Linde
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 15,50 €
  Vaša cena: 14,73 
  Předkládaná kniha je první monografií, která podrobně a systematicky zpracovává problematiku kriminality páchané na mládeži v České republice. K její přípravě autor využil velké množství tuzemských i zahraničních pramenů; celkem na 250 literárních titulů, v textu je citováno 90 rozhodnutí soudů a poznámkový … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Martin Winkler

  Obchodné zastúpenie vo vnútroštátnom a zahraničnom obchode

  Vydavateľstvo: Linde
  Dátum vydania: 1. augusta 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 23,66 €
  Vaša cena: 22,48 
  Predkladaná publikácia sa komplexne zameriava na: - právnu úpravu obchodného zastúpenia v právnom poriadku SR, - právnu úpravu obchodného zastúpenia v práve EÚ, vo vybraných členských štátoch EÚ a v niektorých ďalších štátoch (USA, India, Japonsko, Čína), - právnu úpravu obchodného zastúpenia v medzinárodných … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Pavel Mates

  Ochrana soukromí ve správním právu 2. aktualizované a podstatně přepracované vydání

  Vydavateľstvo: Linde
  Dátum vydania: 1. januára 2006
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 18,71 €
  Vaša cena: 17,77 
  Soukromí patří k hodnotám, které jsou v moderní společnosti velmi ceněny. Právo na soukromí je jedním ze základních lidských práv, na jehož ochraně se podílí řada právních odvětví. Pokud jde o správní právo, to stanoví především podmínky, za nichž mohou orgány veřejné správy zasahovat do jednotlivých práv tvořících … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Lukáš Vymazal

  Zástavní právo v novém občanském zákoníku

  Vydavateľstvo: Linde
  Dátum vydania: 14. augusta 2014
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 32,81 €
  Vaša cena: 31,17 
  Publikace se zaměřuje na úpravu zástavního práva v novém občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. a volně navazuje na předchozí autorův komentář k úpravě zástavního práva ve „starém“ občanském zákoníku č. 40/1964 Sb. vydaný v roce 2012. Monografie podrobně vykládá jednotlivá ustanovení o zástavním právu a upozorňuje … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Zdeněk Vaníček, Tomáš Nielsen, Pavel Mates

  Zákon o elektronických komunikacích Komentář 2. vydání

  Vydavateľstvo: Linde
  Dátum vydania: 21. júla 2014
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 35,24 €
  Vaša cena: 33,48 
  Tato publikace navazuje na komentář k zákonu č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), který vydalo nakladatelství Linde Praha akciová společnost v roce 2008. Od té doby byl zákon třicetkrát novelizován a především se změnily … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Zdenka Volkánová

  Podvody v účetnictví firem

  Vydavateľstvo: Linde
  Dátum vydania: 19. júna 2014
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 13,64 €
  Vaša cena: 12,96 
  Poslední dobou se v médiích objevují pojmy jako forenzní audit, forenzní účetnictví nebo podvodné účetnictví, které mohou působit jako mocné zaklínadlo zejména v souvislosti s různými korupčními skandály politiků nebo manažerů nadnárodních společností. Některé tyto pojmy jsou však uvedeny v zavádějícím … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Civilní právo procesní část první Řízení nalézací 7. vydání

  Vydavateľstvo: Linde
  Dátum vydania: 11. júna 2014
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 41,73 €
  Vaša cena: 39,64 
  Významným impulzem pro aktuální změny civilního procesního práva, které toto vydání učebnice plně zachycuje, bylo přijetí nového občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb. Právnická veřejnost právem očekávala, že občanský zákoník bude následován přijetím nového odpovídajícího procesního předpisu, tedy nového občanského … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Vzory smluv a podání + CD

  Vydavateľstvo: Linde
  Dátum vydania: 4. júna 2014
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 46,30 €
  Vaša cena: 43,99 
  Publikace obsahuje přibližně 400 vybraných důležitých vzorů aktualizovaných do právního stavu po účinnosti nového občanského zákoníku. Jedná se o vzory ze soukromého práva (v předchozích vydáních knihy byly zařazeny v kapitolách: právo občanské, obchodní a rodinné), občanského soudního řízení a insolvenčního … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Michaela Zuklínová

  Věcná práva v kostce

  Vydavateľstvo: Linde
  Dátum vydania: 4. júna 2014
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 8,83 €
  Vaša cena: 8,39 
  Věcná práva jsou konglomerátem práv, která spojují tři charakteristické rysy: Předně, jejich předmětem je „věc“, „věc v právním smyslu“. Věcí v právním smyslu se rozumí všechny věci hmotné (nemovité a movité) i nehmotné, vše, co je odlišné od člověka, je pro člověka užitečné (což se vyjadřuje … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Igor Tomeš

  Sociální právo České republiky

  Vydavateľstvo: Linde
  Dátum vydania: 16. apríla 2014
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 22,10 €
  Vaša cena: 21,00 
  Podnětem k vytvoření této publikace se stala diskuze zástupců odborných pracovišť čtyř univerzit ČR na téma vzniku sociálního práva jako výsledku pozvolné konvergence pracovního práva a práva sociálního se sociálními souvislostmi práva na vzdělání a na zdraví. Tím vzniká nový obor veřejného práva, jehož obsahem … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Lukáš Prudil

  Právo pro zdravotnické pracovníky

  Vydavateľstvo: Linde
  Dátum vydania: 16. apríla 2014
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 13,64 €
  Vaša cena: 12,96 
  Publikace si klade za cíl seznámit zdravotníky se základy zdravotnického práva, s jejich právy a povinnostmi při výkonu povolání. Důraz je kladen na odpovědnostní vztahy, a to v rovině odpovědnosti občanskoprávní, pracovněprávní a trestněprávní. Zdravotnicko-právní problematika je značně obsáhlá, autor … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jolana Maršíková

  Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele

  Vydavateľstvo: Linde
  Dátum vydania: 26. marca 2014
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 32,66 €
  Vaša cena: 31,03 
  Třetí vydání praktické příručky provádí čtenáře problematikou insolvenčního řízení co nejjednodušším způsobem. Autorka je dlouholetou konkurzní a insolvenční soudkyní, a má proto značné zkušenosti s insolvenčním právem. Jeho složitou problematiku dokáže srozumitelně vysvětlit i neprávníkům, kteří … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Karel Schelle

  Dějiny ústavního práva

  Vydavateľstvo: Linde
  Dátum vydania: 19. marca 2014
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 25,38 €
  Vaša cena: 24,11 
  Ústavní právo je právním odvětvím, které je tvořené systémem právních norem regulujících společenské vztahy, jež mají základní význam pro stát a společnost. Vznik psané ústavy jako zvláštního právního aktu nejvyšší právní síly je spjat se vznikem moderního státu a je jedním z jeho vnějších projevů. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Pavel Vrcha, Kolektív autorov

  Nový katastrální zákon

  Vydavateľstvo: Linde
  Dátum vydania: 4. marca 2014
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 23,26 €
  Vaša cena: 22,10 
  Dne 1. ledna 2014 došlo k závažné změně v českém právním řádu, neboť vstoupila v účinnost pravidla soukromoprávní regulace nového českého civilního kodexu – občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. V souvislosti s tímto historicky zásadním legislativním počinem vyvstala také potřeba zásadním způsobem upravit … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Vlastimil Šimek, Hana Malčeková

  Průvodce odpadovým hospodářstvím

  Vydavateľstvo: Linde
  Dátum vydania: 24. februára 2014
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 17,86 €
  Vaša cena: 16,97 
  Legislativní úprava odpadů je velice rozsáhlá, autoři se proto rozhodli zaměřit na praktické problémy, s nimiž se původci potýkají nejčastěji. Vytvořili přehlednou a srozumitelnou publikaci obsahující řadu praktických příkladů. Jsou v ní rozebrány situace, které nastávají nejčastěji, a to v hojně provozovaných … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Eva Skálová, Jiří Gebarowský

  Daňový poradce pro podnikatele 2014, 8. vydání

  Vydavateľstvo: Linde
  Dátum vydania: 14. februára 2014
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 69,56 €
  Vaša cena: 66,08 
  Rekodifikace soukromého práva se částečně promítla i do daňových a účetních předpisů. Publikace renomovaných autorů obsahuje nejobsáhlejší soubor daňových a účetních předpisů platných pro rok 2014, jaký u nás kdy byl vydán. Na zákony (včetně důvodových zpráv k zákonným opatřením Senátu) a vyhlášky … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Andrej Stankovič

  Metody investování soukromého kapitálu v mezinárodním právu soukromém

  Vydavateľstvo: Linde
  Dátum vydania: 10. februára 2014
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 11,76 €
  Vaša cena: 11,17 
  Publikace komplexně popisuje problematiku podnikání v mezinárodním prostředí. Využití nadnárodních holdingů (někdy také označované jako offshore plánování) se v praxi často využívá i u drobných podnikatelů, a to jak z daňových, tak i regulatorních důvodů. Publikace přitom tyto daňové i některé … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Alena Kocmanová

  Ekonomické řízení podniku

  Vydavateľstvo: Linde
  Dátum vydania: 10. februára 2014
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 27,26 €
  Vaša cena: 25,90 
  Publikace zpracovává problematiku ekonomického řízení na úrovni podniku. Seznamuje čtenáře s vykazováním majetku a kapitálu, náklady a výnosy, výsledkem hospodaření, rozvahou, výkazem zisku a ztráty a výkazem cash flow, a to v souvislosti s ekonomickými a finančními ukazateli, které jsou nezbytné … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Oldřich Dědek

  Doba EURA

  Vydavateľstvo: Linde
  Dátum vydania: 13. januára 2014
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 21,16 €
  Vaša cena: 20,10 
  Cílem monografie je přiblížit hlavní události, které společnou evropskou měnu provázely od jejího zrodu v lednu 1999 do první poloviny r. 2013. Kniha přináší ucelené a přehledné utřídění faktů, jejichž šíře i míra detailu je české literatuře s obdobným zaměřením ojedinělá. Velmi podrobně je zpracováno … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Prchal

  Osiřelá díla

  Vydavateľstvo: Linde
  Dátum vydania: 26. novembra 2013
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 15,28 €
  Vaša cena: 14,52 
  Publikace se zabývá v současnosti diskutovaným tématem osiřelých děl a zpracovává jej v rozsahu, ve kterém toto téma nebylo dosud v české ani ve slovenské právní vědě zpracováno. Publikace směřuje k nalezení odpovědí na některé základní autorskoprávní otázky vznikající v důsledku střetu ústavních … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Široký

  Daně v Evropské unii

  Vydavateľstvo: Linde
  Dátum vydania: 26. novembra 2013
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 23,26 €
  Vaša cena: 22,10 
  Publikace mapuje daňový vývoj v Evropské unii a shrnuje základní legislativní předpisy týkající se daňové spolupráce a harmonizačních snah mezi členskými státy EU. Nabízí tak srovnání daňových systémů zemí Evropské unie a daňového zatížení jejich obyvatel včetně konstrukce jednotlivých typů daňových … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jiřina Bokšová

  Účetní výkazy pod lupou I.

  Vydavateľstvo: Linde
  Dátum vydania: 10. novembra 2013
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 27,72 €
  Vaša cena: 26,33 
  Účetním výkazům a ukazatelům, které jsou jimi prezentovány, by měli – s ohledem na svoji profesi - dostatečně porozumět podnikatelé, vlastníci, potenciální investoři, finanční manažeři, právní poradci, věřitelé, dlužníci, daňoví poradci, zaměstnanci, učitelé a studenti (nejen) ekonomických škol a v neposlední … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Karel Schelle, Jaromír Tauchen

  Vývoj konstitucionalismu v Českých zemích 1., 2. díl

  Vydavateľstvo: Linde
  Dátum vydania: 31. októbra 2013
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 187,52 €
  Vaša cena: 178,14 
  Autoři využili dvacáté výročí existence České republiky a přikročili k náročnému výzkumu vývoje konstitucionalismu na tomto území v širších historicko-politických souvislostech, a to od roku 1848–1849, kdy došlo k vydání prvních ústav a k vytvoření prvního sboru parlamentního typu. Od té doby prošly české … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Zákon o obchodních korporacích

  Vydavateľstvo: Linde
  Dátum vydania: 24. októbra 2013
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 44,64 €
  Vaša cena: 42,41 
  Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) je součástí výsledků rekodifikačních prací v oblasti soukromého práva, která aktivně probíhaly posledních téměř 20 let. Základním právním předpisem soukromého práva se má stát nový občanský zákoník, zákon č. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Drahomíra Pavelková

  Klastrové politiky

  Vydavateľstvo: Linde
  Dátum vydania: 24. októbra 2013
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 17,86 €
  Vaša cena: 16,97 
  Publikace představuje výsledky několikaletého výzkumu v oblasti klastrových iniciativ, zejména pak klastrových politik, a jejich využití v ekonomickém rozvoji. Nabízí komplexní pohled na klastrové politiky, které jsou aplikovány ve většině vyspělých zemí, a hodnotí situací v rozvoji klastrů v České republice. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Veronika Dvořáková

  Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2013-2014

  Vydavateľstvo: Linde
  Dátum vydania: 8. októbra 2013
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 20,44 €
  Vaša cena: 19,42 
  Publikace si klade za cíl vysvětlit srozumitelnou formou základní principy zdanění příjmů fyzických a právnických osob. Zaměřuje se na metodiku stanovení základu daně, principy posuzování daňové účinnosti jednotlivých výdajů (nákladů) včetně vazby na účetní či jiné záznamy, principy uplatnění nezdanitelných částí … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jiří Veselý

  Právo sociálního zabezpečení

  Vydavateľstvo: Linde
  Dátum vydania: 8. októbra 2013
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 19,50 €
  Vaša cena: 18,53 
  Publikace vznikla jako reakce na potřebu aktuálního výkladu aplikovaného práva sociálního zabezpečení v České republice na základě pedagogické praxe jejich autorů – renomovaných vysokoškolských pedagogů. Postihuje rozsáhlé změny předpisů sociálního zabezpečení v posledních letech, především tzv. sociální reformu … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Pavel Pořízek

  Vstup cizince na území státu

  Vydavateľstvo: Linde
  Dátum vydania: 24. septembra 2013
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 23,45 €
  Vaša cena: 22,28 
  Publikace se zabývá obecně rozšířenou tezí tvrdící, že stát má v rámci výkonu své územní suverenity absolutní volnost v otázkách rozhodování o vstupu cizince na své území. Na základě analýzy jednotlivých pramenů mezinárodního práva autor s tímto tvrzením polemizuje, vyvrací je a vysvětluje, jaká omezení … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Martin Kopa

  Neslučitelnost výkonu funkce soudce s jinými funkcemi a činnostmi

  Vydavateľstvo: Linde
  Dátum vydania: 24. januára 2012
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 11,04 €
  Vaša cena: 10,49 
  Autor Martin Kopa skoumá v publikaci institut neslučitelnosti funkce soudce s jinými funkcemi a činnostmi a na základě objektivně zjištěných argumentů dochází k tomu, jaká je současná pozice tohoto institutu v českém ústavním řádu a jaké funkce či druh funkcí jsou s pozicí soudce slučitelné, resp. … Zobraziť viac info ►