M.R.O. Historia

vydavateľstvo

Angol érettségi feladatsor-gyűjtemény


Az érettségire készülő diákok felkészülését könnyíti meg a kiadó ezzel a kiadvánnyal, amely emelt szintű feladatsorokat tartalmaz. A feladatok az érettségi feladatsoraival megegyező mintasorok, melyekkel az írásbeli vizsgát modellezik. A feladatsorok megfelelnek a Közös Európai Nyelvi Referenciakeret (KER) megfelelő szempontjainak, szintjeinek. A kiadvány tematikája igazodik az érettségiző korosztály élettapasztalatához, érdeklődéséhez. A könyv iskolai és otthoni felkészüléshez egyaránt használható, mivel a kötet végén szerepel a feladatok megoldása.
Vypredané
6,94 € 7,30 €

Kötelező olvasmányok röviden 12. osztályosoknak - Magyar irodalom


A szépirodalmi olvasmányok az irodalomtanulás egyik alapkövét jelentik. Ismeretük híján nem lehet teljes a tanuló felkészültsége és tudása. Jelen kötet a 12. osztály magyar irodalmi kötelezőit dolgozza fel azzal a céllal, hogy a diákokat átsegítse a tanulás nehézségein.
Vypredané
6,81 € 7,17 €

Kötelező drámák röviden 9-12. osztályosoknak


A kiadvány a középiskola mind a négy osztályának hasznos lehet, de azok is kedvteléssel forgathatják, akik nyitottak a szépirodalmi olvasmányokra, és szeretnének segítséget kapni a művek megértéséhez, vagy egyszerűen csak új szempontokra kíváncsiak.
Vypredané
0,94 € 0,99 €

Angol nyelvhelyességi gyakorlókönyv a középszintű érettségihez


Az angol érettségi vizsgán új feladattípust vezettek be, amely sokkal nagyobb kihívást jelent a diákoknak. E kiadvány 25 teljes nyelvhelyességi feladatsort tartalmaz, melyek segítségével egyszerűen és gyorsan fel lehet készülni az angol középszintű írásbeli érettségi második részében lévő nyelvhelyességi feladatokra. Az új feladattípus mind a 25 feladatsorban szerepel, nagyban megkönnyítve ezzel a megoldáshoz szükséges nyelvi készség kialakulását. A könyv végén található javítókulcsok pedig segítik a válaszok ellenőrzését.
Vypredané
5,99 € 6,30 €

Kötelező olvasmányok röviden felsősöknek 5-8. oszt


A kötetben szereplő olvasmányok: Magyar regények: -Jókai Mór: A kőszívű ember fiai -Jókai Mór: Az aranyember -Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője -Mikszáth Kálmán: Gavallérok# -Gárdonyi Géza: Egri csillagok -Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk -Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem -Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig -Tamási Áron: Ábel a rengetegben Külföldi regények: -Daniel Defoe: Robinson Crusoe -J. K. Rowling: Harry Potter I-VII. A(z) Kötelező olvasmányok röviden felsősöknek Könyv szerzője Szabó M. Ágnes.
Vypredané
4,99 € 5,25 €

Történelem szóbeli érettségi témakörök


A kötet az alábbiakkal segíti az érettségire való felkészülést: -35 egyetemes és 35 magyar történelem témakör -a megadott közép- és emelt szintű érettségi témakörök lehetséges kérdései és feladatainak meghatározásai -kapcsolt írott források, képek, térképek és táblázatok, a kötelező és ajánlott fogalmak, nevek, helyek és évszámok -vázlatos kifejtés bevezetővel és összegzéssel. A kiadványt ajánljuk diákoknak otthoni egyéni felkészülésre, pedagógusoknak tanórai vagy a felkészítő munkához.
U dodávateľa
9,10 € 9,58 €

160 műelemzés érettségizőknek adott szempontokkal az antikvitástól a kortárs irodalomig


A magyar írásbeli érettségi legtöbb pontot érő feladata az „egy mű adott szempontú elemzése”. Jelen kötet az alábbiakkal segíti erre a felkészülést: -a négy évfolyam magyar és világirodalmi alkotóinak műveit elemzi -76 alkotó 160 művét tartalmazza -tételszerűen megfogalmazott feladatok -pontokba szedett lehetséges tartalmi elemek. A kiadványt ajánljuk diákoknak otthoni egyéni felkészülésre, pedagógusoknak tanórai vagy a felkészítő munkához.
Vypredané
9,10 € 9,58 €

Történelem érettségi feladatsor-gyűjtemény


A kötet az alábbiakkal segíti az érettségire való felkészülést: -10 teljes feladatsor és megoldókulcs -a megadott érettségi témakörökre épül -a típusfeladatok megoldási módszerét készségszintre fejlesztheti (forráselemzés, képelemzés, térképelemzés, ábra, grafikon és adatsor elemzése). A kiadványt ajánljuk diákoknak otthoni egyéni felkészülésre, pedagógusoknak tanórai vagy a felkészítő munkához.
Vypredané
9,10 € 9,58 €

Történelmi adattár érettségizőknek


Az érettségi szabályzat pontosan meghatározza a közép- és emelt szinten kötelező témák, valamint lexikális ismeretek körét. A könyv kizárólag az érettségi számonkérés tényanyagára koncentrál. -82 témakör évszám-, név- és fogalomgyűjteményét tartalmazza -ezek a történelmi háttér és az adott események jobb megértése érdekében számos további információval egészülnek ki -az adatok az egyes érettségi témakörökhöz kapcsoltan kerültek felsorolásra A kiadványt ajánljuk a 9-12. osztályos diákoknak otthoni egyéni felkészülésre, pedagógusoknak tanórai vagy a felkészítő munkához.
Vypredané
9,10 € 9,58 €

Olvasás és írás - Gyakorlófeladatok 3. osztályosoknak


Az olvasás és írás két kulcsfontosságú készség, amely a szövegértésnek, és ezáltal a többi tantárgy értelmezésének is az alapját képezi. A kiadvány ezen készségek sokoldalú és hatékony fejlesztéséhez nyújt segítséget. -Témák szerint rendezett, a korosztály érdeklődésének megfelelő feladatok. -Szórakoztató, játékos feladványok. -Hatékony gyakorlási lehetőség otthoni környezetben is. -Megoldókulcs a kötet végén. A feladatgyűjteményt ajánljuk minden: -3. osztályos diáknak, -szülőnek, aki szívén viseli gyermeke tanulmányi előmenetelét, -tanítónak tanórai vagy szakköri munkához. Minden, ami a sikeres felkészüléshez kell.
Vypredané
5,90 € 6,21 €

Olvasás és írás - Gyakorlófeladatok 2. osztályosoknak


Az olvasás és írás két kulcsfontosságú készség, amely a szövegértésnek, és ezáltal a többi tantárgy értelmezésének is az alapját képezi. A kiadvány ezen készségek sokoldalú és hatékony fejlesztéséhez nyújt segítséget. -Témák szerint rendezett, a korosztály érdeklődésének megfelelő feladatok. -Szórakoztató, játékos feladványok. -Hatékony gyakorlási lehetőség otthoni környezetben is. -Megoldókulcs a kötet végén. A feladatgyűjteményt ajánljuk minden: -2. osztályos diáknak, -szülőnek, aki szívén viseli gyermeke tanulmányi előmenetelét, -tanítónak tanórai vagy szakköri munkához. Minden, ami a sikeres felkészüléshez kell.
Vypredané
5,90 € 6,21 €

Olvasás és írás - Gyakorlófeladatok 4. osztályosoknak


Az olvasás és írás két kulcsfontosságú készség, amely a szövegértésnek, és ezáltal a többi tantárgy értelmezésének is az alapját képezi. A kiadvány ezen készségek sokoldalú és hatékony fejlesztéséhez nyújt segítséget. -Témák szerint rendezett, a korosztály érdeklődésének megfelelő feladatok. -Szórakoztató, játékos feladványok. -Hatékony gyakorlási lehetőség otthoni környezetben is. -Megoldókulcs a kötet végén. A feladatgyűjteményt ajánljuk minden: -4. osztályos diáknak, -szülőnek, aki szívén viseli gyermeke tanulmányi előmenetelét, -tanítónak tanórai vagy szakköri munkához. Minden, ami a sikeres felkészüléshez kell.
Vypredané
5,90 € 6,21 €

Olvasás és írás - Gyakorlófeladatok 1. osztályosoknak


Az olvasás és írás két kulcsfontosságú készség, amely a szövegértésnek, és ezáltal a többi tantárgy értelmezésének is az alapját képezi. A kiadvány ezen készségek sokoldalú és hatékony fejlesztéséhez nyújt segítséget. -Témák szerint rendezett, a korosztály érdeklődésének megfelelő feladatok. -Szórakoztató, játékos feladványok. -Hatékony gyakorlási lehetőség otthoni környezetben is. -Megoldókulcs a kötet végén. A feladatgyűjteményt ajánljuk minden: -1. osztályos diáknak, -szülőnek, aki szívén viseli gyermeke tanulmányi előmenetelét, -tanítónak tanórai vagy szakköri munkához. Minden, ami a sikeres felkészüléshez kell.
Vypredané
5,90 € 6,21 €

Matematika - Gyakorlófeladatok 1. osztályosoknak


A matematikatanulás a hétköznapi, logikus gondolkodás elsajátításában alapvető fontosságú. A kiadvány a matematikai képességek sokoldalú és hatékony fejlesztéséhez nyújt segítséget. -Belső motiváció felkeltése különböző nehézségi szintű feladatokkal. -Problémamegoldó készség fejlesztése érdekes élethelyzetek modellezésével. -Szórakoztató, játékos feladványok. -Megoldókulcs a kötet végén. A feladatgyűjteményt ajánljuk minden: -1. osztályos diáknak, -szülőnek, aki szívén viseli gyermeke tanulmányi előmenetelét, -tanítónak tanórai vagy szakköri munkához. Minden, ami a sikeres felkészüléshez kell.
Vypredané
5,90 € 6,21 €

Matematika - Gyakorlófeladatok 3. osztályosoknak


A matematikatanulás a hétköznapi, logikus gondolkodás elsajátításában alapvető fontosságú. A kiadvány a matematikai képességek sokoldalú és hatékony fejlesztéséhez nyújt segítséget. -Belső motiváció felkeltése különböző nehézségi szintű feladatokkal. -Problémamegoldó készség fejlesztése érdekes élethelyzetek modellezésével. -Szórakoztató, játékos feladványok. -Megoldókulcs a kötet végén. A feladatgyűjteményt ajánljuk minden: -3. osztályos diáknak, -szülőnek, aki szívén viseli gyermeke tanulmányi előmenetelét, -tanítónak tanórai vagy szakköri munkához. Minden, ami a sikeres felkészüléshez kell.
Vypredané
5,90 € 6,21 €

Matematika - Gyakorlófeladatok 2. osztályosoknak


A matematikatanulás a hétköznapi, logikus gondolkodás elsajátításában alapvető fontosságú. A kiadvány a matematikai képességek sokoldalú és hatékony fejlesztéséhez nyújt segítséget. -Belső motiváció felkeltése különböző nehézségi szintű feladatokkal. -Problémamegoldó készség fejlesztése érdekes élethelyzetek modellezésével. -Szórakoztató, játékos feladványok. -Megoldókulcs a kötet végén. A feladatgyűjteményt ajánljuk minden: -2. osztályos diáknak, -szülőnek, aki szívén viseli gyermeke tanulmányi előmenetelét, -tanítónak tanórai vagy szakköri munkához. Minden, ami a sikeres felkészüléshez kell.
Vypredané
5,90 € 6,21 €